Ajax-loader

Priszter Szaniszló könyvei a rukkolán


Priszter Szaniszló - Növényneveink
A magyar és a tudományos növénynevek szótára. A jelenlegi összeállítás - mintegy 50000 névvel - egyrészt a nevek korszerű latin nómenklatúráját tükrözi, másrészt összhangban van a magyar akadémiai helyesírási szabályzattal, amelynek a növénynevekre vonatkozó előírásai is megtalálhatók a kötetben.

Priszter Szaniszló - Hagymás ​kerti virágok
Hagymás ​virágok? A növényvilág egyik különleges szépségű, színpompás csoportja. Közülük kerül ki a földkerekség talán legrégibb idő óta kedvelt dísznövénye: a fehér liliom, hozzájuk tartoznak a száz alakban és színben virító tulipánok, a tavasz illatfelhőit árasztó nárciszok és jácintok, a görög mondavilágot idéző aszfodéloszok gyertyái. De ide tartoznak a kék és lila színnek minden árnyalatában díszlő gyöngyikék, a perzsa birodalom egykori küldötte: a különleges formájú és színű császárkorona, hazai erdeink bájosan bókoló hóvirága, nedves rétjeink tőzikéje és őszt jelző kikericse, a keleti sáfrányok tarka színű sokasága, melyek elsőnek nyitnak tavaszt és ősz végén utolsónak búcsúztatják a kertet. Közismert fűszernövények és kerti díszek, 5-10 cm-nyi törpék és 3 méteres óriások, otthonosan élnek mind az öt világrészen, és tavasz végére virágszőnyegbe öltöztetik a közép-ázsiai füves pusztákat, majd a nyári nap izzó sugarai elől a föld alá, biztonságba húzódnak. Mindezekről a kertbarátok - sajnos, néha még a szakemberek is - csak keveset tudnak. Több, mint három évszázada, hogy az akkor ismert hagymás virágokat bemutató magyar kertészeti könyv napvilágot látott, de hagymás-gumós fajokról szóló magyar nyelvű összefoglaló munka máig sem található irodalmunkban. Pedig a hagymások beszerezhető választéka szerencsésen bővült. A "Hagymás kerti virágok" tehát ezért íródott. A könyv két részre oszlik. Az első rész a hagymásokra vonatkozó általános és gyakorlati tudnivalókat foglalja össze. Elsősorban a sok kiskerttulajdonos, növénykedvelő számára (részben még a gyakorlottabbaknak is) adja meg a szükséges alaktani, fejlődés- és környezettani ismereteket, főleg pedig a fontosabb gyakorlati ötleteket. Az általános részek az összes tárgyalandó fajra vonatkoznak, a szerző a specialitásokat külön is megemlíti. - A szövegterjedelmében közel ugyanekkora, de képanyaggal jelentősen bővebb második részben mintegy 220 hagymás és gumós faj rendszeres felsorolása kapott helyet. Végül a könyv befejezéseként a leírásokban használt fontosabb alaktani kifejezések szerepelnek, kislexikon formájában. A sok adat közötti könnyű eligazodást a részletes magyar és latin növénynévmutató szolgálja.

Priszter Szaniszló - A ​kerti laboda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Priszter Szaniszló - A ​nagygombák magyar és latin névjegyzéke
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köck Oszkár - Priszter Szaniszló - Gyógy- ​és fűszernövények a kertben
Manapság ​egyre többen próbálkoznak a gyógy-, illóolajos és fűszernövények termesztésével a saját kertben, a ház végén a terasz alatt, sőt a balkonon is. Ez érthető, hiszen a természetes eredetű növényi anyagok felhasználása egyre jobban előtérbe kerül a gyógyításban, s az sem hátrány, ha el tudjuk látni konyhánkat különféle fűszerekkel. Így olyan ízeket is megismerhetünk, amelyekről azelőtt csak dédnagymamánktól hallottunk. Gyakran találkozunk olyanokkal is, akik nap mint nap e csodatévő növények áldásos hatásaira hivatkoznak. Éppen ezért néhány fontos gyógy- és fűszernövényt szeretnénk bemutatni, és kitérünk arra is, hogyan lehet illóolaj-tartalmukat megőrizni, mire és hogyan kell használni ezeket, hogy a betegségeket elkerülve élhessünk. Ezek a növények segítenek az egészséges táplálkozásban, s termesztésük összefügg a természettel, a környezettel és nem utolsósorban a szabadidő hasznos eltöltésével. Aki saját kertjében ilyen növények termesztésével foglalkozik, új "mozgalom" részesévé válhat, mivel nemcsak a hazai tájat, hanem a környezetét is védheti.

Priszter Szaniszló - Növényneveink
A ​magyar és a tudományos növénynevek szótára. A jelenlegi összeállítás - mintegy 50000 névvel - egyrészt a nevek korszerű latin nómenklatúráját tükrözi, másrészt összhangban van a magyar akadémiai helyesírási szabályzattal, amelynek a növénynevekre vonatkozó előírásai is megtalálhatók a kötetben.

Priszter Szaniszló - A ​húsos som
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csapody Vera - Priszter Szaniszló - Orchideák ​Csapody Verától
Csapody ​Vera életművének állítunk emléket ezzel a válogatással. Töredéke ez annak a több tízezernyi növényábrázolásnak, amelyet hosszú élete során létre hozott. Munkásságával örök értéket hagyott a tudományra és a természet szépségeit csodáló utókorra. Gyűjtötte, festette és rajzolta a növényeket a természetben, hegyen, völgyön, erdőn, mezőn, szántóföldön, kertben és üvegházban. Amelyik növénynek az ábrázolására a helyszínen nem volt idő - vagy éppen bealkonyult festés közben -, azt hazavitte, vázába tette, úgy örökítette meg. Kérte pályatársait is, hogy vigyenek neki olyan példányokat, amilyeneket még nem festhetett le. Ilyenkor egy - az eredetivel teljesen megegyező - másolatot is készített az ajándékozónak.Festett önmagának és másoknak, minden szakmunkához, ismeretterjesztő publikációhoz, tankönyvhöz, botanikailag hitelesen és művészien. Számára a Természet csodája minden köntösben lenyűgöző és megörökítendő volt. Alkotásainak titkát ma sem tudjuk megfejteni. Képein a növények kiemelkednek a papírlap síkjából, élnek, illatoznak, szinte érezni a levelek és szirmok hűvös, a gumók és szára érdes érintését. Eszközei éppoly egyszerűen voltak, mint Ő maga. Minden, amit készített, a Természetről, az Életről szól.

Kádár Zoltán - Priszter Szaniszló - Az ​élővilág megismerésének kezdetei hazánkban
Hazánk ​élővilágára vonatkozó tudománytörténeti ismereteinket eddig csupán egy 1953-as szűkszavú munka kísérelte meg áttekinteni. Ez magán viseli az akkori dogmatikus feldolgozásmód jellegzetességeit, és csak a 17. századtól kezdve ad szemelvényeket, kritikákat e témakör csekély számú hazai publikációról. A jelenlegi áttekintés irodalmi és levéltári kutatások alapján mutatja be a magyar élővilág megismerésének kezdeteit, valamint azt a fejlődést, mely a honfoglalás korától kezdődően ezer éven át a reformkorig (1829) ment végbe a növénytan, az állattan, valamint az embertan és az anatómia terén. Nemcsak a hazai fajokról ír, hanem az utazásokon tapasztalt egzotikus élőlényekről is, és ezeket gazdag, jórészt most első ízben publikált képanyaggal illusztrálja. Külön érdekességnek számítanak az első magyar anatómiai és mikroszkopikus ábrázolások a 18. század második feléből, valamint a magyar természettudományos nómenklatúra és terminológia kezdeteinek bemutatása.

Priszter Szaniszló - Adventív ​gyomnövényeink terjedése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Priszter Szaniszló - Hagymások, ​gumósok
Könyvünk ​csak a télálló hagymásokkal, gumósokkal és hagymagumósokkal foglalkozik, ezért pl. nem említi a dáliákat. Így is 1000-1500 faj közül kellene választanunk, ha csakis a szabad földben - legfeljebb kis lombtakarással áttelelő fajokat számítjuk. Miután a szerző a Balkán, a Kaukázus, Közép-Ázsia tájairól a hazai meghonosításra alkalmas fajokat évtizedeken át gyűjtötte és nevelgeti budafoki kertjében, csakis az ő kertjének virágait mutatjuk be - melyekkel nemigen találkozunk a virágkatalógusok lapjain. A grafikus eredetiben festette meg az összes virágot, nyílásuk időrendjében - ami könyvünknek is vezérfonala. A közölt méretek és virítási adatok a 15-20 éves átlagok, a szerző megfigyeléseinek alapján készültek, amelyektől az ország más tájain kisebb eltérések lehetnek. E fajok nem különösebben érzékenyek talaj, hőmérséklet vagy csapadék iránt, így csak a sajátos igényekre térünk ki.

Csapody Vera - Priszter Szaniszló - Magyar ​növénynevek szótára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók