Ajax-loader

Katona Ágnes könyvei a rukkolán


Katona Ágnes - Székesi István - Az ​írásszakértés elmélete és gyakorlata
Akkreditált ​írásszakértő képzésünk alaptankönyve a mai napig gyakorlatban lévő írásazonosítási metódust mutatja be, szöveg- és névaláíráson. Megismertet a hamisítások formáival valamint az írástorzítások fajtáival, bemutatja a korrekt mellékletkészítést. Tartalmazza a 2009-ben aktuális, a szakértőket érintő jogokat és kötelezettségeket, díjszámítási segédlettel. A 213 oldalas, könyv tartalmazza az eseti szakértőkre is vonatkozó büntetőeljárásjogi kötelmeket is.

F. Visnyei Irma - Gulyás Jenő István - Katona Ágnes - V. Vékony Györgyi - A ​grafológia alaptankönyve 2.
A ​grafológia alapjaival ismerkedő grafológustanoncok kézikönyve, mely a részletes elemzési szempontokkal, módszerekkel ismerteti meg az érdeklődőt.

Katona Ágnes - Urbán Gabriella - Írás- ​és grafológiatörténet
A ​134 oldal terjedelmű tankönyv nélkülözhetetlen kelléke a grafológus és írásanalitika képzéseknek. Az új, külföldi írásnormákkal és vizsgálati módszerekkel is kiegészített változata mindenkinek ajánlott aki szeretné megismerni az írásanalízis történetét.

Katona Ágnes - Urbán Gabriella - Grafológiai ​alapismeretek - Grafológiai mérések és értelmezések
Korszerű ​elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmaz és pontos útmutatást ad az írás megközelítésére. Jól tanulható és könnyen "emészthető". Megismertet a grafológusi munka gyakorlatának alapjaival. Az emeltszintű grafológus vizsgán szükséges grafológiai tantárgyak követelményeit teljes egészében felöleli, nélkülözhetetlen minden írásanalitikus számára.

F. Visnyei Irma - Gulyás Jenő István - Katona Ágnes - V. Vékony Györgyi - A ​grafológia alaptankönyve 1.
Valóban ​alaptankönyv, a grafológiát tanulók nélkülözhetetlen segédeszköze, melyből az elemzés első lépéseit elsajátíthatja az érdeklődő.Az írás és a grafológia történetének bemutatása után megismertet minket az írás különböző egységeivel (a makrostruktúrától az alapig), a különböző írásjellemzők jelentésével. Hasznos kiadvány, amit újra és újra elő lehet venni elemzés során.

Katona Ágnes - Urbán Gabriella - Grafológiai ​alapismeretek - Gyakorlófüzet
Kiadványunk ​évtizedek óta létező igényt szeretne most kielégíteni. A grafológia oktatásában régóta szükség volna egy tematikus szerkezetű feladatgyűjteményre, amellyel megkönnyíthető a grafológia elsajátítása, és nem utolsó sorban az OKJ-vizsgákra való felkészülés A munkafüzet az Országos Írásszakértő Intézet kiadásában megjelent Katona Ágnes - Urbán Gabriella: Grafológiai alapismeretek c. tankönyv szerkezetéhez és ismereteihez kapcsolódik. Füzetünkben 9 teljes oldalas írásmintához, és mintegy 30 írásrészlethez kapcsolódnak feladatok. A gyakorlófüzet végén találhatók a megoldások, lehetőséget adva az önellenőrzésre.

Kollekciók