Ajax-loader

Gulyás Judit könyvei a rukkolán


Gulyás Judit - Szeleczky Ildikó - A ​stílusos vendégvárás
A ​Stílusról férfiaknak és a A stílusos nő című album után a sorozat harmadik kötetét tartja kezében az olvasó. Mindennapi életünket megszépítik a jeles napok, az ünnepek és az ezekhez szorosan hozzátartozó vendéglátás. Ilyenkor mindenki arra törekszik, hogy a lehetőségekhez képest a legjobbat, a legszebbet biztosítsa vendégei számára. Könyvünk a vendégvárás valamennyi területét felöleli, nem korlátozódik csupán a művészi terítékre vagy különleges díszítésekre, hanem érinti a viselkedési és a társalgási tudnivalókat is, gyakorlati tanácsokat ad egy-egy összejövetel megvalósításához. A több száz gyönyörű fotóval gazdagon illusztrált album segítségével a szerzők szeretnék felébreszteni a mindenkiben szunnyadó fantáziát és alkotó energiát a nagyszerű, stílusos vendéglátás megszervezéséhez és lebonyolításához.

Gulyás Judit - Szeleczky Ildikó - Gyűjtőszenvedély
"Szép ​könyvet tart a kezében, kedves Olvasó. Nemcsak a tárgyakról készült fényképek miatt. Hanem azért is, mert az Istenadta, természet alkotta kincsek mellett olyan emberi alkotásokról szól, amelyeket a szépre, különlegességre fogékony embertársaink szeretete, oltalma őriz. Valamennyien kortársaink. Vallomásszerűen tárják elénk történeteiket, féltve őrzött tárgyaikkal együtt. Szeretik őket, mert életek meséjét rejtik magukban, ügyes kezű mesterekről és egykori gazdáikról. A szép, régi tárgyaknak lelke van, ami örök. Különös, ahogy tárgy és ember megtalálja egymást, és kölcsönösen hatnak egymásra. Az ember így alakítja környezetét, és környezete az embert. A tárgyaknak is lehet mágikus, teremtő ereje. Energiát, és ugyanakkor nyugalmat, biztonságot sugároznak annak, aki érzékeny üzenetükre. Ez a könyv több mint aminek elsőre gondolnánk. Több mint lakberendezőknek szánt csemege, több mint néprajzi, művelődés-, és művészettörténeti értékeket bemutató album, több mint emberi szenvedélyről szóló vallomások gyűjteménye. Ez a könyv, mindezeken túl, a tárgyaknak egyetemes antropológiai jelentőségét, s a gyűjtés személyiséget gazdagító, örömteli élményét felvillantó alkotás." (Lovász Irén)

Gulyás Judit - "Mert ​ha irunk népdalt, mért ne népmesét?"
A ​kötet azt a kérdést vizsgálja, hogy a reformkori magyar kultúrában, a népköltészet és az irodalom egyre intenzívebb kölcsönhatásának időszakában milyen kísérleteket tettek az elit kultúra bizonyos képviselői arra nézvést, hogy egy addig elsősorban a szóbeliségben hagyományozódó narratív műfajt, a tündérmesét beillesszék a nemzeti irodalom műfaji rendszerébe. Az ún. népies költők egy részének az 1840-es évek közepén Petőfi által létrehozott (majd felszámolt), az irodalomtörténeti emlékezet számára érzékelhetővé tett „triumvirátusa", vagyis Petőfi Sándor, Tompa Mihály és Arany János 1845 és 1847 között, három év leforgása alatt jelentetett meg olyan elbeszélő költeményeket, amelyekhez a népmese vagy a népmonda szerzői műfajmegjelölést társították (János vitéz; Népregék, népmondák; Rózsa és Ibolya). A kötet e három mű keletkezéstörténetét és 19. századi fogadtatását próbálja meg dokumentálni. Ezen túlmenően a magyar mesekutatás történetét áttekintve a korai magyar mesekéziratok és mesekiadások kapcsán foglalkozik a népmese és az irodalmi mese viszonyáról kialakított képzetek problematikus voltával, a szóbeliség és az írásbeliség közötti médiumváltás következményeivel, valamint a textualizációs eljárások és a hitelesség kérdésének összefüggéseivel.

Gulyás Judit - A ​csomagolás művészete
Ez ​a szép kivitelezésű "kézikönyv" arra ad tanácsokat, hogyan tehetjük az ajándékot személyessé, egyedivé a csomagolás által. A pályájuk elején vagy éppen derekán tartó képző- és iparművészek szellemes megoldásokat kínálnak, nem eldobható, hulladékká váló burkolóanyagokat mutatnak az olvasónak, hanem művészi igényű, szellemes, s többnyire különösebb felszerelést nem igénylő otthon is elkészíthető "kellékek" kivitelezésére bíztatnak bennünket. Az olvasó a technikában jártas művészektől kap tanácsokat, hogyan öltöztetheti fel a legszerényebb ajándéktárgyat is ünnepi ruhába, hogyan helyezheti el önmagában is szépet adó fülkébe, dobozkába.

Kiss Edit - Gulyás Judit - Harmonikus ​enteriőrök
Könyvünk ​Kiss Edit enteriőrtervező munkáiból összeállított reprezentatív gyűjtemény, amely szeretne mindenki számára új szempontokkal vagy megszívlelendő tanáccsal szolgálni. Tanúi lehetünk, keze nyomán hogyan formálódik a tér, s nyer emberi arcot a puszta falak rendszere.A berendezéshez mindazt használja,ami az embernek jó: a természetes anyagokat eredeti formájukban, tömörfa bútorokat, növényi szálakból vagy tiszta gyapjúból szőtt textileket, pamut-, len-, tisztaselyem kelméket. A fény természetes és mesterséges változatainak széles skáláján játszik, ergonómiai és hangulatfestő lehetőségeikkel kreatívan bánva. A színharmóniákat a lélektani hatások erősítésére szakértelemmel alkalmazza, de nem csupán dekoratív vagy hangsúlyozó szerepet kínál fel számukra. A tervezőnő bátran szakít a lakberendezés formalizmusával, a közízlésbe beépült tabukkal és sémákkal. Biztos érzékkel és jó arányban vegyíti régi stílusok értékhordozó tárgyait, és modern életünk praktikus darabjait. Sajátosan finom eklektikája nemcsak a falakat melegíti fel, de sugároz valamit, amitől szabad és kerek lesz a világ. Gulyás Judit

Kollekciók