Ajax-loader

Veresegyházi Béla könyvei a rukkolán


Veresegyházi Béla - Amerika ​felfedezése lexikon 1492-től 1600-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veresegyházi Béla - Történeti földrajzi kisszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veresegyházi Béla - Földrajzi ​felfedezések lexikona
A ​kötet két nagyobb részre tagolódik. Az első részben a felfedezők, utazók alfabetikus rendben követik egymást, a másodikban a felfedezésekben nagyobb szerepet játszó földrajzi helyek ugyancsak ábécérendbe szerkesztett sora áll. Közel 400 felfedező és utazó adatai, 40 fotó és számos grafika, térkép és időrendi tábla segíti a tájékozódást.

Veresegyházi Béla - Történelmi-topográfiai ​kislexikon
A ​Történelmi-topográfiai kislexikon alapvetően a középiskolai történelemanyagra épít, de annál többet szándékozik adni: nemcsak a diákok, hanem minden érdeklődő hasznos kalauza lehet, azoké is, akik behatóan kívánnak foglalkozni a történelemmel, de azoké is, akik utazásaik során alaposabb tájékozódásra törekednek, vagy egyszerűen csak a napi híreket szeretnék a térképen követni

Veresegyházi Béla - Magyar ​csatahelyek kisenciklopédiája
Előszó: Ez ​a kisenciklopédia történeti–földrajzi munkáim sorába illeszkedik. Mint a többieket is – ezt is elsősorban a diákoknak, tanáraiknak, de természetesen az érdeklődő közönségnek is szánom. Munkám alatt, tanárként sokszor tapasztaltam efféle összefoglalás hiányát, amelyet csak fáradtságos többletmunkával tudtam pótolni. Ez a kötet segíteni szeretne a hozzám hasonló helyzetben lévőkön. A kötet első részében a magyar csaták alfabetikus sorrendje helyezkedik el a kezdetektől 1849. augusztus 13-ig. Ezek az ütközetek, csaták többnyire benne vannak történelemkönyveinkben, csak néhány unikum. A második részben az 1849–1918 közötti korszak ütközeteit már összefoglalóan és alfabetikus rendben is leírtam. Itt már nehezebbé vált a feladatom, hiszen a magyar hadsereg szinte mindig az osztrákkal karöltve harcolt, s vett részt például az első világháborúban. Külön kis fejezet szól a tanácshatalom harcairól, csakúgy, mint a II. világháború magyar részvételéről. Ezeket a részeket szintén olvasmányosan, enciklopédikusan írtam le. Az utolsó részben – híven pedagógus mivoltomhoz – az általam kiválasztott néhány csata leírása következik, amely talán azért lesz használható, mert szöveggyűjteményeinkben eléggé elhanyagolt ez a terület. A kötetet a szereplők alfabetikus sorrendje zárja. Remélem, hogy a korábbi könyveimhez hasonlóan segíteni fogok a történelem tanítását színesebbé, pontosabbá és megbízhatóbbá tenni.

Veresegyházi Béla - Békeszerződések ​lexikona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánosi György - Veresegyházi Béla - Ókori ​uralkodók kislexikona
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veresegyháziné Kovács Jolán - Veresegyházi Béla - A ​régi Magyarország vármegyéi és városai ABC rendben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Veresegyházi Béla - A ​történelem helyszínei Babilóntól Vatikánig
Ebben ​a kis kötetben várakról, épületekről, városokról lesz szó. A történelem tanításakor-tanulásakor általában elsiklunk amellett, hogy hol is történt.

Veresegyházi Béla - Magyar ​uralkodók
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bánosi György - Veresegyházi Béla - Külföldi ​uralkodók
A ​kötet az egyetemes történelem legfontosabb uralkodóinak rövid életrajzát ismerteti az V. századtól a XIX. század végéig. A szerzők úgy állították össze a címszavak jegyzékét, hogy messzemenően figyelembe vették a középiskolai történelmi tananyagot, ugyanakkor helyet kaptak olyan személyiségek is, akik más szempontból fontosak a kultúra történetében. A könyv emberi közelségbe hozza a történelem "főszereplőit", kitekintést ad a családi kapcsolatokra, segít eligazodni a száraz adatok között. A szöveget sok kép, és jól áttekinthető időrendi táblázat egészíti ki.

Veresegyházi Béla - Történelmi ​adattár érettségizőknek-felvételizőknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Domokos Zsuzsa - Veresegyházi Béla - História ​és kultúrhistória az évszámok tükrében
Kézikönyvünk ​játékos formában szeretne tanítani. Arra törekedtünk, hogy kissé bővítve a középiskolás kötelező évszámokat és fogalmakat, rávezessük az olvasókat új összefüggésekre.

Bánosi György - Veresegyházi Béla - Eltűnt ​népek, eltűnt birodalmak kislexikona
Kik ​azok a filiszteusok, mikor éltek a gótok, mi az amit illene tudnia egy mai fiatal átlagolvasónak az asszír birodalomról, hol volt az akszúmi birodalom? Megtudhatják azok, akik elolvassák a két történelemtanárból lett lelkes kutató gazdagon illusztrált kislexikonát, melynek végén térképek segítik az eltűnt népek és eltűnt birodalmak közötti jobb tájékozódást. Az elsősorban diákoknak készült lexikon nemcsak a diákok, hanem valamennyi olvasó számára megkönnyíti a tájékozódást a titokzatos múltban, főként az ókorban és a népvándorlás korában. A mű gazdag válogatást ad különös tekintettel azokra a népekre és birodalmakra, amelyekről a tankönyvek oldalain csak keveset vagy alig olvashatunk.

Dürr Béla - Veresegyházi Béla - Ázsia ​története és földrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók