Ajax-loader

Szakács Ferenc könyvei a rukkolán


Mérei Ferenc - Szakács Ferenc - A klinikai pszichológia gyakorlata
Ennek a könyvnek az anyaga a klinikai pszichológusok mindenna­pi munkáját foglalja össze: vizsgá­latokat, betegekkel folytatott egyé­ni és csoportos beszélgetéseket. Tulajdonképpen folytatása a szer­zők nemrég megjelent „Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek” című könyvének. A tesztek felhasználásának to­vábbi lehetőségeit tárgyalják: a tesztadatok értékesítését a szakér­tői munkában és a gyógyszerhatás ellenőrzésében. Jelentős helyet kap könyvükben az egészségügyi in­tézményekben folyó csoportterápi­ás munka, amelynek mind a fel­nőtt, mind a gyermekváltozatát példákkal szemléltetik. Példáikban a klinikai pszichológus mint a bete­gért elsősorban felelős orvos munka­társa vesz részt a terápiás csoport­munkában. Mindkettőjüknek meg­van a sajátos funkciója a csoport irányításában; a módszer hatékony­sága csoportdinamikai képzett­ségüktől és kiegyensúlyozott együtt­működésüktől függ. A két kötet együttesen a klinikai pszichológiai munka sokrétű feladatköréről tájé­koztatja az olvasót.

Szakács Ferenc - Pressing Lajos - Az ​MMPI-próba új magyar standardja
A ​szerzők az immár a hazai személyiségdiagnosztikai gyakorlatban is legelterjedtebben használt kérdőíves személyiségvizsgáló eljárás, az MMPI-próba új, országos reprezentatív standardját ismertetik könyvükben. A kötetben első ízben publikált kutatási eredmények, viszonyítási normák nélkülözhetetlen támpontot jelentenek mindazoknak a klinikai- és munkapszichológusoknak, pszichiátereknek, orvosoknak, akik a tesztet munkájukban hivatásszerűen használják. Az eddig megszokott 13 alapskálán kívül a szerzők több tucat kiegészítő skála normatív adatait is kidolgozták, s ezeket az egyes skálákhoz tartozó tömör értelmezési útmutató kíséretében közlik. A kötetben foglalt információ gyakorlati hasznosítását számos skála pontozási kulcsának és nyerspont - T-pont átszámítási táblázatának közzététele segíti.

Szakács Ferenc - Intelligenciadeficit ​típusok
A ​klinikai pszichológus gyakorlati tevékenységének egyik legfontosabb diagnosztikai területe az intelligenciavizsgálat. Annak megítélése, hogy egy v. sz. (vizsgált személy) intelligenciája megfelel-e élethelyzetének, életkorának, szinte minden klinikai kép esetében szükségessé válik. Az a feladat is gyakori a klinikai pszichológus munkájában, hogy meg kell ítélnie: a v. sz. azzal az intelligenciaszinttel, amellyel rendelkezik, vajon milyen szintű problémamegoldásra képes, vajon hogyan, milyen mértékben tud megfelelni azoknak a társadalmi követelményeknek, amelyek élethelyzetéből adódnak, milyen mértékben képes önálló életvezetésre, milyen fokban érintett a beszámítási képessége (vagyis mennyiben felelős tetteiért) stb. A klinikai pszichológus az intelligenciavizsgálattal tehát a következő kérdésekre keres választ: I. milyen színvonalú a v. sz. intelligenciája (mekkora az IQ-ja); 2. milyen jellegű (struktúrájú) az intelligenciája; 3. intelligencia-színvonala megfelel-e életkorának, képzettségének, élethelyzetének (teljesítménye nem deficites-e); 4. intelligenciája (színvonala, jellege) jellemző-e valamely klinikai képre (kórspecifikus-e). Ez utóbbi vállalkozással tulajdonképpen túllépünk az intelligenciavizsgálat szigorú értelemben vett lehetőségein, mivel a teljesítménymutatókat pszichodiagnosztikai támpontokként kezeljük.

Kollekciók