Ajax-loader

Tasnádi Kubacska András könyvei a rukkolán


Tasnádi Kubacska András - Lóczy ​Lajos
Lóczy ​Lajos (1849-1920) Lóczy Lajos a Távol-Keleten (Tibet, Kína, Mongólia) tett felfedező útjával az egész viláon ismert nevet vívott ki magának. Munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia nagyfíjjal koszorúzta, az angol Királyi Földrajzi Társaság pedig a felfedezők kitüntetésére alapított aranyéremmel tüntette ki. Tudományos munkásságát fémjelzi 30 tudományos és népszerűsítő műve; gyakorlati tevékenységét az Állami Földtani Intézet igazgatójaként és a Műszaki Egyetem tanáraként fejtette ki.

Tasnádi Kubacska András - A ​láthatatlan bánya
Tasnádi ​Kubacska András, számos nagy sikerű ismeretterjesztő könyv szerzője hazánk ásványkincseiről ad színes képet új kötetében. Könyve egy évtizeden át tartó gyűjtőexpedíció-sorozat élményekben gazdag leírása, mely nemcsak a bányák s a hegyvidékek csillogó ásványcsodáit mutatja be a fiatal olvasónak, de kalandvágyát is élesztgeti a gyűjtőutak romantikus, gyakran életveszélyek is fenyegető, nagyszerű pillanatainak felidézésével.

Tasnádi Kubacska András - Vadállatok ​gyerekszobája
Ez ​a kis könyv állatgyerekekről, állatmamákról és állatpapákról szól, híres utazók és természetkutatók igaz történeteit gyűjti össze a vadállatok családi életéről. Megtudjuk, hogy a kicsiny gulipánfiókának éppúgy van "gyerekszobája", mint az elefánt óriás bébijének; az anyai gondoskodás, szeretet és szigor egyformán óvja, nevelgeti őket. Csintalankodó majomcsemeték, a Déli-sark hómezőinek különös "óvodájában" őrzött császárpingvinek, az okos strucckakas és még sok más kedves állattörténet hőse várja Csergezán Pál illusztrációiban megelevenedve a kis olvasót.

Bartucz Lajos - Tasnádi Kubacska András - Regöly-Mérei Gyula - Palaeopathologia II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bartucz Lajos - Tasnádi Kubacska András - Regöly-Mérei Gyula - Palaeopathologia III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tasnádi Kubacska András - Pajtások ​a házban és a ház körül
Minden ​gyereknek volt vagy van állatpajtása, akár falun, akár városban él. Pajtások, akik hozzá szegődtek, vagy születésnapi meglepetésként érkeztek a házhoz, vagy talán az erdőn-mezőn bóklászva talált rájuk a gyerekember. Jó pajtás lesz a gazdátlan kutyából és a befogott szajkómadárból, a Duna mellől hozott öreg teknősből és az árván maradt kis mókusokból. Jó pajtás-és egy egész életre szóló élmény a gyermekkor sok kedves vagy izgalmas kalandja között. Ilyen igazi állattörténetek gyűjteménye ez a kis könyv, amelyet Reich Károly kitűnő illusztrációi keltettek életre.

Tasnádi Kubacska András - Gyűjtés ​hegyen-völgyön
Gyakorlati ​útmutató ez a könyv az ásványgyűjtőknek, növénygyűjtőknek, a bogarak, lepkék, a kisállatok és a madarak gyűjtőinek. Eligazít abban, hogy merre kell keresnünk és hogyan lehet összeszedni a gyűjteményünket kiegészítő anyagot, ismerteti a preparálás módjait és a gyűjtemény elrendezését. Könyvünk mégsem tudományos nyelven szóló szakkönyv; a szerző saját tapasztalatainak és a nagy gyűjtők élményeinek előadásával szórakoztató olvasmányt nyújt, s ezért bizonyos, hogy a Búvár könyvek olvasóinak hasznos és kedvelt kötete lesz.

Tasnádi Kubacska András - Hangyácska
Egy ​szép mesét és két gyönyörű verset olvastatok a hangyákról. Megszerettétek őket? Most már tudjátok, hogyan élnek a hangyák a nagy bolyban, mivel táplálkoznak, és hogyan gondoskodnak a hangyagyerekekről. Nézzétek meg jól Szecskó Péter finom, élethű rajzait, és még jobban megismeritek, megkedvelitek a hangyavilágot.

Tasnádi Kubacska András - Ősvilági ​utazás
Tasnádi ​Kubacska András — „Ősállatok nyomában” című — nagysikerű könyve után, ez a kötet ismét a Föld múltjának érdekes állataival ismertet meg. Beszámol néhány kövült ősállat felfedezésének izgalmas történetéről — köztük sok hazai leletről —, és színes képet ad a geológusok és a paleontológusok munkájáról is. Csergezán Pál érdekes, művészi rajzai illusztrálják a könyvet.

Tasnádi Kubacska András - A ​Föld
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tasnádi Kubacska András - A ​mondák állatvilága
E ​könyv azokról a mesés történetekről, hiedelmekről szól, amelyek létező állatokhoz fűződnek, vagy kihalt állatok maradványairól szólnak. A tihanyi kecskeköröm legendájától kezdve a különböző sárkányhiedelmeken át az óriás tengeri kígyóig, a mesés állatok egész légióját vonultatja fel Tasnádi Kubacska színes mesék, legendák keretében, de mindig rámutatva arra, hogy mi ezeknek a hiedelmeknek reális alapja, illetve hogyan változtak át az állatvilág jelenségei természetfölötti hatalmakká az emberek tudatában.

Tasnádi Kubacska András - Expedíció ​az időben
Az ​elmúlt évszázadban egész sereg olyan földtani és őslénytani felfedezés vált ismertté, idehaza és külföldön, amelyeket a vizsgálatok során a kor szenzációi közé soroltak és annak tartunk napjainkban is. Néhány példa mindennél többet bizonyít. Így Európában és Amerikában nemcsak kövesedett fatörzsekre, hanem számos kövesedett őserdőre bukkantak. Felfedezték az óriás őshüllők és dinoszauruszok csontjait. Észak-Amerikában a vitorlázó repülőgépek méreteivel vetekedő szárnyas őshüllők teljes csontvázait preparálták ki a Sziklás hegység kőzeteiből. Kiásták az első ősemberi csontmaradványokat, tűzhelyeket és kőeszközöket. Szenzációt keltettek a franciaországi barlangok jégkorszaki falfestményei. Mindez évmilliókkal előbbi ősvilágok életéről tanúskodott az embereknek.

Bartucz Lajos - Tasnádi Kubacska András - Regöly-Mérei Gyula - Palaeopathologia ​I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tasnádi Kubacska András - Sárkányok ​unokái
Sárkányok ​unokái? Ugyan miféle állatok lehetnek a hajdani ősvilág félelmetes hüllőinek késői utódai? Bizony eléggé félelmetesek a ma élő "unokák" is: az óriáskígyók, viperák, csörgőkígyók, krokodilusok, kajmánok. De mennyi ártalmatlan, kedves, sőt bohókás állat is akad ebben a hüllőrokonságban: itt van például a gyermekek örök kedvence, a teknősbéka, vagy a fürge gyíkocska, a furcsa kaméleon és az ártatlanul üldözött sikló. Ezeket a páncélos pikkelyes, különös állatokat mutatja be a szerző és a grafikus a már második kiadásban megjelenő színes képeskönyvben.

Tasnádi Kubacska András - Báró ​Nopcsa Ferenc kalandos élete
A ​legérdekesebb, legkülönösebb magyar életpályával ismertet meg bennünket ez a minden ízében izgalmas könyv. Báró Nopcsa Ferenc nemcsak a magyar ősélettan egyik legkiemelkedőbb, európai jelentőségű alakja volt, hanem tudományos tevékenysége mellett élete csupa kalandban, csupa viszontagságban telt el. Romantikus, szertelen lélek volt, aki soha nyugalmat nem ismert, aki kereste a veszélyes helyzeteket, szokatlan kalandokat. Ősélettani kutatásaival csaknem egyenrangú az a felfedező útja, amelyet az akkor úgyszólván még teljesen ismeretlen Albánia területén végzett s az albán népre vonatkozó megállapításai ma is még teljes érvényűek. Sem fáradtságot, sem félelmet nem ismert, hogy bebolyongja Albánia embernemjárta hegységeit, hogy az itteni törzsek bizalmába férkőzzék, résztvegyen apróbb, nagyobb harcaikban. Itt folytatott bolyongásait közben meg-megszakította, hogy Európa tudományos gócpontjait keresse fel s itt előadásokat tartson az ősélettan jelentős kérdéseiről. A háború új fordulat felé vitte életpályáját: egyszerű pásztornak öltözve a román-magyar határon végzett életveszélyes és fontos megfigyeléseket: háború alatti kalandjai magukbavéve is felérnek bármilyen érdekfeszítő regénnyel. Ezt a különös életet rejtélyes halál zárta le: bécsi lakásában találtak rá holtan - a magyar tudomány nagynevű képviselője öngyilkos lett. Tasnádi Kubacska András bizalmas munkatársa volt a nagy tudósnak, könyvét részben napló-jegyzetek, részben Nopcsa Ferenc személyes közlései alapján írta meg, elevenen, lenyűgöző őszinteséggel s olyan könyvnek adott életet, amely a magyar olvasók legszélesebb rétegeit egyformán érdekelni fogja.

Tasnádi Kubacska András - Ősállatok ​nyomában
„Ne ​forgassátok most a naptárt. Ott csak a napok, a hetek és a hónapok találhatók, de nem az olyan tengernyi idő, mint százmillió év" - így kezdi művét Tasnádi Kubacska András, s az ősállatok első nyomaitól kezdve végigvezet bennünket ma élő utódjaikig. Megtudjuk, hogyan vadászott az ősember a barlangi medvére, hogy találták meg Szibériában az első épen maradt mammutot. s hol él az okapi meg a földimalac, az ősvilág ez utolsó hírnökei. - A Föld elmúlt életéről tudunk meg sok mindent, megismerjük azt az ősi állatvilágot, amelyből a mai fajok fejlődtek ki. - A könyvet Csergezán Pál érdekes, művészi rajzai illusztrálják.

Tasnádi Kubacska András - Tildy László - Színes ​ásványvilág
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tasnádi Kubacska András - Óriások ​birodalma
Amerre ​jártunk, az évezredek nyomát évmilliók mélyítették el. Idő múlásával a körvonalak összefogottabbak, a képek és színek durvábbak, az események határai egymásba mosódnak, tér és idő keverednek, mint a serpenyőbe ütött tojás a szalonnadarabokkal. A gondolat fonalán idegen nevek és kifejezések függnek, pillanatnyi eszmélkedést kívánva emlékezettől és értelemtől. Szilur és perm, jura és kréta, Ichthyosaurus vagy Plesiosaurus - nem lehet elsiklani mellettük, mindmegannyi vörös fényt villogtató lámpa, s csak akkor szabad az út, ha emlékezetünk zöld fénye bátorít erre. A Föld történetének persze nemcsak ilyen útkereszteződései vannak, hanem szabad autóútjai is, amelyeken a földi kötelékek szabadon tágulnak, és a szakszerű hozzáértés mellett a képzelőerő is szabad szárnyon halad. Az ősvilágok bejárásához mai útitársakat adva igyekezünk elűzni az olvasó gyanakvó nyugtalanságát, amikor ezernyi részecskéből kell összeraknia a múlt korabeli, hiteles birodalmait.

Dala László - Jakucs Pál - Kulin György - Tasnádi Kubacska András - A ​mi világunk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tasnádi Kubacska András - Kákay Szabó Orsolya - Ásványok
A ​földkéreg felső, több kilométer vastag, szilárd részét kőzetek alkotják. Ezek a kőzetek ásványokból állnak. Az ásvány a földkéregnek egynemű, állandó vegyi összetételű természetes anyaga. Az ásványokról szól ez a könyv: ércekről és drágakövekről, kristályokról vagy egyszerű, vaskos ásványhalmazokról. Nemesfémekről, például aranyról, ezüstről, amelyek termésállapotban előforduló elemi fémek. Látunk majd igen bonyolult vegyi összetételű ásványokat is, amelyek az emberi kultúra és civilizáció legfontosabb természetadta anyagai közé tartoznak. Szól ez a könyv szép színű nemes kövekről, amelyeket a legkülönbözőbb népek fiai ékítő kőnek kerestek hegyek szikáiban, folyók hordalékában, távoli tengerek hullámverésben összegörgetett kavicstorlataiban, sivatagok homokjában vagy tűzhányóhegyek üregeiben. Igazi ásványgyűjtemény elképzelhetetlen a lelőhely feltüntetése nélkül! Erre figyelmeztetünk könyvecskénkben azzal is, hogy zárójelben közöljk a lerajzolt példány lelőhelyét.

Tasnádi Kubacska András - Repülősárkányok ​és gyíkmadarak
A ​mesék hétfejű sárkányai és Anka madarai, a kalandregények gigantikus repülő állatai kitörölhetetlenül olvasói élményeink között élnek. Nem véletlenül vetődik fel még manapság is a kérdés, vajon nem kerülhet-e elő mégis elevenen az óriás repülő állatok valamelyike. A szerző nagy sikerű ősvilági utazásainak harmadik kötetében ezzel a problémával foglalkozik, s bemutatja a repülősárkányok és gyíkmadarak megjelenéséig a repülőtechnika fejlődését az állatvilágban, a problémához fűződő számos tudománytörténeti kutatás és vita hátterében.

Tasnádi Kubacska András - Ali ​csacsi és a többiek
A ​bölcs és szeretetre méltó tudós, az ősvilági állatok híres kutatója utoljára hozzátok szólt, gyerekek. Régi, boldog vakációkról mesél, kedves állatpajtásokról: Tomi kutyáról, Berci csókáról, no meg a kitűnő vízhordó szamárról, Ali csacsiról. Az elvadult öreg kertben és az öreg ház verandáján soha nem unatkoznak a gyerekek, mindig találnak megfigyelnivalót, bolondozó állatpajtásaikkal is mindig történik valami. Az igaz történetek megtanítanak arra, hogy akár az állatok viselkesését figyelitek, akár a patak medrét vizsgáltjátok, akár csak egy fűszálat is komolyan szemügyre vesztek - a mindig érdekes és csodálatos természet titkai tárulnak fel előttetek. Új Bölcs Bagoly könyvünket ismét Reich Károly kedves rajzai illusztrálják, mint a _Pajtások a házban és a ház körül_ című korábbi testvérkötetet.

Kollekciók