Ajax-loader

Françoise Sagan könyvei a rukkolán


Françoise Sagan - Kushadó ​kutya
A ​színhely egy észak-franciaországi iparvároska, a főhős egy megfélemlített, megalázott fiatal kistisztviselő, aki vagyont érő rablott ékszereket talál. Beleéli magát a gyilkos szerepébe, és egy csapásra megváltozik körülötte a világ... A népszerű írónő, akinek viharos emlékű Jó reggelt, búbánat című regénye világsiker volt, ezzel a könyvével is nagy port vert fel a francia irodalmi életben. Egyrészt a kisregényt körüllengő plágiumgyanú, másrészt Sagan újból nyilvánvalóvá váló írói erényei miatt. Még ellenfelei is elismerik, hogy a Kushadó kutya igen hatásos mű. Fordulatos, "krimis" cselekmény, könnyed stílus, sűrű atmoszféra, igazi "saganos" lélekrajz jellemzi.

Françoise Sagan - Jó ​reggelt, búbánat! / Szereti Brahmsot?
A ​Jó reggelt, búbánat! valaha diadalmenetben járta be Európát, de még Amerikát is. Az egyszerű történet irodalmi konvenciókkal még nem fertőzött tizennyolc éves szerzője annak idején új hangon tudott mondani valamit ifjúságról, szerelemről, bánatról, a felnőtté válás szenvedéseiről - az ötvenes évek közepének amúgy is megújhodás-igényes világérzésére új hangon tudott felelni, s a könnyű, már-már frivolan őszinte új hang és az elegáns, szabatos, finom nyelv együttese adta meg a regény furcsa báját. Bár a Szereti Brahmsot? című regényét csak öt évvel később írta, egy másik életkorfordulóval küszködik benne, és hőse egy negyvenedik évében járó nő. Szerelmi regény ez, ha úgy tetszik, hagyományos értelemben, egy sok fájdalommal járó, mindenesetre a hétköznapokkal is összeszövődő, nagy és teljes szerelem meg egy közbeékelődő légies és gyönyörű epizód, egy ajándékszerelem története.

Françoise Sagan - Jó ​reggelt, búbánat!
Egy ​tizennyolc éves párizsi lány írta ezt a regényt. A mai francia nagypolgári ifjúság viharos, bonyolult, s meglehetősen cinikus életérzése árad belőle: vidámság és unalom, szerelem, napsütés, titkos bánat, öntudatlan kegyetlenség és a szépség, a jóság talán még öntudatlanabb áhítozása. De Sagan, ez a csípős nyelvű gyerek, nemcsak a maga tizennyolc éves világát tudja kifejezni. Valami különös koraérett megértéssel tekint maga köré, árnyalt, finom lélekelemzése "felnőtt", érett írónak is becsületére válnék. A _Jó reggelt, búbánat_ valóságos diadalutat járt meg Európában, de még a tengeren túl is. Kevés regény van, amely jellegzetesebben érzékeltetné a huszadik század ötvenes éveinek francia - vagy talán nyugat-európai - ifjúsága egy részének kiábrándult mohóságát, tépett életigenlését. Sagan könnyed, szellemes szövegét Boldizsár Iván fordításában olvashatja a magyar olvasó. A kötethez Bajomi Lázár Endre írt előszót.

Françoise Sagan - Egy ​kis napfény a hideg vízben / Enyhe kis mosoly
Az ​első történetben Gilles, a sikeres újságíró, megunt életétől és a depressziótól menekülve, vidékre utazik, ahol megismerkedik Nathali-val. A váratlan szerelem azonban olyasmire döbbenti rá a férfit, amivel Nathalie képtelen együtt élni... A második kisregény hősnője, az egyetemista Dominique, addig, amíg Bertrand nagybátyjával nem találkozik, azt hiszi, hogy a fiút szereti. A középkorú, vonzó és nős Luc számára nem jelent többet egy kellemes kalandnál. És a lány elfogadja a kihívást... "És valóban félt a házasságtól, buta, kispolgári módon, pedig épp a kispolgáriasság látszatát akarta elkerülni. Nathalie-nak igent kellett volna mondania, elválni és a hajánál fogva vonszolni őt az anyakönyvvezető elé, fittyet hányva azokra a fenntartásokra és aggályokra, amelyeket oly jól megérzett benne. Vannak az életben olyan pillanatok, amikor kényszeríteni kell a másikat, amikor véget kell vetni a megértő viselkedésnek, amikor az embernek önmagáért kell cselekednie a másik ellenében, de végeredményben a másik javára..."

Françoise Sagan - Aimez-vous ​Brahms?
Paule ​qui a abandonné son mari est en relation avec Roger. Cependant cette relation n’est pas harmonique, parce que Roger prend des libertés avec Paule qui se sent très seule. Un jour, elle fait la connaissance de Simon, le fils d’une cliente, qui tombe tout de suite amoureux d’elle. Bien que Simon soit plus jeune que Paule de presque quinze ans, une relation entre ces deux se développe peu à peu, aussi parce que Roger, étant en liaison avec une autre fille, néglige sa petite amie. Finalement Paule et Roger se décident à ne pas se revoir un temps. Seulement maintenant Paule remarque combien elle regrette l’absence de Roger et décide d’abandonner Simon. Quoiqu’il réagisse très compréhensivement, il essaye de la regagner, mais il doit comprendre que la seule personne que Paule aime, c’est Roger.

Françoise Sagan - Szerelem ​életre-halálra / Szenvedélyek játéka
A ​nagysikerű írónő két kisregénye először jelenik meg magyar nyelven. Az első történet a negyvenöt éves, sikeres hollywoodi írónő, és az életébe robbanó, különös fiatalember akaratlanul is örökre szóló kapcsolatát mutatja be, finom iróniával. Modern mese szerelemről, életről és halálról. A második kisregény középpontjában két furcsa pár áll. Míg az egyiknél az idősebb és jómódú Charles a szép és fiatal Lucile-t tartja ki, addig a másiknál a jóképű Antoine fogadja el az öregedő és gazdag Diane szerelmét és támogatását. A négy ember véletlen találkozása válaszút elé állítja, és addigi életük átgondolására kényszeríti mindegyiküket. Fordulatos, szórakoztató történet a féltékenységről, a szerelemről, a hétköznapokból és a társas magányból való kitörés vágyáról.

Françoise Sagan - Bonjour ​Tristesse / A Certain Smile
Two ​world-acclaimed modern novels together for the first time - complete in one, big, fascinating book.

Françoise Sagan - Szereti ​Brahmsot?
Paule, ​a 39 éves, elvált asszony és a vele egykorú barátja hat éve tartó viszonya bár enyhíti a nő magányát, feledtetni nem képes azt. Tisztában van vele, csak akkor tarthatja meg szeretőjét, ha meghagyja számára azt a szabadságot, amit Roger egyre inkább ki is használ. A fiatal Simon őszinte szerelme régen elfelejtettnek hitt érzéseket ébreszt az öregedéstől és a magánytól félő Paule-ban, aki tudja, mire számíthat, mit remélhet ettől a kapcsolattól, mégsem tér ki a váratlan lehetőség elől.

Françoise Sagan - Brennender ​Sommer
Francoise ​Sagan Brennender Sommer, ein Dreieckskonflikt, der sich vor dem Hintergrund von Krieg und Resistance abspielt. Drei Menschen treffen aufeinander im Frühsommer des Jahres zweiundvierzig. Charles ist augenblicklichs von Alice bezaubert. Er umgarnt sie, und sie läßt sich von seinen Tricks gern einlullen. Aber dann bricht mit Vehemenz die Wirklichkeit in ihre versuchte Idylle...Buch ist gebraucht Zustand daher nicht mehr so gut, siehe Bild, deshalb verkauf ichs so billig.

Françoise Sagan - Tükörkép
"Jól ​érezték magukat együtt, és természetes volt, hogy a korkülönbség, mely elválasztotta őket, és ami olykor meglátszott az arcukon vagy a mozdulataikon, semmiféle problémát nem okozott a mindennapi életükben. Mintha mindig is együtt éltek volna, mint nővér és fivér a középkorban, szeretők Ben-Hur idején, unokatestvérek Lacios korában... Valójában ha két pár létezett volna egyidőben, egy Francois-Mouna és egy Francois-Sybil pár, mindenki azt gondolta volna, hogy az igazi, az egymást jól kiegészítő csapat Francois és Mouna párosa..."

Françoise Sagan - Egy ​hét, egy év / Csodálatos felhők
A ​két, egymást folytató és kiegészítő regény az élet örökké aktuális, de igazán jól soha nem válaszolható kérdéseiről szól: a szerelemről és a partnerkapcsolatokról. A megunt helyett az újat keresésről, a viszonzatlan vágyódásról, a féltékenységről és a soha el nem érhető beteljesülésre várakozásról. Arról, szinte ellenállhatatlan, pusztító és önpusztító erőről, amely egyre nagyobb mélységekbe és válságokba sodorja azokat, akik vakon keresik a boldogságot ott, ahol sohasem találhatják meg... Aki már ismeri Sagant, ezúttal sem fog csalódni benne. Aki viszont csak most találkozik először az írónő sajátos ábrázolásmódjával, megérti, miért lett a kortárs francia irodalom egyik legjelentősebb alakja. "Párizsra úgy zuhant rá a nyár, mint egy súlyos kő. Mindegyikük járta tovább szenvedélyének vagy szokásainak rejtett útjait, és a kegyetlenül tüzelő júniusi napban felriasztott éjszakai állatok módjára viselkedtek. Muszáj volt elmenni, megtalálni a folytatását vagy az értelmét ennek az elmúlt télnek. Mindannyian érezték azt a szabadságot, azt a magányosságot, melyet a vakáció közeledte jelent, és azon törték a fejüket, kivel és hogyan tölthetnék el..."

Françoise Sagan - Rejtekutak
Francoise ​Sagan az egyik legnépszerűbb, legtöbbet olvasott francia írónő. Regénye a németek ostromolta Franciaországban, 1940-ben játszódik. A párizsi felső tízezerhez tartozó társaság kocsijával elakad a német fegyverek golyózáporában. Nincs más választásuk: kénytelenek meghúzni magukat egy kis vidéki tanyán. Groteszk kalandjaikat Sagan féktelen iróniával és sziporkázó ötletekkel ábrázolja. Sznobok, divathölgyek, önhitt nagypolgárok életidegensége egyfelől, primitív tuskók, földhözragadt némberek másfelől - Sagan vitriolos stílusa senkit nem kímél. Fricskái persze mindenekelőtt azokat célozzák, akiket mélyebben ismer: a gazdag nagypolgárokat. S mialatt a magasrangú minisztériumi tisztviselő közelebbről megismerkedik a cséplőgéppel, felesége ugyanezt teszi - egy jóvágású parasztfiúval. Egyszóval szokások, erkölcsök, viselkedésmódok panoptikumába lépünk - és mindeközben nagyon jól szórakozunk.

Françoise Sagan - Halálos ​dallam
Amikor ​Vincent, a fiatal és bohém zeneszerző házasságra lép az újgazdag Laurence-szal, nem sejti, hogy biztonságossá vált megélhetéséért nagy árat kell majd fizetnie: életét és vágyait a felesége kezében szorosan tartott póráz vezérli. Felszínes házasságuk hetedik évében megtörténik a csoda: Vincent filmzenéjének jogdíjai folytán hatalmas vagyon várományosa lesz. A váratlan siker csodálatos dallamra ihleti a művészt, melynek szárnyalása örökre kiszakítja mindkettőjüket addigi életükből.

Françoise Sagan - A ​kívülálló
A ​regény főhőse - a negyvenkét éves, német származású, hollywoodi filmrendező - a németek által megszállt Franciaországban élő zavartalan, bohém életét. Goebbels meghívására visszatér Németországba, ahol politikai propagandafilm készítését elutasítva, szórakoztató filmeket forgat. Nem foglalkoztatja a politika, a világ sorsa; ösztönös embersége és döbbenetes élményei azonban egyre kevésbé engedik, hogy kívülállóként szemlélje az eseményeket. Az addig két nő és egy fiatal fiú között megosztott érzelmei akaratlanul is olyan irányba viszik, ahonnan már nincs visszatérés.

Françoise Sagan - Musiques ​de scènes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Françoise Sagan - Múló ​bánat
Hogyan ​értékelheti át az ember pár óra leforgása alatt múltját és jelenét - az életét -, ha tudja, hogy attól már csak a közeli biztos halált várhatja? Sagan ismét tanúságot tesz mély emberismeretéről.

Françoise Sagan - Bonjour ​tristesse (német)
Françoise ​Sagan war erst 19, als sie mit „Bonjour tristesse“ die Welt eroberte. Ihr Roman wurde in dutzende Sprachen übersetzt, millionenfach verkauft und verfilmt. Mit großer Treffsicherheit beschreibt sie darin die Befindlichkeiten ihrer jugendlichen Hauptfigur: Cécile ist ein launischer Teenager, scharfsinnig, egoistisch, manipulativ – und dazu verdammt, den Sommer mit ihrem eitlen Vater und seiner jungen, etwas einfältigen Geliebten Elsa in einem Haus an der Côte d’Azur zu verbringen. Zunächst jedoch gelingt es Cécile, die Erwachsenen gegeneinander auszuspielen und den Aufenthalt nach ihrem Geschmack zu gestalten: in herrlicher Leichtigkeit und Freizügigkeit. Bis plötzlich die kluge Anne auftaucht, eine Freundin ihrer verstorbenen Mutter, und die sommerliche Idylle mit erzieherischer Strenge zu zerstören droht. Als der Vater Elsa verlässt und Anne heiraten will, schmiedet Cécile einen Plan – mit tragischen Konsequenzen.

Françoise Sagan - Pórázon
A ​gyönyörű, elkényeztetett, dúsgazdag lány, dacolva családjával, férjül veszi a jóképű zenészt, akit álmaiban már a világ hangversenydobogói nagy csillagának lát. A fiú kedves, csinos és tulajdonképpen szerelmes is asszonyába, ám bohém, és cseppet sem ambiciózus. Elfogadja a luxust, amit eszelősen szerelmes felesége nyújt neki, és tudomásul veszi, hogy ennek fejében rövid pórázon tartják. Egészen jól működik ez a házasság addig, amíg a férj egy filmzenéjéből, néhány, szinte véletlenségből született fülbemászó taktusból, világsiker nem lesz. A kettejükre zúduló hírnév és dolláreső következményeit senki sem láthatta előre...

Françoise Sagan - Ein ​Schloss in Schweden
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Françoise Sagan - Örök ​emlékül
Sagan, ​a hazájában mindmáig népszerű bestseller szerző, akit mi a "Jóreggelt búbánat" és a "Kushadó kutya" c. regényeiből ismerhettük meg, Magyarországon emlékei legjavát nyújtva át ezúttal olvasóinak. Szárnyaló fantáziával, üdén csapongva kutatja fel azokat a mozzanatokat amelyek ha nem is a legtanulságosabbak, mindenesetre igen szórakoztatóak: így képes az autósztrádán száguldó sportkocsiból egy stílusbravúrral Orson Welles-hez, Sartre-hoz vendégségbe invitálni, és nőiességét egy pillanatra sem feledve, némi öngúnnyal "elcsacsogni" írói kudarcait és persze fényes sikereit.

Françoise Sagan - Bonjour ​Tristesse (angol)
_Bonjour ​Tristesse_ scandalised 1950's France with its portrayal of teenager Cécile, a heroine who rejects conventional notions of love, marriage and family to choose her own sexual freedom. Cécile leads a hedonistic, frivolous life with her father and his young mistresses. On holiday in the South of France, she is seduced by the sun, sand and her first lover. But when her father decides to remarry, their carefree existence becomes clouded by tragedy.

Françoise Sagan - Bonjour ​tristesse (francia)
La ​villa est magnifique, l'été brûlant, la Méditerranée toute proche. Cécile a dix-sept ans. Elle ne connaît de l'amour que des baisers, des rendez-vous, des lassitudes. Pas pour longtemps. Son père, veuf, est un adepte joyeux des liaisons passagères et sans importance. Ils s'amusent, ils n'ont besoin de personne, ils sont heureux. La visite d'une femme de cœur, intelligente et calme, vient troubler ce délicieux désordre. Comment écarter la menace ? Dans la pinède embrasée, un jeu cruel se prépare. C'était l'été 1954. On entendait pour la première fois la voix sèche et rapide d'un "charmant petit monstre" qui allait faire scandale. La deuxième moitié du XXe siècle commençait. Elle serait à l'image de cette adolescente déchirée entre le remords et le culte du plaisir.

Kollekciók