Ajax-loader

John Fowles könyvei a rukkolán


Mantissza
elérhető
6

John Fowles - Mantissza
A ​főhős, Miles Green teljes emlékezetkieséssel ébred egy kórházi szobában. Hogy író, azt meghökkentő gyógykezelése során tudja meg magáról. A szép, fiatal orvosnő terápikus koncepciója ugyan azon alapul, hogy az emlékezet és a szexus idegközpontja egymás mellett helyezkedik el az agyban, s így az egyik idegközpont ingerlésével próbálja működtetni a másikat. A szokatlan gyógymód eleve tiltakozást vált ki az íróból, s vita formáját ölti az egész regény. Analitikus és szexuális küzdelem folyik benne férfi és nő között, hol komoly, hol komolytalan szópárbaj férfi és nő, élet és művészet, író és mű viszonyáról...

John Fowles - Daniel ​Martin
John ​Fowlest két nagy sikerű könyve, A lepkegyűjtő és A francia hadnagy szeretője (és az ezekből készült filmek) tették világhírűvé. Nemrégiben A mágus című, majd’ két évtizeden át írt és kultikussá vált alkotása is megjelent magyarul, most pedig talán legambiciózusabb nagyregénye, a Daniel Martin kerül a közönség elé. A címszereplő, egykor ígéretes színműíró abból a nemzedékből, amely az ötvenes években végzetesen elszigetelődött és talajt vesztett, "kiszáll a buliból", és a hetvenes évekre sikeres hollywoodi forgatókönyvíró lesz. Egyik este, mikor éppen búcsút vesz fiatal barátnőjétől, Jennytől, a filmcsillagtól, akivel bevallottan cinikus viszonya van, egy telefonhívás Angliába szólítja. Volt felesége, Nell tolmácsolja neki ifjúkori barátja s későbbi sógora, a filozófiaprofesszor Anthony Mallory kérését, hogy halálos ágyán fekve még egyszer, utoljára látni szeretné Danielt. És ekkor kitárul a múlt ajtaja. Daniel nemcsak elvált feleségével és nagylányával, gyerekkorának helyszíneivel és egyetemi éveinek emlékeivel szembesül, hanem sógornőjével, Jane-nel is, akivel annak idején rövid viszonya volt, s akivel most Anthony kérésére ismét megpróbál baráti kapcsolatba kerülni. Daniel Martin filmes létére úgy érzi, írásban kell rögzítenie önmagáról való tudását, nem filmen, mert "a film, miközben megteremti saját múltját, saját forgatókönyvének és saját felvételének múltját, egyúttal és egyazon időben elpusztítja nézője emlékezetét. A képek... felülírják a valós múltbéli tapasztalat igazságát, bármilyen homályos és elmosódott lett légyen is az; mintha, romokra bukkanván, építészekké, és nem archeológusokká kellene válnunk. Meggyilkolnám a múltamat, ha kamerával próbálnám megidézni; és hogy épp azért, mert szavakban nem igazán vagyok képes megidézni – csak a mások emlékeiben és érzékenységében elraktározott rokon élmények felidézésében reménykedhetem –, kell hogy megírjam."Ez a sok helyszínen – többek között a pueblo indiánok földjén, Egyiptomban, Szíriában – játszódó, hagyományos realista stílusban előadott regény az árnyalt karakterek és emlékezetesen szép leírások mellett tele van filozófiai, pszichológiai, irodalom- és filmesztétikai eszmefuttatásokkal, gondolatokkal a második világháború utáni kultúrhistóriáról, Amerika és Anglia különbözőségéről, a mítoszokról, a régészetről, az imperializmusról, Vietnamról, az angol zárkózottságról. A szerző saját meghatározása szerint "nagyon hosszú regény egy idejétmúlt filozófiáról, a humanizmusról, és arról, hogy mit jelent angolnak lenni."

John Fowles - The ​Ebony Tower
The ​Ebony Tower is a series of novellas, rich in imagery, exploring the nature of art. In the title story, a journalist visiting a celebrated but reclusive painter is intrigued by the elderly artist's relationship with two beautiful young women. John Fowles reputation as a master storyteller was further advanced by this collection, which echoed themes and preoccupations from his other books.

John Fowles - A ​Maggot
In ​his prologue, John Fowles tells us that "A Maggot" began as a vision he had of five travellers riding with mysterious purpose through remote countryside. This image gives way to another - a hanging corpse with violets stuffed in its mouth - which leads us into a maze of beguiling paths and wrong turnings, disappearances and revelations, unaccountable motives and cryptic deeds, as this compelling mystery swerves towards a starling vision at its centre.

John Fowles - Daniel ​Martin (angol)
Set ​internationally and spanning three decades, Daniel Martin is, in the author's own words, 'intended as a defence and illustration of an unfashionable philosophy, humanism, and also as an exploration of what it is to be English'. It is the richly evoked narrative of a contemporary Englishman's attempt to see himself and his time in the mirrors of his past and present.

John Fowles - The ​Magus
Filled ​with shocks and chilling surprises, _The Magus_ is a masterwork of contemporary literature. In it, a young Englishman, Nicholas Urfe, accepts a teaching position on a Greek island where his friendship with the owner of the islands most magnificent estate leads him into a nightmare. As reality and fantasy are deliberately confused by staged deaths, erotic encounters, and terrifying violence, Urfe becomes a desperate man fighting for his sanity and his life. A work rich with symbols, conundrums and labrinthine twists of event, _The Magus_ is as thought-provoking as it is entertaining, a work that ranks with the best novels of modern times.

John Fowles - The ​Collector
Withdrawn, ​uneducated and unloved, Frederick collects butterflies and takes photographs. He is obsessed with a beautiful stranger, the art student Miranda. When he wins the pools he buys a remote Sussex house and calmly abducts Miranda, believing she will grow to love him in time. Alone and desperate, Miranda must struggle to overcome her own prejudices and contempt if she is to understand her captor, and so gain her freedom.

John Fowles - The ​French Lieutenant's Woman
Of ​all John Fowles' novels _The French Lieutenant's Woman_ received the most universal acclaim and today holds a very special place in the canon of post-war English literature. From the god-like stance of the nineteenth-century novelist that he both assumes and gently mocks, to the last detail of dress, idiom and manners, his book is an immaculate recreation of Victorian England. Not only is it the epic love story of two people of insight and imagination seeking escape from the cant and tyranny of their age, _The French Lieutenant's Woman_ is also a brilliantly sustained allegory of the decline of the twentieth-century passion for freedom.

John Fowles - A ​francia hadnagy szeretője
John ​Fowlesnak, a huszadik századi angol regényírás kiemelkedő képviselőjének nevével legelőször A lepkegyűjtő borítóján találkozhatott a magyar olvasó. Világsikert aratott s Harold Pinter és Karel Reisz filmje révén is diadalutat bejárt műve, A francia hadnagy szeretője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb és legsokrétűbb angol regénye. Romantikus elbeszélés a tizenkilencedik századból, egy viktoriánus jegyesség felbomlásának és egy nagyon is modern szerelemnek a története, élvezetes, szellemes és gondolatgazdag korrajz a tizenkilencedik századi Anglia társadalmáról, szokásairól és eszmevilágáról - s mindez egy minden ízében modern szerző tudatosságának, fölényes és játékos iróniájának mérlegén. Két kor, két lelkület, két világ és két irodalmi forma vívja játékos párviadalát, majd nyújt békülékeny kezet egymásnak, pontosan száz év távolából, a könyv lapjain: az a tizenkilencedik századi Anglia, amelyet a kor nagy realistái, Dickens, Thackeray, George Eliot és Thomas Hardy örökítettek meg - és modern korunk, a maga kétkedőbb, zaklatottabb, de talán merészebb tudatosságával, amelynek foglalata a modern kísérleti regény. Ennek a tudatosságnak és ennek a regényformának a mestere volt John Fowles. Cselekményében és gondolati anyagában egyaránt érdekfeszítő, fölényes íráskészségre valló, színes mű A francia hadnagy szeretője.

John Fowles - Mantissa
Miles ​Green wakes up in a mysterious hospital with no idea of how he got there or who he is. He definitely doesn't remember his wife, or his children's names. An impossibly shapely specialist doctor tells him his memory nerve-centre is connected to sexual activity, and calls in the even shapelier Nurse Cory to assist with treatment... In the most unorthodox of hospital rooms we eavesdrop on the serious discourse, virulent abuse and hilarious mockery of the erotic guerilla war that is Mantissa.

John Fowles - A ​lepkegyűjtő
Ferdinand, ​a lepkegyűjtő megüti a totó főnyereményt, úgyhogy módjában áll gyűjteményét új, mindennél csodálatosabb példánnyal gyarapítani. Csak éppen a gyűjteménynek ez az ékessége nem pillangó, hanem leány: Miranda, a szép, szőke festőnövendék, akit az eszelős fiatalember őrült módszerességgel elrabol, és félreeső, vidéki házának e célra átalakított pincéjében fogva tart. Méghozzá semmi másért, csak hogy - akár a lepkékben - gyönyörködhessen benne, a birtokában tudja. „Olyan volt, mintha fogtam volna egy nagy kék szalagost, vagy egy spanyol fritillária királynőt. Ezzel azt akarom mondani, olyan volt, ami csak egyszer sikerül az embernek az életben, és akárhány életben meg se történik. Ilyesmiről inkább csak ábrándozni szoktunk, s magunk sem hisszük, hogy valaha csakugyan elérjük" - mondja Ferdinand. Miranda pedig ezt írja titkos naplójába: „Én csak egy példány vagyok egy sorozatban. Ha megpróbálok kilibbenni a sorból, olyankor gyűlöl. Nekem azt a sorsot szánta, hogy mindig szép legyek, mindig ugyanaz, gombostűre tűzve, holtan. Tudja ő jól, hogy elsősorban az élet adja a szépségemet, de neki a halott énem kell. Ezt kívánja: éljek, de holtan." Kettőjük több hónapos, tragédiába torkolló együttlétének története - az első, ma már klasszikusnak számító modern pszicho-thriller - a filmvásznon is világsikert aratott.

John Fowles - A ​mágus
John ​Fowlest két nagy sikerű könyve, _A lepkegyűjtó_ és _A francia hadnagy szeretője_ (és az ezekből készült filmek) tették világhírűvé. Első regényét, _A mágus_t majd két évtizeden át írta, mielőtt _A lepkegyűjtő_ fogadtatásától bátorítva, többszöri átdolgozás után kiadta. _A mágus_ főszereplője, Nichole Urfe, egy Oxfordból éppen kikerülő középosztálybeli fiatalember az angliai élet konvenciói és szürkesége elől menekülve tanári állást vállal egy eldugott kis görög szigeten. Ott megismerkedik egy különc milliomossal, Conchisszal, akinek a társaságában rendkívüli élmények érik: valamiféle rejtélyes, egyszerre félelmetes és ellenállhatatlanul izgalmas beavatási szertartás vár rá. Egy hónapokig tartó színjátéknak válik részesévé, amelynek szereplői állandóak, de szerepük egyre változik, és sohasem lehet tudni, meddig tart az alakítás, és hol kezdődik a színészek valódi énje, így azé a lányé is, akit hol Julie-nak, hol Lilynek hívnak, s akibe Nicholas egyre jobban beleszeret. Idővel kiderül, hogy itt valójában pszichológiai kísérlet folyik, s ebben Nicholasnak a kísérleti alany szerepe jut, reakcióival azonban maga is alakítja az útvesztő folyosóit. Az olvasó Nicholasszal együtt él át minden újabb fordulatot, és hozzá hasonlóan türelmetlenül várja, hogy megértse a szereplők kapcsolatának rendszerét, Conchis játékának célját és értelmét. Nicholas osztály-előítéletektől és gyávaságtól vezetve eltaszította magától azt a lány, az egyszerű Alisont, aki igazi szerelemmel ajándékozhatta volna meg. Conchis tanító célzattal ugyanúgy bánik vele, mint ő Alisonnal: játszik a lelkével, hazudik neki, félrevezeti, káprázatokkal elcsábítja, elrejti előle a valóságot. De Nicholas rossz tanuló: nem tud játszani, nem tud hinni, nem tud szeretni. Az igazát keresi, pedig az igazság a játék és a szerelem. _A mágus_ a fiatalos álmodozás, az ösztönöknek engedő képzeletjáték regénye, egyszersmind mítoszmese, töprengés a szabadságról, az istenélményről, amelyben pszichológia és erotika, a váratlan, rejtélyes fordulatok izgalma, a görög világ varázsa ejti rabul az olvasót.

John Fowles - The ​Tree
In ​this series of moving recollections involving both his childhood and his work as a mature artist, John Fowles explains the impact of nature on his life and the dangers inherent in our traditional urge to categorise, to tame and ultimately to possess the landscape. This acquisitive drive leads to alienation and an antagonism to the apparent disorder and randomness of the natural world. For John Fowles the tree is the best analogue of prose fiction, symbolising the wild side of our psyche, and he stresses the importance in art of the unpredictable, the unaccountable and the intuitive. This fascinating text gives a unique insight into the author and offers the key to a true understanding of the inspiration for his work.

Kollekciók