Ajax-loader

Bocsa József könyvei a rukkolán


Bocsa József - Az ​egyháztörténelem nagy alakjai
A ​történelemmel nem szaktudósként foglalkozók számára igazán nem a történelmi adatok, események, folyamatok bemutatása az érdekes, hanem olyan gondolatok, személyes életrajzi minták, cselekvési példák megmutatása, amelyek az ő számára is hasznosíthatók. Bocsa József piarista atya éppen ilyen céllal írta meg „Az egyháztörténelem nagy alakjai" című könyvét. A kötetben szereplő életrajzokban nem a teljesség volt a fő cél, hanem olyan részletek kiemelése a szóban forgó személyek életéből, írásaiból és megnyilatkozásaiból, amelyek a mai kor embere számára is példaértékűek, és amelyek személyes közelségbe hozzák azokat, akikről szólnak. Maga a kötet a Mária Rádióban elhangzott előadásokat tartalmazza. A könyvben 35 olyan személy életrajza szerepel, akik már szentté vagy boldoggá vannak avatva, illetve akik szent életet éltek, és minden esélyük megvan rá, hogy előbb-utóbb szentté is avassák őket. Jelen írás bizonyos szempontból folytatása, bővített kiadása a szerző "A szentektől tanulni" c. könyvének. Abban tíz szent rövid életrajza szerepelt tőlük vett idézetekkel, életük apró epizódjaival, amelyek mind alkalmasak arra, hogy tanuljunk belőlük.

Bocsa József - A ​szentektől tanulni
„Nem ​olyan időket élünk, hogy hinni lehetne mindenkinek. Ne higgyetek ti másnak, mint az olyannak, akinek élete az Úr Jézus életét tükrözi vissza.” Avilai Szent Teréznek ezek a szavai talán sohasem voltak annyira időszerűek, mint napjainkban. A könyvek manapság már nem arra szolgálnak mint régen, hogy tudást közvetítsenek, még kevésbé arra, hogy igaz tudást – tisztelet a nagyon kevés kivételnek. Alig van olyan könyv, amit tanulás céljából fenntartás nélkül ajánlani lehetne. Ez alól még a tankönyvek sem kivételek. Ezt a könyvet szentek írták, saját életükkel, szavaikkal, példájukkal. Szentek rövid életrajzát, tőlük vett idézeteket, életükből való apróbb epizódokat tartalmaz, amelyek mind alkalmasak arra, hogy tanuljunk belőlük. Az idézetek nem tekinthetők forráskiadványoknak. Ezek az életrajzok és ez a válogatás nem történelmi kritikai és filológiai igénnyel, szakembereknek készült, hanem mindazoknak, akik a lelki életre vonatkozó, az üdvösség szempontjából legfontosabb tudásukat szeretnék gyarapítani olyan szerzők életének, tetteinek és szavainak a tanulmányozásával, akiket az Egyház szentté avatott, és ezáltal biztosít minket, hogy életük valóban az Úr Jézus életét tükrözi vissza.

Kollekciók