Ajax-loader

Jelizaveta Drabkina könyvei a rukkolán


Jelizaveta Drabkina - Viharos ​esztendők
"Az ​a szerencse jutott osztályrészemül, hogy rendkívüli esemény szemtanúja lehettem. Ismertem embereket, akiknek nevét és tetteit örökre beírták az emberiség történetébe" - ezekkel a szavakkal vezeti be visszaemlékezéseit Jelizaveta Drabkina (1901-1974), az orosz munkásmozgalom régi harcosa, aki maga is jelen volt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom születésénél, maga is féltőn vigyázta első lépéseit. Drabkina az ötvenes évek második felében írta a _Viharos esztendők_-et, új történelemszemlélettel tekintve vissza a múltba, a kezdetekhez, hogy kiragadjon néhány felejthetetlen epizódot a sodró lendületű forradalmi eseményekből, hogy egy-egy megkapó portrét rajzoljon Leninről, Szverdlovról, Dzerzsinszkijről, Kalinyinról, Rosa Luxemburgról.

Jelizaveta Drabkina - Téli ​napforduló
"Nekünk, ​Iljics kortársainak, akik többé-kevésbé közel kerültünk hozzá, akik egy-egy szerencsés alkalommal láthattuk őt, hallhattuk beszédét, figyelhettük munkájának vagy életének darabkáit, kötelességünk, hogy - még ha ügyetlen, gyermeteg kezekkel is - megkíséreljük újból és újból felidézni alakját, száz és ezer vázlatot készítsünk róla, megragadjuk minél több jellemző vonását. Vagyis minden lehetőt megtegyünk, hogy az eljövendő nemzedékek számára ne vesszen el örökre Iljics alakja, hogy rendkívül érdekes egyéniségét ne mossa el az idő, ne oldódjék fel a neve köré minden bizonnyal felgyülemlő legendák tengerében..." Egy régi bolsevik szavai ezek, Drabkina idézi könyvében, saját célkitűzéseként vallja. Emlékezéseinek lapjain Lenin életének utolsó évei elevenednek meg: az új gazdasági politikára való áttérés, a volgai éhínség, a bürokratizmus ellen és a törvényességért vívott harc s a legszomorúbb esemény - Vlagyimir Iljics betegsége és halála. Jelizavtea Drabkina neve már ismert a hazai olvasóközönség előtt: 1964-ben már olvashattuk a Viharos esztendők című művét, A jégmező hősei című emlékezése két éve aratott sikert. Új írása hasonlóképpen eredeti, személyes megvilágításba helyezi a történelem lapjairól ismert - vagy csak kevéssé ismert - eseményeket, embereket.

Jelizaveta Drabkina - A ​jégmező hősei
Az ​1921. márciusi kronstadti ellenforradalmi felkelés leverésében részt vett egy akkor tizenkilenc éves fiatal lány: Jelizaveta Drabkina. A fiatal lányból jelentős író lett, és sok-sok év múlva visszaemlékezve a nehéz baltikumi napokra - azóta történelemmé vált eseményekre -, egy remekművű kisregényben megörökítette a feledhetetlen pillanatokat. A drámai epizódokat lírai mozzanatok váltják, emberi sorsok villannak fel: látjuk a fiatal lányt a nélkülöző katonák között, sorsuk azonos az élet igenlésében, ha kell, a halál vállalásában is. Ez a kisregény nemcsak dokumentum, hanem szépirodalmi értelemben is nagyszerű alkotás. A Balti-tenger olvadó jegén végbemenő roham leírása Lev Tolsztoj csataképeire emlékeztet.

Kollekciók