Ajax-loader

Molnár István könyvei a rukkolán


Molnár István - Anamnézis
Este ​tíz után hajtják végre az akciót, ilyen későn a rendőrök nem tudják feletteseiket telefonon elérni. Kardos a rendőrökhöz fordulva közli, hogy a házban svéd állampolgárságú zsidók tartózkodnak, és mielőtt átadnák őket a svéd követségnek... A táborban flekktífusz tizedeli a foglyokat. Beregi szerencsére nem betegszik meg; sőt, épp a ragály tartja életben, mert a haldoklóktól és holtaktól megmaradt ennivalót a még egészségesek megeszik. A partizánok háromtagú bizottságának elnöke Pier Luigi Bellini delle Stelle gróf, akit csak Pedro néven ismernek. A huszonöt éves firenzei nemesember a hegyekben állomásozó 25. Garibaldi brigád egyik részlegének a vezetője. Neki adják át Mussolinit. Közben Clarettát is elfogták. Bellini gáláns módon megengedi nekik, hogy együtt maradjanak, és a két foglyot a közelben levő tanyán akarják elrejteni. Giuliano életében nagy változás áll be. A kollégium közel van az egyetemhez, rendes szobája és menzajegye van. Tíz órát tanul naponta, és kitűnően vizsgázik anatómiából. István hosszas töprengés után arra a konklúzióra jut, hogy gyomor-, bél-, tüdő- vagy szívbetegséget azért nem lehetne szimulálni, mert mindegyiknek objektív, kimutatható tünetei vannak. Egyedüli területként az agy jöhet számításba, amelyről viszont igen keveset tud - de úgy véli, csak agybetegséget lehet hihetően színlelni. Szegény Pilisi, ő nem lett világhírű, utána senki nem érdeklődött, kivéve a feleségét, aki egyre-másra zaklatta a svéd követet Budapesten. Sorsa azonban szorosan összefonódik Wallenbergével, mert addig nem fogják kiengedni, amíg Wallenberget fogságban tartják... - Feleségül mentél hozzá? - Nem. Benyújtottuk a kérelmet és a szükséges iratokat a házasságkötéshez... De hozzád akartam jönni... nem tudom, hogy egyedül élsz-e, hogy van-e valakid. Csak az érdekel, hogy szeretsz-e még...

Molnár István - Magánjogi ​alapismeretek
A ​kiadványból ismereteket szerezhetünk a tulajdonjog fontosabb szabályairól, a kötelmi jog néhány fontosabb szabályáról, a szerződésen kívül okozott kárfelelősségről, és az egyes szerződésfajtákról.

Molnár István - A ​Háború Kutyái
A ​második világ háború elején egy akta táska fontos íratókkal a francia ellenálláshoz kerül. A német felső vezetés parancsot ad egy kommandó felállítására. A kommandónak szembe kell nézni a franciákkal, pár angol kémel akiknek nem csak a táska kell és az Abhwert egyik ezredesével.

Molnár István - Szőnyi Klára - Patyomkin hullámverése
Filmművészeti Könyvtár 34. kötet

Molnár István - A ​szőlőművelés és borászat kézikönyve
A ​szőlőművelés leírása természettudományi, szőlészeti és közgazdasági tekintetben; Szőlőfajisme; Szőlészeti talajisme; A szőlőszaporítás módjai; Új szőlők ültetése; A borkészítés; A pincze és hordókezelés; A borkezelés... 192 metszett, rajzos ábrával.

Molnár István - Hatala Pál - Közgyűléseink ​1892-1992
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár István - Szabóné Medgyesi Éva - Az ​állami gazdaságok Magyarországon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kecskés István - Molnár István - Orosz ​nyelvkönyv IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Aszódi Ilona - Molnár István - Jogi ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár István - Megélhetéstan ​vállalkozó szelleműek számára
Mi ​a sikeres vállalkozó titka? Erre a kérdésre keresi ad feleletet Molnár István, a Tinta Könyvkiadónál korábban megjelent Vállalkozók európai fogalomtára c. nagy sikerű könyv szerzője. Végigköveti a vállalkozóvá válás útját, tanácsokat ad, hogyan fejleszthetjük a velünk született adottságokat, képességeket tanulmányaink során. Részletesen tárgyalja a rendszerváltás után létrejött társadalmi-gazdasági viszonyokat, amelyek sok esetben segítik, sok esetben azonban nehezítik a vállalkozó helyzetét. A szerző kitekintést nyújt az országhatáron kívülre is, különös tekintettel arra, hogy milyen hatásai vannak az Európai Uniónak a vállalkozó magatartására, lehetőségeire. Gyakorlati tanácsokat ad, hogyan győzhetők le a nehézségek, amelyekkel mindenki szembetalálkozik élete során. Számos hasznos segédanyagot találhatunk a könyvben, pl. önismereti kérdőívet, vállalkozási kérdőívet, alkalmaztatási kérdőívet, kapcsolati kérdőívet, valamint forgatókönyvet vállalkozás kezdéséhez. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik el szeretnének indulni a vállalkozóvá válás rögös útján, és azoknak is, akik már rajta vannak ezen az úton, és szeretnének rajta is maradni.

Molnár István - A ​kiadványtervezés alapjai
A ​gutenbergi korszak fémbe öntött betűjének végső elmúlása és a desk-top publishing-rendszerek elterjedése erős hatást gyakorolt korunk tipográfiai formaalkotására. Manapság pompás technikai eszközök birtokába jutottunk, de sokat veszítettünk abból a képességünkből, hogy az új technikai problémákra megfelelő művészi megoldásokat találjunk. Ha megtörjük a hagyományos struktúrákat, megtehetjük unalmasan is, de úgy is, hogy a figyelmet a valódi új értékekre irányítjuk. Ebben szeretne segítséget nyújtani ez a kötet, és abban, hogy régmúlt korok ismeretei se menjenek teljesen veszendőbe.

Molnár István - Elsuhant ​idők mesélő emlékei I. - Karácsony Zalában
Egyszer ​volt egy katona… Lassan másfél évszázada látta meg a napvilágot, és nyolcvan éve hogy lelkét teremtőjének visszaadta. Mi maradt utána? Rengeteg. Egy csodálatos, utólag színezett főtiszti egyenruhában ábrázolt fényképe; egyik kedvenc neveltjének, Kunfutónak vagy Arrivederlának a díszpatkója, no meg a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetében rejlő vaskos személyi anyaga. Életét kitöltötte a hazája szeretete, katonai esküjéhez való megkérdőjelezhetetlen hűsége, feljebbvalói iránti nagyfokú tisztelete, beosztottjairól való odaadó gondoskodása. A szerző apai nagyapjának küzdelmes, kalandos életét meséli el az első világháború és az azt követő, Magyarország politikai, társadalmi normáit és mindennapjait alapjaiban megrengető változások keretébe ágyazva.

Molnár István - Szellemi ​tulajdon menedzsment és technológia-transzfer
A ​Szellemi Tulajdon Menedzsment és Technológia-transzfer című kötet egy gyakorlat-orientált ismeretátadást céloz napjaink egyik leginkább aktuális szakterületén. Az új évezredben a magas szellemi hozzáadott értéket előállító gazdasági ágak felértékelődtek, a kutatás-fejlesztés a versenyképesség nem nélkülözhető összetevőjévé vált. Az új kihívásokkal egyidejűleg a tudomány és gazdaság egyaránt a szellemi tulajdon hasznosítását készség szintjén ismerő szakembereket preferálja, így a kutatásmenedzselési ismeretek fokozatosan alapvető elvárássá váltak. A kötet az előző kiadáshoz képest újabb fejezetekkel bővült, melyek célja a szellemi tulajon menedzselésének napi szinten felmerülő kérdéseit megválaszolni. A mű átfogja a szellemi tulajdon menedzselésének teljes témakörét, így nemcsak a technológiamenedzserek, felsőoktatásban résztvevő hallgatók, de kutatási feladatokat ellátó vállalkozások képviselői is sikerrel forgathatják a szakkönyvet. A könnyebb érthetőség érdekében a könyvben bőségesen találhatók ábrák, táblázatok és gyakorlati esetpéldák.

Szántó László - Molnár István - A ​belgyógyászati ügyelet abc-je
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Molnár István - A ​Nagy ember
A ​főhős vágyaival és félelmeivel valódi mai fiatal. Családi problémáiból és szürke hétköznapjaiból megdöbbentő módon az ókori Mezopotámiába kerül, kultúránkat megalapozó találmányok és az első véreskezű zsarnokság színhelyére. Színes kalandjai során átéli az emberi természet örök megnyilvánulásait: megaláztatást és szabadságot, kihívást és sikert, a háború izgalmait, barátságot és szerelmet. András győztesen kerül ki a királyi hatalommal vívott mágikus harcából, és apját is megszabadítja a hatalom bűvöletétől. A fiú és apja barátokként, tanulságokkal és érettebben kerülnek vissza a jelenkorba. Ám itt megdöbbentő változásokat találnak. A megkapóan ötletgazdag, fordulatos és színes történet sok érdekes ismeretet nyújt a történelmi korról és talán még többet a hatalom működéséről.

Molnár István - Elsuhant ​idők mesélő emlékei II. - Etelka néni receptjei
Az ​élete delén jóval túljutott unoka sötét pinceszegletükben 2009. őszén a következőket találja: nagyanyja és gyönyörű édesanyja fiatalkori fényképeit, gót betűs születési és keresztlevelet, egy jó százéves, kézzel írt nagymamai receptkönyvet lat súlyok és egy kis lisztes kanál társaságában. Az ódon tárgyaknak köszönhetően mintegy időutazóként röppenhet vissza képzeletben elődei múlt század eleji béke- és monarchiabeli mindennapjaiba. Az utópisztikus vágyálomként felsejlő kor képei kiszámíthatóságról, megbízhatóságról, az emberek egymás és a hagyományok iránti tiszteletéről, a becsületes munka értékéről, az egymás iránti megértésről mesélnek. A háború mindezt talán örökre eltörölte?

Kollekciók