Ajax-loader

Tél Tamás könyvei a rukkolán


Szépfalusy Péter - Tél Tamás - A ​káosz
A ​nemlineáris jelenségek korunk több tudományában alapvető szerepet játszanak. Egyik látványos megnyilvánulásuk abban áll, hogy bizonyos körülmények között szabálytalan, kaotikus mozgásformák alakulnak ki, amelyek leírására statisztikus módszereket kell használnunk. A problémakör egyik érdekessége, hogy olyan témákat is érint, pl. turbulencia, amelyek kutatása már a múlt században megkezdődött, és lényegét tekintve mindmáig megoldhatatlan volt. Azt, hogy a káosz vizsgálata éppen napjainkban került az érdeklődés középpontjába, az tette lehetővé, hogy az utóbbi két évtizedben több tudományterületen, így pl. a matematikán és a statisztikus fizikán belül, számos jelentős felismerés minőségileg új helyzetet teremtett. A kaotikus viselkedés vizsgálatára nem mindig elegendőek az ismert matematikai eszközök. A számítógépek viszont kiválóan alkalmazhatóak a káosz tanulmányozására, s ily módon napjainkban új "kísérleti matematika" van kialakulóban. Az a tény, hogy egyszerű nemlineáris differenciálegyenletek megoldása kaotikus is lehet, szemléleti változást igényel mindazokon a tudományterületeken (fizika, meteorológia, mérnöki tudományok, rendszer- és szabályozáselmélet, kémia, biológia, elméleti közgazdaságtan), ahol ilyen típusú egyenletek előfordulnak. Az új szemlélet várhatóan rövid időn belül megjelenik az oktatásban is. A könyv megismerteti az olvasót a káosz univerzális törvényeivel, és egyben számos alkalmazási területet is bemutat.

Tél Tamás - Gruiz Márton - Kaotikus ​dinamika
A ​káosz egyszerű rendszerek bonyolult időbeli viselkedése. A káosz nem térbeli, nem statikus rendetlenség, hanem egy mozgástípus. Számos hétköznapi folyamat (a flipperautomata golyójának mozgása, a kávé tejben történő elkeveredése) mellett szerepel áramkörök működésében, egyes betegségek és járványok lefolyásában, gazdasági részfolyamatokban és jóval nagyobb időléptékben is: például a Naprendszer alkotóelemeinek mozgásában. Annak ellenére, hogy a káosz szabálytalan, sőt véletlenszerű, megfelelő ábrázolásban határozott szerkezettel, az ún. fraktálszerkezettel társul, mely minden nagyításban újabb és újabb részleteket tár fel. A káosz vizsgálata újfajta geometriai szemlélettel, eddig nem tapasztalt esztétikájú grafikus ábrázolással jár. Könyvünk a klasszikus mechanika keretén belül - melynek alaptörvényeit minden középiskolás ismeri - mutatja be a káosszal kapcsolatos jelenségeket. Talán itt a legmeglepőbb az a tény, hogy a valószínűségi szemlélet a kaotikus folyamatok érdemi megértésében elkerülhetetlen. A könyv elsősorban a felsőoktatás hallgatóihoz szól, de jelentős részeit a matematikában kevésbé jártas érdeklődők is megérthetik.

Horváth Zalán - Tél Tamás - Elméleti ​fizikai példatár 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók