Ajax-loader

George Sand könyvei a rukkolán


George Sand - Rudolstadt ​grófné
Legnépszerűbb ​regénye, a Consuelo folytatásában George Sand a páratlan képességű velencei énekesnő mesés élettörténetét szövi tovább. A titkos házasság révén grófnévá lett Consuelo férje halála után Berlinbe költözik. Miközben továbbra is elkápráztatja a közönséget művészetével, a királyi udvarban fondorlatos összeesküvés szövődik körülötte, melynek akaratlan részeseként egyre inkább gyanúba keveredik. Végül kegyvesztett lesz: korábbi pártfogója, Nagy Frigyes rideg számítással börtönbe záratja. A meleg szívű lányról azonban igaz barátai nem feledkeznek meg. Mikor erényét a várbörtönben már komoly veszély fenyegeti, veszélyes kalandra vállalkozva megszökteti egy titokzatos idegen. Menekülés közben Consuelo szívében romantikus szerelem ébred az életét őérte kockára tevő Liverani lovag iránt. Kiszabadítója a lányt az üldözők elől egy távoli várkastélyban bújtatja el, mely titokban egy egész Európát behálózó titkos társaság vezetőinek székhelye. A társaság tagjait megismerve Consuelo megdöbbentő felfedezést tesz, és ennek fényében élete utóbbi néhány évének eseményei teljesen új értelmet nyernek. Az elképesztő fordulat ugyanakkor végre az oly régóta várt boldogságot is meghozza a lány életében. A zenei ihletésű regény megkapó szépségú, egyszersmind filozofikus mélységeket feltáró záró szakasza a forrongó szellemű XVIII. század elkötelezett erkölcsiséget tükröző áttekintését kínálja. A Rudolstadt grófné méltó kiegészítője és lezárása a francia romantika kiemelkedő alakjától ránk maradt legjelentősebb műnek.

George Sand - Antónia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Sand - Jacques
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Sand - Indiana
Indiana ​is an absorbing and vivid romantic novel, set partly in provincial France, partly in Paris, and partly on tropical island. It tells the story of a beautiful and innocent young woman, married at 16 to a much older man. She falls passionately in love with a handsome, frivolous neighbor but discovers too late that his idea of love is quite different from her own. It is only after a series of painful experiences that she comes to appreciate the silent devotion of her loyal and protective cousin

George Sand - Valentine
This ​is George Sand's second novel. Like iIndiana,/i her first, it explores the relationship between men and women. Valentine, an aristocratic girl, falls despearately in love with Benedict, the son of a poor farmer. Again, like Indiana, this novel challenges preconceived masculine assumptions about woman's role in society. In loving Benedict, Valentine rebels against her family and her class

George Sand - Consuelo
Consuelo ​tüneményes tehetségű énekesnő, de életét és a velencei társaságba való befogadását több ellentmondás is nehezíti: spanyol, részben cigány származású, de a velencei stílus hibátlan értője, szerelemgyerek, csúnya leány, akit a tehetség és jóság mégis valósággal gyönyörűvé varázsol, az opera csillogó világa éppúgy vonzza, mint az érzéki szerelem, de fokról-fokra megcsömörlik mindkettőtől, egyre inkább lelki, megnemesült vonzalomra vágyik, s a tetszés és a siker közegéből a jószolgálat és a társadalom-jobbítás övezetébe lép át. Az önéletrajzi ihletésű regény eltávolítva egy történelmi időegység viszonylatába beleszőve a 18. század közepének története. A hősnő Velencéből Csehországba jut, majd Bécsbe, Poroszországba; feltárulnak előtte fejedelmi paloták, paplakok, összeesküvők földalatti rejtekhelyei. Értelme és jósága választatja vele Albert grófot, aki huszita. Férje halála után Rudolstadt grófné lesz, de ez már a könyv második kötetében (Rudolstadt grófné címmel) olvasható.

George Sand - George ​Sand vallomásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Sand - Mese ​a jólelkű Fridolinról
E ​tündérmese főhőse a jólelkű Fridolin, aki számtalan kalandos fordulat közepette a jóság és a szeretet unalmáért harcol. Az ifjú - gonosz szülei házából - Dongó úr birodalmába kerül, aki csak csalásra oktatja. A fiút a szitakötő képében érkező tündérkirálynő megmenti és elviszi magával a tündérek birodalmába, majd itt él száz boldog éven át. Végül útjára bocsátják, feladata, hogy megszabadítsa az emberiséget. Csodatevő virágcsokrával érkezik vissza a dongók gonosz birodalmába, ahol végül a tündérek segítségével legyőzi a gonoszokat, és a jólelkű Fridolin lesz a király.

George Sand - A ​kis Fadette
George ​Sand nevét mindenki ismeri, munkáit ma már - méltatlanul - kevesen olvassák. A XIX. sz.-ban élt nagy hatású, rendkívüli intelligenciájú és tehetségű írónő, aki férfinéven írt és a férfiakkal egyenrangú életformát is vívott ki magának, aki többek között Musset és Chopin szerelme s ihletője volt, egy sor érdekes, izgalmas, szép és okos könyvet hagyományozott az utókorra. Egyik ilyen romantikus, mélységesen humanista és andalítóan szép elbeszélése A kis Fadette. Falusi környezet, kitűnő lélekrajzzal ábrázolt figurák, egy nagy szerelem története - mindez a finom tollú íróasszony megformálásában és az ugyancsak kitűnő fordító, Dániel Anna tolmácsolásában.

George Sand - La ​Petite Fadette
Dans ​le pays, on l'appelait la petite Fadette, car elle avait la taille d'un farfadet et les pouvoirs d'une fée. Comme sa grand-mère, elle guérissait les hommes et les animaux. Landry, l'un des jumeaux de la ferme voisine, tombe amoureux d'elle. Mais l'amour d'une sorcière est mal vu dans cette famille, et il rend malade de jalousie Sylvinet, l'autre "besson". Après _La mare au diable_, et _François le Champi_, c'est le troisième roman champêtre de George Sand. Elle y exprime tout ce que la vie lui a appris. L'apparence des êtres ne compte pas, il faut percer l'écorce. La richesse des filles ne fait pas leur bonheur et l'amour est difficile à construire. Son désir inassouvi est là, aussi, d'un amour qui durerait toujours. _La petite Fadette_ illustre le grand dessein de George Sand : enseigner le respect de Dieu, de la nature, de la sagesse, de l'amour.

George Sand - La ​Mare au Diable
LA ​MARE AU DIABLE : UN ROMAN SOCIAL ET CHAMPÊTRE Écrit en plein cœur du XIXe siècle, La Mare au diable est un roman champêtre et social par l'intermédiaire duquel George Sand exalte l'amour de son Berry natal et son idéal de réconciliation des classes à travers la peinture du milieu paysan dont elle décrit la noblesse et les valeurs, face à une société capitaliste pervertie.

George Sand - Gustave Flaubert - The ​George Sand-Gustave Flaubert Letters
The ​George Sand-Gustave Flaubert Letters is a compilation of personal correspondence between two great nineteenth century French writers and contemporaries. The letters reveal often divergent but always profound, effervescent, and fascinating views on art, literature, drama, philosophy, culture, and gossip of the period: an unparalleled window into history, and a rare interior glimpse into the creative psyche of two literary giants. Translated from the French by A.L. McKenzie (1921), with an introduction by Stuart Sherman.

George Sand - A ​talált gyerek / A kis Fadette
Ez ​a két kisregény a XIX. század híres francia írónőjének két legnépszerűbb falusi idillje. A talált gyerek történetében egy állati szintről a mások embersége és a maga tehetsége révén felemelkedett fiú sorsáról olvashatunk, A kis Fadette-ben pedig egy társadalmon kívüli vadóc leányka kalandos életútját, boldogulását meséli el az írónő. Mindkét regény "karrier-történet" - a XIX. század ízlésének megfelelő romantikus fordulatokkal, de a mese mögött rejlő mélységes humánum a ma emberével is megkedvelteti George Sand idilli alakjait.

George Sand - Ein ​Winter auf Mallorca
Im ​Winter 1838/39 lebten Frederic Chopin und George Sand im Kloster von Veldemossa. Dieser brillante Erlebenisbericht der großen Literatin ist der Klassiker der Mallorca-Literatur.

George Sand - Egy ​ódon vár története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Sand - Lélia
Ce ​roman (1833) est inspiré, moins par la vie que par la personne de George Sand. L'héroïne est une femme d'action, mais dévorée du démon de l'analyse, et dont le charme opère sur bien des hommes : le poète Sténio (on songe à Musset), l'ancien aventurier converti, Trenmor, l'ermite Magnus. Lélia cherche la paix en devenant l'abbesse d'un couvent. Sténio l'y retrouve et c'est le drame. George Sand distinguait elle-même dans son livre une question psychologique, une question sociale (la femme dans la société), la poésie des personnages, le style qui traduit cette poésie. Lélia, ajoutait-elle, signifie la déception, la souffrance, le cœur défiant et desséché, le désespoir. - Sténio signifie l'espérance, la confiance dans l'avenir, l'amour. L'auteur apporte une philosophie, celle du désespoir lucide, au service d'un grand livre

George Sand - Életem ​története
George ​Sand életét botrányok és legendák övezik, de őt magát, a leghitelesebb forrást, kevesen ismerik. Pedig képes volt saját életét a legszebb romantikus regények formájában megírni, méghozzá úgy, hogy a történeti tényeket is igyekezett tiszteletben tartani. Az Életem története címet viselő önéletrajza vagy a Musset-szerelem drámai konfliktusait megörökítő Bizalmas naplója bizonyítja, hogy emlékiratai a belőlük áradó szenvedély miatt lebilincselőek, leveleivel együtt az írónő legjobb művei közé tartoznak. Megelevenedik bennük a XIX. század irodalmi élete, és a korabeli "bohémélet" színe és visszája, nemcsak Párizsban, de vidéken is George Sand kedves Berryjében, a rohant-i kastély környékén. Az írónő családi drámák ütközőpontjába került már gyermekkorában, és ennek köszönhető, hogy fiús viselkedésével, szélsőségesen érzelmes reakcióval annyi botrányt okozott, akaratlanul is. Keservesen, saját kárán kellett megtapasztalnia, hogy egy nőnek milyen nehéz egy rossz házasságból kilábalnia, önálló életet élnie és tehetségét kibonatkoztatva írói karriert építenie. Szerelmeinek száma is tetemes, Musset, a költő, s Chopin, a zeneszerző a legnevesebbek közülük. Leveleinek pedig nagyon sok a magyar vonatkozása, levelezett Liszt Ferenccel, de Kossuth Lajossal is! Önéletrajzi írásai és levelei nagy része először kerül magyar fordításban az olvasó elé.

George Sand - Mauprat
"A ​Mauprat - írja Gyergyai Albert - nem csupán George Sand írói pályájának s a romantikus regénynek talán legmagasabb csúcsát jelzi, hanem egy szenvedélyes élet lassú lecsillapodását, a végleg meglelt szülőföld, a megfékezett ösztönélet, a természet s a távoli forradalom annál szebben zengő együttesében, mivel mindez spontánul, zene módjára tör fel benne, fokozatosan, dallamosan, fájdalmasan és kibékítőn, mint a legszebb liszti muzsika... A romantikus regény varázsát, hangulatát, muzsikáját legszebben, legtöretlenebbül a Mauprat-ban találjuk meg - a Mauprat-ban, amely már George Sand életében egyik legnépszerűbb regénye volt, s amely felépítése, célzata, egész légköre révén, mondhatnánk: klasszikus példája műfajának... Bernard de Mauprat, a regény hőse maga mondja el, túl nyolcvanadik évén, élete és szerelme tanulságos törénetét... Edmée és Bernard szerelmét egyre több motívum színezi, hátráltatja vagy segíti, és a regény fordulópontján, amikor Bernard ártatlanul börtönbe és törvényszék elé kerül, úgy hangzik fel a védelme, mint egy megváltó harsonaszó... Bernard-t... ezt a kezdetben oly féktelen és csiszolatlan ösztönembert többen is próbálják civilizálni: de a pap nevelése csődöt mond, a szerelemé, vagyis Edmée-é, már hathatósabb... A regény nagy szépsége: Edmée, a jóságnak és nemességnek, a bátorságnak és a büszkeségnek ez az elragadó megtestesítője maga a romantikus regényhősnő!" A Mauprat-nak ez az új kiadása bizonyára éppúgy meghódítja majd az olvasókat, mint a korábbiak.

Kollekciók