Ajax-loader

Dr. Katits Etelka könyvei a rukkolán


Dr. Katits Etelka - Gazdálkodási ​ismeretek
Az ​új Pénzügyi-számviteli ügyintéző és Vállalkozási ügyintéző Gazdálkodási feladatok modul Pénzügyminisztérium által tankönyvvé minősített kiadványa. A tankönyv két nagy szerkezeti egységből áll: 1. Alapfogalmakat és összefüggéseket közvetíteni az olvasó felé. 2. A tankönyv gerincét képezi a praktikum, amelynek ismeretanyaga az alapítás/működtetés/megszűnés folyamatába illesztve olvasható. A tartalmi kifejtés az elméleti közgazdaságtani ismeretekkel kezdődik. Itt a hangsúly elsősorban a vállalatok szerepének leírásán van napjaink vegyes gazdaságában. Mivel a vállalati szféra állítja elő a termékeket, szolgáltatásokat, így a nemzetgazdaság produktuma szempontjából szerepe meghatározó. Ezután sorra kerülnek a nemzetgazdasági teljesítmény mérésének legfontosabb mutatószámai. Mivel a praktikus ismeretek nem nélkülözhetik a vállalkozások működésének alapviszonyait, kategória rendszerét, ezért a következő részben erről lesz szó. Itt a szerző kísérletet tesz a vállalati gazdálkodás tartalmának átgondolására. Itt nem marad figyelmen kívül az, hogy a gazdálkodás mind tartalmi, mind pedig gyakorlati szemszögből nem nélkülözheti a vezetés, a stratégia és a marketing vállalati szintű értelmezését és alapismereteit. A 2. nagy szerkezeti egység a vállalat alapítás folyamatának, s a kapcsolódó tenni- és megfontolnivalók közlésével kezdődik. Ezután az üzleti szervezetek ún. operatív gazdálkodás feladatainak áttekintése történik. Alapvető cél: jövedelmezően működni a fizetőképesség megtartásával. A jövedelmező működés megvalósításához elengedhetetlen a költség- és árkalkuláció, míg a fizetőképességet közvetlenül befolyásolja a forgótőke menedzselése. A napi működés témaköréhez tartoznak a szerződésekre vonatkozó szabályok és kikötések, a munkaerő- és a bérgazdálkodás, az adózási rendszerek, valamint az üzleti év lezárásaként a beszámolási kötelezettség jellemzőinek ismerete. Az ún. stratégiai gazdálkodás legfontosabb teendői a tulajdonosi érték növelését szolgálják. A hosszú távú tőkefunkciók ellátása, a befektetés és a finanszírozás az üzleti cégek egyik központi működési területét képezi. Mivel egy vállalkozás nem lehet folyamatosan sikeres, nem képes állandó növekedésre, a működés hanyatló szakaszának bekövetkeztét is természetes eseménynek kell tekinteni, ezért tudásanyaggal kell rendelkezni e szakasz problémáinak-kihívásainak kezeléséhez is. Végül ezért foglalkozik a kiadvány a vállalati válság, majd a megszűnés témájával.

Dr. Katits Etelka - Pénzügyi ​döntések a vállalat életciklusában
A ​könyv célja hogy segítséget, támogatást nyújtson a társas vállalkozások pénzügyi döntéshozatali folyamatához a vállalati menedzsment szempontjából, a befektető-finanszírozó, mérlegelő, a könyvelő és könyvvizsgáló elemző tevékenységéből kiindulva. E könyv egy újszerű megközelítésben - a vállalati életciklus szakaszai mentén haladva - vizsgálja a legfontosabb pénzügyi döntéseket, pénzügyi módszereket. Az egyes életszakaszokat a cégalapítás és -beindítás, a növekedés, a működés megőrzése, a válság, tőkekivonás és fúzió sorrendben tekinti át. Elsősorban a nagy tőkelekötésű részvénytársaságokat vizsgálja, de a leírtak érvényesek a korlátolt és korlátlan felelősségű társaságokra is a megfelelő üzleti kategóriák használata mellett. Annak érdekében, hogy a pénzügyi döntéseket még megalapozottabban hozhassák meg, a vállalat perspektíváit figyelembe vevő, korszerű pénzügyi-finanszírozási technikákat tartalmazó újabb eszközök és koncepciók kialakítására van szükség.

Kollekciók