Ajax-loader

A. J. Cronin könyvei a rukkolán


A. J. Cronin - Ezt látják a csillagok 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A. J. Cronin - Ezt ​látják a csillagok
A. ​J. Cronin, a Réztábla a kapu alatt és más világsikerű könyvek szerzője nemhiába volt eredeti szakmáját tekintve orvos: tudományos alapossággal tárja fel a lélek és test működésének rendszerét - az emberi társadalom konkrét közegébe helyezve. Ez a közeg ezúttal egy észak-angliai bányászfalu. A cselekmény 1903-ban kezdődik, és mintegy három évtizedet ölel át. A széles sodrású történet három fiatalember életútját követi nyomon: David, a bányászsarj tiszta és fölemelő küzdelmét, hogy sorstársai életét jobbá tegye; a bányatulajdonos fiának szép, ám életképtelen reformterveit, melyek anyagi és magánéleti kudarchoz vezetnek. A harmadik szál David ifjúkori barátjának, Joe Gowlannek, ennek a gátlástalan háborús konjuktúralovagnak sikertörténete. Miközben a három férfi életében eltelik harminc esztendő, a bányát kétszer elönti a víz, kitör és véget ér egy világháború, beüt a gazdasági világválság, emberek gyűlölködnek és szeretnek, hajszolják a pénzt és szerelmet, küzdenek eszméik nevében - a csillagok pedig hűvös egykedvűséggel nézik a világmindenség rendezett távolából a földi káoszt. Mert Cronin sohasem általtja olvasóit az igazságos erkölcsi világrend ígéretével. E regény tanúsága szerint is az élet nagy körforgáásban az embernek elsősorban önmagát kell megismernie, hogy megvethesse a lábát.

A. J. Cronin - Ma il cielo non risponde
Descrizione In un arco di tempo che va dai primi del secolo agli anni Settanta, in una varietà di ambienti che include la Dublino degli anni intorno alla Prima guerra mondiale, la Hollywood dell'età dell'oro del cinema, un Oriente favoloso ed enigmatico, si intesse la vicenda parallela di due vite che tendono a farsi "esemplari", cariche di significati universali e di tensione esistenziale. Due vite su cui incombe l'ombra di una donna: Claire.

A. J. Cronin - Északi ​fény
Cronin ​regénye elüzletiesedett világunk aktuális kérdéseire, ellentmondásaira keresi a választ, amelyben Henry Page egy vidéki kisváros elismert lapkiadójának tulajdonosaként éli gondoktól terhelt, mégis alapjában véve nyugalmas életét. A vidéki tespedtség azonban egy csapásra véget ér, amikor több konkurens kiadócég is fel akarja vásárolni a Page család örökségét, a környék színvonalas, hagyománytisztelo napilapját, az Északi Fényt. Page nem áll kötélnek, ezért Somerville, a Gazette tulajdonosa két fiatal titánt küld a városkába, hogy söpörjék le a piacról a régimódi lapkiadót. Hogyan reagáljon Page az új helyzetre? Hogyan védje meg családja örökségét, és az újságírásba vetett hitét?

A. J. Cronin - Garasos ​évek
A. ​J. Cronin regénye a tizenkilencedik-huszadik század fordulóján, Skóciában játszódik. Egy jóravaló, nyílt szívű kamaszfiú sorsát meséli el, aki az édesapja halálát követően nehéz és nélkülözéssel teli esztendőknek néz elébe. Mindazonáltal Laurence Carroll sokat tanul e kemény próbatételt jelentő időszak alatt; a lehető legkülönfélébb emberekkel hozza össze a sors, s míg az olvasó végigköveti e fiatalembert életpályájának meghatározó szakaszán, előtte is fölvonul a korabeli Nagy-Britannia társadalmának számos jellegzetes helyszíne és figurája.

A. J. Cronin - II. ​kórterem
Cronint, ​aki az utolsó két évtizednek világviszonylatban is legsikeresebb írója, a magyar közönség kedvencévé fogadta. Legújabb művében a kiváló szerző minden régi erénye - nagyszerű meseszövés, életteljes realizmus, a történés izgalmát a végletekig megfeszítő kompozíciós művészet - egészen új meglátású, új kifejezésű, a lélek legmélyebb titkait feltáró költőiséggel párosul. A "II. Kórterem"-ben a fehérköpenyes orvosok és a betegek lelkének igaz láttatója ismét egy kórház tiszta, fehér falai közé vezeti az olvasót. A II. Kórterem lakóinak, ápolónőinek, orvosainak élete összefonódik és a sok évődésben, kicsinyes torzsalkodásban és nagyszerű emberi energiák megnyilvánulásaiban, orvosi generációk harcában, élet és halál mesgyéjén, ellenszenv és szerelem lassú, fokozatos áttörésében egy kis emberi közösség forrong, fejlődik és alakul - a nagy emberi problémák, maga az emberi sors példázataként.

A. J. Cronin - A ​mesterdalnok
A. ​J. Cronin a két világháború közötti időszak egyik legnépszerűbb skót írója. Szelíd társadalombírálattal elegyedő érzelmes, fordulatokban bővelkedő regényei a szórakoztató irodalom remekei. A mesterdalnok Desmonde Fitzgerald felemelkedéséit és bukásait mutatja be a barát, Alec Shannon szemén keresztül, aki hűen követi végig a csodálatos hangú, de érzelmileg instabil ifjú életének minden mozzanatát a Szent Ignác Jezsuita Iskolától egészen Hollywoodig.

A. J. Cronin - The ​Citadel
This ​thrilling novel of a doctor's life has been the subject of a Mobil Masterpiece Theatre dramatic series on PBS. "Cronin's distinguished achievement. . . . No one could have written as fine, honest, and moving a study of a young doctor as "The Citadel" without possessing great literary taste and skill".--"The Atlantic Monthly".

A. J. Cronin - A ​beteg láztalan
Részlet ​a könyvből: Ott állt a levenfordi pályaudvar ívei alatt azon az esős szeptemberi délutánon és azon tanakodott, vajjon vegyen-e kocsit. A takarékosság ellene szólt, a méltóság mellette - nem a magáé, hanem orvosi hivatásának szinte lenyűgöző méltósága. Végre mégis intett a pirosképű kocsisnak, aki bő esőkabátban állt a kijárat előtt veszteglő egyetlen bérkocsi mellett és már vagy három perce figyelte a fiatalembert feltűnés nélkül, de vizsgaszemmel. - Mit kér Arden Houseig... Cameron doktorhoz? Öreg Tom lassan, megfontoltan lépett közelebb. Nem holmi délvidéki fürgeséggel, holmi "kocsit tetszik, uraságod?"-dal. Nem, Tam nem kapható ilyesmire. Öreg Tam Dewar tisztában van a maga értékével és ezen az értéken alul nem hajlandó eladni magát senki fiának. - Sok a poggyász? - kerülte meg az egyenes választ, bár látta, hogy egyetlen utazótáskából áll, mely ott hevert a gazdája mellett. Ezenkívül csak egy vadonatúj kis orvosi táska volt nála, de ezt olyan erősen fogta, mintha még álmában sem akarna megválni tőle. - Cameron doktor új segédorvosa, amint látom - mondta Tam. - Eltalálta - felelte a fiatalember. - Hát magának két shilling, doktor úr. Erősen megnyomta a "doktor úr"-at, és a nemrég szerzett cím kellemesen csiklandozta Finlay doktor dobhártyáját, de azért nem szédült meg tőle és szigorú képpel jelentette ki. - A legrövidebb utat gondolom - sohasem járt még Levenfordban, nem tudhatta, van-e rövidebb vagy hosszabb út - semmi kéjutazás a város körül, ahogy maga gondolta. - Isten a tanum... - tiltakozott Tam. Élénk vita után hamarosan létrejött a kompromisszum - egy shilling és egy ital bor - mert hát a jóakarat egyik félnél sem hiányzott. Az útitáska felkerült a bakra, Tam reumás tagjaival utána kapaszkodott és a kocsi elindult Finlayvel a Vasút-utca rázós macskafej kövezetén.

A. J. Cronin - Júdásfa
Az ​ötvenes éveiben járó, jól szituált üzletember, David Moray egy svájci városkában édes semmittevéssel tölti békés mindennapjait, s bár családja nincs, magányosnak nem mondható, hiszen a környék gazdagjaival rendszeresen találkozik a kisebb-nagyobb összejöveteleken. Ez az idilli béke viszont egyetlen pillanat alatt semmivé válik, amikor egy ismerőse régi, fájó emléket ébreszt fel szívében. Moray képtelen ellenállni a kísértő múlt erejének, és visszatér Skóciába, fiatalsága helyszínére, hogy egy kis falucskában megkeresse élete igaz szerelmét, akitől a sors elszakította, és akit saját gyengesége miatt harminc évig nem volt képes újra felkeresni.

A. J. Cronin - Egy ​orvos útja
Nem ​véletlen, hogy CRONIN annyi orvosregényt írt, nem véletlen, hogy a RÉZTÁBLA A KAPU ALATT világsikere után még jó néhány Cronin-regény festi hiteles színekkel az angol kórházak fehérköpenyes emberalakjait. CRONIN maga is orvos, előbb bányaorvos, majd a londoni előkelő negyedek divatos " doktor ura". Hivatásának csak akkor mondott búcsút, amikor meggyengült egészségi állapota rákényszerítette, hogy megváljon a gyógyítás művészetétől és számára új, de nem idegen művészetnek, az írásnak szentelje életét. CRONIN regényeiben rengeteg az önéletrajzi adat, műveiben gyakran találkozunk az orvosíró életének jelentős szakaszainak és válságainak leírásával, az EGY ORVOS ÚTJA a szokott orvosi problémákon túl elénk tárja az angol protestáns és katolikus világnézet minden türelmetlenségét, szembenállását és ellentétét, amit egy nagyon szép, nagyon mély és nagyon tiszta szerelem hidal át.

A. J. Cronin - A ​kalapkirály
A ​kalapkirály Cronin első regénye, amely egyik napról a másikra híressé tette. A múlt században Glasgow közelében játszódó történet hőse James Brodie a brutális, megalomániás kalapkirály. Brodie zsarnokként uralkodik anyja, rákban haldokló felesége és három gyermeke felett, akikkel különösen kegyetlenül bánik, mert nem szolgálják nagyszabású terveit. Cronin ragyogóan, erőteljesen ábrázolja a család szétesését és magát a zsarnokot. A regény első megjelenésekor a kritikusok némelyike egyenesen Dickenshez hasonlította.

A. J. Cronin - Doktor ​Finlay
A ​skót kisváros fiatal orvosa, doktor Finlay egyike e legjobb orvosoknak és a legkedveltebb embereknek Skócia nyugati részében. Kitűnően végzi a munkáját, doktor Cameron asszisztenséből már-már üzlettárssá növi ki magát. Ráadásul az öreg és kissé hiú Cameron doktorral ellentétben egyáltalán nem öntelt: minden segítségre szoruló, bajba jutott embernek önzetlenül segít. Felkarolja az elesetteket és az árvákat, s bátran szembeszáll az apró skót közösség sokszor igazságtalan előítéleteivel.

A. J. Cronin - A ​hattyúcímeres kastély
A ​kastély, melynek kapuját hattyúcímer dísziti, az álom, a boldogság helye a fiatal angol lady képzeletében. Mire megtalálja a szerelmet és az elérhetetlennek vélt kastélyt, addigra az már csak elvadult mása a képzeletében élőnek, szerelme beteljesülését pedig a dühöngő sárgalázjárvány akadályozza meg. Mindez egy csodálatosnak igérkező Kanári-szigeti hajóút közben történik, de a fenyegető halál árnyékában is felcsillan az álom megvalósulásának reménye. Cronin e regényével egzotikus tájakra, különleges emberek közé és a legmagasabb rendű érzelmek birodalmába vezet bennünket.

A. J. Cronin - Az ​élet elébe
Az ​1910-es évek Skóciában játszódik a cselekmény. A magányos gyermeki lélek megható analízisét tárja elénk Cronin, az eszméléstől egészen a férfikor küszöbéig. A gyermek szemével láttatja a világot, annak minden furcsaságával együtt. A tanulni vágyó, intelligens ember küzdelmét a világgal, a családdal, az első szerelem meghatóan tiszta élményével. Az író remekül ábrázolja figuráit, ironikus, finom humor hatja át a kedves alakokat.

A. J. Cronin - Vétlen ​vétkes
Bűnös ​vagy nem bűnös? Gyilkos vagy áldozat? Ki az igazi gyilkos? Ugye ártatlan voltál, apám? Súlyos kérdések ezek egy fiatalember számára, aki abban a hitben nőtt fel, hogy apja vasúti szerencsétlenség áldozata lett, s csak húszévesen tudja meg, hogy hírhedt bűnöző, aki egy fiatal nő brutális meggyilkolásáért életfogytiglani börtönbüntetését tölti. Paul képtelen hinni a bizonyítékoknak, és hosszú, keserves nyomozásba kezd, hogy az apa ártatlanságát bebizonyítsa, és a kegyetlen fegyházból kiszabadítsa őt. Sikerül - s utána a második, még nehezebb küzdelem: az eldurvult, megkeseredett férfit visszavezetni az életbe, s elindulni egy reményt s talán boldogságot is tartogató jövő felé... A. J. Cronin századunk angol irodalmának egyik legnépszerűbb, világszerte olvasott írója. (Kalapkirály, Réztábla a kapu alatt, A mennyország kulcsa, Három szerelem c. művei hazánkban is közismertek.) Ez az izgalmas, drámai fordulatokban bővelkedő regény bizonyára tovább növeli olvasóinak táborát. Magyarországon először kerül kiadásra.

A. J. Cronin - The ​Spanish Gardener
Harrington ​Brande lavished all his pompous love on his young invalid son. But months in the Mediterranean sunshine, in the care of the tender gardener, made little Nicholas blossom into an exuberant vitality. Then his father's possessiveness asserted itself...his love became repulsive. He grew cold with the desire to control those around him.... From one of the greatest storytellers of this century comes an unforgettable saga of Americans abroad...of the decay of love between husband and wife, the struggle between father and son, the terrible poser of a diplomat bent on destroying those he loved.

A. J. Cronin - Hatter's ​Castle
Hatter's ​Castle (1931) is the first novel of author A. J. Cronin. The story is set in 1879, in the fictional town of Levenford, on the Firth of Clyde. The plot revolves around many characters and has many subplots, all of which relate to the life of the hatter, James Brodie, whose narcissism and cruelty gradually destroy his family and life. The book was made into a successful film in 1942 starring Robert Newton, Deborah Kerr, and James Mason.

A. J. Cronin - Szent ​száműzetés
Francis ​Chisholm tisztelendő atya küzdelmes életének felejthetetlen állomásait kísérhetjük figyelemmel e műben. Az író hősének életútján csatáin keresztül mutatja be, melyeket a világ kelepcéi ellen vív. Chisholm atya már nem vonzódik a nőkhöz, és a feletteseivel vívott kilátástalan harcain is felülemelkedett. Cronin egyik leghíresebb hősének küzdelme az alázatosságért és azért, hogy legyen ereje azt az utat követni, melyet saját maga és az egyház számára is az egyetlen igaz és járható útnak tart.

A. J. Cronin - A ​pocketful of rye
The ​poignant sequel to "A Song of Sixpence." The clinic stood high on an Alpine slope. Lush meadows, studded with autumn crocus, sloped steeply down. Across the valley, above the pinewoods, the high peaks were already dusted with snow. Like a toy railway, the line to Davos twisted and turned up along the mountain side. Laurence Carroll breathed in the pure, clear air. A wonderful place, a not-too-demanding job as resident doctor to the convalescent children flown out from England; it was a million miles from his Scottish childhood, the struggles to qualify and the grinding, poverty-stricken years as a young GP in the Welsh mining valleys. He was relaxed. Happy. But, soon to arrive at Zurich, a woman he had once known well, now a widowed mother, was to bring with her all the turmoil and anguish of his early years, flooding back into his casually ordered life.

A. J. Cronin - A ​körorvos
Dr. ​Finlay Levenford körorvosa. Visszaemlékezései révén végigjárhatjuk a múlt század végi álmos skót kisváros utcáit, megismerkedhetünk a városka lakóival, a nagyobb eseményektől mentes, ám az egyéni sorsokat közvetlenül befolyásoló történetekkel. A sajátos hangulatú novellafüzér történeteinek középpontjában dr. Finlay áll, aki idősebb kollégájával, dr. Cameronnal látja el körzetét. Ám a novellák mégsem a hagyományos értelemben vett orvostörténetek. A lapokon dr. Finlay életét közvetlenül meghatározó eseményeken keresztül futó pillantást vethetünk a legkülönfélébb emberek sorsába, de megtudhatjuk azt is, hogy ezek a találkozások hogyan, milyen mértékben befolyásolják az orvos életét. A varázslatos hangulatú novellák tovább öregbítik Cronin hírnevét. Az írások igazolják eddigi gyanúnkat: Croninban a huszadik század egyik legjobb tollú íróját tisztelhetjük. A novellákból tv-változat is készült Dr. Finlay és dr. Cameron címmel, melyet szerte a világon nagy sikerrel játszottak.

A. J. Cronin - The ​Keys of the Kingdom
The ​Keys of the Kingdom is a 1941 novel by A. J. Cronin. Spanning six decades, it tells the story of Father Francis Chisholm, an unconventional Scottish Catholic priest who struggles to establish a mission in China. Beset by tragedy in his youth, as a missionary Chisholm endures many years of hardship, punctuated by famine, plague and war in the Chinese province to which he is assigned. Through a life guided by compassion and tolerance, Chisholm earns the respect of the Chinese—and of fellow clergy who would mistrust him—with his kindly, high-minded and courageous ways.

A. J. Cronin - Réztábla ​a kapu alatt
Kultikus, ​díjnyertes regény hivatástudatról, züllésről, szerelemről, pénzről, csalódásról és reményről. Dr. Andrew Manson, egy fiatal és idealista skót orvos az orvosi hivatás kihívásai között vívódik a két világháború közötti Walesben és Angliában. Friss diplomával a zsebében érkezik Skóciából a walesi bányavidékre. Hamar ráébred, hogy elméleti képzettsége veszélyesebb, mint ha teljesen tudatlan volna, ezért igyekszik minél több tapasztalatot szerezni és a gyakorlatból tanulni, hogy igazán jó és hasznos orvos váljék belőle. Segítségére van ebben áldozatos felesége és egy hányatott sorsú kollégája is. Hét esztendővel később Londonban találjuk – ahol megszédíti az anyagi gyarapodás lehetősége. Türelmesen hallgatja a gazdag hipochondereket, és észre sem veszi, hogy a valódi betegek számára már nincs ideje. A jómód felé vezető erkölcsi züllés útján egy tragédia állítja meg. De idejében-e? Minden idők egyik legsikeresebb bestsellerét veheti kezébe az olvasó. A szerző orvosként szerzett tapasztalataiból merítő történet bátran szembeszállt a hagyományos orvosi etikával, és az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) megalakulásának egyik inspirálójaként jegyzik. A Réztábla a kapu alatt világszerte számos sikeres film-, rádió- és televíziós produkció alapjául szolgált. 1983-ban Oscar-díjra jelölt film készült belőle.

A. J. Cronin - Három ​szerelem
A ​fiatal és vonzó Lucy Moore boldog házasságban él férjével és kisfiával egy Glasgow melletti kisvárosban. A huszonhat esztendős fiatalasszony olthatatlanul szereti férjét. Szeretete gyilkos és pusztító, mindent elemészt. Oktalan féltékenységével Lucy saját maga lesz férje halálának okozója. A fiatal özvegy, minden szeretetét gyermekére összpontosítja. A lemondások és nagy anyagi áldozatok árán felnevelt orvos fia, a fojtogató szeretet elől menekülve, inkább megszökik, hogy saját maga életét élhesse, választott társával. A végképp magára maradt idős Lucy a hit felé fordul és a Megváltó iránti alázata immár örökre a harmadik szerelme marad.

A. J. Cronin - A ​mennyország kulcsa
Gondolatvilágában, ​mondanivalójában rokonszenves írás, amely küzdelmes és evangéliumi szellemben megélt papi sorsot tár az olvasó elé. Chisholm páter felfogása egyúttal "modern" is, számos kérdésben elutasítja a merev és hajlíthatatlan konzervativizmust, a vallási türelmetlenséget. Nem teoretikus alkat, hanem a cselekvő szeretetet megvalósító lelkipásztor, aki fokozatosan és szinte észrevétlenül győzi meg számos esetben ellenséges vagy gáncsoskodó környezetét. A figura ábrázolása nem elmélyült (lélektani mélységet ne várjon az olvasó a regény szerzőjétől), de alapvonásaiban markáns és életszerű: a páter mindennapisága, látszólagos jelentéktelensége mögött nagy lelkierő és szívósság rejlik, megalkuvást nem ismerően adja oda magát Isten ügyének. A regénynek akár mottója is lehetne Chisholm páter alábbi gondolata: "A hit annyira velünk született lelki tulajdon, hogy Isten aligha fogadhatja el kizárólagos értékmérőnek." A lelkipásztor küzdelme ott igényli a legtöbb szeretetet és türelmet, ahol a legnagyobb a kihívás és ellenállás: a kínai misszióban. Chisholm páter életében megjelennek az ellentétes paptípusok is, akiket elragad az egyházi hierarchiában való emelkedés ambíciója, megkeményítenek a konvenciók, vannak közöttük pragmatikus üzletemberek és önmagukat remekül tálaló, sima modorú diplomaták, mint például az egykori iskolatárs, Anselm Mealey, akiből püspök lesz. Chisholm páter, ahogy mondani szokás, "nem sokra viszi", de egész élete a titokzatosan működő kegyelem bizonyítéka: a katolikus Egyházba született, de protestáns prédikátortól kap hitbeli indíttatást, legjobb barátja és hűséges munkatársa egy ateista orvos, Kínában pedig egy metodista missziós házaspár segít neki öntudatlanul is abban, hogy legyőzze magában a versengő féltékenységet. Irodalmi értékében a regényt aligha hasonlíthatnánk Bermanos papi történeteinek izzásához, belső poklokat feltáró drámai mélységeihez. Becsületes, keresztény szellemben megírt könyv, amely napjainkban sem fogja eltéveszteni hatását.

A. J. Cronin - A ​kalapos kastélya
A. ​J. Cronin híres regényében a büszkeségről és kapzsiságról, valamint ezek szörnyű büntetéséről ír. Amikor Mary Brodie-t apja arra kényszerítette, hogy abbahagyja az iskolát, és megszakítson minden kapcsolatot múltjával és jövőjével, a lány élete családjának egy skót kisvárosban álló, rideg és kényelmetlen házára korlátozódott. Nagyratörő apja kegyetlen zsarnokként uralkodott félénk, engedelmes felesége, meghunyászkodó, túlhajszolt kisebbik lánya és gerinctelen fia fölött. Négy ember vergődött Brodie markának kíméletlen szorításában... Egészen addig, amíg a Brodie által olyannyira megvetett és gyűlölt külvilág leheleteként feltűnt a színen egy ír fiatalember, akiben Mary megtalálta elvesztett szabadságát, és aki meghozta anyja és húga számára a szabadulást...

A. J. Cronin - Gracie
Jól ​ismerheti az olvasó a Réztábla a kapu alatt és az Ezt látják a csillagok szerzőjét. az 1896-ban született Cronin főleg orvosi tárgyú, kissé szentimentális, ám ellenállhatatlan elbeszélésekkel és regényekkel lopta be magát az olvasók szívébe, és bár 1981-ben elhunyt, továbbra is népszerű maradt minden korosztály körében. Nem csalatkozunk a Gracie-ben sem, amely ezúttal nem a walesi bányavidékre, hanem a provinciális skót kisvárosok prűd világába kalauzol el bennünket. 1911-et írunk,, a történet pedig egy Levenford nevű városkában játszódik, amelynek a felszínén idillikus, ám a végletekig álszent és rosszindulatú közösségbe tér haza Indiából hét esztendő után a hősnő, a szépséges, ám kissé zabolátlan Gracie. Küzdelmének és meghurcoltatásának története talán Hawthorne A skarlát betű-jét idézi fel az olvasóban, de a kisregény befejezése ezúttal is a szerzőtől megszokott. A kiváló jellemábrázoló Cronint - szórakoztató, fordulatos története mellett - pontos és szemléletes képet ad a századelő képmutató brit kisvárosi társadalmáról.

Kollekciók