Ajax-loader

Bakos Tamás könyvei a rukkolán


Bakos Tamás - Pascal ​PC-seknek
A ​Pascal a személyi számítógépeken - elsősorban ezek professzionális kategóriájában - a BASIC mellett a legnépszerűbb programozási nyelv. Bizonyos értelemben a pascal a BASIC fejlettebb, érettebb testvérének tekinthető. A BASIC sok tekintetben a személyi számítógépek (angol rövidítés szerint PC-k) legegyszerűbb, legkönnyebben elsajátítható programozási nyelve. Mint általában mindennek, a BASIC egyszerűségének is ára van: a nyelv lehetőségei korlátozottak, a kezdeti gyors sikerektől szárnyakat kapott programozói géniusz viszonylag hamar áthághatatlannak tűnő korlátokba ütközik. Az összetettebb feladatok vezérlési szerkezete átláthatatlanul elbonyolódik, a paraméterezett szubrutinok használata nehézkessé válik, a programok futási ideje pedig egyre hosszabbodik, mintha lassulna a gép, pedig csak arról van szó, hogy a programozó "kinőtte" a BASIC-et. Könyvünk ezen a ponton szeretne segítséget nyújtani azoknak a mikrogép-felhasználóknak, akik a BASIC után kedvet éreznek egy "erősebb" nyelvelsajátítására. Természetesen reméljük, hogy hasznos mondanivalónk lehet azok számára is, akik a Pascallal egy nagyobb gép használata során találkoztak. A célul kitűzött Pascal meghódításához a BASIC ismeretén túlmenően igyekeztünk megtalálni azt a megközelítést, amely az átlag felhasználó számára a legelőnyösebb. Ennek érdekében az első fejezet áttekinti a programozási nyelvek világát, csoportosításukat, gépi megvalósításuk módszereit, valamint definíciójuk eszközeit. Példaként a számunkra legérdekesebb Pascal-rendszerek áttekintése szerepel. A második fejezet a Pascalból annyit mutat egy általános áttekintés keretében, amennyi a BASIC-kel párhuzamba állítható. A fejezet célja, hogy egyrészt általános képet adjon a nyelvről, másrészt a ismerős fogalmak előtérbe helyezésével támogassa a kezdők önbizalmát. A Pascal módszeres ismertetése tulajdonképpen a harmadik fejezettel kezdődik, amely a változókkal és a kifejezésekkel foglalkozik. Először a két nyelvben közös elemeket mutatjuk be, a Pascal által nyújtott többlet a fejezet végén kap helyet.

Bakos Tamás - Zsadányi Pál - Operációs ​rendszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bakos Tamás - Bálványos Huba - Preisinger Zsuzsa - Sándor Zsuzsa - A ​vizuális nevelés pedagógiája a 6-12 éves korosztályban
Könyvünket ​elsősorban azoknak szántuk, akik 6-12 éves korú gyermekek tanítására készülnek fel, illetve azoknak a nevelőknek, akik szakmai kérdésekre válaszokat keresve vagy továbbképzéseken veszik majd kézbe. A gyermekek eltérő adottságaik szerint tevékenykednek, s alkotásaikban formálódó személyiségük szerint más-más sajátosságaik mutatkoznak, személyiségfejlesztő hatást a vizuális nevelés csak a differenciáló pedagógia módszereivel érhet el. Ezt valljuk, így közelítünk témánkhoz is. Könyvünket ezért haszonnal forgathatják azok is, akik differenciáló pedagógiai tanulmányokat folytatnak.

Kollekciók