Ajax-loader

George Bernard Shaw könyvei a rukkolán


George Bernard Shaw - Cashel ​Byron mestersége
Cashel ​Byronnak az a mestersége, hogy - erős ember. De nem ám csak amolyan jól megtermett, izmos férfi, hanem valóságos Góliát: bokszbajnok. Ez segíti furcsa mód pályáján az előkelő úri társaságban, amely állítólag csak a szellemet, a lelki finomságot értékeli. Pályafutásának pokolian humoros és izgalmas története módot ad korunk nagy szatírikusának, arra hogy ismét görbe tükröt állítson valamennyiünk elé, amelyben rádöbbenünk félszegségünkre, furcsaságainkra, előítéleteinkre.

George Bernard Shaw - Szent ​Johanna
1429. ​A százéves háború javában tart, bár a szembenálló felek harci kedve megkopott, összecsapás helyett inkább fosztogatnak, foglyokat ejtenek, akiket váltságdíj fejében szabadon engedhetnek. De megjelenik egy lány, Jeanne D'Arc, és minden megváltozik. Pedig nem mond sokkal többet annál, mint hogy támadni kell, menni előre és hinni a győzelemben - mert vele van Isten. És valóban mintha csoda történne: felszabadul Orléans, a francia csapatok szinte akadálytalanul haladnak. Jeanne megkoronázza a trónörököst. De ezután szinte egyedül marad. Sorban pártolnak el tőle azok, akik sokat köszönhetnek neki. A francia nemességnek terhére van, hiszen csorbult hatalmuk Jeanne megjelenése óta. Az újdonsült király örül, hogy van legalább egy kis országrész, amin uralkodhat, ezért abba akarja hagyni a háborút. És talán az is eszébe jut, hogy ha Jeanne koronázta királlyá, akkor meg is foszthatja a tróntól. Az egyház fél befolyása elvesztésétől. Jeanne azt mondja, hogy Isten angyalokon és szenteken keresztül szól hozzá - márpedig a közvetítő szerepét az egyház szeretné magának megtartani. A francia katonákon és népen kívül leginkább az angol katonák hisznek abban, hogy Jeanne-t égi erő segíti. Az angol hadvezetés könnyen szót ért a franciákkal: egyszerűen megveszik tőlük a lányt. Pedig a francia királyi udvar és főpapság tudja: ha Jeanne az angolok kezébe kerül, halott. Jeanne D'Arc 1431-ben, máglyán halt meg. Nem feladatunk eldönteni, mik voltak és honnan jöttek a hangok, amelyeket Jeanne hallott. Egyszerű falusi lány volt, akit a hite tett különlegessé. Nőnek született, de ő nem fogadta el azt a sorsot, amit a társadalom és az írott, íratlan, de ember alkotta szabályok diktáltak neki. Hitt a saját erejében, és abban, hogy cselekednie kell. Kínhalált kellett halnia - az arc nélküli hatalom erre ítélte.

George Bernard Shaw - Genf ​1938
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - A ​muzsikáról
"Vannak ​emberek, akik nem olvasnának másról, mint csakis és kizárólag a muzsikáról. Ezeket jobban érdeklik a szenteknél a halott primadonnák, és a hatalmas hódítóknál a hajdani nagy tenoristák. Feltehetőleg csakis az ilyen embereknek fog majd valaha is eszükbe jutni, hogy ezt a három kötetet elolvassák."

George Bernard Shaw - Három ​színdarab I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - Mr. ​Conolly házassága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - 4 ​Plays
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - Arms ​and the Man
"In ​this perennially popular anti-romantic comedy, a fugitive enemy soldier bursts into the bedroom of a starry-eyed young woman; the then proceeds to disabuse her and those around her of the bogus romanticised ideals they have constructed around love, war, and social status." This edition includes Bernard Shaw's definitive text and provides the most comprehensive scholarly treatment of the play to date. It re-examines Shaw's sources, the drafts of the play, its themes and self-fictionalising techniques, and locates it in the theatrical milieu that Shaw sought to subvert and revolutionize.

George Bernard Shaw - Színművek ​I-II.
George ​Bernard Shaw (1856–1950) a modern dráma egyik legnagyobb előfutára és művelője. Noha legismertebb és legkedveltebb darabjai közül nem egy még a XIX. század végén született, ahogyan Hegedűs Géza írta róla: Brecht ugyanúgy nincs Shaw nélkül, ahogy Shaw kellett Pirandello merész színpadi játékaihoz, és hol abszurd, hol történelmi-anakronisztikus módszerével egyenesen őt folytatja Dürrenmatt is. Vele kezdődik a XX. század drámairodalma, vele, az örök idegennel, aki vállalva akár a bohóc szerepét is, mindig a legkomolyabb kérdésekről beszélt, gúnyosan és nevettetve, hogy az egész emberiséget magában foglaló részvétét tudtunkra adja, és a józan ész segítségével felemelje és érző szívűvé nemesítse a megalázott és becsapott embereket. Már életében is voltak, akik fanyalogva fogadták egy-egy túlságosan ambiciózus, játszhatatlannak vagy éppen tűrhetetlenül hosszúnak ítélt művét, s az is igaz, hogy élete utolsó negyedszázadában kevés maradandót alkotott. Hogy mégis milyen nagy becsben állt a világ előtt, azt legjobban egy képtelen mozzanat mutatja: halálos ágyán egy amerikai magazin egymillió dollárt ajánlott neki „utolsó üzenetéért”. (Visszautasította.) Aztán amikor 1977-ben a Guardian kritikusa „Shakespeare után a legnagyobb brit drámaírónak” nevezte (nagy elődjének nevét egyébként Shaw következetesen Shakespear-nek írta), maga John Osborne indított dühödt támadást ellene, „tehetségtelen csaló”-nak minősítve Bernard Shaw-t. Újabban, éppen az Összetört szívek házá-nak rendezése kapcsán (Penelope Wilton, Richard Griffiths, Emma Fielding szerepeltetésével), David Hare kiváló mai drámaíró védte meg és helyezte vissza jogaiba a nagy nevettetőt. A nagy nevettetőt és a nagy humanistát, akit az angolszász világban és azon kívül is, Európától Ázsiáig szinte mindenhol újra és újra játszanak, s akinek hatalmas életművéből Sartoriusék és Harry Trench mulatságosan szomorú konfliktusától Szent Johanna lelkünket megrendítő történetéig kilenc kedvencét válogatta össze a szerkesztő, remélve, hogy az olvasó is gyönyörűségét leli bennük, beleértve az Összetört szívek házá-t is, amely most jelenik meg először magyarul.

George Bernard Shaw - Barbara ​őrnagy
A ​komédia nemegyszer dialógusokban kifejtett társadalomtudományi tanulmánnyá szélesül, amelyet rendszerint az abszurd helyzet tesz mégis izgalmasan színpadképessé. A Barbara őrnagy-ban az elméleti viták messze túlszárnyalják a cselekményhordozó dialógusokat. Ezekből a vitákból azonban az derül ki, hogy az ágyúgyárosokat hangosan kárhoztató Üdvhadsereg ugyanazt a politikai célt szolgálja, sőt maguknak az ágyúgyárosok tartják fenn. A már-már a hajdani hitvitázó drámák disputáit idéző vígjáték legokosabb alakja a cinikus ágyúgyáros, míg ellenfelei igen naiv emberek, akiket különböző, de célnak megfelelő eszmékkel táplálnak, hogy ellenségüket szolgálják... azaz, végül is az derül ki, hogy ezek nem is ellenségei egymásnak, hanem közös ellenségei az emberiségnek, tekintet nélkül, hogy ki mit is gondol magáról.

George Bernard Shaw - Hat ​színmű
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - A ​szerelem komédiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - Öt ​színdarab
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - Szocializmus ​milliomosok számára
A ​régi kereskedőt, aki alázatos volt a vagyonos emberrel és közönyös a napszámossal szemben, leveri most a nagy áruházak konkurenciája, melyek gondosabban szolgálják ki az öt és tízpennys vevőt, mint a többszörös hajótulajdonos feleségét, aki bevitorlázik, hogy három-négy zongorát és négy francia nevelőnőt rendeljen... A nagy tömegek vásárlása oly tökéletesen uralkodni fog a piacon, hogy a milliomos, aki már most is kénytelen az élete kilenctized részét úgy tölteni, mint más ember, még az utolsó tizedrészt illetően is arra kényszerül, hogy a sorba beállva masírozzon.

George Bernard Shaw - Fekete ​leányzó keresi az Istent
A ​csörgőkígyó erre visszafordult, azután a fejével intett a leánynak, hogy menjen utána. Barátságos tisztásra vezette, ahol idősebb, selymes fehér szakállú és hajú, ugyancsak fehér hálóingbe öltözött úr ült kézzel írott költeményekkel és angyalszárnytollból metszett írótollakkal megrakott asztal mellett. Elég jóindulatúnak látszott. Felfelé pödört bajusza azonban, valamint sűrű szemöldöke öntelt ravaszságot fejezett ki. - Ne félj tőlem! - mondta a fekete lánynak. - Én nem vagyok kegyetlen Isten. Igen méltányos vagyok, nem bántok senkit, csak vitatkozom. Szenvedélyem a vitatkozás. Ne imádj te engem. Mondj rám minden rosszat. Találj hibákat bennem, minél többet, annál jobb. Sose kíméld az érzékenységemet. Állíts valamit, hogy megcáfolhassam. - Te teremtetted a világot? - kérdezte a fekete leány. - Hát persze, hogy én. - Miért teremtetted azt a sok rosszat? - Remek! - felelte az isten. - Éppen ezt a kérdést vártam.

George Bernard Shaw - Három ​színdarab
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - Az ​ördög cimborája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - Vélemények, ​gondolatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - Major ​Barbara
This ​text conforms with the definitive text as published in The Bodley Head Bernard Show Collected Plays with thier Prefaces, under the edorial supervision of Dan H. Laurence.

George Bernard Shaw - Trefusis ​úr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - Ember ​és felsőbbrendű ember
Ember ​és felsőbbrendű ember (Man and Superman) George Bernard Shaw négy felvonásos drámája. Az 1903-ban elkészült darabot azoknak szánta Shaw, akik megkérdőjelezék, miért nem írt még semmit Don Juan témájában. A darabot először a londoni Királyi Színházban (The Royal Court Theatre) mutatták be 1905. május 23-án a harmadik felvonás nélkül, amikor is Don Juan pokolba kerül (3. felvonás, 2. jelenet). Ezt a jelenetet csak 1907-ben mutatták be a színházban. A darabot teljes egészében csak 1915-ben mutatták be először az edinburgh-i Líceum Színházban (Lyceum Theatre). A hosszadalmas harmadik felvonást azóta is gyakran mellőzik. Ez a rész a Don Juan és a spanyol Mendoza képébe bújt ördög közötti filozófikus párbeszédet tartalmazza, miközben édesanyja (Doa Ana) és az ő apja nézik őket. Gyakran fordul elő, hogy ezt a részt külön álló darabként adják elő. Annak ellenére, hogy az Ember és felsőbbrendű ember egy könnyed komédiának számít, Shaw sokkal mélyebb értelműnek szánta. A szerző a címet Friedrich Nietzsche filozófikus eszméiből vette, melyek az emberek között megállapít egy legtökéletesebb fajt ("Übermensch"). A mű John Tanner íróról szól, aki egy megrögzött agglegény, annak ellenére, hogy folyton udvarol Ann Whitefield asszonyságnak. Annra csak úgy utal a szerző, hogy az "életerő" ("The Life Force"), jelezvén Shaw ezzel azon meglátását, miszerint minden kultúrában a nő az, aki kényszeríti a férfit a házasságra, nem pedig a férfi.

George Bernard Shaw - Mrs ​Warren's Profession
Middle-aged ​Mrs. Warren is a madam, proprietress of a string of successful brothels. Her daughter, Vivie, is a modern young woman, but not so modern that she's not shocked to discover the source of her mother's wealth. The clash of these two strong-willed but culturally constrained Victorian women is the spark that ignites the ironic wit of one of George Bernard Shaw's greatest plays, a withering critique of male domination, sexual hypocrisy, and societal convention. Initially banned after its 1893 publication with its startling frankness, Mrs. Warren's Profession remains a powerful work of progressive theater. Irish playwright GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) won the Nobel Prize in Literature in 1925 and an Academy Award for Adapted Screenplay in 1938, the only person to achieve both honors. Among his many renowned plays are Arms and the Man (1894), Candida (1894), Man and Superman (1903), Major Barbara (1905), and Pygmalion (1913).

George Bernard Shaw - Hét ​színdarab
Fél ​évszázad drámai terméséből egész sor remekművet lehet kiválogatni. De a játékosan könnyed komédiák jó része is a halhatatlanok listájához tartozik. A második világháború után leginkább időszerű politikai témákat formál komédiává. Néha azonban megint visszafordul a múltba, egészen a végső, a Newtonról szóló komédiáig. Ünnepelt íróként halt meg, akit életében is, halála óta is sokan ócsároltak, lebecsültek, ellenségnek tartottak. Életében sem ártott neki a szidalom, halála óta még kevésbé.

George Bernard Shaw - Selected ​Works
_Plays_ Widowers' ​Houses The Man of Destiny The Devil's Disciple Caesar and Cleopatra John Bull's Other Island The Dark Lady of the Sonnets Saint Joan _Selection from Criticism_ The Quintessence of Ibsenism Music in London 1890-94 Widowers' Houses. The Author's Preface Our Theatres in the Nineties The Perfect Wagnerite Plays Unpleasant. Mainly About Myself The Author's Apology

George Bernard Shaw - Szocializmusról, ​kapitalizmusról nőknek
A ​cím ne vezessen félre bennünket: ezt a páratlan remekművet mindenkinek - férfinek, nőnek egyaránt - el kell olvasni, mert mindenki számára fontos, hogy tájékozódást nyerjen napjaink legaktuálisabb problémáiban. Az eligazodás ezen a területen nehéz, minden fordulónál az eltévelyedés veszélye fenyegeti a járatlan utast - de Shaw valóban ideális vezető. A tudós alaposságával terjeszkedik ki a hatalmas anyag minden részletére. A vagyon egyenlőtlen felosztásából indul ki, a munka, a tőke, a népesedés, az ipar és kereskedelem, az államosítás, a vallás, a fajnemesítés, a szakszervezetek, a nők és a gyermekek munkája, a háború, az államadósság, a forradalmak, a család és a házasság problémáin keresztül érkezik a megnyugtató konklúzióhoz. Szellemesen választott példák tömege, finom humor, elragadó életbölcsesség regénynél is érdekesebbé teszi ezt a művet, melyet magas humanitárius tendenciájára való tekintettel bátran elnevezhetnénk „szociális megelégedésre vezérlő kalauz"-nak.

George Bernard Shaw - A ​Fearless Champion of the Truth
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - The ​Four Pleasant Plays
Plays ​Pleasant (1898) comprises four comedies intended to amuse audiences but also to provoke them. Arms and the Man, set in the Balkan mountains, satirizes the romantic view of war and military heroism. Candida presents the complicated relationship between a vicar, his wife, and her young admirer. You Never Can Tell is a light, witty look at an aging suffragette and her family. The Man of Destiny features Napoleon Bonaparte at odds with English mores.

George Bernard Shaw - Caesar ​and Cleopatra
George ​Bernard Shaw's 1898 take on the storied love affair between the Egyptian queen and Roman leader offers new insight into the political machinations that spurred the romance. Throughout the subtly layered drama, Shaw tackles weighty questions about the value of forgiveness and the true impact of civilization and human progress.

George Bernard Shaw - Plays ​by George Bernard Shaw
George ​Bernard Shaw demanded truth and despised convention. He punctured hollow pretensions and smug prudishness--coating his criticism with ingenious and irreverent wit. In Mrs. Warren's Profession, Arms and the Man, Candida, and Man and Superman, the great playwright satirizes society, military heroism, marriage, and the pursuit of man by woman. From a social, literary, and theatrical standpoint, these four plays are among the foremost dramas of the age--as intellectually stimulating as they are thoroughly enjoyable. "My way of joking is to tell the truth: It is the funniest joke in the world."--G. B. Shaw With an Introduction by Eric Bentley and an Afterword by Norman Lloyd

George Bernard Shaw - Színművek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

George Bernard Shaw - Pygmalion
___A ​Pygmalion Shaw legsikeresebb darabja. Az 1912. évi bemutató óta világszerte ismerik és játsszák a színházakban. Budapesten 1914-ben került színre a Vígszínházban és azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal állandóan műsoron van. ___A darab különc nyelvészprofesszora fél év alatt tökéletes dámát farag a kis virágáruslányból, de a mulatságos történetből keserű tanulságot kell levonnunk: vagyon nélkül nem mehet semmire. A siker a romantikus történetnek, a szellemes párbeszédeknek köszönhető. A régi közönség elvárta, hogy a történet boldog egymásra találással végződjék, és a darab film-változata ilyen befejezéssel készült. ___Az író utószavában elmondja a szereplők további sorsát, s aki a színházból elégedetlenül távozik, megvigasztalódik, ha a könyvet elolvassa.

George Bernard Shaw - Man ​and Superman
Shaw ​began writing MAN AND SUPERMAN in 1901 and determined to write a play that would encapsulate the new century's intellectual inheritance. Shaw drew not only on Byron's verse satire, but also on Shakespeare, the Victorian comedy fashionable in his early life, and from authors from Conan Doyle to Kipling. In this powerful drama of ideas, Shaw explores the role of the artist, the function of women in society, and his theory of Creative Evolution. As Stanley Weintraub says in his new introduction, this is "the first great twentieth-century English play" and remains a classic exposé of the eternal struggle between the sexes.

Kollekciók