Ajax-loader

Z. Szalai Sándor könyvei a rukkolán


Z. Szalai Sándor - Szép versek 1967
Áprily Lajos (Szerző) Baranyi Ferenc (Szerző) Bárdosi Németh János (Szerző) Bede Anna (Szerző) Bella István (Szerző) Bihari Sándor (Szerző) Fodor József (Szerző) Keresztury Dezső (Szerző) Rónay György (Szerző) Rab Zsuzsa (Szerző) Csoóri Sándor (Szerző) Csukás István (Szerző) Weöres Sándor (Szerző) Papp Lajos (Szerző) Simon István (Szerző) Takáts Gyula (Szerző) Somlyó György (Szerző) Nemes Nagy Ágnes (Szerző) Benjámin László (Szerző) Devecseri Gábor (Szerző) Képes Géza (Szerző) Kiss Tamás (Szerző) Illyés Gyula (Szerző) Károlyi Amy (Szerző) Kassák Lajos (Szerző) Garai Gábor (Szerző) Fodor András (Szerző) Horgas Béla (Szerző) Vas István (Szerző) Gereblyés László (Szerző) Jankovich Ferenc (Szerző) Juhász Ferenc (Szerző) Gergely Ágnes (Szerző) Jékely Zoltán (Szerző) Nagy László (Szerző) Jánosy István (Szerző) Hajnal Gábor (Szerző) Csorba Győző (Szerző) Mezei András (Szerző) Erdélyi József (Szerző) Csanádi Imre (Szerző) Pákolitz István (Szerző) Tornai József (Szerző) Hidas Antal (Szerző) Székely Magda (Szerző) Jobbágy Károly (Szerző) Keszthelyi Zoltán (Szerző) Kalász Márton (Szerző) Váci Mihály (Szerző) Demény Ottó (Szerző) Mátyás Ferenc (Szerző) Káldi János (Szerző) Kónya Lajos (Szerző) Györe Imre (Szerző) Gyurkovics Tibor (Szerző) Ladányi Mihály (Szerző) Sinka István (Szerző) Soós Zoltán (Szerző) Raffai Sarolta (Szerző) Rákos Sándor (Szerző) Zelk Zoltán (Szerző) Hajnal Anna (Szerző) Szécsi Margit (Szerző) Vészi Endre (Szerző) Tóth Eszter (Szerző) Sipos Gyula (Szerző) Takács Imre (Szerző) Ratkó József (Szerző) Csanády János (Szerző) Vasvári István (Szerző) Simonyi Imre (Szerző) Eörsi István (Szerző) Vihar Béla (Szerző) Stetka Éva (Szerző) Kalász László (Szerző)

Z. Szalai Sándor - Gárdonyi ​műhelyében
"Gárdonyiról ​monográfiát írni - ma még elsietett vállalkozás lenne. Megszabadítani életművét a rárakódott, gyakran félrevezető legendáktól, eloszlatni a lépten-nyomon tapasztalható előítéletet - halaszthatatlan kötelesség" - vallja könyvében a szerző. Mert az író halálát követő évtizedekben több műve is pontatlan vagy kifejezetten meghamisított szöveggel jelent meg. S ezzel összefüggésben torzító, egyoldalú mendemondák is kísérték az életművet. Sokféle magyarázatot, feltevést, értékelést hallhattunk, olvashattunk Gárdonyi házasságáról, vallásosságáról, remeteségéről, világnézetéről, emberi-írói magatartásáról. Z. Szalai Sándor a művek eredeti szövegeire támaszkodva és kevéssé ismert vagy újonnan előkerült adatokat, körülményeket feltárva megkísérli az író valóságos jelentőségét művenként, műfajonként, korszakonként és egészében bemutatni. E törekvések folyamatában egy igazabb, hitelesebb, korszerűbb Gárdonyi-képet tár elénk. Tanulmányai nyomán határozottabban kirajzolódik Gárdonyi emberi és eszmei kapcsolata barátjával, Bródy Sándorral és a Nyugat nagy nemzedékének szellemi tájékozódásával.

Z. Szalai Sándor - Gárdonyi ​Géza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Szalai Sándor - Hit ​a harcban, remény a bajban
"Nem ​teljes monográfiát szándékoztam írni merev formák, időrendi vagy tematikai-műfaji felosztás szerint. Ám ha másképpen is, átfogó pályaképet szerettem volna adni Tamási Áronról - vallja a szerző. - A székely szülőföld, Farkaslaka írója lebegett mindig a szemem előtt, akit ma is sokan szeretnek és olvasnak, és szeretnének még jobban, emberközelből megismerni. Aki ábeli ésszel és fortéllyal 'mindenen okulva tanít és holtig gyűjti a kedvet az élethez'. Aki fiatalon megjárta Amerikát, de tehetségét, tudását csak itthon tudta hasznosítani. Aki vállalta a történelmi küldetést, több mint húsz esztendeig a kisebbségi sorsot. Aki arccal napkeletnek fordulva nyugszik a két cserfa között, s akinek a művei belesimulnak a világirodalom nagy áramlataiba." (Z. Szalai Sándor)

Z. Szalai Sándor - Gárdonyi ​nagy útja
A ​legnépszerűbb magyar író még ma is GÁRDONYI GÉZA. Hogy mi lehet töretlen népszerűségének titka? A számos ok közül az egyik bizonyára korszerű, humanista, épp ezért ma is érvényes, vonzó magyarságtudata és magyarságféltése, amelyet már a múlt század harmincas éveiben nemcsak az országon belüli, hanem a határainkon túl rekedt magyar kisebbség is a magáévá tett, a magáénak érzett. Mégis, mindeme korszerű magyarságtudat ellenére valami nagy-nagy és bizonytalanul körvonalazható hiányérzet munkál a XXI. század második évtizedének elején a magyar társadalomban: ma fájdalmasan hiányzik a nép, azon belül a falu, a szegény falusi és városi népréteg, az „alul lévők” helyzetének szépirodalmi és szociológiai megjelenítése. Cseppet se véletlen, hogy épp mostanában nőtt az érdeklődés az iránt a Gárdonyi iránt, aki képes enyhíteni ezt a mardosó hiányérzetet bennünk. Aki példát mutathat ma egész nemzetünknek, és íróinknak is: igenis, alig száz éve létezett és alkotott egy származására nézvést félszász-félmagyar, de magát magyarnak tartó magyar író, aki beutazván és belakván az egész történelmi Magyarországot, azt tartotta a legfontosabbnak, hogy az egész magyar nép életét ábrázolja, és felmutassa a benne rejlő óriási erkölcsi erőt és szépséget. Z. SZALAI SÁNDOR Kairosz Kiadónál most megjelenő Gárdonyt nagy útja című monográfiája a művekben roppant termékeny életpályát, egy sokoldalú alkotó és kísérletező művész és tudós hatalmas ívű szellemi fejlődését, vándorúját mutatja be időrendi sorrendben.

Z. Szalai Sándor - Gárdonyi ​műhelyében
"Gárdonyiról ​monográfiát írni - ma még elsietett vállalkozás lenne. Megszabadítani életművét a rárakódott, gyakran félrevezető legendáktól, eloszlatni a lépten-nyomon tapasztalható előítéletet - halaszthatatlan kötelesség" - vallja könyvében a szerző. Mert az író halálát követő évtizedekben több műve is pontatlan vagy kifejezetten meghamisított szöveggel jelent meg. S ezzel összefüggésben torzító, egyoldalú mendemondák is kísérték az életművet. Sokféle magyarázatot, feltevést, értékelést hallhattunk, olvashattunk Gárdonyi házasságáról, vallásosságáról, remeteségéről, világnézetéről, emberi-írói magatartásáról. Z. Szalai Sándor a művek eredeti szövegeire támaszkodva és kevéssé ismert vagy újonnan előkerült adatokat, körülményeket feltárva megkísérli az író valóságos jelentőségét művenként, műfajonként, korszakonként és egészében bemutatni. E törekvések folyamatában egy igazabb, hitelesebb, korszerűbb Gárdonyi-képet tár elénk. Tanulmányai nyomán határozottabban kirajzolódik Gárdonyi emberi és eszmei kapcsolata barátjával, Bródy Sándorral és a Nyugat nagy nemzedékének szellemi tájékozódásával.

Kollekciók