Ajax-loader

Kiss Dezső könyvei a rukkolán


Kiss Dezső - Miért ​félünk a fogorvostól?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Ákos - Kiss Ádám - Kiss Dezső - Kísérleti ​atomfizika
A ​környezetünkben található anyag szerkezetének leírására Démokritosz az i. e. IV. században alkotta meg az oszthatatlan építőkő - az atom - fogalmát, melynek kísérleti bizonyítására a XIX. századig kellett várni. Ezzel az anyag szerkezetének megismerése nem befejeződött, hanem ekkor nyílt meg a kapu a mikrovilág feltérképezése előtt. Az elmúlt bő száz év alatt a fizikai kísérletek, elméletek egymást inspirálva és alátámasztva alakították ki az anyag legapróbb összetevőiről alkotott mai világképünket. A szerzőhármas modern fizika mikrovilágának aktuális képét foglalja össze három részben. A könyv címe az atomfizika szót összefoglaló értelemben használja (héj-, atommag- és részecskefizika). E három területről kívánnak a szerzők szakszerű, de nem túl részletes áttekintést adni, elsősorban nem atomfizikára szakosodott hallgatók, szakemberek számára. Az elméleti fizikai alapokon túl a könyv elsősorban kísérleti ismereteket közöl, gyakran méréstechnikai kiegészítésekkel. Speciális fejezetek szólnak pl. a lézerek, detektorok, gyorsítók, reaktorok, atomenergetika, fúzió és sugárvédelem általános kérdéseiről. A szöveget sok magyarázó ábra, fénykép és megoldásokkal ellátott példatár egészíti ki

Kiss Dezső - Bevezetés ​a kísérleti részecskefizikába
A ​részecskefizika a modern fizika frontvonalába tartozik. Feladata a bennünket körülvevő világ szubatomi felépítésének, szerkezetének és a különféle atomi részecskék között ható kölcsönhatásoknak a vizsgálata. Ezeken a területeken az utóbbi évtizedben több esetben forntáttörést ért el. A részecskefizikának ez a diadalmas előretörése az elmélet és a kísérlet dinamikus, dialektikus összjátékának eredményeképpen alakult ki. E könyv a kísérleti részecskefizikára korlátozódik, azonban - érthető módon - itt sem tud teljességre törekedni. Mindenütt utal az elméleti háttérre, teszi ezt azonban leegyszerűsítő, kvalitatív módon, matematikai apparátus nélkül. Ugyancsak utal a felhasznált technikai infrastruktúrára, a gyorsítókra és detektorokra anélkül, hogy ezeket részletesen ismertetné. Ez természetesen bizonyos behatárolódást jelent, ugyanakkor előnyt is, az érthetőség, a követhetőség, az olvasmányosság szempontjából. A könyv elsősorban egyetemi hallgatóknak, kezdő kísérleti részecskefizikusoknak, elméleti részecskefizikusoknak és érdeklődő tanároknak szól.

Kiss Dezső - Németh Lajos - A ​Magyar Tanácsköztársaság képzőművészeti élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veres Pál - Szentléleky Tihamér - Takács Márta - Kiss Dezső - Az ​a bizonyos fügefalevél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók