Ajax-loader

Takács J. Ince könyvei a rukkolán


Takács J. Ince - Pfeiffer János - Szent ​Ferenc fiai a Veszprémi Egyházmegyében a 17-18. században I-II.
A ​két szerző, P. Takács József Ince (1894–1974) ferences rendi történész és Pfeiffer János (1897–1983) nagyprépost, a Veszprémi Egyházmegye múltjának kutatója, csaknem húszévi kutatás után, 1948-ban fejezte be az 1777 előtti veszprémi egyházmegye területén élt ferencesek történetét feldolgozó monográfiáját. Az 1949-es fordulat – a kommunista berendezkedés – miatt a könyv nem jelenhetett meg. Most Kapiller Imre, Kiss Gábor, Mezei Zsolt és dr. Szinku Mihály gondozásában, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és más szervezetek támogatásával jelent meg ez az értékes forrásmunka, amelynek kéziratát csak néhány kutató ismerte és használta. Külön értékes a függelékként hozott okmánytár, a forrás- és irodalomjegyzék. Történészkutatók hálásak lehetnek e posztumusz monográfia megjelentetéséért.

Takács J. Ince - A ​zalatárnoki Szent Anna Plébánia és községei története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók