Ajax-loader

Holdas Sándor könyvei a rukkolán


Holdas Sándor - Perényi Miklós - Biszkup Ferenc - Horn Péter - Hústermelés ​kisállatokkal a háztájiban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holdas Sándor - Prémek, ​szőrmék, prémes állatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holdas Sándor - Gyere ​velem az Állatkertbe!
Hogy ​kerülnek az Állatkertbe az állatok? Úgy, hogy néhány állatot vásárolnak, de sok állat születik az Állatkertben is. Ezek közül csereberélnek más országok, városok állatkertjeivel, s így jutnak új lakókhoz. Ilyen csereberékről és más érdekességekről fogtok hallani ebből a könyvből, és sok érdekes fényképet is láttok benne az Állatkert lakóinak életéről.

Holdas Sándor - Az ​indiánok varázsitala
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holdas Sándor - Az ​Állatkert belülről
Könyvünkben ​néhány kevésbé ismert eseményről számolunk be, amelyek a kert belső életét jellemezték az elmúlt évtizedekben. A rövidke történetek között akad vidám, humoros, némelyikük pedig inkább sajnálatot kiváltó. A Budapesti Állatkert száznegyven éves, a hosszú idő alatt nagyon sok említésre méltó esemény tanúi vagy részesei voltunk. A csaknem másfél évszázad alatt mintegy hetven–nyolcvanmillió belépőjegyet adtunk el és ez a roppant sok látogató kisebb-nagyobb élményekkel gazdagodva távozott tőlünk. A történetek között különösebb rendszert nem is követtünk és a munkánk során felvetődő sok-sok gond és baj részletezését is elhagytuk. Emlékezzünk csak főként a szép és jó eseményekre…

Holdas Sándor - Udvardy Jenő - Prémesállatok ​tenyésztése
Az ​elmúlt években újból fellendült a kereslet a különböző szőrmék, bundák iránt. Azonban a hazai prémesállat-telepek nagy része bezárt, ezért ez a tendencia elsősorban a külföldi kereskedőknek kedvez. Azoknak, akik mégis nemesprémű állatok tenyésztésére vállalkoznak, sok ismeretre van szükségük. Ez a könyv nekik íródott, segítendő az eligazodást a különböző állatok tartásában, gondozásában, szőrméjük felhasználásában.

Holdas Sándor - Az ​indiánok varázsitala
Évszázadokon ​át pusztított, s gyógyíthatalan volt a skorbut, a beriberi, torzította az embereket sok helyen a golyva, és rejtély maradt egyes emberek óriás, mások törpe növése. Ma már tudjuk, hogy mindennek és még sok más betegségnek is az oka a szervezet vitamin-, illetve hormontartalmában rejlik, s a vitaminok és hormonok adták a varázsitalok és titokzatos áldozati eledelek gyógyító hatását is. A vitaminokról és a hormonokról szóló élvezetes olvasmány ez a Búvár könyv.

Holdas Sándor - A ​nutria tenyésztése
A ​prémek megszerzésének vágya szinte egyidős az emberrel. Hosszú út vezetett a felületesen megmunkált gereznáktól a szőrmeaukciókon bemutatott mai szőrmecsodákig. A szőrme viselése újra divat. Ezért az utóbbi években - a kedvező értékesítési lehetőségek folytán - jelentősen megnőtt az érdeklődés a különféle nemes prémet szolgáltató prémes állatok, így a nutria tenyésztése iránt. Ezzel egy időben megnőtt a kereslet a prémes állatok tartásáról szóló kiadványok iránt is. Holdas Sándor könyve ezt az igényt elégíti ki. Rövid, a nutria származási helyét, rokonait tárgyaló bevezető után bemutatja a standard nutriát, a különféle mutációkat, s megismertet a nutriatartás feltételeivel. Részletesen tárgyalja a nutria tenyésztésének, nagy- és kisüzemi tartásának módszereit, a szaporítás, takarmányozás, a leprémezés és prémkezelés tudnivalóit. A nutria hústermeléséről szóló fejezetben recepteket közöl a nutriahús felhasználásáról. Végezetül a nutria egészségvédelméről szól. A könyvet 53 szemléltető ábra illusztrálja. Vele a kis- és nagyüzemi nutriatenyésztők és -tartók hasznos kalauzt kapnak kézhez a nutriatartás megkezdésétől a prémkezelésig.

Holdas Sándor - Különös ​vadászat
Az ​állatok sokasága él körülöttünk. Vannak közöttük, amelyeket hasznosságuk miatt gondozunk, másokat csak kedvtelésből. Szép számmal akadnak olyanok is, amelyek ellen védekeznünk kell, mert kártékonyak. Könyvünk sorra veszi a ház körüli állatokat, elmondja háziasításuk - domesztikációjuk - történetét, bemutatja múltjukat, átalakulásukat, hasznosságukat, szerepüket az ember életében. Az olvasó nemcsak a nálunk meghonosodott állatokat ismeri meg, találkozik a tevével, lámával, az elefánttal - a távoli tájak háziállataival is. Könyvünk bemutatja a madarak sokaságát, a kalitkák színes tollú énekeseit, szól az akváriumok, terráriumok, inszektáriumok lakóiról, a kedvtelésből tartott kígyók, békák, halak, rovarok életmódjáról, gondozásáról.

Holdas Sándor - Dr. Gippert Tibor - A ​háztáji kisállattartás épületei és eszközei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holdas Sándor - A ​csincsilla tenyésztése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holdas Sándor - Szendrő Zsolt - Nyúl
A ​kötet a fehérjében gazdag, energiaszegény húsú és szőrméjéért is tartható nyulat mutatja be. A szerzők az egyes fajtákat azonos elvek alapján, egységes szerkezetben írják le. Származásukon, eredetükön, külső megjelenésükön kívül megismertetnek a fajták értékmérő tulajdonságaival, használhatóságával, elterjedtségével, állománynagyságával. A színes fényképek valamennyi bemutatott fajtát – szinte kivétel nélkül – megelevenítik a könyv lapjain.

Holdas Sándor - Nyúltenyésztők ​kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holdas Sándor - Kapocsy György - Állatkertjeink ​lakói
Holdas ​Sándor sok éven át a budapesti állatkert főigazgatója, Kapocsy György az állatkert fényképésze - jól ismerik tehát a "lakókat" és szokásaikat. Közös könyvükben a legérdekesebb állatok származását, életmódját, állatkerti táplálását írják le és sok megtörtént epizódot. Arról írnak, ami a látogatókat érdekli, amit a gyerekek kérdezni szoktak s amire az apukák rendszerint nem tudnak felelni. Nemcsak a fajok jellemzőiről, hanem az ismertebb egyedek tulajdonságairól is szó esik e könyvben. A könyv fő vonzóerejét a teljes terjedelem közel felét kitevő fényképek adják.

Holdas Sándor - Gyorsan, ​gyorsabban, még gyorsabban
Ha ​az ember mozgásának sebességét szemléletesen akarjuk kifejezni, gyakran használunk hasonlatot. Úgy fut, mint a nyúl. Fürge, mint a gyík. Úgy úszik, mint a hal. Azt már kevesebben tudják, hogy milyen gyorsan fut tulajdonképpen a nyúl, milyen fürge a gyík, hogyan úszik a hal. Velük, az állatvilág gyorsasági rekordereivel ismerteti meg az olvasót Holdas Sándor könyve. Olyan érdekességekről is szó esik benne, mint hogy mennyi volt a bajnoki csúcs a békák 1938-as ugróbajnokságán, hogyan mérhető a versenyagarak, a prérifarkasok, a cápák vagy a fecskék sebessége.

Holdas Sándor - Dr. Csikváry László - Szikora András - A ​nyúltenyésztés kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holdas Sándor - Fészkek, ​odúk, bölcsők
"Küzd, ​mint az anyafarkas" - mondja a szólásmondás, de azt is hallhattátok: "az egy igazi kakukkfióka". S igaz-e, hogy vannak krokodilkönnyek a tojásrakó krokodilanya szemén, s majomszeretettel szereti-e kölykét minden majomféle? Dajkálják-e kicsinyeiket a vizek hideg vérű halai vagy a kétéltű békák s a ridegnek tartott hüllők? Mely állatoknak jut születésükkor meleg, puha fészek vagy éppen várpalota? S melyeknek csupasz kőrakás a bölcsőjük? Erről szól ez a kis könyvecske, melyet Szecskó Péter rajzai illusztrálnak.

Holdas Sándor - Húsnyúl-termelés ​kisüzemtől nagyüzemig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Holdas Sándor - Suschka Alfréd - Ifj. Pacs István - Gazdaságos ​házinyúltenyésztés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók