Ajax-loader

Ian Russel könyvei a rukkolán


Ian Russel - Fogadalom
Ynev ​déli sztyeppein túl a fagyos Határhegység választja el a kopár fűsivatagokat a végtelen jégmezőktől. Kevesen tudják, hogy a hófödte bércek árnyékában, az ezeresztendős fenyvesek között a síkvidéki nomádok távoli rokonai élnek. Ian Russel regénye ezúttal egy fiatal pyarroni varázsló sorsát követi nyomon. Navyll Athranist az ismert világ határára küldi rendje, feladata pedig száműzetéssel ér fel:a Dúlás egyik legendás hősét, az évtizedek óta visszavonultan élő magisztert kell megtalálnia. A fiatal pyarroni hamarosan egy gyilkos viszály közepén találja magát, s rá kell döbbennie: az események mögött kráni érdekek húzódnak meg. Ráadásul mindez összefügg a keresett magiszterrel és a rég elfeledettnek hitt, rettegett hatalommal: a Démonikus Óbirodalommal.

Ian Russel - Harold Barouche - Ranagol ​áldásával
A ​Kicsiny kereskedőhajót kirabolni, martalócok karmai közül kimenteni egy ork gladiátort, csókkal fizetni megannyi kurtizánnak, ha más már nem akad... csupa-csupa bohém mulatság. Scarafone Chiaramonti, a tékozló nemes mestere mindennek. Talán csak felejteni próbál? Emlékei és fivérei elől menekült idáig, Új-Akvilonába, nem is sejtve, hogy hamarosan még inkább kísérti majd a múlt. Balbun, a fegyverkovács, ennek a városnak szülötte: nem átutazó, nem is kalandor, aki továbbosonna Krán felé, vagy épp iszkolna onnan. Ő sosem látta a csillagok és a holdak ragyogását - szemében egy hét évvel ezelőtti máglyatűz visszfénye dereng még. Üllő és kalapács, ennyi kell csupán neki, hogy a Kosfejes Úr akaratából megalkothassa a szekercét, amely a Bíboros vesztét okozhatja majd. A Márki és a Bíboros, a város két ura érthetetlen módon egy apró, jelentéktelennek tűnő egyszarvúfigurán marakodnak. Egy bábon, amely egy kicsiny kereskedőhajó rakományával érkezik... A város, a szekerce és az egyszarvú fonja össze Balbun és Scarafone sorsát, és teszi őket ellenfelekké, végleg.

Ian Russel - A ​császár és a mágus
Dél ​leghatalmasabb birodalma, Cathan hadban áll. De a Császár nem a dús, nyugati rónák felé fordítja figyelmét, hanem elszikesedett talajú, értéketlen földekért és Chanluan kősivatagos pusztaságaiért folytat hódító háborút. Cathan rettegett csatamágusai kíméletlenül elpusztítanak mindenkit, aki útjukba kerül, mígnem a hegyek között egy ősi rend nyomára bukkannak. Egy rendére, mely évezredeken át megőrizte titkát. Úgy tűnik egyvalaki van, aki megfejthetné a rejtélyt, az északi kontinens legendás hírű kistorikusa. Csakhogy Dhanak magisztert foglyul ejtették a mocsárlakó csontelfek, és a kymeni ingovány mélyén hamarosan megkezdődik az áldozószertartás. De ez már maga a történet...

Ian Russel - Egyezség
A ​Délvidék lángokban áll, Amhe-Ramun hordái tomboló homokviharként pusztítanak. Az eddig egymást fojtogató hatalmak összefognak, hogy együtt hárítsák el a Mélysivatagból érkező veszedelmet. Ám a kényszer szülte szövetségesek gyanakodva figyelik egymást is, és amikor fülükbe jut, hogy a nomádok lakta pusztákon túl, a világ végét jelentő hegyvidéken egy lar-dori magiszter mire bukkant, kinyújtják vaskesztyűs kezüket. Nevyll Athranisnak, a lar-dori adeptusnak sejtelme sincs erről. A Déli-Határhegység világtól elzárt völgyében azon dolgozik, hogy helyrehozza a magiszter által meggondolatlanul szélesre tárt démoni kaput, melynek túloldalán - meglehet - a Démonikus Óbirodalom Császári Palotája rejtőzik. A Fogadalom szerzőjének legújabb regénye két édekcsoport viszályán és sajátos szövetségén át visz minket messze az ismert világtól. A kalandos utazás során megismerhetjük a rejtélyes khál nép és a Démonikus Óbirodalom történetét. A birodalomét, mely kilencezer esztendővel ezelőtt majdnem uralma alá hajtotta a Délvidéket, és amely sokkal élőbb annál, mint ahoy azt a legmerészebb historikusok is gondolták volna.

Kollekciók