Ajax-loader

Wajand Judit könyvei a rukkolán


Rózsahegyi Márta - Wajand Judit - Rendszerező kémia mintapéldákkal, feladatokkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Wajand Judit - Kémiai fogalomtár középiskolásoknak
A kiadvány a középiskolai kémia tanulmányok során használatos fogalmakat tartalmazza. A teljességre törekedve nemcsak az érettségi követelményekben előírt szakkifejezéseket gyűjtöttük össze, hanem a tanórán előforduló, a megértést segítő egyéb fogalmakat is. A fogalomtár egyik óriási előnye, hogy helyet kapott benne a szervetlen kémia témakör is, amely a 8. évfolyam tananyaga, és szerepel az érettségi vizsga követelményeiben, viszont a középiskolák nem minden típusában térnek ki rá. A kötet segíti a tananyagban való eligazodást, a rendszerezést, az összefüggések feltárását és megértését, az elsajátított ismeretek alkalmazását, a hétköznapi életben való hasznosítását. A kémiai fogalmakat pontosan definiáló, a fogalom értelmi környezetét is megmutató gyűjtemény tanárok és diákok számára egyaránt fontos segédeszköz.

Rózsahegyi Márta - Wajand Judit - Látványos ​kémiai kísérletek
Az ​új kísérletgyűjtemény a megújuló kémiatanításhoz kíván segítséget nyújtani. Több mint kétszáz olyan látványos és élményt nyújtó kísérletet közölnek, amelyek többnyire egyszerű eszközökkel és hétköznapi anyagokkal tanári vagy tanulói kísérletként is el lehet végezni az általános és középiskolai kémia órákon, és amelyek elemzése, kicsit alaposabb átgondolása az alapvető kémiai ismeretek forrásaként vagy alkalmazásaként is használható. A kísérletek összeállításakor a szerzők külön hangsúlyt fektettek arra, hogy azoknak a gyakorlattal és a mindennapi élettel a lehető legszorosabb kapcsolata legyen, a tanulók érezzék, hogy a kémia nem egy rajtuk kívül álló elvont tudomány, hanem valóban életük elválaszthatatlan része, a kémiai ismeretek a háztartástól egészen a bűvésztrükkökig valóban hasznosak és jól alkalmazhatóak. A könyv külön erénye, hogy a kísérletekhez minden esetben részletes elméleti magyarázatot is fűznek, ami egyaránt segítheti a kísérletet bemutató tanárokat, de a könyvet tankönyv segédletként használó, a tanultakat mélyebben érteni akaró, esetleg a felvételire készülő tanulók munkáját is.

Rózsahegyi Márta - Wajand Judit - 575 ​kísérlet a kémia tanításához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Wajand Judit - Általános ​kémia 9.
Minden ​változik! Az anyagból, annak részecskéiből új anyagok születnek, elenyésznek, majd ismét újjászületnek. Hányszor és ki tudja hányféle alakban "él" egy anyagi részecske: évmilliókig holt kőzetbe zárva, vagy néhány hónapig egy színpompás virágsziromban... Majd ismét vándorútra kel, újabb és újabb elemekben és a vegyületekben munkálkodó hatóerőkkel, nyomon követhetjük a közöttük végbemenő változásokat, ezek törvényszerűségeit, a külső beavatkozás lehetőségeit. Napjainkban az emberiségnek több nyersanyagra van szüksége, mint amennyit a természet adni tud. A kémiai kutatások biztosítják a jövő számára az új nyersanyagokat, készítményeket. A vegyipar az általános kémia tudására épül, de az általános kémia területén járunk, akkor is, amikor bekapcsoljuk elemmel működő készülékeinket vagy védekezünk a korrózió ellen. Ebben a könyvben rövid áttekintést adunk az anyagszerkezet és az általános kémia legfontosabb területeiről. Reméljük, hogy a „mindennapi” példák, kísérletek segítségével sikerül meggyőzően bemutatnunk a kémia hasznosságát, érdekességét és szépségét.

Hortobágyi István - Dr. Rajkovits Zsuzsanna - Wajand Judit - Matematikai, ​fizikai, kémiai összefüggések
A ​könyv a régi, az érettségi és a felvételi vizsgákon harminc éve használatos Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című kiadvány átdolgozott, kiegészített, adattartalmában felfrissített változata. A középiskolai matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz és kémia tananyagában megtalálható legfontosabb összefüggéseket és a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat, táblázatokat tartalmazza. A tartalomból: matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia.

Kollekciók