Ajax-loader

Olasz Ferenc könyvei a rukkolán


Olasz Ferenc - Mindörökkön ​örökké I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sarudi Sebestyén József - Olasz Ferenc - Székelykapuk
Székelykapuk ​honnan származnak, hogyan készülnek, kik készítették és miért? Milyen helye van a mai világban? Erről találunk írást Sarudi Sebestyén József tollából. " Kapuk. Őrt álló díszesen faragott, galambbúgos, fedett kapuk földbe gyökerezett kapulábakkal Szejkefürdőn. Székelyföldi falvakból "elzarándokolt" kapuk Orbán Balázs sírjánál- ellenfényben. Székelyföld leírójának sírját vigyázzák, aki a legelsők között adott hírt a székelykapukról, s aki így írt az európai "népi építészet" e sajátságos, különlegesen egyedi, kárpát-medencei remekéről: "...E kapuk inkább ékítményül, mint szükségből állanak ott. Mert a székelynek hagyományos vendégszeretete nem engedi meg a kapu bezárását; tárva-nyitva van az boldog, boldogtalan előtt, mint a székelyek nyílt, emberszerető szíve, s ezt akarják kifejezni a kapu szemöldökre felvésett ily feliratok: 'Béke a belépőkre, Áldás a kimenőkre'..." Valójában milyenek is ezek az Erdély-szerte ma még fellelhető fedett kapuépítmények? Mit tudunk eredetükről, keletkezésük valószínű körülményeiről, idejéről. S vajon mit jelent ma a kapu, egy kapuállítás az Európa különböző tájain éledő új etnikai reneszánsz jelenségeit látva, amikor magyarként is az egyre növekvő hagyomány tiszteletnek és új, hagyományőrző szervezetek születésének lehetünk kétkedő szemtanúi, cselekvő részesei.

Olasz Ferenc - Dicsértessék
Arcodat ​keresem, Uram, Istenem! Pléhre festett Krisztusok, Máriák, Angyalok. A Nap felé fordítják arcukat. Mozdulatlanul néznek a sugárzó fénybe. E könyv anyagát 1973 és 2013 között fényképeztem. A népi vallásosság nagyon ritka, pusztulásukban is megkapó emlékei az elmúlt évtizedekben megfogyatkoztak, s országnyi területről csak néhány maradt fenn. Mára elkopott a tiszteletük, a megbecsülésük. Pedig mennyi fohász és könyörgés hangzott el a keresztek előtt, s mennyi imát hallgatott meg az idők során! Egykoron benépesítették az egész Kárpát-medence magyarlakta falvait utak kereszteződésében, gabonaföldeken, szőlőhegyek lábánál, faluk szélén, templomkertekben temetőkben... Megkapó történetek, csodás események vagy járványok fűződnek ezeknek a kereszteknek az állításához. Megragadó e névtelen mesteremberek hite, amellyel megalkották művüket. Szinte érezni megindultságukat, ahogy az anyagot megformálták, igyekezetüket, hogy pontosan azt az „igazi Krisztust - Máriát” ábrázolják, akit az evangéliumból megismertek, akivel szenvedésében együtt éreznek, akit siratnak és akit szeretnek. Ezek a Krisztus- és Mária-arcok az egykor élt emberek arcai, egy távoli múltból néznek ránk, s üzenetül hagyják örömüket, bánatukat, szenvedésüket. Hitről, belső csöndről, a lélek csöndjéről vallanak, meditációra késztetnek." _Olasz Ferenc_

Kollekciók