Ajax-loader

Zsigray Julianna könyvei a rukkolán


Zsigray Julianna - A sugárúti palota
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsigray Julianna - Opálfény
Zsigray ​Julianna utolsó éveiben írta ezt a kisregényt, de befejezni már nem tudta - elragadta a halál. Így az olvasó játékos fantáziájának kell a történethez megoldást találnia. Mint megannyi Zsigray-regénynek, ennek a témája is az ifjúság és a szerelem. Csak légköre más. Tartós maradhat-e a testet-lelket, gondolatvilágot is átjáró nagy szerelem, ha nincs együttélés, közös otthon, házasság: mindkét fél őrzi a maga kísértéseknek kitett függetlenségét? Mit visel el és mit nem - a halványan megrajzolt - Ágnes büszke szabadságvágya és szerelme? Meddig tarthat és mire vezethet a nyers-fiatal Ildikó csatározása Miklósért? És Miklós? Diadalmaskodik-e a nagy szerelem vagy dühös fájdalomba torzul? Ilyen kérdésekre keresi a választ a kisregény. Válaszoljon rájuk az olvasó saját temperamentuma, felfogása, tapasztalata szerint. Izgalmas szórakozást!

Zsigray Julianna - Távoli ​fény
1770 ​tavaszán vihar söpör végig a Nyírség fölött, s leveri a vakolatot egy barokk kastély rejtekajtajáról. A kulcsárnő aggodalmas kíváncsisággal leóvakodik a pincébe, s fölfedezi, hogy a gazdája, Kissingen báró - aranyat hamisít. A hányatott sorsú, szép fiatalasszony, Encella, aki Kovácsné álnéven él itt az isten háta mögött, rémületében kisfiával, Andriskával együtt a szomszéd földbirtokosnál, Meszlényinél keres menedéket. A gyereket azonban Kissingen elraboltatja, s Pesten és Bécsen keresztül Párizsba szökteti. Meszlényi s az aggódó anya mindenütt a nyomukban járnak, s eközben találkoznak Orczy Lőrinccel, Bessenyei Györggyel, Barcsay Ábrahámmal, Báróczival, Goethével, az ifjú Mozarttal s más neves emberekkel. Hogyan sikerül végül is visszakaparintani a túszként őrzött kisfiút - erről szól ez az izgalmas, érdekes és nagyon tanulságos regény.

Zsigray Julianna - Tékozló ​élet
A ​magyar szabadságharc hegedűse, később pedig két világrész ünnepelt művésze volt Reményi Ede. Kalandos, a szó igazi értelmében romantikus pályafutása egy miskolci kis házból, a legszerényebb körülmények közül indult el és a 19. század művészi és politikai életének szédítő magasságait érintve végül is egy amerikai mulatóhelyen ért véget. A szenvedélyes és könnyelmű, adakozóan jószívű s ugyanakkor önző művész ellentmondásokkal teli és emberileg rokonszenves alakját rajzolta meg új regényében Zsigray Julianna. A könyv egyben a század széles perspektívájú képét nyújtja, melynek egyik emlékezetes művészalakja Reményi Ede volt.

Zsigray Julianna - Merénylet ​Napóleon ellen
Egy ​szász egyetemi hallgató, Fichte tanítványa elindul, hogy megbosszulja népe sérelmeit Európa zsarnokán, s ugyanakkor az Alföld pusztaságának kellős közepéről szintén útra kel egy hasonlóképpen mindenre elszánt fiatalember, volt debreceni diák: meg akarja szabadítani a világot attól a szörnyetegtől, aki annyi ifjú életet pusztított el nagyra törő terveiért. A két fiú Bécsben találkozik, s mit sem sejtenek egymás szándékáról. Melyikük követi el végül a merényletet? Erről szól ez a lebilincselően érdekes regény, amely nagyjából-egészéből az 1809-es esztendőben játszódik és kavargó, színes forgatagként ábrázolja az akkori magyar fogadó életét, az elfoglalt és mégis vidám Bécset, a Schönbrunnban ágáló hódító és Walewska grófnő regényes szerelmét, egy szerencsétlen fiatal nemzedék kútba esett reményeit.

Zsigray Julianna - Tragikus ​keringő
Egy ​világhírű operettszerző életének regénye. A szerző nem mondja meg, hogy ki az, akinek édes-bús keringőire immár fél évszázad óta táncol a földkerekség minden népe. Mégis hiteles az írói képzelettel, gazdag színekben megfestett hős alakja, amint hiteles az a megragadó korrajz is, amelynek keretében a magyar hangvételű tragikus keringő – egy egész életmuzsikája – elhangzik.

Zsigray Julianna - Holtomiglan ​holtodiglan
" ​Egy szegény ifjú gazdag házasságának története. A szegénység és gazdagság megrendítő drámája. Korunk társadalmának legfájóbb és legkényesebb problémáit tárja fel megindító emberséggel és meghökkentő tisztánlátással. Az utóbbi évek egyik legmonumentálisabb, legmélyebb és leggazdagabb társadalmi regénye."

Zsigray Julianna - Csillagos ​ég
A ​bár langyos lila homályába zöld fénycsík vágódott bele. Olyan volt ez a fény, mint a napsütött tenger, a sziklaöblök mély karéjában. Napfény is égett benne, a zöld ragyogásban aranypontocskák csillámlottak. A tenger fénye volt ez, a nagyvilág estéjének kifinomult szűrőjében. És a tenger titokzatos királynője már ott úszott a zöld habokban, karcsún, rózsaszín testén ezüst halpikkelyekkel. Lebegő, úszó mozdulatokkal táncolt körül az asztalok között. Az asztalok homályba borultak, csak a tenger istennője nyomán hullámzó fény világította meg egy-egy pillanatra valamelyik szmoking fehér ingmellét, vagy a női vállak púderes bársonyát. A tenger istennője után a zöld fényben váratlanul felbukkant a faun is. Micsoda viharos és vad erdőkből roboghatott alá a szerelem vakmerőségével a neki idegen területre! A zöld fényben káprázó szemekkel kergette a tenger istennőjét. Virágokat hozott magával, valami álomi őserdő lehetetlen, tüzes virágait.

Zsigray Julianna - Marci
Zsigray ​Julianna regényének főhőse, Marci - Margittay Mária - lány. Húszéves és gyönyörű. A Szűts Mara házassága és az Utolsó farsang című Zsigray-regényekből ismert szereplők sorsa húsz évvel később - 1938-ban - folytatódik. Mária, vagyis Marci, Szűts Mara keresztlánya és unokahúga elérte azt a kort, hogy otthagyva a vidéki élet egyhangúságát, megmártózzék a pesti bálok, előkelő szórakozóhelyek, a számító szerelmek és ellenállhatatlan érzések világában. Csupán szerencséje és jó ízlése óvja meg attól, hogy a naiv tisztaságát kihasználó hozományvadász férfi hálójába kerüljön, és - ha kerülő úton is, de - felismerje a közelében szerényen meghúzódó tiszta erényt...

Zsigray Julianna - Lázadó ​szív
Az ​otthon és a család rabjainak, a "példás" jó asszonynak tragikus lázadását írja meg ebben a regényében Zsigray Julianna. Megrendítő erejű portrét fest a mintaasszonyról és mintafeleségről, akinek küzdelmét a család boldogságáért, sok lemondását és számtalan áldozatát mindenki természetesnek tartja. Az emberi együttélés íratlan törvényeiről, arról a kapcsolatról, mely férfit és nőt a szerelmen túl is egymáshoz fűz, szülő és gyermek viszonyáról s e kapcsolat nemcsak társadalmi és etikai, de valósággal metafizikai jelentőségéről kevesen írtak még ilyen leplezetlenül őszintén s mégis ennyi mély lírával, művészi megrendültséggel, forró emberi részvéttel.

Zsigray Julianna - Tőr ​és paróka
Tőr ​villan a pozsonyi színház kulisszái közt, bérgyilkosok leskelődnek Krisztiánra. A kiváló fiatal színész évek óta bujkál a pénzhamisító Kissingen báró elől, most is csaknem lecsap rá a bűnszövetkezet. Régi barátai - Meszlényi, Encella, Kapor Ferkó és Andriska - segítségével sikerül ugyan elmenekülnie, egészen Londonig meg sem állnak, ott azonban megint felbukkan a levitézlett arisztokrata. Vendéglátójuk, Sir Lawerence álarcosbált rendez menyasszonya, Lady Harriet tiszteletére, a lám, a vendégek közt egyszer csak megjelenik vörös ördögjelmezben a főúri gazember. Sikerül-e Kissingennek elrabolnia a nászajándékul szánt csodálatos ékszereket? Végül is a menyasszonyát veszi-e feleségül Sir Lawerence vagy Hétházy Georginát, a gyönyörű árva kisasszonyt, akit gaz gyámja akar megkaparintani? Hazatér-e Magyarországra angliai diadalútja után Krisztián, Hamlet híres alakítója? Erről szól ez a rendkívül izgalmas, színes, érdekes regény. A Távoli fény című regény folytatása.

Zsigray Julianna - Utolsó ​farsang
Az ​Utolsó Farsang meséje különösen ismerős lesz annak, aki olvasta Zsigray Julianna Szűts Mara házassága című regényét. Szűts Mara, Kornélia és a többiek sorsa hat évvel később folytatódik ebben a regényben. A női lélek apró rezdüléseire is figyelő, romantikus színekkel megfestett történetben egy vakmerő szerelem haláltusája és egy eltűnt világ gondtalansága, könnyedsége, vidámsága elevenedik meg. Egy régi farsang - az utolsó igazi, gondtalan, békebeli farsang idéződik fel: pezsgők, régi valcerek, régi kacajok, régi szerelmek melódiája. Egy ország utolsó boldog tánca a sötét kapuk előtt, amelyek alig hat hónap múlva gonoszan tárulnak fel, hogy elnyeljék mindazt, ami könnyű és vidám.

Zsigray Julianna - Attila ​kincse - avagy Valdemár és a többiek
Valdemár ​ocsmány kerti törpe. Gabi annyira utálja ezt a dísztárgyat, hogy lasszóval átemeli a szomszéd telkéről, s elrejti nagyapja pincéjében. Kultúrmissziónak tekinti a dolgot. Péter, a régészjelölt Attila sírját keresi a Duna-menti kisváros határában. Marci, a komoly tudós azt panaszolja, hogy ellopták a múzeumból az avarkori aranyleleteket, meg a rendkívül értékes görög kancsót. S egyszer csak megjelenik a színen Ági mamája, a valahol messze élő, dúsgazdag szépasszony, s az új élet, a fényes lehetőségek mézesmadzagjával csábítja lányát. A gyereksereg pedig kint reked a parti házban, ahová barackszedésre indultak: árvíz zárja el őket az egész világtól. Félholt taxisofőrt halásznak ki a hullámokból, majd nemsokára fölbukkannak a fegyveres rablók is - a kincsekért jöttek. Hogyan függnek össze ezek a látszólag oly távoli dolgok? Sikerül-e ártalmatlanná tenni a gazembereket? Megmarad-e Ági a papája mellett? Erről szól ez a végtelenül izgalmas kalandregény, minden szavát átragyogja a szerző bűbájos humora.

Zsigray Julianna - Erzsébet ​magyar királyné
Sokak ​örömére szolgál majd a regény, melyből történelmi események emberi indítékait is megismerhetjük, de legelsősorban Erzsébet varázslatos és titokzatos személyiségét. A modern nőt, akinek vezérlő elve a szabadság. Mindig az érzéseire hallgat, s ezek soha nem csalják meg. Nemcsak legendás szépségével, hanem természetességével és őszinteségével is meghódította az emberek szívét. De műveltsége sem maradt el szépsége mögött: ismerte a birodalom népeinek történetét, verseket írt, folyékony beszélt újgörögül és magyarul. Közismert a magyar nép iránti rokonszenve. Szeretettel ajánljuk az olvasó figyelmébe a kedvelt írónő e munkáját, annál is inkább, mert Erzsébet királyné népszerűsége napjainkban reneszánszát éli.

Zsigray Julianna - Féltékenység
A ​leggyötrelmesebb és legfélelmetesebb emberi indulatról: a féltékenységről szól ez a könyv. Ezer hangja és ezer formája van ennek a fájdalmas, forró, alkotó és romboló szenvedélynek. Minden teremtés és minden pusztítás mögött ott lappang. Hősökké és gonosztevőkké tudja tenni az embereket. A kicsinyes és egyszerű irígységtől a kemény karriervetélkedésen át egészen a szerelmi féltés fortisszimójáig, az emberi lélek minden húrját megpendíti. E regény hősei is vergődnek súlya alatt, diadalmaskodnak fölötte, húrját megpendíti. E regény hősei is vergődnek súlya alatt, diadalmaskodnak fölötte, vagy elpusztulnak bele.

Zsigray Julianna - Csendességi ​fogadalom
A ​XVIII. század második felében, Mária Terézia uralkodása alatt játszódik Kapor Ferkó és a jogaikból kiforgatott halasi "pógárok" harcának története. Ferkó, az igazságkereső íródeák elindul, hogy megkísérelve a lehetetlent, felkutassa a gazembereket, akik elrabolták a nép összekuporgatott pénzét. Az ő kalandos útjáról, nagy vállalkozásáról és egy szép, tragikus szerelemről szól ez a könyv. Elvezeti az olvasót a Habsburg-abszolutizmus látszólag nyugodt, valójában azonban visszafojtott indulatoktól forró világába. Szép magyar nyelven írt, izgalmas olvasmányt nyújt a fiatal olvasónak.

Zsigray Julianna - Zsuzsa ​és a komondor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zsigray Julianna - Szűts ​Mara házassága
Egytől ​egyig úrifiúk és úrikisasszonyok Zsigray Julianna regényének hősei. Fontos különbség ez Kosáryné Réz Lola vagy Mollináry Gizella nőalakjaihoz képest, akik az alsóbb néposztályokból származnak. Részben mégis ebből, a gondtalanságból és a jólétből ered a huszadik századi magyar irodalom egyik legnagyobb sikerregénye, a Szüts Mara házassága, így lesz a felhőtlen szórakoztatás csúcsteljesítménye, csurig töltve érzelmekkel és nosztalgiával. Jól sikerült ponyvaregénynek volna mondható, ha nem lenne benne más, mint a romantikus lányregényektől elvárható izgalom, szenvedély, dráma és beteljesülés. Csakhogy ennyi nem lett volna elég ahhoz, hogy egy könyv helyet kapjon a Női remekírók sorozatban. Mivel nyújt többet a szerző az igényes olvasó számára Szűts Mara és Kornélia viharos szerelmi kalandjainak bővérű leírásánál? Azzal, hogy Zsigray Julianna, aki maga is egy uradalmi tiszttartó lányaként született, a múlt század elejének dzsentrivilágát belülről, tehát a lehető leghitelesebben eleveníti meg. És azzal, hogy ez az idilli történet egy idilli korszakban bonyolódik, a kiegyezés utáni monarchia fénykorában, amikor úr és szolga még pontosan ismeri és többnyire becsüli is a maga helyét egy jól tagolt, jól szabályozott és a maga módján virágzó társadalomban. És persze itt nem azokról az urakról, nem arról az uralkodó osztályról van szó, amelynek tagjai hamarosan világháborúba taszítják Magyarországot. Sokkal inkább arról a békebeli vidéki magyar nemességről, melynek számára egy jó búzatermés, egy szerencsés házasság, egy élvezetes zenedarab vagy egy megnyert kártyaparti megadja az élet ízét és értelmét. Ritka pillanat ez egy borús korokkal sújtott ország történetében

Zsigray Julianna - Hét ​jegenye
Egy ​otthonát vesztett és társadalmi osztályától megtagadott fiatal lány küzdelme a tisztaságért, a szerelemért és az otthonért. A hétjegenyés nemesi kuriák józan, tiszta s a föld kérlelhetetlen realitását sugárzó légköre; s a főváros éjszakai életének irreálisan szivárványos, izgalmas és parfümösen fülledt levegője keverik ki ennek a regénynek különös atmoszféráját, mely nyomban hatalmába keríti és megbűvöli az olvasót. Mély emberiesség, forró drámaiság és művészien könyörtelen társadalomrajz jellemzik Zsigray Julianna új regényét.

Zsigray Julianna - Diana
Lord ​Cowley kastélyában halott lányt találnak. A helyi rendőrség tehetetlennek bizonyul a bűntény földerítésében. Segítségükre siet Pringles, a nagyon fiatal és meglehetősen testes nyomozó, aki pillanatok alatt belehabarodik Dianába. A gyönyörű szép és előkelő származású, de szegény ifjú hölgy viszont a lordba szerelmes. No, nem túl régóta, mindössze egy napja. Egészen addig ugyanis a feltűnően csinos Archie-ért, a minden hájjal megkent bájgúnárért rajongott. A tengerparti fürdőhely főközege, Roberts, amolyan aggályosan pontos meg eredménytelen rutinnyomozó, tősgyökeres angol figura: még a kandallója is történelmi levegőt áraszt - akkor is süvölt belőle a huzat, ha odakünn szélcsend honol. Nos, Roberts végül is kénytelen elfogadni a lordot... A förgetegesen kalandos történet végén a lángeszű nyomozó munkája eredménnyel is jár, nemhiába serkentette agysejtjeit mogyorós csokoládéval fokozottabb működésre! A nemrégiben elhunyt kiváló írónő művét lenyűgözően érdekes cselekményvezetés jellemzi. Élvezetes szellemi összpontosítással követhetők az ok-okozati összefüggések. Az angyalian kedves történet lebilincselően jó olvasmány.

Zsigray Julianna - A ​Sugár úti palota
Erkel ​Ferenc harcolt a magyar zeneélet megteremtéséért és az Operaház felépítéséért. A nagy zeneszerző sorsa sikerben és balsikerben, dicsőségben és megaláztatásban egyaránt gazdag volt. Életműve: magyar történelem a legjavából. Hiszen a komponista és dirigens nemcsak a tudatlanság és a közömbösség ellen küzdött, hanem a hivatali szűkkeblűség és az idegen befolyás ellen is. A magyar operaművészetnek ebben a hőskorában még a zeneértők nagy része is ellenségesen fogadta a nemzeti törekvéseket és külföldi példákat követett. De Erkel szívóserejű képviselője volt a nemzeti zene gondolatának. Az akkori ellenségeskedés, a hírlapi támadások emlékéből alig maradt egyéb, mint néhány megsárgult papírlap, de Erkel hatalmas hármas életműve: a magyar operazene, a magasszintű zeneélet és az Operaház – élő valósággá lett. Hogyan? Ezt mondja el Zsigray regénye.

Zsigray Julianna - Kristálymuzsika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók