Ajax-loader

Rózsahegyi Márta könyvei a rukkolán


Rózsahegyi Márta - Wajand Judit - Rendszerező kémia mintapéldákkal, feladatokkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rózsahegyi Márta - Wajand Judit - 575 ​kísérlet a kémia tanításához
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rózsahegyi Márta - Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Kémia ​11-12
A ​Kémia 11-12. könyv és a hozzá szorosan kapcsolódó feladatgyűjtemény a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést szeretnénk megkönnyíteni. A könyv a részletes kémia érettségi vizsgakövetelményekben megjelölt témákat tartalmazza. Felépítésében figyelembe veszi, hogy melyek azok az ismeretek, amelyeket fogalom, a megértés, az értelmezés és az alkalmazás szintjén kell ismerni a közép vagy az emelt szintű érettségire való felkészüléshez. A könyv három fejezetből áll. Az első fejezet az általános kémiai, a második a szervetlen, a harmadik a szerves kémiai ismereteket tartalmazza. Ezen belül a tartalom összesen 54 témára bontva szerepel. Minden téma elején témavázlat olvasható, amelyet további alcímekre és vázlatpontokra bontottunk. A témavázlatokban jelöltük, hogy a tankönyvcsaládhoz tartozó könyvekben hol található az adott tananyag részletes kifejtése. Szintén a témavázlat elején található az is, hogy az adott elméleti témához köthető írásbeli érettségi kérdések, feladatok a feladatgyűjtemény mely oldalán szerepelnek. Az ismeretek elmélyítéséhez, alkalmazásához tehát szinte nélkülözhetetlen gyakorlási lehetőséget nyújt a feladatgyűjtemény használata.

Rózsahegyi Márta - Wajand Judit - Látványos ​kémiai kísérletek
Az ​új kísérletgyűjtemény a megújuló kémiatanításhoz kíván segítséget nyújtani. Több mint kétszáz olyan látványos és élményt nyújtó kísérletet közölnek, amelyek többnyire egyszerű eszközökkel és hétköznapi anyagokkal tanári vagy tanulói kísérletként is el lehet végezni az általános és középiskolai kémia órákon, és amelyek elemzése, kicsit alaposabb átgondolása az alapvető kémiai ismeretek forrásaként vagy alkalmazásaként is használható. A kísérletek összeállításakor a szerzők külön hangsúlyt fektettek arra, hogy azoknak a gyakorlattal és a mindennapi élettel a lehető legszorosabb kapcsolata legyen, a tanulók érezzék, hogy a kémia nem egy rajtuk kívül álló elvont tudomány, hanem valóban életük elválaszthatatlan része, a kémiai ismeretek a háztartástól egészen a bűvésztrükkökig valóban hasznosak és jól alkalmazhatóak. A könyv külön erénye, hogy a kísérletekhez minden esetben részletes elméleti magyarázatot is fűznek, ami egyaránt segítheti a kísérletet bemutató tanárokat, de a könyvet tankönyv segédletként használó, a tanultakat mélyebben érteni akaró, esetleg a felvételire készülő tanulók munkáját is.

Rózsahegyi Márta - Kémia ​feladatgyűjtemény 11-12
A ​Kémia 11-12. könyv és a hozzá szorosan kapcsolódó feladatgyűjtemény a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést szeretnénk megkönnyíteni. A könyv a részletes kémia érettségi vizsgakövetelményekben megjelölt témákat tartalmazza. Felépítésében figyelembe veszi, hogy melyek azok az ismeretek, amelyeket fogalom, a megértés, az értelmezés és az alkalmazás szintjén kell ismerni a közép vagy az emelt szintű érettségire való felkészüléshez. A könyv három fejezetből áll. Az első fejezet az általános kémiai, a második a szervetlen, a harmadik a szerves kémiai ismereteket tartalmazza. Ezen belül a tartalom összesen 54 témára bontva szerepel. Minden téma elején témavázlat olvasható, amelyet további alcímekre és vázlatpontokra bontottunk. A témavázlatokban jelöltük, hogy a tankönyvcsaládhoz tartozó könyvekben hol található az adott tananyag részletes kifejtése. Szintén a témavázlat elején található az is, hogy az adott elméleti témához köthető írásbeli érettségi kérdések, feladatok a feladatgyűjtemény mely oldalán szerepelnek. Az ismeretek elmélyítéséhez, alkalmazásához tehát szinte nélkülözhetetlen gyakorlási lehetőséget nyújt a feladatgyűjtemény használata.

Rózsahegyi Márta - Kémia ​zsebkönyv középiskolásoknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók