Ajax-loader

Gaál Anikó könyvei a rukkolán


Váradi Péter Pál - Gaál Anikó - Korond ​és vidéke
Az ​Erdély-Székelyföld sorozat ezen kötete Korond és környékének néprajzi érdekességeit, társadalmi struktúráját a fellelhető népi értékeket mutatja be színes felvételek segítségével. Azok számára ajánljuk a könyvet, akik kíváncsiak az erdélyi Székelyföld múltjára, egyúttal betekintést nyerhetnek az ott élő magyarság mai viszontagságos életébe.

Gaál Anikó - Ünnepnapok, ​hagyományok adventtől adventig
Gaál ​Anikó 1994 karácsonyán költözött el közülünk, lassan tíz éve ennek. Szenteste hagyta itt szeretteit, hogy egyenesen Jézus kötényébe távozzon. Az örök égi mező rónáiról szemléli a hátrahagyottarat, az Őt elsiratókat. Emléke előtt tisztelgünk most azzal, hogy az Ünnepnapok – hagyományok című gyűjteményét – mely halála előtt két hónappal jelent meg először – 2., változatlan kiadásban az érdeklődők elé bocsátjuk.Gaál Anikó szívéből sugárzott az érzés, kikívánkozott lelkéből mindaz a gondolat, amit e könyvecskében adventtől adventig összegyűjtött. A szent idő, a megszentelt ünnepek és hétköznapok, a jeles napok, az advent, a várakozás szentsége, a csodavárás, a Krisztussal való találkozás lehetősége uralta rövid életét s tragikus halálát.A belső erő, az ész és az érzelem kettős hatása alkotó harmóniává testesült e gyűjtemény létrehozásában: a népi hagyományok, a szentek ünnepeinek vallásos szertartásai, a vallásos hiedelmek világa szólal meg e műben. Hirdeti mindazt, ami alkotója lelkében megformálódott: az áhítatot, a szeretetet, a hit csodáját. Mert hit nélkül mindez nem születhetett volna meg, a hit ereje erősen motiválta: hit a teremtő erőben, hit a szépség vigasztalásában, hit a lélek megnyugvásában.Kívánom, hogy a gyűjtemény minden egyes írása piros csipkebokorként világítsa be az olvasó lelkét, s adventtől adventig éljenek abban a pünkösdi lángok. Lőwey Lilla

Váradi Péter Pál - Zsigmond Enikő - Gaál Anikó - Alcsík ​és Kászon
Rohanó ​világunkban - sok esetben - nemcsak a gyökereinket, de a jelenünket is eltévesztjük szemünk elől. Ami megmaradt a múltból, s ami még él, létezik jelenünkben, s ami filmszalagon megörökíthető, azt össze kell gyűjteni, ha kell: morzsánként - szemenként, minél többet felmutatni magunknak s másoknak. A fotóalbum összeállítói erre vállalkoztak. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása - részlet: Ezen vidék tájrajzilag nemcsak megragadóan szép, hanem egyszersmint sajátságos is. Mellőzve itten a széleken eredő s csakhamar más irányban elfolyó két Küküllőt, figyelmünket az erdélyi részek két leghatalmasabb folyamára, a Marosra és Oltra fordítjuk. A nedületdús, őserdők borította havasok közt felbuzgó ezen két folyam ugyanazon hegység szülöttje, de eredetöknél csakhamar búcsút mondanak egymásnak, s ellentétes irányt véve, az egyik északnak, a másik délnek tart. A földképződés procedúrájának távol eső, de azért az észlelés körébe vonható korszakában mindkettő hatalmas vízmedenczébe gyűlve, végtelen terjű tóvá alakult; egyszer azonban nagy tömegének hatalmas nyomásával, áttörte a víz az útját álló havasok korlátait és pedig a Maros Gyergyó-Topliczánál, az Olt Tusnádnál s lassanként, százezred évek hosszú során lefolytak, elpárologtak a vizek, a keletkezett folyamok tágas völgyteknőt simítottak magoknak... Az „ERDÉLY - SZÉKELYFÖLD - ALCSÍK ÉS KÁSZON” című ezen kiadványt Erdély ezen tájai iránt érdeklődő, a múltját, jelenét és lakóit megismerni, és remélhetőleg ezt a gyönyörű tájat minél többször személyesen is felkeresni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Kollekciók