Ajax-loader

J. N. D. Kelly könyvei a rukkolán


J. N. D. Kelly - Szent ​Jeromos élete, írásai és vitái
Az ​egyháztörténet egyik nagy egyéniségéről írott alapmunka J. N. D. Kelly professzor könyve. A szerző hatalmas felkészültséggel, filológiai alapossággal, de a nem szakemberek számára is könnyen befogadhatóan, rendkívül élvezetes stílusban mutatja be Szent Jeromos szellemi küzdelmekkel teli életét és munkásságát.

J. N. D. Kelly - Aranyszájú ​Szent János
Aranyszájú ​Szent János (344-407) kivételes papi lélek volt. A hízelgést nem ismerte. Az egyháznak talán legnagyobb szónoka, akit már Antiókhiában "aranyszájú"-nak mondtak. Kelet dús fantáziája mélységesen keresztény tartalommal egyesült nála. A kutatók többsége egyetért abban, hogy János rögtönözte beszédeit. Egy későbbi életrajzírója szerint, amikor János az ambóhoz ment, az emberek elámultak, hogy sem papír, sem könyv nem volt a kezében, mégis olyan beszédet vágott ki, amilyenről korábban álmodni sem mertek. János beszédeiben sok az improvizáció: rendre utasítja a beszélgetőket vagy figyelmetleneket, megjegyzést tesz az időjárásra, megköszöni a felcsattanó tapsot, figyelmeztet, hogy a templomban zsebmetszők működnek. János prédikációiban rengeteg szentírási verset magyaráz. Ahogy az egy antiókhiaitól, Diodórosz egykori tanítványától és Theodórosz barátjától elvárható, Jánost is a szószerinti írásmagyarázat érdekli. Nem száraz elemző, mindig igyekszik megeleveníteni a bibliai szöveget hallgatósága előtt: egzegézise emberi érzéseket, cselekedeteket közvetít. A János ajkain csüggő tömeget lenyűgözte a szónok meggyőző ereje és a szavaiban lüktető szenvedély. Pogányok tömegei hallgatták: e beszédeivel vált János Antiókhia vezető prédikátorává. Az emberek "kinyitották előtte fülüket és szívüket."

Kollekciók