Ajax-loader

Zenker Katalin könyvei a rukkolán


Zenker Katalin - Heltai ​Jenő Múzsája
A ​könyv az egykori színművésznő, Hámori Eta regényes életén keresztül betekintést nyújt az 1930-40-es évek színház világába. A színfalak mögötti rejtett világba, író- és színészóriások közé, elidőzve Heltai Jenő és Vaszary Gábor írókhoz fűződő emlékeinél, valamint pályája emlékezetes állomásain.A történet kapcsán találkozhatunk a közelmúlt számos színházi nagyságával. Csak néhányukat említve az ismert nevek közül: Tolnay Klári, Somlay Artúr, Karády Katalin, Jávor Pál, Turay Ida, Pethes Sándor, Simor Erzsi, Pécsi Sándor, Fábry Zoltán, Job Dániel. Közülök korukban sokakat piedesztálra emelt közönség, pedig a valóságban ugyanúgy nem voltak mentesek az emberi gyengeségektől, mint bármelyik más hétköznapi ember. Szenvedtek, szorongtak, intrikáltak, nem egyszer megalkudtak. Ugyanakkor gyermeki naívsággal örültek, ha kellett segítettek és helytálltak.Az apró történetek a könny és mosoly oldaláról adnak betekintést a kulisszák mögötti élethelyzetekbe, és mintegy beleszövődnek a művésznő fordulatos históriájába.

Zenker Katalin - Őfelsége ​a Színház
Botcsinálta ​íróként évekkel ezelőtt két könyvvel is megjelentem. Nagyérdemű közönségem jóindulatában bízva most is veszem a bátorságot, hogy részt vegyek egy újabb könyv létrehozásában. De semmi pánik! Ezt a művet nagyon kedves író barátnőm rögzítette úgy, hogy én csak elmeséltem mindazt, amit ő gazdag kifejező erejével papírra vetett, de úgy, mintha én írtam volna. (Ez a titok ugye, örökre köztünk marad?) Tehát kérem, fogadják szeretettel. Ez a kötet sok minden másról, de rólam is szól. - Bakó Márta

Zenker Katalin - Színeváltozás
A ​regény az 1990 utáni rendszerváltást követő zsenge évek idejéről szól, nagyjából 1989-2005-ig. Emberek sorsáról, akiknek sikerült vagy nem az új helyzetbe beilleszkedniük. E fordulat jelentős állomása történelmünknek, amelyet a történészek a későbbiekben minden bizonnyal hosszan elemeznek. Akkori elgondolkodások kerülnek majd összevetésre s, hogy a politika által befolyásolt intézkedések vagy mulasztások milyen kihatással voltak az ország gazdaságra. A tudományos dolgozatokból azonban hiányzik az EMBER, aki mindennapjai örömében vagy keservében éli meg a történelmi időket. Őket ábrázolja a könyv, egyéni sorsukon keresztül tükrözve a társadalmi és gazdasági életben végbement változásokat. Az állását veszített értelmiségi, és ugyanígy az egyszerű munkás lelki válságát. S, a parasztember dilemmáját, mit kezdjen a visszakapott földjével? Mindezen túl az itt élők fenntartását az Európai Unióval szemben s, hogy félelmeik nem voltak teljesen alaptalanok. Mindazonáltal - ahogy az az életben lenni szokott -, az események során humoros epizódok is felvillannak. Az egymásba kapcsolódó mozaiktörténetek nem a képzelet szüleményei, hanem emberek regénybe öntött valós esetei. A főszereplő házaspár históriája is, amely bizonyítja, hogy a gondokkal terhes világban is létezik őszinte érzelem. S, hogy az ember önmagába vetett hitét a válságos helyzetben sem veszítheti el.

Kollekciók