Ajax-loader

Alec Nove könyvei a rukkolán


Alec Nove - A ​megvalósítható szocializmus
A ​"szocializmus" szó mindig erős érzelmeket vált ki, lelkesedést, cinizmust, ellenségességet. Van aki szerint út egy jövőbeli igazságos társadalomhoz, mások szerint a szolgasághoz. Egyesek egy megváltoztathatatlan történelmi folyamat következő állomásának tartják, mások tragikus eltévelyedésnek, zsákutcának, melybe a hataloméhes agitátor értelmiségiek hajszolják bele a becsapott tömegeket. Az én álláspontom kiderül majd az itt következő lapokról. Szeretném azonban leszögezni, hogy egyik irányzatot sem kívánom népszerűsíteni. Azt igyekszem feltárni, milyen is lehet egy, már gyermekeink életében megvalósítható működésképes szocializmus. Az utóbbi negyedszázadot Kelet-Európa "szocialista" országainak tanulmányozásával töltöttem, és próbáltam megérteni őket. Szociáldemokrata környezetben, egy, a bolsevikok által letartóztatott mensevik fiaként nevelkedtem, így a szovjet valósággal kapcsolatban kritikus nézeteket örököltem: ha tényleg ez a szocializmus, akkor én inkább máshol szeretnék élni. (Ez szerencsémre sikerült!) A szovjet rendszer természetesen nem azért lett olyan amilyen, mert valami "árulás" történt, vagy olyan "baleset" jött közbe, mint Sztálin személyisége.

Alec Nove - A ​Szovjetunió gazdaságtörténete
Ötven ​éve már annak, hogy a szovjet rend létrejött Oroszországban. Miközben vezetői számos súlyos probéma megoldásán fáradoztak, a nyugati megfigyelők tanulmányokat, könyveket írtak erről az államról. Ha mindet egymás mellé tennénk, bizonyára igen hosszú sort alkotnának. Miért vette ezek után a bátorságot e könyv szerzője, aki még csak nem is történész, hogy gyarapítsa e művek számát? Egyes kritikusok joggal mondhatnák: "Elég az Oroszországról szóló könyvekből!" Éppen ezért bizonyára szükséges magyarázatát adni annak, miért készült e témáról újabb mű. A magyarázat a következő: Oroszország XX. századi gazdaságtörténetéről átfogó és megfelelő munka mind ez ideig nem létezik. Természetesen jelentek meg tudományos publikációk. E. H. Carr monumentális forradalomtörténete sokat foglalkozik gazdasági kérdésekkel. Sőt, könyvének "paperback" kiadása csupán az 1917-1923-as időszak gazdasági kérdéseit több mint 400 oldalon taglalja. Ez a megjegyzés természetesen nem kritika, hiszen a kötet egyetlen oldala sem felesleges. Szükségesnek látszik azonban emellett egy, az egész korzsakot felölelő rövidebb áttekintés. Maurice Dobb munkája a legértékesebb. A nemrég elhunyt Alexander Bajkov pedig a háborúig terjedő időszakot dolgozta fel. A téma irodalmára, az említett és más munkákta a bibliográfiában térek visza. Sokat hasznosítottam azokból a tanulmányokból csakúgy, mint számos egykorú és legújabb szovjet munkából is, melyekre a jegyzetekben utalok.

Kollekciók