Ajax-loader

Robert K. Massie könyvei a rukkolán


Robert K. Massie - The ​Romanovs
In ​July 1991, nine skeletons were exhumed from a grave in Siberia, a few miles from the infamous cellar where the last tsar and his family were murdered seventy-three years before. Were these the Romanovs? The Romanovs: The Final Chapter provides the answer, going back to the horrifying moments of slaughter, revealing the guilt and cover-up by Lenin, then describing in dramatically suspenseful detail the efforts in post-Communist Russia to find the bodies and discover the truth. Written almost as a detective thriller, the story includes a panoramic and colourful gallery of constemporary figures, from US Secretary of State James Bakes, Russian president Boris Yeltsin and Lord Mountbatten, to fiercely antagonistic forensic experts and DNA scientists from Russia, America and Britain. Because two skeletons - those of the tsar's son and one of his daughters - were missing from the grave, all the tantalising tales of reappeared pretenders again loomed large. Was Anna Anderson, celebrated for more than sixty years in newspapers, books, films, ballets, really Grand Dutchess Anastasia? The Romanovs: The Final Chapter answers this question, too.

Robert K. Massie - A ​Romanovok
1991 ​júliusában kilenc csontvázat emeltek ki egy sekély tömegsírból Szibériában, Jekatyerinburg közelében, alig néhány mérföldnyire az elhíresült pincehelyiségtől, ahol az utolsó cárt és a családját hetvenhárom évvel korábban meggyilkolták. De vajon a Romanovok maradványai kerültek elő? És ha igen, hol vannak a két legfiatalabb csontjai, akiket feltehetően a család többi tagjával együtt kivégeztek? Lehetséges, hogy Anna Anderson, aki több mint hatvan éven át szerepelt az újságokban, akinek az élete és személye könyvek és filmek témájául szolgált, valójában Anasztázia nagyhercegnő volt? A Romanovok mindezen kérdésekre választ kínál, izgalmas részletességgel írva le az igazság feltárására tett drámai erőfeszítéseket. A Pulitzer-díjas szerző élethű leírást ad a korabeli szereplőkről, ismerteti a kirobbanó tudományos vitát az orosz szakértők és amerikai kollégáik között, akiknek a vizsgálati eredményei - csakúgy mint Oroszország, Amerika és Nagy-Britannia DNS-specialistáié - kellettek ahhoz, hogy megoldódjon a huszadik század egyik legnagyobb rejtélye. "Mindvégig leköti a figyelmet… úgy bomlik ki a történet, akár egy detektívregény. - Los Angeles Times Book Review

Robert K. Massie - Nicholas ​and Alexandra
In ​this commanding book, Pulitzer Prize–winning author Robert K. Massie sweeps readers back to the extraordinary world of Imperial Russia to tell the story of the Romanovs’ lives: Nicholas’s political naïveté, Alexandra’s obsession with the corrupt mystic Rasputin, and little Alexis’s brave struggle with hemophilia. Against a lavish backdrop of luxury and intrigue, Massie unfolds a powerful drama of passion and history—the story of a doomed empire and the death-marked royals who watched it crumble.

Robert K. Massie - Peter ​the Great
Against ​the monumental canvas of seventeenth- and eighteenth-century Europe and Russia, unfolds the magnificent story of Peter the Great, crowned at the age of 10. A barbarous, volatile feudal tsar with a taste for torture; a progressive and enlightened reformer of government and science; a statesman of vision and colossal significance: Peter the Great embodied the greatest strengths and weaknesses of Russia while being at the very forefront of her development. Robert K. Massie delves deep into the life of this captivating historical figure, chronicling the pivotal events that shaped a boy into a legend - including his 'incognito' travels in Europe, his unquenchable curiosity about Western ways, his obsession with the sea and establishment of the stupendous Russian navy, his creation of an unbeatable army, and his relationships with those he loved most: Catherine, his loving mistress, wife, and successor; and Menshikov, the charming, unscrupulous prince who rose to power through Peter's friendship. Impetuous and stubborn, generous and cruel, a man of enormous energy and complexity, Peter the Great is brought fully to life.

Robert K. Massie - Miklós ​és Alekszandra
Az ​ifjú orosz trónörökös beleszeret egy német nagyhercegnőbe; nem vágyik másra, csakis arra, hogy vele élhessen békében, nyugalomban, szeretetben. Érzelmei viszonzásra találnak - összeházasodnak. Közben meghal a trónörökös apja, az erős kezű cár. Az új uralkodó, aki a legszívesebben a feleségének és a gyermekeinek élne, nem alkalmas a kormányzásra. A birodalom hanyatlásnak indul; a nép elégedetlen, megjelennek az új eszmék képviselői: felüti a fejét a szocializmus és a kommunizmus. A házaspárnak négy leánya és egy fia születik. Alekszej cárevics, aki az apja, II. Miklós cár után trónra kerülhet, magában hordozza a hibás gént, amelyet dédanyja, Viktória királynő terjesztett szét népes családjukban. A kisfiú vérzékenységben szenved. A gyermekeiért élő-haló cári pár mindent és bármit megtesz annak érdekében, hogy enyhítsenek Alekszej szenvedésein, és biztosítsák számára a majdani uralkodás lehetőségét. Mindent és bármit… Akár arra is képesek, hogy közel eresszenek magukhoz egy szibériai parasztot, akit egyesek sarlatánnak, mások szent embernek, megint mások idegen hatalmak ügynökének tartanak. Miközben a cár - eleget téve családi és szövetségesi kötelezettségeinek - belevezeti Oroszországot az I. világháborúba, a hátországban Alekszandra cárné egyre inkább Raszputyin befolyása alá kerül. A rossz, de legalábbis megkérdőjelezhető döntések hátterében többnyire ez a furcsa ember áll - az ember, aki olyasmire képes, amire senki más: valóban segít a beteg trónörökösön. Talán örökre titok marad, milyen kapcsolatban állt a birodalmat tévútra térítő Raszputyin, valamint a Svájcban a szocialista forradalmat tervezgető Lenin a császári Németországgal: eszközök voltak csupán, amellyel a németek a félelmetes orosz sereget kívánták megfékezni, amellyel a cári Oroszországot akarták térdre kényszeríteni? Az azonban egyértelmű: ha Alekszej cárevics nem vérzékeny, a cári családnak nincs szüksége Raszputyinra, és ha a monarchia nem lett volna idejétmúlt rendszer, Lenin és társai sem kerülhettek volna előtérbe. A véletlenek furcsa összjátékának, vagy talán egy körmönfont, ravasz, éveken át előkészített terv sikerének köszönhetően a régi idolok porba hullottak, a rendszer megbukott, és a "nép akaratát" zászlójukra tűző önjelölt vezérek könyörtelen és végleges megoldást választva megszüntették a veszélyt, amelyet a cári család jelenthetett volna vörös rémuralmukra. A Pulitzer-díjas szerző, Robert K. Massie eredetileg személyes okokból kezdte tanulmányozni Alekszej cárevics életét (az ő fia is vérzékenységben szenvedett), ám ezen a vonalon haladva fokozatosan megismerte, kibontotta, éveken keresztül kutatta a Romanovok történetét. Munkájának eredménye ez az egész világon sikeres könyv, amely az 1971-es, két Oscar-díjjal kitüntetett Miklós és Alekszandra című film forgatókönyvének alapjául szolgált. "Valódi, emberközeli dráma." - Saturday Review "Megindító, izgalmas történet… A dokumentumokkal alátámasztott mű nem pusztán azokra a jelentős eseményekre koncentrál, amelyeknek az utolsó Romanovok szereplői voltak: a családot, az őket sújtó átkot is bemutatja… Helyenként bizarr, máskor melodramatikus sztori." - Newsweek "Bámulatos, élethű, színes és világos. Mr. Massie biztos kézzel vezeti a szálakat, együttérzéssel, megértéssel, emberi oldalról mutatja be a világra oly nagy hatást gyakorló eseményeket… A szemünk előtt formálódik a történelem." - The New York Times "Emberi, végtelenül emberi… Miklós és Alekszandra hibáit és erényeit is megismerhetjük… Időnként olyan érzésünk támadhat, mintha egy romantikus történetet olvasnánk." - Newsday "Csodálatos és bensőséges képek… Nemcsak a fő karakterek, de az egész korszak elevenné és megismerhetővé válik." - Harper's Bazaar

Robert K. Massie - Nagy ​Péter élete és kora
Robert ​K. Massie, a narratív életrajzok nagymestere bámulatos képet fest a 17. és 18. század Európájáról és Oroszországáról. Nagy Péter pompás és ragyogó történetéből megismerhetünk egy kisfiút, aki kénytelen végignézni a sztrelecek véres tombolását Moszkvában, majd trónra jut, hogy féltestvérével karöltve uralkodjon a középkor ködében toporgó ország felett. Az energikus, tettre kész kamasz szívesebben tölti az idejét a szabadban, mint a moszkvai paloták fényűző unalmában. Egyik kirándulása során kincsre lel: egy csűrben egy kis vitorlás hajót talál, amelyet nyomban ki is próbál. „Mert a legnagyobb fák is egyetlen magból születnek…” Akkor még senki sem sejtette, hogy ez az epizód a magja annak az elképesztő eseménysorozatnak, amelynek során birodalmak buknak meg és emelkednek fel, flották és hadseregek születnek és semmisülnek meg; ekkor még senki sem tudhatta, hogy ez a hajó a katalizátor, amelynek hatására az ifjú cár átemeli országát a modern Európába. Ez az angol építésű hajó volt az, amely még inkább megkedveltette Péterrel a külföldieket, a nyugatiakat; ez a hajó volt az, amelynek hatására nekilátott az orosz hadiflotta megteremtésének, és ez a hajó volt az, ami arra ösztönözte, hogy bejárja Európát, uralkodókkal találkozzon, szövetségeket kössön, és elvegyüljön a közemberek között, ahol jól érezheti magát, ahol nem kell cárként viselkednie, ahol ő is lehet egyszerű hajóács. Nagy Péter egyetlen álmát kívánta valóra váltani: a tengerre akart kijutni, de hogy ezt megtehesse, vagy a törököktől, vagy a svédektől kellett elhódítania bizonyos területeket. A hódításhoz hadseregre van szükség… Hát hozzunk létre egyet! A hódításhoz fegyverek is kellenek… Van elég érc az Urálban, építsünk kohókat és öntödéket! És a flotta? Építsünk hajókat! Küldjünk fiatalokat Nyugatra, tanulják el, ott hogyan csinálják. És ki dolgozzon? Van elég jobbágy, a bojárok meg majd csak megbékélnek azzal, hogy nem nekik robotolnak. Nagy Péter átalakította országa iparát, társadalmát, kormányzatát; a nyugati példákat követve reformokat hajtott végre. Legyőzte XII. Károly rettegett svéd seregét, és ezzel tekintélyt szerzett Oroszországnak. Királyokat támogatott és buktatott meg, régiók, országok életére gyakorolt komoly hatást, városokat alapított, és ami számára talán a legfontosabb volt: megszerezte a hőn áhított tengeri kijáratot birodalma számára. ROBERT K. MASSIE EZÉRT A MŰVÉÉRT 1981-BEN PULITZER-DÍJAT KAPOTT.

Robert K. Massie - Nagy ​Katalin
Hatalomra ​vágyó anyák, elképesztő különcök, délceg katonák, mohó karriervadászok, intrikák, hűtlenség és szerelem, gyilkosságok, politikai összeesküvések, szex, háború és szenvedély… Ebben az életrajzban minden benne van, ami egy kiváló történethez kell. – Bookreporter A Pulitzer-díjas szerző könyvének főszereplője egy jelentéktelen német hercegnő, aki tizennégy évesen Oroszországba kerül, és a történelem egyik legjelentősebb, legnagyobb hatalommal rendelkező, legizgalmasabb egyéniségű asszonyává válik. A nem túl nagy befolyással bíró nemesi családba született Katalinból a véletleneknek és saját kitartásának, eltökéltségének köszönhetően Oroszország cárnője lett. Az éles eszű, kielégíthetetlen kíváncsiságú fiatal nő rajongott a felvilágosodás filozófusaiért, és miután trónra jutott, megpróbálta a gyakorlatban alkalmazni az újszerű elképzeléseket, ezek segítségével kísérelte meg az elmaradott orosz birodalom felvirágoztatását. Személyes vagy levélbarátság fűzte a kor legjelesebb történelmi és irodalmi személyiségeihez, Voltaire-hez, Nagy Frigyes királyhoz, Mária Antóniához, sőt még az amerikai haditengerészet hőséhez, John Paul Joneshoz is. Trónra jutását követően a Montesqueiu által idealizált „jóindulatú despotizmus” megtestesítője kívánt lenni, de szembesülnie kellett a jobbágyság intézményrendszerére felépülő orosz valósággal. Harmincnégy éven keresztül irányította és fejlesztette az óriási birodalmat, háborúkat vívott, támogatta a kultúrát, megpróbált segíteni a sokat szenvedett népen. Túljutott néhány magánéleti válságon, területeket hódított el más országoktól, megbirkózott a véres francia forradalom által elindított politikai változások szökőárjával, és nőiességének, éles eszének, intelligenciájának, ravaszságának köszönhetően élete utolsó pillanatáig trónon maradt. Voltaire és Diderot imádta és dicsérte, a legnagyobb klasszikus filozófusok közé sorolta, ugyanakkor voltak, akik rettegtek tőle, akik „Észak Messalinájának” nevezték. Családjának tagjai, barátai, miniszterei, tábornokai, szeretői, ellenségei, életének valamennyi fontosabb fő- és mellékszereplője életre kell ebben a színes és érdekes könyvben. Megismerhetjük ambiciózus, folyton intrikáló anyját; gyenge jellemű, mégis erőszakos férjét, III. Péter cárt; boldogtalan fiát, Pált; imádott unokáit és persze a kegyenceit, azokat a délceg, ifjú gárdatiszteket, akik mellett szórakozni kívánt, akiktől szerelmet és barátságot várt, akiknek segítségével vissza akarta nyerni ifjúságát; megismerhetjük annak a férfinak, Grigorij Patyomkinnak az életútját, aki minden bizonnyal a legfontosabb szerepet játszotta a cárnő életében. Elképesztő könnyedséggel megírt, szilárd tényeken alapuló történet. A szerző rámutat az összefüggésekre, közel hozza az olvasóhoz a történelem jelentős és híres alakjait; bemutatja az események, az egyes személyek és népek sorsát befolyásoló részleteket és emberi tényezőket, s teszi mindezt olyan közvetlenséggel, hogy az olvasó úgy érzi, II. Katalin cárnő és kortársai karnyújtásnyi távolságba kerülnek.

Robert K. Massie - Catherine ​The Great
The ​Pulitzer Prize–winning author of Peter the Great, Nicholas and Alexandra, and The Romanovs returns with another masterpiece of narrative biography, the extraordinary story of an obscure young German princess who traveled to Russia at fourteen and rose to become one of the most remarkable, powerful, and captivating women in history. Born into a minor noble family, Catherine transformed herself into Empress of Russia by sheer determination. Possessing a brilliant mind and an insatiable curiosity as a young woman, she devoured the works of Enlightenment philosophers and, when she reached the throne, attempted to use their principles to guide her rule of the vast and backward Russian empire. She knew or corresponded with the preeminent historical figures of her time: Voltaire, Diderot, Frederick the Great, Empress Maria Theresa of Austria, Marie Antoinette, and, surprisingly, the American naval hero, John Paul Jones. Reaching the throne fired by Enlightenment philosophy and determined to become the embodiment of the “benevolent despot” idealized by Montesquieu, she found herself always contending with the deeply ingrained realities of Russian life, including serfdom. She persevered, and for thirty-four years the government, foreign policy, cultural development, and welfare of the Russian people were in her hands. She dealt with domestic rebellion, foreign wars, and the tidal wave of political change and violence churned up by the French Revolution that swept across Europe. Her reputation depended entirely on the perspective of the speaker. She was praised by Voltaire as the equal of the greatest of classical philosophers; she was condemned by her enemies, mostly foreign, as “the Messalina of the north.” Catherine’s family, friends, ministers, generals, lovers, and enemies—all are here, vividly described. These included her ambitious, perpetually scheming mother; her weak, bullying husband, Peter (who left her lying untouched beside him for nine years after their marriage); her unhappy son and heir, Paul; her beloved grandchildren; and her “favorites”—the parade of young men from whom she sought companionship and the recapture of youth as well as sex. Here, too, is the giant figure of Gregory Potemkin, her most significant lover and possible husband, with whom she shared a passionate correspondence of love and separation, followed by seventeen years of unparalleled mutual achievement. The story is superbly told. All the special qualities that Robert K. Massie brought to Nicholas and Alexandra and Peter the Great are present here: historical accuracy, depth of understanding, felicity of style, mastery of detail, ability to shatter myth, and a rare genius for finding and expressing the human drama in extraordinary lives. History offers few stories richer in drama than that of Catherine the Great. In this book, this eternally fascinating woman is returned to life.

Kollekciók