Ajax-loader

Nemes István könyvei a rukkolán


Nemes István - A ​miniszter félrelép
Miközben ​a Parlamentben éjszakai ülés folyik, Vitt Péter miniszter kicsinyke légyottra készül az Astoria szállóban az ellenzék titkárnőjével. Kezdetben minden terv szerint megy. Az elnöki lakosztály elegáns, a pezsgő száraz, a kagyló meleg, Tünde pedig érzéki és szexi bombázó. Atombombázó.Aztán mielőtt elszabadulhatna az orgia, elszabadul a pokol! Miközben a miniszter valami kellemes aláfestő zenét keresgél a rádión, Tünde egy hullát talál az ablakban. Mindketten pánikba esnek. Szinte maguk előtt látják a bulvárlapok szalagcímeit: „Egy hulla társaságában rendezett szexorgiát a miniszter és az ellenzék titkárnője." Az ilyesmi általában egy karrier végét jelenti. A miniszter azonban nem esik kétségbe. Azonnal segítségül hívja a titkárát, Galamb Sándort, és ravasz tervet eszel ki, hogyan szabadulhatnának meg észrevétlenül a hullától. A baj csak az, hogy ezen a szédült éjszakán mindenkinek épp az elnöki lakosztályban van valami elintéznivalója.

Nemes István - "A nemzeti szín és ország czímere ősi jogaiba visszaállíttatik."
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nemes István - Magánkiadás, 2005, ISBN 9632195442, 134 oldal - "A nemzeti szín és ország czímere ősi jogaiba visszaállíttatik"
Nincs fülszöveg.

Nemes István - "A ​nemzeti szín és ország czímere ősi jogaiba visszaállíttatik."
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegedűs Sándor - Kiss András - Nemes István - Román-magyar ​jogi szótár
Társadalmunk ​állampolgára nemcsak jogok és kötelezettségek alanya, hanem teljes jogú és tevékeny részese a jogalkotásnak, jogszolgáltatásnak és államigazgatásnak is. Hozzájárulását az új társadalom építéséhez a tudatos részvétel jellemzi. Ennek alapfeltétele viszont az, hogy az élet egész területén ismerje és megértse, egyszersmind ki is tudja fejezni cselekedetei indítékait és célját. Ezt a megismerést és megértést, a fogalmak tisztázását és azonosítását, anyanyelven való szabatos használatát a jogélet terén és ezáltal a jogtudat kialakítását és az állampolgári nevelést kívánja szolgálni ez a szótár is. Az egyén anyanyelvén gondolkozik, mérlegel és határoz, hogy egy bizonyos magatartást tanúsítson, illetve valamit cselekedjék. De cselekedeteinek, magatartásának minden esetben a jogszabályokhoz kell igazodniuk, az egész társadalom, valamint embertársai és saját érdekében is. Éppen ezért a jogi élettel való kapcsolat, a jogszabályokkal való élés a társadalomban mindenki számára elkerülhetetlen. A jog, a jogászat minden állampolgár ügye; egyfelől a törvényeket mindenkinek ismernie kell, másfelől viszont vannak olyan jogcselekmények, amelyeket a nem jogász is sikerrel elvégezhet és a gyakorlatban el is végez. A jogszabályok ez utóbb említett gyakorlati alkalmazására nemcsak az egyén saját ügyeiben kerül sor (például adásvételek, kölcsönszerződések stb. esetében), hanem a közösségi élet területén is, hogy csak a társadalmi nevelést, bíráskodást, vagyonkezelést vagy az államigazgatásban és jogalkotásban való tevékeny részvételt említsük. A mindennapi élet gyakorlatához előforduló ügyletek szabályozó rendelkezéseit közössége hagyományaként, a tapasztalatok eredményeként alkalmazza és örökíti át mindenki. Vannak természetesen olyan esetek is. amikor az egyén nem ismeri a tételes jogot, mégis helyes jogtudata és jogérzete megóvja attól, hogy helytelen magatartást tanúsítson.

Nemes István - Az ​öböl
Az ​izgalmas, feszes cselekményű regényben a főhős, Marcell egy sikertelen akció után hamis papírokkal érkezik az isten háta mögötti tengeröbölbe. Itt találkozik össze Leóval, a sikeres programozó matematikussal és Péterrel, aki a kis település elöljárója. Marcell puszta megjelenése fokozatosan széttöri a másik kettő nagy nehezen összetákolt, nyugodt életét, mégis, amikor a terroristaelhárítóosztály Marcell nyomára akad, ők elveik, sőt minden józan megfontolás ellenére Marcell oldalára állnak.

Nemes István - Hajja Attila - Secu-terroristák ​Magyarországon
Tudja ​Ön, hogy mi történt december 23-25. között Magyarországon? Arról bizonyára értesült, hogy ezekben a napokban Románia felől helikopterek többször is beléptek a magyar légtérbe. Bizonyára látta a televízióban, olvasta az újságokban, hogy a belügyminisztérium különleges antiterrorista kommandó alakulatát a román határra vezényelték. Az is felkelthette az Ön figyelmét, hogy a honvédelmi miniszter ellenőrizte a harckészültséget a kecsekeméti vadászrepülőknél és egy Budapest környéki légvédelmi alakulatnál. Ha december 23-án Nyírbátorban járt, tapasztalhatta, hogy katonai egységek vonulnak át a városon. Miért volt minderre szükség? Mi az, ami nem került, ami nem kerülhetett nyilvánosságra? Olvassa el ezt a rendkívül izgalmas rgényt, és választ kap ezekre a kérdésekre.

Nemes István - Csillagharcos
Fantasztikus ​játékkönyv, melyben Te vagy a főhős.

Nemes István - Rap ​- Revü - Rómeó
"A ​tágas motorkocsiban alig tucatnyian tartózkodnak; jut ülőhely mindenkinek. Rokkó és Ricsi még mindig a csomagokkal birkóznak; a kisebb szatyrokat ledobálják egy üres ülésre, aztán együttes erővel, megtáltosodva a kalaptartó fölötti csomagtartóra hajítják a mázsás bőröndöt. A nagydarab cigánylány terpeszben megáll a kocsi közepén, szusszanásnyi időt sem hagy csenevész társainak - Főpróba! - jelenti be ellentmondást nem tűrően. Monstruózus jelenség, szinte kitölti a kocsi keresztmetszetét, kezei a magasban, feltör belőle egy korántsem közönséges subidubá. Bombaerős, a lélek legmélyebb bugyráig hatoló, átható hangja van: - Subi-dubi-dubá, yeah!..."

Nemes István - Horváth Mari - Fókafiú
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók