Ajax-loader

Robert Bauval könyvei a rukkolán


Robert Bauval - Chiara Hohenzollern - Sandro Zicari - The ​Vatican Heresy
In ​16th century Italy, in the midst of the Renaissance, two powerful movements took hold. The first, the Hermetic Movement, was inspired by an ancient set of books housed in the library of Cosimo de' Medici and written by the Egyptian sage Hermes Trismegistus. The movement expounded the return of the "true religion of the world" based on a form of natural magic that could draw down the powers of the heavens and incorporate them into statues and physical structures. The other movement, the Heliocentric Movement launched by Copernicus, was a direct challenge to the Vatican's biblical interpretation of a geocentric world system. Declared a heresy by the Pope, those who promoted it risked the full force of the Inquisition. Exploring the meeting point of these two movements, authors Robert Bauval and Chiara Hohenzollern reveal how the most outspoken and famous philosophers, alchemists, and scientists of the Renaissance, such as Giordano Bruno and Marsilio Ficino, called for a Hermetic reformation of the Christian religion by building a magical utopic city, an architectural version of the heliocentric system. Using contemporary documents and the latest cutting-edge theses, the authors show that this Temple of the Sun was built in Rome, directly in front of the Vatican's Basilica of St. Peter. They explain how the Vatican architect Bernini designed St. Peter's Square to reflect the esoteric principles of the Hermetica and how the square is a detailed representation of the heliocentric system. Revealing the magical architectural plan masterminded by the Renaissance's greatest minds, including Bernini, Jesuit scholars, Queen Christine of Sweden, and several popes, the authors expose the ultimate heresy of all time blessed by the Vatican itself.

Robert Bauval - Adrian Gilbert - The ​Orion Mystery
A ​revolutionary book that explains the most enigmatic and fascinating wonder of the ancient world: the Pyramids of Egypt. "[An] absorbing and fascinating work of archaeological detection... clearly and rivetingly told... the book is highly and compulsively readable."--London Sunday Times. This story unlocks many of the key secrets of the great Pyramids, their purpose, design, religious function and exact placing. It ties in intimately with the recent discovery by Rudolf Gantenbrink of a hidden tomb in the Pyramid of Cheops.

Robert Bauval - Az ​Egyiptom-kód
Az ​Orion-rejtély 1994-ben a rendkívül eredeti és mostanra már nemzetközi hírnévre szert tett csillagkorrelációs elméletet mutatta be a világnak az egyiptomi gízai piramisok kapcsán, és óriási vihart kavart a tudományos világban, melynek hatását a mai napig érezni lehet. Az Egyiptom-kód továbbfejleszti a piramis-csillag korrelációt, ugyanakkor lerántja a leplet a "nagy rendezési tervről", amely Felső-Egyiptom csodálatos templomait is érinti. Számos írás született már arról, hogy az egyiptomiak hogyan tájolták építményeiket ilyen magas fokú precizitással, de a miért kérdése mindmáig megválaszolatlan maradt - vajon miért fektettek az ókori egyiptomiak olyan nagy hangsúlyt az épületek csillagászati tájolására? És mi lehetett a gyakorlati vagy szimbolikus funkciója a rejtélyes csillagtájolásoknak? Az Egyiptom-kód nem hasonlít semmilyen korábban megjelent könyvre, és oly módon mutatja be az egész ókori egyiptomi civilizációt, ahogy előtte soha senki nem kísérelte meg.

Robert Bauval - Imhotep, ​az afrikai
"Archeológiai ​detektívregény. Ez az izgalmas könyv bizonyítékkal szolgál arra, hogy a Nílus partján élő népek már több évezreddel ezelőtt kifinomultabb világképpel, fejlettebb technológiával rendelkeztek, mint azt eddig feltételeztük." (Stanley Krippner) A modern Kairó északkeleti részén egy magányos obeliszk áll, amely Héliopoliszra, az ókori világ legnagyobb tisztelettel övezett "tudásközpontjára" utal, amelynek irányítója egy főpap volt, aki egyben azoknak a megfigyelőknek a vezetőjeként is ténykedett, akiknek elsődleges feladata az éjszakai égbolt és a csillagok mozgásának figyelemmel kísérése volt. Az egyik ilyen főpap, az első, akinek a nevét ismerjük, aki valamennyi közül talán a legnagyobb tiszteletnek örvendett, egy bizonyos Imhotep ("ő, aki békével jő") volt. Olyan híres és oly csodált személyiségnek számított, hogy a fáraók korának utolsó szakaszában éppen olyan tisztelettel és imádattal vették körül, akár az isteneket. Később a görögök a "Medicina atyjának" nevezték el őt, azonosították Aszklépiusszal, és ezzel kivételes pozícióba helyezték: ő lett az egyike azon történelmi személyiségeknek, azon valóban élt embereknek, akik nem voltak ugyan királyok, mégis isteni státuszba emelkedtek. Imhotep évezredekkel később, 1932-ben, az eredeti, Boris Karloff főszereplésével készült hollywoodi filmben, a Múmiában a főgonosz szerepkörében jelent meg, majd a történet 1999-es, Stephen Sommers által rendezett és Brendan Fraser főszereplésével leforgatott változatában is hasonlóképpen került bemutatásra. Mivel népszerűségét és ismertségét tekintve csupán a gyermekkirály, Tutanhamon előzi meg - egyes vélemények szerint fej-fej mellett haladnak -, Imhotep a modern popkultúra egyik központi alakjának tekinthető, és Karloffnak, valamint Frasernek köszönhetően felkerült a "rosszfiúk" tízes listájára. Robert Bauval és Thomas Brophy jelen könyvében azonban bizonyítani kívánja, hogy az egyiptológusok és a történészek méltán emlegetik őt géniuszként, bizonyos esetekben az építészet "felfedezőjeként", a tudomány atyjaként.

Robert Bauval - Adrian Gilbert - Az ​Orion-rejtély
Évezredek ​óta állnak a tiszteletet parancsoló és rejtélyes piramisok anélkül, hogy eddig elárulták volna titkukat. Valójában miért építettek az egyiptomiak ilyen írdatlan kőgúlákat? Mi az a félelmetes titok, ami többezer éve láthatatlan a világ számára? A szerző több, mint tíz évet töltött a piramisok rejtélyeinek kutatásával, és következtetései alaposan megosztották a tudományos közvéleményt. A könyvet a tekintélyes Observer című lap meggyőzőnek és tudományos ígényűnek tartja. Az Evening Standard szerint "Ez a piramisokkal kapcsolatos felfedezés megváltoztathatja az emberiség történetéről alkotott egész eddigi szemléletünket".

Robert Bauval - Thomas Brophy - Imhotep ​the African
In ​this ground-breaking book, Egyptologist Robert Bauval and astrophysicist Thomas Brophy uncover the mystery of Imhotep, and ancient Egyptian superstar, pharaonic Da Vinci, Michelangelo, Galileo, and Newton all rolled into one. Based on their research at the Step Pyramid Complex at Saqqara, Bauval and Brophy delve into observational astronomy to 'decode' the alignments and other design features of the Step Pyramid Complex, to uncover the true origins and genius of Imhotep. Like a whodunit detective story they follow the clues that take them on an exhilarating magical mystery tour starting at Saqqara, leading them to temples in Upper Egypt and to the stones of Nabta Playa and the black African stargazers who placed them there. "Imhotep the African" describes how Imhotep was the ancient link to the birth of modern civilization, restoring him to his proper place at the center of the birthing of Egyptian, and world, civilization."

Graham Hancock - Robert Bauval - Titkos ​jelek
A _Titkos ​jelek_ szédítő intellektuális utazásra visz minket a történelem sikátorain és mellékutcáin át, hogy feltárja előttünk egy, a világot alakító titkos vallás műemlékekbe és építészeti megoldásokba írt nyomait. A történet Héliopoliszból Luxorba, Alexandriába, Toulouse-ba, Firenzébe, Rómába, Párizsba, Londonba, Washington DC-be, New Yorkba visz minket, mígnem elérkezünk a 2001. szeptember 11-ét követő globális pokolba. Ezt a mesét átszövi a romantika és a cselszövés, a hősiesség és a hit, s tereit ókori egyiptomi csillagász-papok, keresztény gnosztikusok, hermetikus bölcsek, tanult zsidók, arab tudósok, okcitán grófok, kathar Tökéletesek, templomos lovagok, reneszánsz mágusok, rózsakeresztes láthatatlanok, bajor megvilágosodottak és szabadkőművesek népesítik be. A kutatás során előkerült - s elsőként a _Titkos jelek_ben közzétett - új bizonyítékok fényében radikálisan újraértékelődnek a történelem olyan kulcsfontosságú pillanatai és folyamatai, mint a reneszánsz, a tudományos racionalizmus születése, valamint a francia és az amerikai forradalom. Még az is kiderülhet, hogy az Egyesült Államok mára egyértelműen megnyilvánuló globális küldetéstudata nem is annyira a terrorizmus által kiváltott rövid időre szóló válaszreakció, mint inkább egy rejtett terv elkerülhetetlen napvilágra bukkanása, egy olyan tervé, melyet majd kétezer évvel ezelőtt indítottak el.

Robert Bauval - A ​titkos kamra
Az ​Orion-rejtélyben és A Szfinx üzenetében elkezdett munkájának betetőzéseként, Robert Bauval egy olyan izgalmas kincsvadászatra viszi el az olvasót, amelyet több mint 4000 évvel ezelőtt kezdtek el, és most közeledik szenzációs végkifejlete felé. Rejtőzik-e vajon egy, még felfedezésre váró titkos kamra a Nagy Piramisban, illetve egy Feljegyzések Csarnoka a gízai szfinx alatt? Mikor fogják őket megnyitni? És vajon ki lép be elsőként? Milyen kapcsolat rejlik a Szíriusz és a között az aranyozott csúcs között, amelyet 1999. december 31-én helyeztek fel a Nagy Piramisra? Mi kapcsolja össze a betlehemi csillagot ezzel az aranyozott csúccsal? És miként hozható összefüggésbe mindez Párizs és Washington városával, valamint a szabadkőművesek új világrendjével? Mi köze van Krisztus második eljövetelének a legendás Feljegyzések Csarnokának megnyitásához? Mire bukkanhatunk a Nagy Piramis járatában található "ajtó" mögött? Mi ennek a felfedezésnek a valódi története? Mit jelent a Monte Lybicóról szóló titokzatos prófécia? És milyen különös "mágia" segítségével válhat valósággá? A titkos kamra című műben egy olyan kutató tárja fel a sejtelmes titkok mögött rejlő igazságot, aki a Gízában zajló eseményeknek már több mint tizenöt éve fontos szereplője.

Graham Hancock - Robert Bauval - John Grigsby - A ​Mars-rejtély
A ​Mars bolygót mindig is misztikum övezte, s titka talán megmentheti az emberiséget a pusztulástól. A NASA legújabb tudományos kutatási eredményeit felhasználva, a könyv az alábbi izgalmas kérdéseket veti fel: Létezett-e valaha élet a Marson? Lehet, hogy a Marsot egy óriásüstökös letörött darabja pusztította el alig húszezer éve? Lehetséges, hogy a bolygó felszínén látható "arc" és "piramisok" küszöbön álló kozmikus katasztrófára hívják fel a figyelmet? Lehet, hogy ugyanolyan óriási üstökösök becsapódásától kell tartanunk, melyek a dinoszauruszok kipusztulását is okozták 65 millió évvel ezelőtt? Elképzelhető, hogy az emberiség történelmének fordulópontjához érkeztünk...

Graham Hancock - Robert Bauval - A ​Szfinx üzenete
Az ​ősi rejtély őrzője, minden titkok tudója, a Nagy Szfinx évezredek óta mozdulatlanul mered a végtelenbe, kelet felé, hogy a csillagokból olvassa ki az emberiség rég feledésbe merült üzenetét. Ma, amikor civilizációnk egy újabb nagy ciklus vége felé közeledik, egyre fontosabbá válik, hogy megértsük ezt az üzenetet. A kirakójáték utolsó darabja is a helyére került. A geológusok és az archeo-asztrológusok már régóta állítják, hogy a Szfinx jóval régebbi, mint ahogy eredetileg azt feltételezték. Az egyiptológusok szerint az alkotás i. e. 2500-ból származik, ám mi tudjuk, hogy jóval előbb, i. e. 10500-ban, az Oroszlán jegyének korában kezdték építeni. Már abban is biztosak vagyunk, hogy a Szfinxtől fél mérföldre található három gizai piramis sem holmi megalomániás fáraók síremléke, hanem az Orion-öv három csillagának 15 millió tonnányi kőbe ágyazott precíz földi térképe. Akkor viszont valaki üzenni akart nekünk valamit? És ha igen, mit? A Szfinx üzenetében Robert Bauvel és Graham Hancock a legmodernebb komputeres szimuláció segítségével tudományosan megalapozott időutazásra repítik az olvasót, hogy együtt törjék fel a műemlékekbe ágyazott ősi titkosírás kódját, és hogy új elméleteket fogalmazzanak meg a piramisszövegek és más ősi egyiptomi írások értelmezéséhez. Részt vehetünk tehát ebben az intellektuális kincsvadászatban, amely egymás mellé állította a témában jártas legjelesebb egyiptológusokat, kormányhivatalnokokat és mágnásait. Vajon mit keresnek? Mi található szeizmikus felmérésekkel felfedezett Szfinx alatti kamrában? Mi rejtőzködik a Nagy Piramis zárt ajtaja mögött? És vajon milyen sors vár az emberiségre? Tényleg a végzetünkbe rohanunk?

Kollekciók