Ajax-loader

Zsigray Julianna könyvei a rukkolán


Zsigray Julianna - A sugárúti palota
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsigray Julianna - Távoli ​fény
1770 ​tavaszán vihar söpör végig a Nyírség fölött, s leveri a vakolatot egy barokk kastély rejtekajtajáról. A kulcsárnő aggodalmas kíváncsisággal leóvakodik a pincébe, s fölfedezi, hogy a gazdája, Kissingen báró - aranyat hamisít. A hányatott sorsú, szép fiatalasszony, Encella, aki Kovácsné álnéven él itt az isten háta mögött, rémületében kisfiával, Andriskával együtt a szomszéd földbirtokosnál, Meszlényinél keres menedéket. A gyereket azonban Kissingen elraboltatja, s Pesten és Bécsen keresztül Párizsba szökteti. Meszlényi s az aggódó anya mindenütt a nyomukban járnak, s eközben találkoznak Orczy Lőrinccel, Bessenyei Györggyel, Barcsay Ábrahámmal, Báróczival, Goethével, az ifjú Mozarttal s más neves emberekkel. Hogyan sikerül végül is visszakaparintani a túszként őrzött kisfiút - erről szól ez az izgalmas, érdekes és nagyon tanulságos regény.

Zsigray Julianna - A ​Sugár úti palota
Erkel ​Ferenc harcolt a magyar zeneélet megteremtéséért és az Operaház felépítéséért. A nagy zeneszerző sorsa sikerben és balsikerben, dicsőségben és megaláztatásban egyaránt gazdag volt. Életműve: magyar történelem a legjavából. Hiszen a komponista és dirigens nemcsak a tudatlanság és a közömbösség ellen küzdött, hanem a hivatali szűkkeblűség és az idegen befolyás ellen is. A magyar operaművészetnek ebben a hőskorában még a zeneértők nagy része is ellenségesen fogadta a nemzeti törekvéseket és külföldi példákat követett. De Erkel szívóserejű képviselője volt a nemzeti zene gondolatának. Az akkori ellenségeskedés, a hírlapi támadások emlékéből alig maradt egyéb, mint néhány megsárgult papírlap, de Erkel hatalmas hármas életműve: a magyar operazene, a magasszintű zeneélet és az Operaház – élő valósággá lett. Hogyan? Ezt mondja el Zsigray regénye.

Zsigray Julianna - Csendességi ​fogadalom
A ​XVIII. század második felében, Mária Terézia uralkodása alatt játszódik Kapor Ferkó és a jogaikból kiforgatott halasi "pógárok" harcának története. Ferkó, az igazságkereső íródeák elindul, hogy megkísérelve a lehetetlent, felkutassa a gazembereket, akik elrabolták a nép összekuporgatott pénzét. Az ő kalandos útjáról, nagy vállalkozásáról és egy szép, tragikus szerelemről szól ez a könyv. Elvezeti az olvasót a Habsburg-abszolutizmus látszólag nyugodt, valójában azonban visszafojtott indulatoktól forró világába. Szép magyar nyelven írt, izgalmas olvasmányt nyújt a fiatal olvasónak.

Zsigray Julianna - Tragikus ​keringő
Egy ​világhírű operettszerző életének regénye. A szerző nem mondja meg, hogy ki az, akinek édes-bús keringőire immár fél évszázad óta táncol a földkerekség minden népe. Mégis hiteles az írói képzelettel, gazdag színekben megfestett hős alakja, amint hiteles az a megragadó korrajz is, amelynek keretében a magyar hangvételű tragikus keringő – egy egész életmuzsikája – elhangzik.

Zsigray Julianna - Merénylet ​Napóleon ellen
Egy ​szász egyetemi hallgató, Fichte tanítványa elindul, hogy megbosszulja népe sérelmeit Európa zsarnokán, s ugyanakkor az Alföld pusztaságának kellős közepéről szintén útra kel egy hasonlóképpen mindenre elszánt fiatalember, volt debreceni diák: meg akarja szabadítani a világot attól a szörnyetegtől, aki annyi ifjú életet pusztított el nagyra törő terveiért. A két fiú Bécsben találkozik, s mit sem sejtenek egymás szándékáról. Melyikük követi el végül a merényletet? Erről szól ez a lebilincselően érdekes regény, amely nagyjából-egészéből az 1809-es esztendőben játszódik és kavargó, színes forgatagként ábrázolja az akkori magyar fogadó életét, az elfoglalt és mégis vidám Bécset, a Schönbrunnban ágáló hódító és Walewska grófnő regényes szerelmét, egy szerencsétlen fiatal nemzedék kútba esett reményeit.

Zsigray Julianna - Tékozló ​élet
A ​magyar szabadságharc hegedűse, később pedig két világrész ünnepelt művésze volt Reményi Ede. Kalandos, a szó igazi értelmében romantikus pályafutása egy miskolci kis házból, a legszerényebb körülmények közül indult el és a 19. század művészi és politikai életének szédítő magasságait érintve végül is egy amerikai mulatóhelyen ért véget. A szenvedélyes és könnyelmű, adakozóan jószívű s ugyanakkor önző művész ellentmondásokkal teli és emberileg rokonszenves alakját rajzolta meg új regényében Zsigray Julianna. A könyv egyben a század széles perspektívájú képét nyújtja, melynek egyik emlékezetes művészalakja Reményi Ede volt.

Zsigray Julianna - Opálfény
Zsigray ​Julianna utolsó éveiben írta ezt a kisregényt, de befejezni már nem tudta - elragadta a halál. Így az olvasó játékos fantáziájának kell a történethez megoldást találnia. Mint megannyi Zsigray-regénynek, ennek a témája is az ifjúság és a szerelem. Csak légköre más. Tartós maradhat-e a testet-lelket, gondolatvilágot is átjáró nagy szerelem, ha nincs együttélés, közös otthon, házasság: mindkét fél őrzi a maga kísértéseknek kitett függetlenségét? Mit visel el és mit nem - a halványan megrajzolt - Ágnes büszke szabadságvágya és szerelme? Meddig tarthat és mire vezethet a nyers-fiatal Ildikó csatározása Miklósért? És Miklós? Diadalmaskodik-e a nagy szerelem vagy dühös fájdalomba torzul? Ilyen kérdésekre keresi a választ a kisregény. Válaszoljon rájuk az olvasó saját temperamentuma, felfogása, tapasztalata szerint. Izgalmas szórakozást!

Zsigray Julianna - Erzsébet ​magyar királyné
Sokak ​örömére szolgál majd a regény, melyből történelmi események emberi indítékait is megismerhetjük, de legelsősorban Erzsébet varázslatos és titokzatos személyiségét. A modern nőt, akinek vezérlő elve a szabadság. Mindig az érzéseire hallgat, s ezek soha nem csalják meg. Nemcsak legendás szépségével, hanem természetességével és őszinteségével is meghódította az emberek szívét. De műveltsége sem maradt el szépsége mögött: ismerte a birodalom népeinek történetét, verseket írt, folyékony beszélt újgörögül és magyarul. Közismert a magyar nép iránti rokonszenve. Szeretettel ajánljuk az olvasó figyelmébe a kedvelt írónő e munkáját, annál is inkább, mert Erzsébet királyné népszerűsége napjainkban reneszánszát éli.

Zsigray Julianna - Lázadó ​szív
Az ​otthon és a család rabjainak, a "példás" jó asszonynak tragikus lázadását írja meg ebben a regényében Zsigray Julianna. Megrendítő erejű portrét fest a mintaasszonyról és mintafeleségről, akinek küzdelmét a család boldogságáért, sok lemondását és számtalan áldozatát mindenki természetesnek tartja. Az emberi együttélés íratlan törvényeiről, arról a kapcsolatról, mely férfit és nőt a szerelmen túl is egymáshoz fűz, szülő és gyermek viszonyáról s e kapcsolat nemcsak társadalmi és etikai, de valósággal metafizikai jelentőségéről kevesen írtak még ilyen leplezetlenül őszintén s mégis ennyi mély lírával, művészi megrendültséggel, forró emberi részvéttel.

Zsigray Julianna - Féltékenység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsigray Julianna - Holtomiglan ​holtodiglan
" ​Egy szegény ifjú gazdag házasságának története. A szegénység és gazdagság megrendítő drámája. Korunk társadalmának legfájóbb és legkényesebb problémáit tárja fel megindító emberséggel és meghökkentő tisztánlátással. Az utóbbi évek egyik legmonumentálisabb, legmélyebb és leggazdagabb társadalmi regénye."

Zsigray Julianna - Marci
Zsigray ​Julianna regényének főhőse, Marci - Margittay Mária - lány. Húszéves és gyönyörű. A Szűts Mara házassága és az Utolsó farsang című Zsigray-regényekből ismert szereplők sorsa húsz évvel később - 1938-ban - folytatódik. Mária, vagyis Marci, Szűts Mara keresztlánya és unokahúga elérte azt a kort, hogy otthagyva a vidéki élet egyhangúságát, megmártózzék a pesti bálok, előkelő szórakozóhelyek, a számító szerelmek és ellenállhatatlan érzések világában. Csupán szerencséje és jó ízlése óvja meg attól, hogy a naiv tisztaságát kihasználó hozományvadász férfi hálójába kerüljön, és - ha kerülő úton is, de - felismerje a közelében szerényen meghúzódó tiszta erényt...

Zsigray Julianna - Utolsó ​farsang
Az ​Utolsó Farsang meséje különösen ismerős lesz annak, aki olvasta Zsigray Julianna Szűts Mara házassága című regényét. Szűts Mara, Kornélia és a többiek sorsa hat évvel később folytatódik ebben a regényben. A női lélek apró rezdüléseire is figyelő, romantikus színekkel megfestett történetben egy vakmerő szerelem haláltusája és egy eltűnt világ gondtalansága, könnyedsége, vidámsága elevenedik meg. Egy régi farsang - az utolsó igazi, gondtalan, békebeli farsang idéződik fel: pezsgők, régi valcerek, régi kacajok, régi szerelmek melódiája. Egy ország utolsó boldog tánca a sötét kapuk előtt, amelyek alig hat hónap múlva gonoszan tárulnak fel, hogy elnyeljék mindazt, ami könnyű és vidám.

Zsigray Julianna - Zsuzsa ​és a komondor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsigray Julianna - Kristálymuzsika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsigray Julianna - Hét ​jegenye
Egy ​otthonát vesztett és társadalmi osztályától megtagadott fiatal lány küzdelme a tisztaságért, a szerelemért és az otthonért. A hétjegenyés nemesi kuriák józan, tiszta s a föld kérlelhetetlen realitását sugárzó légköre; s a főváros éjszakai életének irreálisan szivárványos, izgalmas és parfümösen fülledt levegője keverik ki ennek a regénynek különös atmoszféráját, mely nyomban hatalmába keríti és megbűvöli az olvasót. Mély emberiesség, forró drámaiság és művészien könyörtelen társadalomrajz jellemzik Zsigray Julianna új regényét.

Zsigray Julianna - Attila ​kincse - avagy Valdemár és a többiek
Valdemár ​ocsmány kerti törpe. Gabi annyira utálja ezt a dísztárgyat, hogy lasszóval átemeli a szomszéd telkéről, s elrejti nagyapja pincéjében. Kultúrmissziónak tekinti a dolgot. Péter, a régészjelölt Attila sírját keresi a Duna-menti kisváros határában. Marci, a komoly tudós azt panaszolja, hogy ellopták a múzeumból az avarkori aranyleleteket, meg a rendkívül értékes görög kancsót. S egyszer csak megjelenik a színen Ági mamája, a valahol messze élő, dúsgazdag szépasszony, s az új élet, a fényes lehetőségek mézesmadzagjával csábítja lányát. A gyereksereg pedig kint reked a parti házban, ahová barackszedésre indultak: árvíz zárja el őket az egész világtól. Félholt taxisofőrt halásznak ki a hullámokból, majd nemsokára fölbukkannak a fegyveres rablók is - a kincsekért jöttek. Hogyan függnek össze ezek a látszólag oly távoli dolgok? Sikerül-e ártalmatlanná tenni a gazembereket? Megmarad-e Ági a papája mellett? Erről szól ez a végtelenül izgalmas kalandregény, minden szavát átragyogja a szerző bűbájos humora.

Zsigray Julianna - Csillagos ​ég
A ​bár langyos lila homályába zöld fénycsík vágódott bele. Olyan volt ez a fény, mint a napsütött tenger, a sziklaöblök mély karéjában. Napfény is égett benne, a zöld ragyogásban aranypontocskák csillámlottak. A tenger fénye volt ez, a nagyvilág estéjének kifinomult szűrőjében. És a tenger titokzatos királynője már ott úszott a zöld habokban, karcsún, rózsaszín testén ezüst halpikkelyekkel. Lebegő, úszó mozdulatokkal táncolt körül az asztalok között. Az asztalok homályba borultak, csak a tenger istennője nyomán hullámzó fény világította meg egy-egy pillanatra valamelyik szmoking fehér ingmellét, vagy a női vállak púderes bársonyát. A tenger istennője után a zöld fényben váratlanul felbukkant a faun is. Micsoda viharos és vad erdőkből roboghatott alá a szerelem vakmerőségével a neki idegen területre! A zöld fényben káprázó szemekkel kergette a tenger istennőjét. Virágokat hozott magával, valami álomi őserdő lehetetlen, tüzes virágait.

Zsigray Julianna - Tőr ​és paróka
Tőr ​villan a pozsonyi színház kulisszái közt, bérgyilkosok leskelődnek Krisztiánra. A kiváló fiatal színész évek óta bujkál a pénzhamisító Kissingen báró elől, most is csaknem lecsap rá a bűnszövetkezet. Régi barátai - Meszlényi, Encella, Kapor Ferkó és Andriska - segítségével sikerül ugyan elmenekülnie, egészen Londonig meg sem állnak, ott azonban megint felbukkan a levitézlett arisztokrata. Vendéglátójuk, Sir Lawerence álarcosbált rendez menyasszonya, Lady Harriet tiszteletére, a lám, a vendégek közt egyszer csak megjelenik vörös ördögjelmezben a főúri gazember. Sikerül-e Kissingennek elrabolnia a nászajándékul szánt csodálatos ékszereket? Végül is a menyasszonyát veszi-e feleségül Sir Lawerence vagy Hétházy Georginát, a gyönyörű árva kisasszonyt, akit gaz gyámja akar megkaparintani? Hazatér-e Magyarországra angliai diadalútja után Krisztián, Hamlet híres alakítója? Erről szól ez a rendkívül izgalmas, színes, érdekes regény. A Távoli fény című regény folytatása.

Zsigray Julianna - Diana
Lord ​Cowley kastélyában halott lányt találnak. A helyi rendőrség tehetetlennek bizonyul a bűntény földerítésében. Segítségükre siet Pringles, a nagyon fiatal és meglehetősen testes nyomozó, aki pillanatok alatt belehabarodik Dianába. A gyönyörű szép és előkelő származású, de szegény ifjú hölgy viszont a lordba szerelmes. No, nem túl régóta, mindössze egy napja. Egészen addig ugyanis a feltűnően csinos Archie-ért, a minden hájjal megkent bájgúnárért rajongott. A tengerparti fürdőhely főközege, Roberts, amolyan aggályosan pontos meg eredménytelen rutinnyomozó, tősgyökeres angol figura: még a kandallója is történelmi levegőt áraszt - akkor is süvölt belőle a huzat, ha odakünn szélcsend honol. Nos, Roberts végül is kénytelen elfogadni a lordot... A förgetegesen kalandos történet végén a lángeszű nyomozó munkája eredménnyel is jár, nemhiába serkentette agysejtjeit mogyorós csokoládéval fokozottabb működésre! A nemrégiben elhunyt kiváló írónő művét lenyűgözően érdekes cselekményvezetés jellemzi. Élvezetes szellemi összpontosítással követhetők az ok-okozati összefüggések. Az angyalian kedves történet lebilincselően jó olvasmány.

Zsigray Julianna - Szűts ​Mara házassága
Radnóti ​Szűts-Gáborné, az egykori főispán özvegye fiatalon maradt egyedül két lányával. A kúriát dirigáló rokonnak, Nünüke néninek legfőbb gondja, hogy az idősebbik leányt, a szép Marát férjhez adja. Margittay Balázs huszárkapitány udvarol épp Marának, amikor a pesti nevelőintézetből kicsapott Kornélia megérkezik. Mara a családi kriptában, nagynénje, Katalin sírjánál ismerkedik meg a szomszéd földbirtokossal, Simaházi Tamással. Tőle szerette el hajdan Katalint egy olasz festő, Cesare Petorelli, s ez a szerelmi viszony tragédiával végződött. Katalin sorsa nem csak a család jelenjében kísért, de a jövőjében is.

Kollekciók