Ajax-loader

Carlo Maria Martini könyvei a rukkolán


Carlo Maria Martini - Minden utamon Te vezettél
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Carlo Maria Martini - Mária ​tovább szenved
A ​könyv Carlo Maria Martini bíboros elmélkedéseit tartalmazza, melyeket az olasz nemzeti zarándoklaton mondott el La Salette-ben, Mária megjelenésének 150. évfordulóján. Arra keresi a választ, vajon mit jelent az, hogy Jézus Krisztus és anyja, Mária ma is szenved. A volt milánói érsek La Salette üzenetét fogalmazza meg a mai ember számára.

Carlo Maria Martini - Az ​Egyház
Carlo ​Maria Martini bíboros, milánói érsek nagyböjti rádióbeszédeit az Egyház misztériumáról abban az évben mondta, amikor a milánói egyházmegye egyházmegyei zsinatra készült. II. János Pál pápa 1991. évi magyarországi látogatását követően több magyar egyházmegye, köztük 1994-ben elsőként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, egyházmegyei zsinatot tartott. Az egyházmegyei zsinatok és azok rendelkezéseinek végrehajtása az Egyház megújulását szolgálják. A megújulás alapja mindig olyan egyházkép, amelyet a II. Vatikáni Zsinat fogalmazott meg. A milánói érsek nagyböjti katekézise betekintést enged egy zsinatra készülő egyházmegye egyházképébe. Az itt leírt egyházkép remélhetőleg segíti majd mindazokat, akik egyházmegyéjük megújulásán fáradoznak, akár úgy, hogy zsinatra készülnek, akár úgy, hogy zsinatuk rendelkezéseit törekszenek megvalósítani.

Carlo Maria Martini - Keresztény ​élethivatások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Carlo Maria Martini - Tegyétek, ​amit ő mond!
Martini ​bíboros minden írása élmény az olvasónak. A világ számos nyelvén kiadták már szentírási ihletésű népszerű könyveit. Carlo Maria Martini bíboros 1927-ben született Torinóban. Korábban a Római Biblikus Intézetnek, majd a Gregoriana egyetemnek volt rektora. Jelenleg nemzetközi hírnevű biblikus tudós, Szentírás magyarázó, kiváló szónok. 1979-ben Milánó érseke lett, majd bíboros. Írásai, különösen az egyházmegyéje lelkipásztorainak szólóak - amelyekből eddig már kilenc látott napvilágot -, lelkigyakorlatai, beszédei, elmélkedései, a Szentírás korszerű értelmezése és a mindennapi élet közti kapcsolatteremtés remekei. Szándéka a fiatalok megszólítása, akik tömegesen figyelnek fel mély, hiteles, hozzájuk közel álló tanításaira. Írásai mesteri fokon társítják korunk emberi problémait a kinyilatkoztatás örök válaszaival, amelyek egyszerre megnyugtatnak, fölemelnek és bátorítanak.

Carlo Maria Martini - Georg Sporschill - A ​hit kockázata - Éjszakai beszélgetések Jeruzsálemben
Ez ​a könyv a modern beszélgetőkönyvek sorába tartozik, tegyük hozzá: a szókimondó beszélgetőkönyvek közé! Az agg főpapnak nincs vesztenivalója: az őszintén kérdező fiataloknak őszintén válaszol. Nem ír teológiai traktátusokat, hanem egyszerűen, bölcsen, mégis lelkesítő erővel összefoglalja mindazt, ami hosszú papi, szerzetesi életének tapasztalata. Éppen ezért érdekes, olvasmányos, útbaigazító.

Carlo Maria Martini - Az ​erények
Megváltásunk ​2000. jubileumát előkészítő hároméves időszak második évét, az 1998-as esztendőt, II. János pál pápa a Szentléleknek szentelte. Isten szentlelke adományozza nekünk azokat az erényeket, amelyek hasonlóvá tesznek bennünket Krisztushoz. Carlo Maria Martini bíboros 1993-ban tartott katechetikai beszédsorozatában a 4 sarkalatos erényt (igazságosság, okosság, lelki erősség, mértékletesség) és a 3 teológiai erényt (hit, remény, szeretet) helyezte középpontba. Ez utóbbiak közül idén, a Szentlélek évében különösen a remény erényét kell kérnünk. 1997-ben, a Fiú évében, a hitre figyeltünk, jövőre pedig, az Atya évében, a szeretet erénye áll majd a középpontban. Martini bíboros legyen lelki vezetőnk, hogy Megváltásunk jubileumára készülve a Szentlélek által erősödjön hitünk, növekedjen reményünk, és tökéletesedjen szeretetünk.

Carlo Maria Martini - Umberto Eco - Miben ​hisz, aki nem hisz?
Ez ​a kötet Milánó érseke, Carlo Maria Martini és Umberto Eco egymásnak írott és a liberal című folyóirat lapjain 1995/96-ban publikált nyílt leveleit, valamint néhány felkért jeles írástudó - az olasz tudomány és közélet kiválóságai - kommentárjait tartalmazza. A nagynevű jezsuita hittudós és a világhírű nyelvfilozófus-regényíró párbeszéde méltán váltott ki nemcsak puszta tényével, hanem tartalma okán is óriási visszhangot. Az első három kérdést - a laikus gondolkodókat is kényszeresen foglalkoztató világvége-gondolatokról, az emberi élet kezdetéről, férfi és nő egyházi megkülönböztetéséről - Eco teszi fel Martininak Eco kérdései tisztelettudóak, egyúttal kézenfekvőek és szellemesek Martini válaszai a laikus világ iránti rendkívüli megértésről és türelemről tanúskodnak. Az alapkérdést, mely mindvégig ott bujkál a Martini-Eco-dialógus hátterében (s tegyük hozzá: az egész ecói életműben is), végül Carlo Maria Martini teszi fel. Miben látja a nem hívő a Jó fénysugarát? Mi készteti a hitetlent az erkölcsös életre? Lehet-e fundamentuma Isten nélkül az erkölcsnek? Miben hisz, aki nem hisz? Eco válasza "laikus", ám - s erre több hozzászóló is figyelmeztet - nem teljességgel "hitetlen" válasz. Amiképpen a kommentátorok vélekedésében is visszatérő elem a hit, valamiféle, akár e világi hit végső soron való megkerülhetetlensége.

Kollekciók