Ajax-loader

Pethő Tibor könyvei a rukkolán


Pethő Tibor - Amerika ​közelről
Hol ​készült az amerikai külpolitika? Milyen befolyást gyakorol Amerika életére az Elegáns Társaság - királyaival VII. John Jacov Astortól V. Cornelius Vanderbiltig s II. John Pierpont Morgantól I. Paul Gettyig? Mi a különbség a Domb Népe és a Szépség Népe, a Pepsi Nemzedék között? Melyik amerikai városban történik egyetlen közönséges napon 33 fegyveres rablás, 4 betörés, 3 súlyos testi sértés, 1 késelés, 3 gyújtogatás? Hogyan jutott el Amerika legnagyobb sajtja Amerika legnagyobb emberéhez, Jefferson elnökhöz? Hogyan hazudtolta meg Laird hadügyminisztert Fulbright szenátor a tévében? Hol zsúfoltak össze a világ legtöbb rossz szobrát? Miért viselik a rendőrök cowboy módra jobb csípőjüknél, lazán himbálva a 44-es Coltot? Miért nyúlnak New York az égig a házak, és miért alacsony Washington, a főváros? Pethő Tibor útikönyvének egyetlen fejezetében, a Washingtonról szólóban lelhetők fel e kérdésekre és még sok másra a feleletek. Az ismert külpolitikai újságíró persze nemcsak a fővárosban járt, hanem New Yorkban, Chicagóban, San Franciscóban, Los Angelesben, New Orleansban is. Útját, vitáit, interjúit, élményei felelevenítve tanulságos és szórakoztató képet ad az Egyesült Államokról.

Pethő Tibor - Budapest ​- Dunakanyar
Útikalauz ​a Dunakanyarhoz budapesti indulással. Panoráma kiadó gondozásában, Magyarország írásban és képekben c. sorozat részeként.

Pethő Tibor - Budapest ​- Eger - Szilvásvárad
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethő Tibor - Szombathy Viktor - Ausztria
Nyugati ​szomszédunk, a hegyes-völgyes Ausztria igen kedvelt úticélja a magyar turistáknak. Főleg Bécs és környéke áll előkelő helyen a magyarok által látogatott külföldi városok statisztikájában. Könyvünk mindenekelőtt a turisták hasznos kalauza kíván lenni, amely eligazítja őket az ausztriai tájakon, ezenkívül azonban - mint tapasztalni fogják - kellemes olvasmány is. Hazánk sok évszázadon át szoros, noha nem mindig békés kapcsolatban élt Ausztriával. A két ország történelme igen sok szállal kapcsolódik egymáshoz, s nagyjából ugyanez mondható el kultúrájukról is. A magyar utas éppen ezért egy kissé otthon érzi magát Bécs vagy Graz épületei között. Már emiatt is szükségesnek látszott, hogy részletesen foglalkozzunk a területileg ugyan nem nagy, de látnivalókban annál gazdagabb ország érdekes tájegységeivel. Természeti szépségekkel, történelmi nevezetességekkel, műemlékekkel, kulturális és sportintézményekkel annyira telített és éppen ezért idegenforgalmi szempontból is oly értékes terület ez, hogy a magyar olvasó és a magyar látogató számára kivételes részletességű méltatást érdemel. A könyv szerkezete a Panoráma útikönyveinek jó bevált módját követi. Elöljáróban az ország egészére érvényes, általános összefoglaló ismereteket közöljük (földrajz, történelem, gazdasági, kulturális élet stb.). Ezt követi a Részletes útikalauz, amely a magyar utasok által leginkább látogatott útvonalak mentén járja be az országot, tájról tájra, városról városra haladva. A könyv végén, függelékben friss gyakorlati adatokat foglalunk össze, közöljük az utazással, közlekedéssel, elszállásolással stb. kapcsolatos tudnivalókat, s a leglényegesebb idegenforgalmi címanyagot. Az adatok 1987-ben voltak érvényesek. A kötetet 96 oldal fényképmelléklet és számos térkép egészíti ki.

Pethő Tibor - Kölcsönben ​a jövő
A ​kiváló publicista a magyar hírlapírás legnemesebb hagyományait követő cikkeit gyűjti kötetbe: szinte szépírói eszközökkel szól számtalan témáról, s mindebből valósággal világkép kerekedik ki, mégpedig a való világ képe: mindnyájunk gondjaival és reményeivel. Szó van bel- és külpolitikáról, a természettudományok legfrissebb eredményeiről, a világot fenyegető veszedelmekről, a modern technika okozta megannyi károsodásról, hadiiparról, környezetszennyezésről. Vannak e kötetben filozófiával, vallással foglalkozó írások, és sok szó esik a magyarságnak a világban elfoglalt helyéről, múltunkról, jelenünkről, jövőnkről, ezzel kapcsolatban egyházpolitikáról, népfrontról s nem utolsósorban az értelmiésg helyzetéről és szerepéről, sőt a jövőkép egészéről.

Pethő Tibor - Budapest ​- Miskolc - Aggtelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethő Tibor - Szögletes ​földgömb
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethő Tibor - Budapest ​– Szombathely - Kőszeg
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethő Tibor - Balatonalmádi ​és környéke
A ​kötet három részre tagolódik: Az első általános képet fest a tájról, amelyre érkezünk, múltjáról, jelenéről, színeiről, hangulatairól, látnivalóiról s közbe-közbe egy-egy kedves, szórakoztató helybeli esetet, történetet is feljegyez. A második rész gyakorlati útmutatót ad, az ismertetett fürdőhelyek közérdekű címanyagát leltározza fel, a Tanácsházától a fodrászig, a szórakozóhelyektől a kirándulási lehetőségekig. Végül a függelék általános adatokat, érdekességeket gyűjt össze a Balatonról, dióhéjban adva mindazt, amit minden üdülőnek jó tudnia erről a sok színű és értékes természeti kincsről.

Czebe Jenő - Pethő Tibor - Magyarország ​a második világháborúban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethő Tibor - Reismann János - A ​Balti-tengertől a Bajkál-tóig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethő Tibor - A ​Magyar Nemzet története 1938-2018
A ​2018 tavaszán megjelenését beszüntető Magyar Nemzet az elmúlt nyolcvan év hazai napilappiacán páratlan kuriózum. Sőt, a lap jóval több, mint egy napilap. A magyar és a világtörténelem egyik fordulópontján, közvetlenül a második világháború kitörése előtt, 1938-ban indult útjára, és azóta, függetlenül a politikai és társadalmi berendezkedés radikális változásaitól mindig központi szerepben volt, mélyen tükrözve és egyben alakítva is az eseményeket - pedig közben volt egy Rákosi- és egy Kádár-rendszer is. A szinte azonnal kialakult legendájához, az általa betöltött szerephez éppúgy ragaszkodtak a hatalom mindenkori birtokosai, mint a lapot tartalommal megtöltők. A lap története egyben izgalmas mélyfúrás az elmúlt nyolcvan év magyar történelmébe és szellemi folyamataiba. Alapítója, Pethő Sándor a Times, a Neue Zürcher Zeitung tapasztalatait felhasználó első magyar világlapnak gondolta el. Olyan újságnak, amely a hazai politikai eseményeket a külpolitika eseményeibe ágyazva elemzi, értelmezi. A születő, konzervatív-liberális, keresztény szellemiségű, a nemzeti kérdésekkel kiemelten foglalkozó lap terjedelmes külpolitikai rovattal rendelkezett. A hazai világlapról szőtt elképzeléseket a második világháború kitörése keresztülhúzta. Néhány éven belül viszont a Magyar Nemzet vált az ország legnagyobb hatású náciellenes orgánumává. Az 1944-es betiltás után egy esztendővel újjászülető lap, amíg tehette - 1948 tavaszáig - ugyanolyan határozottan lépett fel a kommunista egyeduralmi törekvésekkel szemben. A későbbiekben is a pártsajtóhoz képest meglévő mássága, a letűnt polgári világot idéző stílusa, hangvétele emelte ki a szocializmus médiavilágából, tette érdekessé olvasói előtt. A Magyar Nemzet fennállásának nyolc évtizede alatt nagy részt olyan körülmények között volt kénytelen működni, amikor az országban vagy korlátozták a sajtószabadságot vagy egyáltalán nem - legfeljebb a kiskapukat megtalálva - lehetett a hivatalostól eltérő nézeteket hangoztatni. Az újság a kiskapukat kihasználva, felélesztve háború alatt az olvasók tájékoztatására rendszeresen használt "becsempészett őszinte mellékmondatok" hagyományát szólalt meg - amikor megtehette a szocialista rendszer idején is. A kilencvenes évektől - éppen mert mindenki magáénak érezte és akarta a patinás márkanevet - a lapra megpróbáltatásokkal teli korszak várt. A Magyar Nemzet a Napi Magyarországgal való 2000-es egyesítés nyomán megerősödött, ám idővel egyre inkább elköteleződött egyetlen politikai erő irányába. A 2015-ös fordulatot követően függetlenségének helyreállításával sikerült korábbi tekintélyét visszaszereznie. A szellemében az alapítók céljaihoz visszatért Magyar Nemzetet két nappal a 2018-a választás után zárta be tulajdonosa, aki azóta el is adta médiumait. A Magyar Nemzet folytatásaként a lap korábbi újságírói idén májusban létrehozták a Magyar Hangot.

Haraszti Sándor - Pethő Tibor - Útikalandok ​a régi Magyarországon
Útikalandok ​sorozatunknak ezzel a kiadványával nem távoli országokba, messzi földrészekre hívjuk az olvasót. Mégis érdekes, ismeretlen tájakat mutatunk be ... vagy talán nem is ismeretlenek, csak az idegen szem tette őket azzá. Hogyan látták közel ezer éven át a régi Magyarországot az ittjárt külföldi utazók? Ki szeretettel, ki ellenséges érzelmekkel, ki a fölényes idegen módján, ki pusztai csikósromantikát keresve jött ide hozzánk, s ki-ki hangulata szerint írta meg a látottakat, nagyjából úgy, ahogyan ma is teszik külföldi vendégeink. Az ő élményeikből állt össze ez a színes csokor, melyet gondos válogatással Haraszti Sándor és Pethő Tibor szerkesztett kerek egésszé.

Pethő Tibor - Húsz ​éves a magyar békemozgalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethő Tibor - Szuez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pethő Tibor - Balatonföldvár ​és környéke
A ​kötet három részre tagolódik: Az első általános képet fest a tájról, amelyre érkezünk, múltjáról, jelenéről, színeiről, hangulatairól, látnivalóiról s közbe-közbe egy-egy kedves, szórakoztató helybeli esetet, történetet is feljegyez. A második rész gyakorlati útmutatót ad, az ismertetett fürdőhelyek közérdekű címanyagát leltározza fel, a Tanácsházától a fodrászig, a szórakozóhelyektől a kirándulási lehetőségekig. Végül a függelék általános adatokat, érdekességeket gyűjt össze a Balatonról, dióhéjban adva mindazt, amit minden üdülőnek jó tudnia erről a sok színű és értékes természeti kincsről.

Pethő Tibor - Hévíz ​és környéke
A ​kötet három részre tagolódik: Az első általános képet fest a tájról, amelyre érkezünk, múltjáról, jelenéről, színeiről, hangulatairól, látnivalóiról s közbe-közbe egy-egy kedves, szórakoztató helybeli esetet, történetet is feljegyez. A második rész gyakorlati útmutatót ad, az ismertetett fürdőhelyek közérdekű címanyagát leltározza fel, a Tanácsházától a fodrászig, a szórakozóhelyektől a kirándulási lehetőségekig. Végül a függelék általános adatokat, érdekességeket gyűjt össze a Balatonról, dióhéjban adva mindazt, amit minden üdülőnek jó tudnia erről a sok színű és értékes természeti kincsről.

Kollekciók