Ajax-loader

Mitták Ferenc könyvei a rukkolán


Mitták Ferenc - Hadvezérek hősök katonák a magyar történelemben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mitták Ferenc - 1000 ​év - 100 híres történelmi személy
1000 ​év – 100 híres történelmi személy Szent Istvántól Antall Józsefig A szerző művében az elmúlt ezer esztendő magyar történelméből 100 híres alak portréja kerül bemutatásra. Valamennyi fejezetet rövid, általános korjellemzés nyit meg, melyben a szerző fölvázolja az évszázad fő tendenciáit és irányeszméit. Ezekhez igazítva választotta ki a bemutatandó személyeket, évszázadonként tízet-tízet, akiknek életműve - a szerző véleménye szerint - a század eszmeiségét leginkább megjelenítette.

Mitták Ferenc - Magyar ​történelmi események napról napra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mitták Ferenc - Mitták Zoltán - "Haj, ​hős Rákóczi népe..."
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mitták Ferenc - Várostromok ​a világtörténelemből
"A ​világtörténelem megszámlálhatatlan mennyiségű várostroma közül a Kr. e. 1250-től Kr. u. 1860-ig terjedő 3110 év hadi eseményeiből 15 ostromot választottam ki, részletesen tanulmányoztam őket, és a szűkre szabott terjedelem miatt tömören igyekszem bemutatni egy-egy ostrom történelmi előzményeit, körülményeit, lezajlását; a várak történetét, valamint a várvívók és várvédők rövid életpályáját. Könyvtárnyi irodalmat tekintettem át és összegeztem, bízva abban, hogy sikerül az olvasók érdeklődését felkelteni az események iránt, s talán az irodalomjegyzék alapján a részletekről tovább tájékozódnak."

Mitták Ferenc - Mitták Péter - Ötezer ​év, ezer híres történelmi személy
5000 ​év - az Egyiptomi Óbirodalomtól a XX. század végéig terjedő időszak - 1000 leghíresebb történelmi személyiségének életútját, kiemelkedő tetteit mutatja be ez a kötet. Az Ókort 200, a Középkort 300, az Újkort 300, a XX. századot 200 fő képviseli az összeállításban. Szeretne többet tudni Hannibálról, Kleopátráról, Nagy Sándorról, Lorenzo Mediciről, Oroszlánszívű Richárdról, Kolumbusz Kristófról, Napóleonról, Churchillről, De Gaulle-ról, Sztálinról? A kötetben megtalálja őket, nem kell monográfiákat lapoznia! Szeretné tudni, hogy ki volt Csin Si Huang-ti, Zenobia, El Cid, Minamoto no Joritomo, Bayard lovag, Primo de Rivera? A kötetből megismerheti őket és még számos társukat! 1000 híres világtörténelmi személy egy helyen: tényszerű, hiteles, kuriózumokkal teli portrék hozzák közelebb mindenkihez a múlt nagy alakjait.

Mitták Ferenc - 1000 ​év krónikája
A ​több mint 1100 évvel ezelőtti honfoglalástól eltelt időszakból, illetve az 1000 éves keresztény magyar állam történetéből válogatott 1000 évfordulót tartalmazó kötetet ajánlok a tisztelt Olvasónak. Meggyőződésem, hogy a magyar nép életének és történelmének fontos eseményeit, a kiemelkedő személyiségek életútjának főbb állomásait nem lehet elégszer felidézni. „A múltat tartsd meg a jelennek, a jelent a jövőnek” - tartja a mondás, s való igaz, csak a múltunk ismeretében igazodhatunk el a jelenben, és ezek birtokában formálhatjuk a közös jövőnket.Ezen cél érdekében készült az 1000 év krónikája, melynek szerkezete és tartalma könnyen megérthető: az év 12 hónapjának megfelelően 12 rész tartalmazza a kiválasztott 1000 évfordulót, olyképpen, hogy az év mind a 366 napjára legalább egy, de az esetek nagy részében több évforduló is jut.A kötetet jó szívvel ajánlom az általános és középiskolai diákoknak, a felnövekvő nemzedéknek... - Mitták Ferenc

Mitták Ferenc - Képes ​magyar história
1111 ​évet, a 895-ös honfoglalástól napjainkig mutatja be a magyarság történetét a szerző olvasmányos kézikönyvében. A kronologikus eseménytörténet befogadását segíti a mozaikszerű felépítés: számos kiemelt portré, csataleírás, gazdasági-társadalmi-kulturális mozzanat felvillantása és gazdag illusztrációs anyaga által a kötet igazi kalauza lehet a magyar múlt titkai iránt érdeklődőknek.

Mitták Ferenc - Híres ​nők a magyar történelemben
Bár ​a közfelfogás szerint a történelmet férfiak alakítják, azért egy-egy korban a női nem is szerephez jutott - a magyar történelemben nemkülönben. Nem csak azért lett híres számos asszony, mert hű és odaadó társa volt az uralkodónak, államférfinak, hadvezérnek, de mert olykor fölébe is kerekedett kortársainak. Ilyen értelemben akár kiegészítése is lehetne ez a könyv a szerző korábbi, a Hadvezérek, hősök, katonák a magyar történelemben (9813173) című életrajzi összeállításának. Mint az, ez a kötet is a honfoglalástól a 20. század második feléig szemlézi a magyar história ezer évét, s kiemel belőle harminc történelemformáló nőalakot. ; Az első portrék az Árpád-ház nőtagjait mutatják be a legendák ködébe vezető ősanya alakjától, Emesétől Szent Margitig. A középkor híres asszonyait olyan személyiségek reprezentálják, mint pl. Zách Klára, Szilágyi Erzsébet, Kanizsai Dorottya vagy Mária királyné. Szerepel a kötetben néhány külhoni születésű, de történelmi értelemben magyarrá lett nő, mint első királyunk felesége, a bajor születésű Gizella, azután az itáliai származású Beatrix, Mátyás második felesége vagy épp Mária Terézia, a Habsburg-királynő. Külön szól a szerző a hőslelkű egri nőkről, azután a "csejtei szörny" máig izgalmas alakjáról, Báthory Erzsébetről. A nemzeti kultúra gazdagításának fontos személyisége volt a kódexmásoló Ráskai Lea vagy a mecénás fejedelemné, Lórántffy Zsuzsanna. Az 1848-as szabadságharc kitűnőségei között tartja számon a história Lebstück Máriát és Bányai Júliát. A századforduló két magyar királynéját, Erzsébetet és Zitát két 20. századi politikusasszony követi, a keresztényszocialista Slachta Margit és a szociáldemokrata Kéthly Anna ; A rövid, néhány oldalas cikkek élet- és pályarajzokat adnak; szó esik bennük a hősök magánéletéről, de a szerző hangsúlya természetesen közéleti szerepvállalásukon van. Kiemeli azt a személyiségvonásukat, amellyel alkalmassá lettek történelmi hivatásuk betöltésére. - Hasznos történelemtanítási segédlet a közérthető, ismeretterjesztő, érdekességeket és epizódokat is fölvonultató biográfiakötet.

Mitták Ferenc - Fényesebb ​a láncnál a kard...
A ​jelen kötet három részben ad szemelvényeket 1848-49. történetéből: az I. rész egy-egy fontos mozzanat köré csoportosítva, kilenc Petőfi-vers beválogatásával, a forradalom és szabadságharc kiemelkedő eseményeit elveníti fel; a II. részben a forradalom és szabadságharc 10 főszereplőjének portréján keresztül juthat az olvasó közelebb az eseményekhez; a III. rész 60 politikus és katona - köztük a Batthyány- és a Szemere-kormány minden minisztere, valamennyi jeles katonai vezető - rövid életrajzát mutatja be. A könyvben összesen 82 hosszabb-rövidebb életrajz található. Természetesen a válogatás nem lehet teljes, de bízunk abban, hogy ezek a személyek méltán reprezentálják a kort.

Mitták Ferenc - Történelmi ​pillanatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mitták Ferenc - Várostromok ​a magyar történelemből
A ​magyarság története állandó harcok története: az elmúlt századokban népünk folytonos küzdelemben élt a megmaradásért, a függetlenség megőrzéséért vagy éppen annak visszaszerzéséért. Búvár Kund, Dugovics Titusz, Hunyadi János, Jurisics, Dobó és Bornemissza, Zrínyi, Görgei és Klapka neve hallatán a hősiesség és az önzetlen hazaszeretet jut mindannyiunk eszébe, s valóban, az ő becsületes helytállásuk nélkül talán ma már nem is létezhetne a magyar haza. Nekik, híres hadvezéreknek, legendás várkapitányoknak és egyszerű közkatonáknak állít emléket ez a könyv, felidézve nyolc évszázad tíz nagyszerű csatáját.

Mitták Ferenc - Hadvezérek, ​hősök, katonák a magyar történelemben
Egy ​törtélnemi esszésorozatot bocsátok a tisztelt Olvasó elé: a "Hadvezérek, hősök, katonák a magyar történelemben". Az életrajzi portrék 1995 és 1997 között jelentek meg a Százhalombattai Hírtükör című városi közéleti lap hasábjain. A százhalombattai olvasók kedvezően fogadták az írásokat, folyamatosan ösztönöztek a bővítésre. Ez a biztatás és a kiadó vállalkozása tette lehetővé, hogy az újságban napvilágot látott portrék most bővített formában kötetbe rendeződtek. Hogyan született a sorozat ötlete? 1995-ben készült az ország a honfoglalás 1100. évi megünneplésére, innen egyenesen következett, hogy a magyar nép történelméből fel lehetne mutatni olyan jeles személyeket, akik a maguk korában sokat tettek a magyarságért. A "Hadvezérek..." című sorozat olyan katonák rövid életútját, egy-egy jelentős csatáját, hőstettét mutatja be, amely az adott korban, de napjainkban is például szolgálhat. Az anyaggyűjtés és az írás során történészként is tapasztalhattam, hogy milyen gazdag a történelmünk híres és jeles katonákban. Ez is mutatja, hogy a magyarság élete folyamatos harcban telt el. Harcban, amely hozzásegített a jelen megéléséhez.

Mitták Ferenc - Az ​utolsó bátéi táltos / Rákóczi fája Dabason
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók