Ajax-loader

V. B. Sklovszkij könyvei a rukkolán


Covers_352093
elérhető
0

V. B. Sklovszkij - Tolsztoj
Viktor ​Sklovszkijnak, a szovjet irodalomtörténetírás Doyenjének a munkásságát a magyar olvasók jól ismerik és tisztelik - a többi között _A széppróza_, _Így éltünk_ és _Eizenstein_-monográfiájából. Sklovszkij kivételes beleélő és láttató képességéhez rendkívül eredeti szaggatott-asszociációs stílus járul, amely egészen váratlan és elképesztő összefüggések megmutatására képes. ___Újabb könyve Lev Tosztoj születésének 150. évfordulójára jelenik meg, és világviszonylatban a legalaposabb, legmélyebb Tolszoj-monográfia, amelyet számos idegen nyelvre lefordítottak már. Sklovszkij korabeli dokumentumokra, Tolsztoj naplóira, leveleire, a róla szóló visszaemlékezésekre támaszkodva mutatja meg Tolsztojt, a fékezhetetlen ifjút, a lehiggadó alkotót, a családapát, ellentmondásos tanok prófétáját, az önmarcangoló útkeresőt, aki 82 éves aggastyánként is szükségesnek érzi, hogy életén változtasson. Sklovszkj feltárja a halhatatlan művek genezisét, Tolsztoj szándékait és eszközeit, a nagy regények, kisregények és elbeszélések megjelenésének és fogadtatásának történetét. Letehetetlenül izgalmas életrajzi regény; mélyenszántó monográfia; elgondolkodtató filozófiai-etikai igazságokkal teli gondolatok sora - ez Sklovszkij új munkája.

Kollekciók