Ajax-loader

Szil Ágnes könyvei a rukkolán


Szil Ágnes - Életünk ​legszebb napja
Hamisítatlan ​Szil-kötetet tart kezében az olvasó. Ez már önmagában is garancia a jóra. A szerző korábbi, Tangram című könyvének „ultrarövidprózájához” hasonlóan az itt következő félszáz novellára ugyancsak jellemző a kirakósjáték-szerű építkezés, a feszesség, koncentráltság és letisztultság. Az _Életünk legszebb napja_ szinte mindegyik szövegében dominálnak a hátrahagyott, de teljes egészében fel nem dolgozott múlt képei, alapfogalmai, rögeszméi. Emellett számos novella kulcsfogalma a devalváció, ezzel együtt alapfeltevésük, hogy a korábbi, fényes állapotok nem hozhatók vissza, az értékekhez nem lehet visszatérni, csak az marad számunkra, hogy fájdalmasan emlékezhetünk rájuk. Mindezekkel együtt sem tekinthetjük Szil Ágnes kötetét borúlátónak, mert a megannyi szépre csiszolt költői kép, hasonlat, és az írónőtől megszokott fanyar, ámde hihetetlenül felszabadító humor – ha szabad ilyen elszálltan fogalmaznunk – ünnepé teszi az olvasást.

Szil Ágnes - Tangram
„Variációk ​szenvedélyre és csömörre, meddőségre és termékenységre. Álomszerű töredékek, szilánkok, hasadékok, kulcslyukak, mítoszcserepek. Robogóval érkező Narcisszusz, a mediterrán ízek és illatok után szocreál szerelmek kemény és szürke kontúrjai, a gyönyör keresése a közömbös tömegben. Lélekvándorlás. Eltévedés a dimenziókban, próteuszi szerepjátékok.” (Részlet Garaczi László ajánlásából) „A Macskajáték bécsi bemutatójának napján születtem az Alföld egy ma már nem létező településén. Az orosházi gimnázium emblematikus személyisége, egy női Pygmalion kalapálta le rólam a felesleges követ; tizenhét éves koromban jelent meg első műfordításom, Vergilius Aeneisének egy részlete. A József Attila Tudományegyetemen végeztem előbb latin, majd magyar nyelv és irodalom szakon, végül a Budapesti Műegyetemen szereztem oklevelet. Békésen élek, ami nemcsak állapot-, hanem helyhatározó is. A Békési Újságban jelennek meg nyelvi tárcáim, a rovat címe: Egy nyelvet beszélünk — még ha a címben egyre kevésbé hiszek is. Az elmúlt hat év anyaga 2012-ben jelent meg könyv alakban. Publikáltam novellákat, esszét, verset és fordításokat. 2006-ban a Magyar Tudományos Akadémia Tibullus összes műveinek magyarra ültetéséért Pedagógus Kutatói Pályadíjjal jutalmazott.” (Szil Ágnes)

Kollekciók