Ajax-loader

Alain Robbe-Grillet könyvei a rukkolán


Alain Robbe-Grillet - Repetition
Reminiscent ​of Orson Welles's The Third Man, Repetition is an atmospheric spy novel of violence, mystery, and tricks of the eye, set in a bombed-out 1949 Berlin. Henri Robin, a special agent of the French secret service, arrives in the ruined city and feels linked to it by a vague and recurrent memory. There is a shooting, a kidnapping, druggings, encounters with pimps and teenage whores, police interrogations, even torture. Bits and pieces of the Oedipus story resonate through the book's elegant labyrinth as Robin slowly senses that he was in Berlin before - as a child, with his mother, perhaps looking for his father. A brilliantly executed novel in prose of an almost hallucinatory richness, Repetition is proof that Robbe-Grillet's vision is, in a time of identity theft and porous nationhood, more relevant than ever.

Alain Robbe-Grillet - Érzelmes ​regény
Alain ​Robbe-Grillet (1922–2008) az ötvenes-hatvanas években színre lépő, új prózaírói nemzedék vezéralakja volt, a francia „új regény” irányzatának egyik legfontosabb szerzője. Olyan, a modern irodalomtörténet szempontjából megkerülhetetlen regények szerzője, mint A radírok, A kukkoló és a Rések. Utolsó műve, a heves reakciókat kiváltó Érzelmes regény 2007 októberében jelent meg Franciaországban. Ebben a rendhagyó „nevelődési” regényben Robbe-Grillet a francia erotikus irodalom évszázados hagyományát követve, annak elemeit felhasználva alkotta meg a maga vízióját egy soha nem létezett világról, ahol a testi gyötrelem és az érzéki gyönyör, a kegyetlenség és az erotika határai vészesen elmosódnak, egyesítve a „tündérmesék” irrealitását a horrorral, a szentimentális naivitást a tiltott pornográfiával.

Alain Robbe-Grillet - A ​kukkoló
Sirályok ​köröznek szenvtelenül a levegőben, petyhüdt algacsomókat emelget a tengervíz, a feszült csöndben csak a hajótest surrogása hallatszik... Az ember nem érti, mitől olyan feszültek ezek a leírások, hiszen látszólag nem történik semmi: egy magányos ügynök mindenfelé hurkokat, apró köröket, madzagdarabokat lát. Aztán lassan, nagyon lassan, az egymásra úszó képek szövedékéből előtűnik valami borzalom, s miközben a sirályok rendületlenül írják le a hurkokat a levegőben, szemüket rezzenéstelenül lefelé irányozva, rájövünk, hogy az ügynök szörnyűséges bűntettre készül.

Alain Robbe-Grillet - Rések
Az ​egykori francia ''új regény'' legjelentősebb képviselőjének, Alain Robbe-Grillet-nek legújabb magyarul olvasható regénye, a Rések 1957-ben jelent meg és máig alapműnek tekintik, szerzőjét pedig azóta is az irányzat ''pápájának'', aki ''radikálisabb irodalmi fordulatot hirdetett, mint a romantikusok'' (Claude Mauriac). Kortársai az általa alapított és következetesen képviselt irányzatot, erős vizualitása miatt, a tekintet iskolájának nevezték. A regény helyszíne - a gyarmatok, alakjai mintha egy helyben forognának, sőt, mintha ugyanabban a helyben topognának. Az egyforma, mégis mindig csak egy kicsit más jelenetek úgy térnek vissza, mint zenében az alapmotívum. Az őrületig precíz leírást kapunk a gyarmati házról, a kertről, az íróasztalon álló fényképről, a foltról a falon - miközben teljes a bizonytalanság, ámulatba ejtenek az ismétlések, nő a feszültség. Már nem is értjük, miért éppen mi vagyunk az áldozatok. A Rések látvány elsősorban, mintha egy filmben ülnénk, és mintha mégse.

Alain Robbe-Grillet - Les ​Gommes
Le ​détective Wallas est dépêché sur les lieux d'un meutre. Mais la victime est-elle vraiment morte ? L'enquête a-t-elle un sens sans cadavre ?... Pastiche de polar, cet ouvrage s'évertue à dénoncer l'illusion réaliste, en manipulant les éléments narratifs. Autre particularité : les personnages n'ont pas plus d'importance que les objets, qui sont décrits pour eux-mêmes, et non plus en fonction de leur utilité par rapport à l'homme. Pour rompre avec une vision anthropomorphique du monde...

Alain Robbe-Grillet - Tükörkép
A ​dolgok... nem belső jelentésük miatt fontosak, hanem amiatt, ahogyan bevésődtek emlékezetünkbe. Jól tudjuk, hogy a legerősebb kötelékek az egymáshoz közelállók között lényegtelen dolgokból állnak össze. Bizonyos vagyok például abban, hogy gyermekkoromban, sőt később is, anyámat meg engem hasonló ízlésünk, amit nyilván tőle örököltem, megannyi kis élménye kötött össze, arról nem is beszélve, amelyet az apró napi események és finom észlelések azonos módon való átélése font közénk.

Alain Robbe-Grillet - Útvesztő
Az ​Útvesztő az oly sokágú és soknemű "új regény"-irányzat céhmesterének és ideológusának alighanem legolvasottabb műve, s mintegy szemléltető eszköze az új regény robbe-grillet-i elméletének. Szerkezete, azt mondhatni, zenei felépítésű: mikor a halkuló-erősödő, megcsonkuló-kiteljesedő alapdallam - az őrületig egyforma és az őrületig mindig egy kicsit más útvesztő-útszakaszok - befutja teljes körívét, akkor világítja be visszamenőleg az útvesztőn át vezető útját, mert a mű érzelmi és gondolati "értelmét" valamennyi elem egysége csillantja fel csak. A mikroszkóppal felnagyított kisvilágok körül kanyargó, tisztán szerkesztet motívumok, az elsikló-összemosódó idő, a céltalanság, a magány reménytelenségének nem hivalkodó összhangzatává egyesülnek - egyidős az irodalommal ez a téma, de Robbe-Grillet is új módon tudta elmondani.

Alain Robbe-Grillet - Angélique, ​avagy a bűvölet
"Amikor ​a gyerekkoromról beszélek, mindig az a nyugtalanító érzésem támad, hogy homályos és kétséges életről számolok be, amelyet nem tudom, mikor vagy hol élt végig valaki más, akinek a neve és az arca talán hasonlít ás enyémre, de mégsem rólam van szó." Akkor hát kiről? Henri de Corinthe-ról, Angélique-ról, ártatlanságukban tetszelgő fiatal lányokról, tündérekről és boszorkányokról, francia dragonyosokról és porosz ulánusokról. Életrajz és mese, fantázia és valóság a francia "új regény" legjelentősebb képviselőjétől.

Alain Robbe-Grillet - A ​radírok
A ​radírok Robbe-Grillet első regénye, s egyszersmind a megújuló francia regényírás, az "új regény" egyik lehetséges útjának úgyszólván iskolaműve. Robbe-Grillet ezúttal egy detektívtörténetnek is beillő alapszöveten hajtja végre a kísérletet, szerkeszti meg a szerkezetében élő, a szerkezeti elemek megéledésének egymásutánjából életre kelő öntörvényű művet, ha úgy tetszik, hagyományos értelemben is nagyszerű stílusban, remek figurákkal és nosztalgikus képekkel.

Kollekciók