Ajax-loader

Kiss Tibor könyvei a rukkolán


Kása Hajnalka - Kiss Tibor - François Truffaut
Montázs Füzetek III. kötet

Kiss Tibor - Wim Wenders
Montázs Füzetek I. kötet

Kiss Tibor - A ​Szigetvidék és az Ormányság népének építészete
Ez ​a kötet a Magyar Ház Barátainak harmadik könyve. Bemutatja a Pécstől és Szigetvárról délre eső Szigetvidék és Ormányság népi építészetét. Írta és összeállította dr. vitéz Kiss Tibor építész, műegyetemi m. tanár, adjunktus annak a kutatómunkának anyagából, melyet Knittel Jenő építész, Pető József (+) és Szili Sándor a műegyetemi épülettervezési tanszék hallgatóinak lelkes részvételével rendezett tanulmányúton gyűjtött. A tanulmányutat gr. Andrássy Mihály felsőházi tag, Szigetvár ura, a könyv megjelenését pedig v. Irsy László révén a Magyar Építőművészet c. folyóirat tette lehetővé.

Kiss Tibor - Zelnik József - Testamen
Egy ​rajzoló és egy gondolkodó közös munkája ez a választékos külsőben, bőrkötésben, aranybetűs címlappal útjára bocsátott kis tárgy. A rajzoló, Kiss Tibor évtizedekkel ezelőtt kezdte módszeresen feltérképezni az emberi testet a rajz eszközével. Bonctermekben dolgozott, kitartóan kereste a titkot, a test és az élet szövevényes viszonyát. Aztán a sorozattal megkereste Zelnik Józsefet, írna köré egy könyvre valót. Zelnik pedig az ember felépítésének részleteihez, a szervek, izmok, csontok, a merő hús képeit egy apokrif történettel toldotta meg: Leonardo, a nagy boncoló, az emberi test titkainak nagy tudósa "megtalált" evangéliumával. A rajzokon tehát a test anatómiáját látjuk. Ezt kísérik a szövegben Leonardo belső viaskodásai önmagával, a Sátánnal, a kor történeti figuráival és múltbéli alakokkal. Álmok, naplószerű bejegyzések, párbeszédek és gondolatfoszlányok, az európai filozófia egészéből - elsősorban azonban a keresztény gondolkodók írásaiból. Leonardo jó társaságba kerül: Mefisztofelesz mellett Hildegard von Bingen, Clairvaux-i Szent Bernát szólalnak meg egy-egy "álomban", folyik a dialógus évszázadokon át test és lélek összetartozásáról, Jó és Rossz képzetéről, miközben a szöveg rejtett vagy alig leplezett aktuálpolitikai utalásoktól is, áthallásoktól, "véletlen" elszólásoktól és a mai szleng divatos kifejezéseitől hemzseg. Vajon mi ez a műfajközti, leginkább dialógus formájú vallomáshoz közelítő mű? Zelnik nem szépíró, hanem sok más egyéb: többek között etnográfus, ökológus, esszéista, egy nívós folyóirat alapítója és főszerkesztője. A többször is megcsavart, idősíkokon kívül játszódó fikció nem irodalmi művet szolgál, hanem az ezredforduló Európájában és Magyarországán megfogalmazódó aggályokat a jövőről. Arról, hogy az emberi test fiziológiailag évezredek óta változatlan burka milyen eszméket, etikát, világképet hordoz. És hogy van-e jövője, nem tépte-e még szét végérvényesen az ember azt a köteléket, ami a természethez fűzi - istentagadással, a rosszban való megmerítkezéssel, fekete mágiával vagy éppen klónozással. A szürrealisztikusan szabad gondolatáramlás látszólag csupán egy elvet követ: a rajzokon egyre közelebbről, és egyre groteszkebbnek látszó test-anyagot. Koponya- metszeteket, kanyargó beleket, virághoz hasonlatos szíveket, inakat és ízületeket. Képről képre meditálva jut el a Sátánnal való kommunikációtól, a kétségektől az igazi hit, a világba és az emberbe vetett bizodalom öröméig. Válaszul a második évezred végére kialakult, emberellenes emberi világra, a könyv végül rajzban és szövegben megfogalmazza: embernek lenni küldetés.

Kiss Tibor - Ventilátor ​blues
Kiss ​Tibor szövegeinek jó részét a néhol abszurd, szürreális, mániásnak ható belső beszéd uralja, de ez nem zárja ki a gyermeki játékosságot a nyelvileg leginvenciózusabb sorokban, a felszabadult öröm ritka, ám annál emlékezetesebb kitöréseit, illetve a már-már fülledt erotikát. Újszerű nyelvszemlélet, fesztelenség és keresetlenség jellemzi minden egyes mondatát. Az egyes szövegek kronológiai rendjétől elszakadó kötetszerkezet (melynek fontos része a szimptomatikusnak nevezhető rajzok sorozata) egyszerre érzékelteti és rejti el azt a novellisztikus történéssort, mely egy lehetséges pokoljárás állomásait mutatja be megkapó, egészen plasztikus képiséggel és kíméletlen őszinteséggel. Mindazonáltal a kötetegész végkicsengése pozitív: úgy tűnik, még a leglehetetlenebb állapotból is van kiút. k.kabai lóránt

Kiss Tibor - Neonradír
Sokan ​tudják, kevesen ismerik: Kiss Tibi, a Quimby frontembere, költő és rockikon diplomás képzőművész. „Emlékszel, egyszer egy újságíró azt kérdezte tőled, hogy csinálod azt, hogy írsz, zenélsz és festesz is? Azt mondtad, amit élek, azt játszom, amit játszom, azt festem, amit festek, azt írom." A Neonradír új oldaláról mutatja be az énekes-gitáros-dalszövegírót – az évekig készülő album Kiss Tibi életének és gondolatainak képeskönyve: az egyetemista, szárnyait bontogató festő, a mámor démonaival megküzdő sztár és az újrakezdő művész alkotásainak gyűjteménye, amelynek minden oldala önálló műalkotás. Korai, érett munkáival indít a kötet: tanulmányrajzok, verseskötetekhez készített illusztrációk, bizarr figurákat felvonultató festmények. Ezeket követik a pokol bugyraiba alámerülő művész jártában-keltében fecnikre firkantott skiccei, „egy olyan korszak lenyomatai, amikor semmi sem működött". Majd kiszínesednek, élettel telnek meg a képek, a humoros, ironikus, kritikus, erotikus, játékos és kísérletező, motívum gazdag festmények, grafikák és vegyes technikájú kompozíciók. Az alkotásokat Kiss Tibi gondolattöredékei, színes történetei, és a zenésztárs, jó barát Livius párbeszédes jelenetei kísérik. „A rajz mindig jelen van az életemben, akkor is ha turnéra megyünk, lemezt készítünk vagy utazom: egy mappa, egy jegyzetfüzet, pár filctoll mindig van nálam, ha más nincs, akkor firkálok.”

Kollekciók