Ajax-loader

Johann Christian Friedrich Hölderlin könyvei a rukkolán


Johann Christian Friedrich Hölderlin - Heinrich Heine - Álmok ​álmodói
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Christian Friedrich Hölderlin - Friedrich ​Hölderlin versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Johann Christian Friedrich Hölderlin - Versek, ​levelek / Hüperión / Empedoklész
Friderich ​Hölderlin műveinek első magyar nyelvű gyűjteménye rátereli a figyelmet a német irodalom egyik legnagyobb költőjére, akinek igazi, világirodalmi méretű hatása csak a modern költészeti irányok létrejötte után kezdett kibontakozni. Verseinek és prózájának ez a válogatása hű képet ad Hölderlin egész életművéről, stílusának és felfogásának korszakairól, kezdve fiatalkori verseitől egészen elborulásának utolsó éveiig; minden jelentős művet egészében bemutat: a Hüperiont, az Empedoklész-töredékeket, az életpályára jellemző leveleket, verseit illetően pedig, ha zsengéit nem számítjuk, közli a közli az érett korszak egész lírai termésének felét. Szeretnénk ha könyvünk olvasói meglátnák Hölderlinben a modern költészet egyik ősét, aki nyelvi és kompozíciós vonatkozásban, de tárgya és eszméi himnikus-elégikus jellegében is termékenyen és példamutatóan áll előttünk.

Johann Christian Friedrich Hölderlin - Hyperion
"Es ​ist ein hartes Wort, und dennoch sag' ichs, weil es Wahrheit ist: ich kann kein Volk mir denken, das zerrißner wäre, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Priester, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen und gesezte Leute, aber keine Menschen - ist das nicht, wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstükelt untereinander liegen, indessen das vergoßne Lebensblut im Sande zerrinnt?"

Johann Christian Friedrich Hölderlin - Hüperión
Hüperión ​a görög mítoszban: titán, a napisten atyja, de voltaképp egy Héliosszal. Neve körülbelül azt jelenti: fölső, felettünk járó. Hölderlin Hüperiónja, a gyönyörű, csodálatos ifjú is titán, aki Hélioszként éltető, világító napja akar lenni népének és az emberiségnek. Azzá is válik, noha nem úgy, ahogy képzelte. Szabadságharca vereséggel végződik, tiszta eszményeit sárba rántják, meggyalázzák azok, akikkel és akikért fegyvert fogott, szerelmese meghal, ő maga üldözött vadként menekül Görögországból, s mégis: lénye és léte egyre sugárzóbb, aranylóbb nappá válik. Kibontakozás az ifjúkor zűrzavarából, szertelenségeiből, higgadás, érlelődés, megnyugvás: ez így egy lélek fejlődésrajza. Hölderlin azonban többet ad: minden nagy emberi törekvés metaforája, minden tettre vágyó fiatal lélek vívódása, magáratalálása, férfikorba érése - ez a Hüperión.

Johann Wolfgang Goethe - Johann Christian Friedrich Hölderlin - Heinrich Heine - Goethe, ​Hölderlin, Heine versei
Goethe ​lángelme. Hányféle szólama van! Elragadtatott dalok, az istenekkel dacoló prométheuszi ember nagy himnuszai, a kései versek mindentudó teljessége! Olimpuszi nyugalma alatt titáni szenvedélyek. Személyes és egyetemes, érzelem és értelem, mulandó és örök feszült egyensúlya. A romantikus Hölderlin jó húsz évvel fiatalabb. Hasadt lélek, az elveszett harmónia, a görög derű visszaálmodója. Nagy képei földöntúli fénnyel ragyognak. Utolsó verseit a téboly mezsgyéjén írta: sötét mélységekből szólnak, homályosan, töredezetten, valami ősi tudással. Heine majd ötven évvel Goethe után született. Híres dalaiban mennyi sóhaj, könny, epekedés! De elandalodásával kaján humor, szikrázó élc felesel. Vérbeli politikai költő is, nagy szatirikus. Hosszú éveken át ágyhoz kötve szenvedett. Fájdalmas, számvető remekeit a halállal szembenézve írta.

Novalis (Friedrich von Hardenberg) - Johann Christian Friedrich Hölderlin - Novalis ​és Hölderlin válogatott versei
A ​német líra két halhatatlan költőjének legszebb verseit tartalmazza ez a kötet, két költőét, akiknek irodalmi rangját az utókor megállapította, odaállítván őket Goethe és Schiller mellé, mert számban kisebb munkásságukkal sem kisebbek azoknál. Novalis a német romantika legkikristályozottabb egyénisége, a mély szerelem s a tiszta vallásosság dalosa, Hölderlin a klasszicizmus rajongója, a német Berzsenyi, akinek görög ihletésű versei a német költészet egyedülálló kincsei. Lefordíthatatlannak tartott két költő, s Rónay György fennen szárnyaló stílusával, a multszázadbeli magyar líra nyelvét modernné formáló tolmácsolásával a mai magyar műfordítás egyik legnagyobb teljesítményét nyujtja.

Johann Christian Friedrich Hölderlin - Versek ​/ Hüperión
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók