Ajax-loader

Tomáš Halík könyvei a rukkolán


Tomáš Halík - A ​gyóntató éjszakája
A ​szerző tizenhat esszéjében korunk lelki és társadalmi problémáival foglalkozik: az erőszak fokozódásával, a média szerepével a társadalomban, a kultúrák összemosódásával, a tudomány és hit párbeszédével stb. Mindeközben nem téveszti szem elől az embert, akinek meg kell birkóznia e válsághelyzetekkel. Ennek folyamán az embernek el kell jutnia az „olcsó hitről” a nehezen megszerezhető „hitben való második újjászületésig”, addig a bátorságig, hogy az életet valamennyi paradoxonával együtt fogadjuk el. A szerző gyóntatói mivoltában a hosszú évek pszichológiai és lelkipásztori tapasztalatait összegzi könyvében oly módon, hogy csatlakozik híveihez lelki útjukon. Tomáš Halík 1948-ban született, tanult filozófiát, szociológiát, pszichológiát, teológiát és vallástudományt. 1978-ban titokban pappá szentelték, a kommunizmus idején a vallási és kulturális ellenzéki mozgalomban tevékenykedett. Jelenleg a prágai _Károly Egyetemen_ tanít szociológiát, a prágai _Akadémiai plébániát_ vezeti és a _Cseh Keresztény Akadémia_ elnöke. A vallások közötti kapcsolatokkal foglalkozik, a tolerancia és a lelki szabadság érdekében végzett szolgálatáért kitüntetést kapott. Könyvei és cikkei számos világnyelven jelentek meg.

Anselm Grün - Tomáš Halík - Winfried Nonhoff - Távol ​az Isten
Könyvünk ​arra az előfeltevésre épül, hogy a hitetlenségnek több tekintetben is jelentős szerepe van a hitmegtisztításában: a kétség, az elővigyázatosság, a visszafogottság, a hit szemérmes megvallása éppen ott lehet helyénvaló, ahol önmagukat hívőknek álcázó emberek kezében fegyverré válnak a bizonyosságok. A hitetlenségnek saját szerkezetében otthont adó hit épp ott válik vigasztalássá és ellenerővé, ahol a világot és az embert már csak ideológiák torz tükrében látják, vagy hideg közönnyel és ironikus távolságtartással a hatalomgyakorlás tárgyává és eszközévé fokozzák le. Micsoda esély, ha megfáradtunk a keresésben! ANSELM GRÜN a münsterschwarzachi bencés apátság szerzetese, Németország legismertebb lelki írója. TOMÁŠ HALÍK cseh szociológiaprofesszor, egyúttal az Egyetemi Templom igazgatója Prágában. 1978-ban titokban szentelték a csehszlovákiai földalatti egyház papjává. WINFRIED NONHOFF hosszú éveken át lektorként és kiadóvezetőként dolgozott. Jelenleg könyvek szerzőjeként és tanácsadóként működik.

Kollekciók