Ajax-loader

Rókusfalvy Pál könyvei a rukkolán


Rókusfalvy Pál - Povázsay Éva - Sipos Kornél - Halmi György - Az ​affektivitás vizsgálata, a Lüscher-teszt alkalmazási lehetőségei és standardizálása
Ennek ​a vizsgálati eljárásnak az alapja a színeknek az emberre gyakorolt pszichofiziológiai hatása. Lüscher pszichodiagnosztikai módszerével a személyiség affektív-emocionális szerkezetét ismerhetjük meg: a személyiség viszonylag állandó jellemszerkezetének alapvető törekvési irányzatai, a magatartás érzelmileg színezett belső hajtóerőit, a jelentkező neurotikus, affektív zavarok jellegét és súlyosságát. A szerzők egy-egy fejezetben konkrét példákon mutatják be e vizsgálati eljárás gyakorlati hasznosságát a különböző alkalmazási területeken. A könyv külön értéke az, hogy mintegy 3000 egészséges személyen végzett vizsgálat alapján közreadja a Lüscher-teszt magyar népességre érvényes standard értékeit is.

Rókusfalvy Pál - Pszichológia
"Pszichológiát ​tanulni és tanítani annyit jelent, mint az Életet és az Embert tisztelve önmagunkban harmóniát és önmagunk körül értékalkotó közösséget teremteni. Ebben a tudományban csak olyan mértékben tudunk előre haladni, amennyire igaz emberségre jutunk. A tanítással járó felelősség súlyos és elháríthatatlan. A tudás arra kötelez, hogy az új nemzedéket talpig emberré növeljük, neveljük. Ez a jövőt formáló emberfejlesztés csak akkor lesz sikeres, ha munkánkat életünk példája hitelesíti. Tanulni, jövőt formálni s ebben példát mutatni azonban nemcsak Tanárnak s Diáknak kell, hanem minden jobbra törekvő embernek. Ezért, bár e könyvet elsősorban tankönyvnek szánjuk, igyekeztünk ezt olyan közérthetően fogalmazni, hogy a szélesebb érdeklődő Olvasóközönség is haszonnal forgathassa." Rókusfalvy Pál

Rókusfalvy Pál - Bevezetés ​a pszichológiába
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rókusfalvy Pál - Dr. Stuller Gyula - Kelemenné Tóth Éva - Pedagógusszemélyiség ​és tanárképzés
A ​ma még újszerűen hangzó pedeutológia elnevezés egy napjainkban önállósuló tudományágat jelöl: a pedagóguspályának és a pedagógusok személyiségének sokoldalú kutatását. E könyv szerzői arra vállalkoztak, hogy rendszerezett feldolgozásban tegyék közzé a tudományos műhelyükben - a testnevelési főiskolán - tanárképzéssel kapcsolatban felhalmozott tapasztalataikat. A pedagógiai munka más területein (elsősorban a felsőoktatásban) dolgozó szakembereknek tanulságos példát nyújt a mű az önnevelést is szolgáló tanulási folyamat, értékelés következetes megszervezésére. a pedagógiai pszichológia témái iránt behatóbban érdeklődő, esetleg önálló vizsgálódásokat tervező vagy végző olvasónak hasznos módszertani segítséget is adhatnak a matematikai statisztikai eljárásokkal igazolt fejtegetések.

Rókusfalvy Pál - Pszichológia ​testnevelőknek és edzőknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rókusfalvy Pál - Érdekes ​beszélgetések egy ital mellett
Tudta ​Ön, hogy Gerendai Károly szenvedélyes hobbihentes, aki zalai tanyáján szürke ibériai félvadsertéseket tart, és órákat tölt el boldogan egy fűtetlen fészerben a meleg és véres húsokban turkálva? Tudta Ön, hogy Vitray Tamás híres Spéter Erzsébet-interjúját Kádár János egy román medvebőrbe kötött VHS-kazettán díszhelyen tartotta a vitrinjében? Tudta Ön, hogy Borókai Gábor háromszázat tud dekázni egy Chesterfield kanapén ülve, selyemköntösben, bal kezében egy pohár 1997-es Tiffán Grand Selectionnel? Tudta Ön, hogy Szombathy Pál és Antoniewitz Roland unokatestvérek? Tudta Ön, hogy Láng Róbert kisgyerekkorában vajas kenyér szeretett volna lenni? Nem? Akkor meg fog lepődni, mert ebből az érdekes emberekkel beszélgetős érdekes kötetből kiderül, hogy a fentiekből egyetlen szó sem igaz. Az igazság ennél sokkal érdekesebb. (És ebből most ne vonjunk le úgynevezett általános tanulságot! Csak olvassunk szépen.)

Kollekciók