Ajax-loader

Tyekvicska Árpád könyvei a rukkolán


Hausel Sándor - Tyekvicska Árpád - Tóth Tamás - Civitas ​Fortissima
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barthó Zsuzsanna - Tyekvicska Árpád - Civitas ​Fortissima
Aki ​a csehkiveréssel, az azt megelőző és azt követő időszakkal kapcsolatos eseményekről, azok egészen apró részleteiről valamit is megtudni kiván, biztosan jól teszi, ha ezt a könyvet választja. Majdnem biztosra vehetjük, hogy egyetlen írásos kordokumentum, újságcikk, jegyzőkönyv sem maradt ki ebből a könyvből, ami a történelmi eseményekkel kapcsolatos. Ettől független nem nevezhető száraz kordokumentumnak, akit vonz és érdekel a történelem, olvasmányosnak is találhatja. Azonban bárki gazdagodhat azzal a felismeréssel is, hogy abban a tragikus átmeneti korban milyen kevésen is múlott egy ország határának a sorsa.

Szederjesi Cecilia - Tyekvicska Árpád - Senkiföldjén
Az ​első világháború, a forradalmak és a trianoni tragédia átértékelt minden addigi hitet. A huszadik századi Magyarország feszültségekkel terhes világában Izrael gyermekei negyedszázad alatt befogadottakból kitaszítottakká váltak. A kötet ebből a korszakból tárgyal egy rövid fejezetet, a legtragikusabbat: a zárt területre kényszerítés és a deportálás hónapjait. Sorra veszi a gettók kijelölését, létrehozását, a zsidó lakosság elhelyezését. Követhetjük a „gettóélet” megszervezését, hétköznapjait, szomorú kitekintést tehetünk a már ekkor elszenvedett borzalmakra. De láthatjuk azok arcát is, akik megőrizték emberségüket, és különböző módon segíteni igyekeztek bajba jutott embertársaikon. Az eseményeket a történész mondja el nekünk, de az ismeretnyújtásban főszerepet kapnak a dokumentumok és a túlélők személyes emlékei. A koncentrációs táborokban történtekről maguk az embertelenséget átélők vallanak, részben korabeli, részben pedig utólagos visszaemlékezéseikben. A munkát adattár zárja le, mely a nógrádi zsidó közösségek történetét villantja fel szócikkeiben. Másik része pedig több mint ötezer volt nógrádi polgár nevét és adatait tartalmazza, azokét, akiket a huszadik század egyik legnagyobb gazságának végrehajtói gyilkoltak meg. A kötetet CD-ROM melléklet egészíti ki, mely lehetővé teszi a könyvben szereplő kifejezések és nevek szerinti keresést.

Tyekvicska Árpád - A ​bíboros és a katona
1956 ​egyik ismert története Nógrádhoz kapcsolódik. Egy ottani faluban, Felsőpetényben volt háziőrizetben Mindszenty József bíboros, innen indult Budapestre a Pálinkás Antal őrnagy vezette rétsági páncélosok kíséretében. A bíboros forradalom utáni sorsa közismert, a közreműködő katonáké kevésbé. Perbe fogták őket, Pálinkás-Pallavicini Antalt kivégezték, tiszttársait börtönbüntetéssel sújtották. Ennek a pernek a történetét dolgozza fel ez a könyv. Levéltáros szerzője-elsőként 1956 történeti irodalmában – egy per komplex feldolgozására vállalkozik, bemutatva ennek kapcsán, hogyan működött a forradalom után a hatalom megtorló gépezete, kihasználva a vádlottak kiszolgáltatottságát és személyes ellentéteit egy előre megírt forgatókönyv alapján. A könyvből Pálinkás-Pallavicini Antal őrgróf tipikusnak egyáltalán nem nevezhető életsorsát is végigkísérhetjük.

Kollekciók