Ajax-loader

Almási Tibor könyvei a rukkolán


Almási Tibor - Máté ​evangéliuma
"Dr. ​Almási Tibor baptista teológus arra vállalkozott, hogy Máté evangéliumának eredeti szövegét mai magyar nyelvre ültesse át. A fordításhoz fűzött magyarázatai nemcsak a filológia nehézségek világába engednek betekintést, hanem előmozdítják az evangélium - első hallásra talán idegenül csengő - mondatainak világosabb megértését is." ( Dr. Várszegi Asztrik OSB. róm. kat. püspök)

Almási Tibor - A ​bibliaértelmezés elmélete és gyakorlata
Hermeneutika ​- ugyanazt a Bibliát olvasó emberek olykor homlokegyenest ellenkező mondanivalót és üzenetet olvasnak ki a Szentírásból. Miért? Ennek oka nyilvánvalóan a Biblia értelmezésének különbözőségéből ered... De hogyan kezdjünk neki?

Almási Tibor - A ​tizenharmadik század története
A ​romlás és épülés kontrasztja jellemzi a 13. századot. A királyság elerőtlenedése sok bajt hozott az országra: belviszályokat, erőszakot, külső kiszolgáltatottságot, feltartóztathatatlan mongol inváziót, a század utolsó harmadában pedig anarchikus báróuralmat és tartományi széttagoltságot. Ám az Árpádok hatalmának hanyatlása az országlakosok erőgyarapodásával és szabadabb életlehetőségeinek megnyílásával párhuzamban - sőt következtében - ment végbe. A királyság társadalmi, gazdasági rendjének megújulásához a régi hatalmi, kormányzati szervezet válságán és összeomlásán keresztül vezetett az út.

Almási Tibor - A ​jelenések könyve I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Almási Tibor - Draskóczy István - Csapó Csaba - A ​magyar történelem kronológiája
A _Magyar ​Századok_ című összefoglaló magyar történet azt tűzte ki célul, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján összegezze a magyar történelem utolsó ezer évének históriáját. E szintézis nem csupán századonkénti bontása miatt, de újszerű megközelítési módjával is eltért a korábbi összefoglalásoktól. A sorozat komplex képet kívánt közvetíteni, amelyben az eseménytörténet háttérbe szorult. Éppen e jellegzetessége miatt vált szükségessé egy külön kronológiai kötet létrehozása, amely szigorú évenkénti felsorolásban ismerteti a magyar történelem legfontosabb eseményeit. Így ez az összefoglalás lényegében a sorozat pótkötetének tekintheti, de önállóan is megállja a helyét.

Almási Tibor - Bibliai ​kérdések és válaszok
Melyik ​Betlehemben született Jézus? Az ördöngősök egyszerűen elmebetegek voltak? Mi a Szentlélek elleni bűn? Milyen szerepe lehet életünkben a böjtnek? Mit tudhatunk a világ végének jeleiről? A magyar bibliai ismeretterjesztés sajátos darabját tartja kezében a kedves olvasó. E kötetben ugyanis sok-sok bibliaolvasó konkrétan feltett kérdéseire válaszol az író. Az anyag sokszínűségét a kérdezők sokfélesége okozza. Közöttük ugyanis a legegyszerűbb emberektől kezdve az egyetemi hallgatókon át, különböző egyházak hazai és külföldi lelkészeiig sok mindenki megtalálható.

Almási Tibor - Máté ​evangéliuma I-II.
+ ​Az Újszövetség világa (kortörténeti bevezető - I. Földrajzi áttekintés; II. Politikai struktúra; III. Ökonómiai (gazdasági) struktúra;IV. A zsidó vallásos élet) A szerző arra vállalkozott e művében, hogy a Máté evangéliumának eredeti szövegét mai magyar nyelvre ültesse át. A fordításhoz fűzött magyarázatai nemcsak a filológiai nehézségek világába engednek betekintést, hanem előmozdítják az evangélium - első hallásra talán idegenül csengő - mondatainak világosabb megértését is. (Mt 1:1-12:50)

Almási Tibor - Pál ​apostol korinthusiakhoz írott első levele
Dr. ​Almási Tibor 1948-ban Kiskunhalason született. 1974-ben kapta meg lelkész diplomáját (Th.B) a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián szerzett újabb diplomát (Th.M). 1979-től három éven át az Amerikai Egyesült Államok különböző egyetemein folytatott tanulmányokat. Innen teológiai doktori (Th.D) címmel tért haza (amelyet summa cum laude minősítéssel szerzett meg). Ezt a diplomát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem PhD tudományos fokozattá minősítette át. Az elmúlt évtizedekben több hazai és külföldi egyetem vendég professzoraként tevékenykedett, miközben a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető egyetemi tanára és egyben az Intézmény rektora. Eddig megjelent könyvei: Máté evangéliuma I-II. kötet, Az újtestamentum világa, Bibliai kérdések és válaszok, Jelenések könyve I-II. kötet, Választott szakaszok exegézise, János első levelének exegézise.

Almási Tibor - Pál ​apostol korinthusiakhoz írott második levele
Dr. ​Almási Tibor 1948-ban Kiskunhalason született. 1974-ben kapta meg lelkész diplomáját (Th.B) a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián szerzett újabb diplomát (Th.M). 1979-től három éven át az Amerikai Egyesült Államok különböző egyetemein folytatott tanulmányokat. Innen teológiai doktori (Th.D) címmel tért haza (amelyet summa cum laude minősítéssel szerzett meg). Ezt a diplomát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem PhD tudományos fokozattá minősítette át. Az elmúlt évtizedekben több hazai és külföldi egyetem vendég professzoraként tevékenykedett, miközben a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető egyetemi tanára és egyben az Intézmény rektora. Eddig megjelent könyvei: Máté evangéliuma I-II. kötet, Az újtestamentum világa, Bibliai kérdések és válaszok, Jelenések könyve I-II. kötet, Választott szakaszok exegézise, János első levelének exegézise, Pál apostol korinthusiakhoz írott első levele, Márk evangéliuma.

Kollekciók