Ajax-loader

Monica McCarty könyvei a rukkolán


Monica McCarty - Az ​Őrszem
William ​Wallace, a rettenthetetlen skót szabadságharcos halott. Skócia az angolok igáját nyögi. Klánok ragadnak kardot klánok ellen. A remény lángja azonban még nem hunyt ki. A skót Robert the Bruce úgy dönt, a Felföld és a Hebridák legendás harcosaiból titokban megkísérli a valaha volt legkiválóbb csapatot megszervezni, hogy egyesült erejüket felhasználva szerezze meg a trónt, és ezzel ismét kivívja Skócia függetlenségét... Arthur Campbell kivételes harcos. Pengeéles érzékeiről híres, és ha a helyzet úgy kívánja, felderítőként észrevétlenül beszivárog bármely csapat állásai mögé. Épp ezért Robert the Bruce különös feladattal bízza meg: férkőzzön az ellenséges MacDougall klán soraiba, amelynek vezetője nem más, mint Arthur apjának kegyetlen gyilkosa. A szívében bosszút forraló harcos azonban nem várt akadállyal találja magát szemben - egy mézszőke hajú szirén vonja bűvkörébe, aki történetesen a klánfőnök lánya. A közelgő háború veszélye egymás karjába sodorja őket, míg végül a harcosnak el kell döntenie, mi a fontosabb számára: a bosszú vagy a szerelem... A Felföld rettegett fiai-sorozat harmadik darabját tartja kezében az olvasó: a rettenthetetlen harcosok és szerelmeik kalandos és buja történetei folytatódnak.

Monica McCarty - Az ​Újonc
William ​Wallace, a rettenthetetlen skót szabadságharcos halott. Skócia az angolok igáját nyögi. Klánok ragadnak kardot klánok ellen. A remény lángja azonban még nem hunyt ki. A skót Robert the Bruce úgy dönt, a Felföld és a Hebridák legendás harcosaiból titokban megkísérli a valaha volt legkiválóbb csapatot megszervezni, hogy egyesült erejüket felhasználva szerezze meg a trónt, és ezzel ismét kivívja Skócia függetlenségét... A forrófejű és vakmerő Kenneth Sutherlandre élete legnagyobb kihívása vár: be akar kerülni Robert the Bruce rettegett felföldi harcosainak a sorába. Az épp az dő tájt megrendezett Felföldi Játékok erre remek lehetőséget is kínálnak. A siker kapujában, egy védtelen - és meglehetősen buja - pillanatban, az istálló mélyén azonban rabul ejti őt egy ártatlan női szempár, és képtelen lesz kiűzni a fejéből... Nincs ezzel másként ama ártatlan szempár birtokosa, Lady Mary sem, aki úgy érzi, a férfi teljesen megbabonázta. A férje kivégzését követően igyekezett jóformán láthatatlanná válni, nehogy felhívja magára a bosszúszomjas angol király figyelmét, de az istállóban látottaktól igencsak felforr a vére. Úgy határoz, egyetlen éjszakára hagyja magát elcsábítani - csupán egyetlen forró éj, mindenféle ígéretek, kötöttségek nélkül. A harcos csókját megízlelve azonban rájön: ennél többre vágyik. De vajon megkaphatja azt, amit akar: Kenneth szívét? A Felföld rettegett fiai-sorozat hatodik kötetét tartja kezében az olvasó: a harcosok és szerelmeik történetei folytatódnak.

Monica McCarty - A ​Sólyom
William ​Wallace, a rettenthetetlen skót szabadságharcos halott. Skócia az angolok igáját nyögi. Klánok ragadnak kardot klánok ellen. A remény lángja azonban még nem hunyt ki. A skót Robert the Bruce úgy dönt, a Felföld és a Hebridák legendás harcosaiból titokban megkísérli a valaha volt legkiválóbb csapatot megszervezni, hogy egyesült erejüket felhasználva szerezze meg a trónt, és ezzel ismét kivívja Skócia függetlenségét… Erik MacSorley-nál senki sem ismeri jobban a tengert: még sohasem találkozott olyan széllel, amelyet ne tudott volna legyűrni, sem olyan asszonnyal, akinek szívét ne nyerte volna el. Egészen addig, amíg az ír partoknál ki nem húz egy fiatal nőt a vízből. Erik magával viszi a lányt, aki nem más, mint Lady Elyne de Burgh, az írek leghatalmasabb nemesének bátor gyermeke. Bár Ellie megpróbál ellenállni a férfi vonzerejének, Erik vágya megtöri az ellenállását, szívében eddig ismeretlen érzéseket keltve. A két fiatal lassan kibontakozó szerelmét azonban veszély fenyegeti: a skótok és az angolok között zajló baljós háborúban éppen ellentétes oldalon állnak. Képes lesz-e legyőzni az akadályokat Ellie odaadó szerelme és Erik önfeláldozása? A Felföld rettegett fiai-sorozat második darabját tartja kezében az olvasó: a rettenthetetlen harcosok és szerelmeik kalandos és buja történetei folytatódnak.

A_harcos
elérhető
17

Monica McCarty - A ​Harcos
William ​Wallace, a rettenthetetlen skót szabadságharcos halott. Skócia az angolok igáját nyögi. Klánok ragadnak kardot klánok ellen. A remény lángja azonban még nem hunyt ki. A skót Robert the Bruce úgy dönt, a Felföld és a Hebridák legendás harcosaiból titokban megkísérli a valaha volt legkiválóbb csapatot megszervezni, hogy egyesült erejüket felhasználva szerezze meg a trónt, és ezzel ismét kivívja Skócia függetlenségét… Tor MacLeod, a páratlan kardforgató a klánjának él. Egy könyörtelen leszámolást követően sok-sok év alatt, vérrel-verejtékkel tud békét és jólétet teremteni emberei számára. Nem hajlandó elköteleződni sem a skótok, sem az angolok oldalán. Mégis felkérik, hogy képezze ki és vezesse Robert the Bruce maroknyi, ám annál félelmetesebb csapatát. Hiába ajánlanak azonban számára egy gyönyörű menyasszonyt és vele busás hozományt, nemet mond. Aljas ármánnyal végül térdre kényszerítik, így kénytelen nőül venni a feleségül kínált, valóban meseszép és romantikus ábrándokkal teli, burokban nevelkedett lányt, Christinát. A nemkívánt házasság megannyi próbatétel elé állítja a két fiatalt. Rájönnek azonban, hogy van valami, amiért még a vészterhes időkben is érdemes élni és küzdeni – amíg csak lehet… A Felföld rettegett fiai-sorozat első darabját tartja kezében az olvasó: a rettenthetetlen harcosok és szerelmeik kalandos és buja történetei folytatódnak.

Monica McCarty - A ​Vipera
William ​Wallace, a rettenthetetlen skót szabadságharcos halott. Skócia az angolok igáját nyögi. Klánok ragadnak kardot klánok ellen. A remény lángja azonban még nem hunyt ki. A skót Robert the Bruce úgy dönt, a Felföld és a Hebridák legendás harcosaiból titokban megkísérli a valaha volt legkiválóbb csapatot megszervezni, hogy egyesült erejüket felhasználva szerezze meg a trónt, és ezzel ismét kivívja Skócia függetlenségét... Lachlan McRuairi - vagy ahogy harcostársai nevezték, a Vipera - kegyetlen, erőszakos, megalkuvó férfi hírében áll, aki az erszényén túl senkihez sem hűséges. Egy nap váratlan feladattal bízzák meg: vigye el biztonságban Isabella MacDuffot a király megkoronázására. A makacs asszony ugyanis úgy döntött, férjét elárulva, családja örökös jogával élve maga emeli trónra Robert the Bruce-t. Lachlan maga sem tudja, milyen fába vágja a fejszéjét a küldetés elvállalásakor - a büszke, érzékien szép grófné ugyanis akarva-akaratlan megbabonázza őt. Bellának bátor tettéért azonban szörnyű árat kell fizetnie: nemcsak a szabadságától, de a lányától is megfosztják. Szörnyű rabsága idején egyedül az a remény tartja életben, hogy egyszer még viszontláthatja szeretett leányát. És ezért hajlandó szinte bármire. Még arra is, hogy ha kell, testét-lelkét eladja a rettenhetetlen harcosnak, akinek valamilyen oknál fogva képtelen ellenállni. Közös útjuk alatt Lachlant és Isabellát megannyi kalandos és veszélyes helyzet elé állítja az élet, miközben mindketten óriási küzdelmet vívnak: Bella a lányáért és a boldogságért, Vipera pedig azért, hogy újra képes legyen szeretni. A Felföld rettegett fiai-sorozat negyedik darabját tartja kezében az olvasó: a rettenthetetlen harcosok és szerelmeik kalandos és buja történetei folytatódnak.

Monica McCarty - A ​Vadász
William ​Wallace, a rettenthetetlen skót szabadságharcos halott. Skócia az angolok igáját nyögi. Klánok ragadnak kardot klánok ellen. A remény lángja azonban még nem hunyt ki. A skót Robert the Bruce úgy dönt, a Felföld és a Hebridák legendás harcosaiból titokban megkísérli a valaha volt legkiválóbb csapatot megszervezni, hogy egyesült erejüket felhasználva megszerezze a trónt, és ezzel ismét kivívja Skócia függetlenségét... Ewen Lamontot, a Felföld legjobb nyomolvasóját nem mindennapi feladattal bízzák meg. Meg kell találnia Robert egyik küldöncét, aki fontos küldetést teljesít - álruhában. Ewennek egyszer már volt szerencséje a tüzes Genna nővérhez, aki egy ártatlan, lopott csókkal örökre az emlékezetébe véste magát. Most azonban, hogy a férfi már tudja, ki ő, és miféle feladatot vállalt, még fontosabbnak érzi, hogy mindenáron gondoskodjon a biztonságáról. Csakhogy a gyönyörű apáca igen makacs és vad természetű - meglehet, hogy a felföldi harcos élete legnehezebb kihívásával találja szembe magát? Miután Lady Janet - azaz Genna nővér - három esztendővel korábban sikertelenül próbálta kiszabadítani a testvérét az angolok markából, úgy dönt, küldöncként segíti Robert ügyét - egészen addig, amíg meg nem ismerkedik a szörnyen jóképű, ám kérges szívű harcossal. Kettejük között valósággal izzik a levegő, és minden nappal közelebb kerülnek egymáshoz. Amikor azonban Janet árulást sejt, merész tettre szánja el magát. Az üzenetnek ugyanis, amelynek a birtokába jut, minél előbb célba kell érnie, mert az nemcsak a tárgyalások kimenetelére lehet hatással, hanem a király életére is... A Felföld rettegett fiai-sorozat hetedik kötetében folytatódnak a skót harcosok és szerelmeik történetei.

Monica McCarty - Az ​Íjász
Amikor ​a kiváló íjász, Gregor MacGregor egy küldetés során lelepleződik, és ezzel veszélybe sodorja a társait, a király parancsára hazatért, hogy egy időre meghúzza magát a birtokán. Itt azonban újabb küzdelem várja: immár felnőtt gyámja, Cate of Lochmaben ugyanis minden eszközt bevet annak érdekében, hogy elcsábítsa a húzódozó férfit.

Monica McCarty - The ​Rock
The ​first time he caught sight of Elizabeth Douglas, Thomas MacGowan thought she was a princess. To the son of the castle blacksmith, the daughter of the powerful Lord of Douglas might as well be. When it becomes clear that his childhood companion will never see him as a man she could love, Thom joins Edward Bruce’s army as a man-at-arms to try to change his lot. If he’s harbored a secret hope that he could close the gap between them, he faces the cold, hard truth when Elizabeth comes to him for help. She might need the boy who used to climb cliffs to rescue her brother from the hands of the English, but she would never see the son of a smith as a man worthy of her hand.

Monica McCarty - The ​Viper
The ​war for Scotland’s sovereignty rages on—as Robert the Bruce is crowned king and the Highland Guard, his elite fighting force of legendary warriors, battle for land . . . and love. Prized for his snakelike stealth and deadly strikes, Lachlan “Viper” MacRuairi is a warrior to enlist but not to trust. His only loyalty is to his purse, his indifference sealed by bitter betrayal. All that changes when Lachlan is tasked to protect and deliver Bella MacDuff to the king’s coronation—and the proud, lushly sensual countess unwittingly challenges him to his greatest battle yet: to love again. Passionate and devoted, Bella has defied Britain’s king and her own husband to place the crown on Bruce’s head, and for this she pays a terrible price: Losing her daughter and her freedom to her husband’s vengeance. Imprisoned with barbaric cruelty, she vows to reclaim her child, even if it means selling her soul—and her body—to a dark, lethal warrior whose eyes glint like steel, but who makes her skin tingle and her breath race. Together they embark on a rogue mission with sinister twists and turns that threatens not only Bella’s gamble to save her daughter—but also her heart.

Monica McCarty - The ​Raider
After ​consolidating his gains against the enemy English, King Robert the Bruce of Scotland sends his best soldiers to fortify the lawless borders. These legendary warriors of the Highland Guard let nothing come before king and country—except the calling of their heart. Of all Bruce's elite warriors, Robert "Raider" Boyd is the most formidable. A true patriot whose bare hands are a deadly weapon, Robbie is the fierce enforcer of the Guard, and his hatred of the English has been honed to a razor-sharp edge. But vengeance proves bittersweet when his enemy's beautiful sister falls into his hands and he finds himself fighting temptation—a battle he badly wants to lose. Lady Rosalin Clifford barely recognizes the rebel prisoner she saved from execution six years ago. Though her girlish ideals for fairness have matured into a passion for justice, Rosalin believes she betrayed her brother when she helped this dangerous man escape. Now her traitorous act has come back to haunt her. But she can't deny the longing this tormented warrior ignites in her, or deny the passion that turns sworn enemies into lovers. Is the gentle love of a true English Rose enough to free Scotland's most brutal warrior from a path of vengeance—before it's too late?

Monica McCarty - The ​Saint
Robert ​the Bruce consolidates lands and loyalty in a bold war for Scotland’s independence, as his elite team of warriors, the Highland Guard, fight for king, country . . . and love. Magnus MacKay is the ultimate Highlander: tough, proud, able to master any terrain and to best his enemies. Called “the Saint” for his refusal to discuss women, as well as for his cool and steady leadership, Magnus hides a painful truth. It isn’t virtue or piety that keeps him silent, but a wound of love and loss that cuts so deep he cannot bear to speak of it. But when the woman who refused him is betrothed to his friend and fellow Guardsman, Magnus is tested by love’s battle cry. A wild and innocent beauty, Helen chose family duty over her desire for Magnus. Now the anger in his eyes mirrors the tormented regret in her heart. But as deadly subterfuge stalks the King and his Guard, Helen vows to right her youthful mistakes with a woman’s determined spirit. Still, Magnus harbors secrets and an iron will not to weaken to temptation—or heartache—again. But as danger looms, it’s the kiss not of a saint, but of a sinner, that can save them.

Monica McCarty - The ​Hawk
Handpicked ​by Robert the Bruce to help him in his quest to free Scotland from English rule, the elite warriors of the Highland Guard face their darkest days. When Bruce is forced to flee, his bid for freedom rests on the shoulders of one extraordinary warrior. Erik MacSorley is a brilliant seafarer who has never encountered a wind he could not harness or a woman he could not win—until he drags a wet, half-naked “nursemaid” out of the waters off the Irish coast. Ellie’s ordinary appearance belies the truth: She is in fact Lady Elyne de Burgh, the spirited daughter of the most powerful noble in Ireland. Worse, this irresistible woman is determined to prove herself immune to Erik’s charms—a challenge he cannot resist. Her captor may look every inch a rugged warrior, but Ellie vows that it will take more than a wickedly suggestive caress to impress her. Yet Erik will sweep away Ellie’s resistance with a desire that resonates deep within her heart. Still, he is a man driven by loyalty, and she is a woman with secrets that could jeopardize Bruce’s chance to reclaim his throne. As the battle for king and country sounds across the shores, will Ellie’s love be enough to finally tame the legend known as the Hawk?

Monica McCarty - The ​Striker
Six ​years ago, Eoin "Striker” MacLean endured the greatest betrayal of his life, a disaster that led Robert the Bruce to a crushing defeat and left Eoin without the spirited woman who ruled his heart. Eoin knew that falling in love with his sworn enemy’s daughter was risky, dividing him between a possessive desire for beautiful Margaret MacDowell and an undying loyalty to his king. He promised Bruce that he would keep his fiery bride in the dark about the elite Highland Guard, but he could not predict the dire consequences his secret would have on his young marriage. Nor could he foresee how surrendering to temptation could cripple Bruce’s cause, forcing Eoin to blame his wife—and himself for trusting her. Now, as Bruce prepares to challenge the resistance’s remaining strongholds, Eoin finally has his chance for revenge against the woman he once loved so fiercely and her entire clan. But when ferociously independent Margaret reveals a surprise that unites her with Eoin, neither of them will let their love go down without a fight

Monica McCarty - The ​Recruit
Scotland’s ​King Robert the Bruce is retaking his kingdom from the invading English. To win, he’ll need all the grit and courage of his elite band of warriors, the Highland Guard, men who fight without fear and love without limits. Fiery, aggressive, and bold, Kenneth Sutherland is a true champion—skilled with any weapon and driven to win. Now Kenneth is ready for his greatest challenge: joining Robert the Bruce’s secret army to fight among the elite. Kenneth’s best chance to attain that honor is by winning the Highland Games. Focused and prepared for victory, he is caught off guard by a lovely wisp of a woman—and a stolen moment of wicked seduction. Her innocent arousal and her shameless hunger fire his blood. He will win his place in the guard—and in Mary of Mar’s bed. The ruggedly handsome hero-in-the-making stirs a heart that should know better. Mary vows that her surrender will be sport only—no promises, no heartbreak, just one night of incredible passion. Nothing, she swears, will persuade her to give up her hard-wrought independence and put her fate in the hands of another powerful man. But with every gentle touch and heart-pounding kiss, Kenneth makes her want more. Now Mary wants his heart. But is this determined champion willing to surrender everything for love?

Monica McCarty - A ​Haramia
Bruce ​elit katonái közül Robert ,,Haramia" Boyd a legfélelmetesebb. Igazi hazafi, akinek puszta keze halálos fegyver, és mindennél jobban gyűlöli az angolokat. Ám a bosszú keserédessé válik, amikor egy rajtaütés során véletlenül foglyul ejti legfőbb ellensége húgát, és a férfinak meg kell küzdenie a szenvedéllyel - egy olyan csatában, ahol semmiképp sem akar veszíteni. Lady Rosalin Clifford alig ismeri fel a lázadó rabot, akit évekkel korábban megmentett a kivégzéstől. Az igazság iránt mélyen elkötelezett lányt éveken át gyötörte a lelkiismerete, amiért cserben hagyva a bátyját, segített megszökni a veszélyes férfinak. Az árulása most újra kísérteni kezdi, ám nem tud ellenállni a megkínzott harcosnak és a szenvedélynek. De vajon egy igazi angol rózsa szerelme elég ahhoz, hogy felszabadítsa Skócia legrettegettebb harcosát a bosszú terhe alól, mielőtt túl késő lenne?

Monica McCarty - A ​Szent
William ​Wallace, a rettenthetetlen skót szabadságharcos halott. Skócia az angolok igáját nyögi. Klánok ragadnak kardot klánok ellen. A remény lángja azonban még nem hunyt ki. A skót Robert the Bruce úgy dönt, a Felföld és a Hebridák legendás harcosaiból titokban megkísérli a valaha volt legkiválóbb csapatot megszervezni, hogy egyesült erejüket felhasználva szerezze meg a trónt, és ezzel ismét kivívja Skócia függetlenségét... Magnus MacKay kemény, büszke harcos - bármilyen terepen jól kiismeri magát, kíméletlenül leszámol az ellenfeleivel, és mindig higgadtan cselekszik. Harcostársai azonban furcsállják, hogy a férfi sosem beszéli meg velük a nőügyeit, ezért a Szent fedőnevet aggatják rá. Csupán néhányan sejtik, hogy e hűvös külső csak álca, hogy a férfi leplezni tudja a titkát. A visszautasított szerelmes sajgó sebét, úgy tűnik, még az idő sem képes begyógyítani. Különösen, ha az egyik harcostársa és hamarosan megkötendő frigye folyton emlékezteti erre... A vadóc, ártatlan szépséget, Helent fiatalon válaszút elé állítja az élet: a szerelme és a családja iránti kötelességei között kell döntenie, és végül rosszul választ. A sors azonban tálcán kínálja neki a lehetőséget, hogy végzetesnek tűnő hibáját jóvátegye: a király és kísérete - soraiban a lány által imádott férfival, Magnusszal - felföldi körútján a családja várába is ellátogat. Kiderül, hogy az eltelt évek alatt a két fiatal közt izzó vágy mit sem csillapodott. Helen elhatározza, hogy megpróbálja meglágyítani Magnus szívét, de egyikőjük sem sejti, hogy valaki gonosz ármányt sző a király ellen, amellyel mindnyájuk életét veszélybe sodorja... A Felföld rettegett fiai-sorozat ötödik kötetét tartja kezében az olvasó: a harcosok és szerelmeik történetei folytatódnak.

Monica McCarty - The ​Chief
AN ​ELITE FIGHTING FORCE UNLIKE THE WORLD HAS EVER SEEN . . . Scouring the darkest corners of the Highlands and Western Isles, Robert the Bruce handpicks ten warriors to help him in his quest to free Scotland from English rule. They are the best of the best, chosen for their superior skills in each discipline of warfare. And to lead his secret Highland Guard, Bruce chooses the greatest warrior of all. The ultimate Highland warlord and a swordsman without equal, Tor MacLeod has no intention of being drawn into Scotland's war against the English. Dedicated to his clan, the fiercely independent chief answers to no one - especially not to his alluring new bride, bartered to him in a bid to secure his command of the deadliest fighting force the world has ever seen. The treacherous chit who made her way to Tor's bed may have won his hand, but she will never claim his heart. Although her husband's reputation is as fierce as his manner, Christina Fraser believes that something softer hides beneath his brutal shell. But the only warmth she feels is in their bed, in glorious moments of white-hot desire that disappear with the dawn. When Christina's reckless bid to win her husband's love goes awry and thrusts them into danger on the eve of war, Tor will face his ultimate battle: to save his wife and to open his heart - before it's too late.

Monica McCarty - The ​Ghost
An ​undercover warrior and her sworn enemy play a seductive game of cat-and-mouse in _New York Times_ bestselling author Monica McCarty’s sexy new Highland Guard novel. Joan Comyn swore allegiance to Robert the Bruce the day she witnessed England’s barbarous king torturing her famous mother, Scot patriot Bella MacDuff. Now the mysterious beauty slips into men’s hearts like a specter and entices England’s most illustrious barons to unwittingly divulge their secrets, then shares them with her king. Known only as the Ghost even among her Highland Guard brethren, Joan has become the most wanted traitor in England. The man determined to uncover her identity poses her biggest threat yet. Alex Seton once stood with Bruce but now fights for the enemy. Though Joan knows she must avoid the handsome warrior or risk discovery, his knightly chivalry touches a place in her long since buried. When his suspicions grow apparent, Joan realizes she must do everything in her power to stop Alex from revealing her mission and convince the powerful fighter to join forces with the Highland Guard once more. But as the ultimate battle in the great war approaches, will Alex choose love or honor?

Monica McCarty - The ​Rogue
A ​novella set in the world of _New York Times_ Bestselling Author Monica McCarty's Highland Guard Series. What’s not to love? Not only is Sir Thomas Randolph, Earl of Moray, one of the most important and wealthiest men in the kingdom, he’s charming, devastatingly handsome, and the favored nephew of King Robert the Bruce. Even so, when Isabel “Izzie” Stewart meets the vaunted knight, she’s glad he’s her cousin’s soon-to-be betrothed and not hers. He takes himself far too seriously, to her mind, and seems to be acting out the role of the “perfect” knight. In her experience, men who are too good to be true usually are. But when Izzie starts to wonder whether her first impressions might have been wrong, she discovers a complex, compelling man who is far from perfect and more seductive than she ever imagined. (This is an novella of approximately 50,000 words).

Monica McCarty - The ​Knight
A ​novella set in the world of New York Times Bestselling Author Monica McCarty's Highland Guard Series. The year is 1311, and the battle for Scotland’s independence rages on… Stripped of his lands by the English king who killed his father, James Douglas will do whatever it takes to see his clan’s honor and fortune restored. The ambitious young knight, whose dark visage, powerful stature, and ferocity in battle has earned him the epithet “the Black,” knows he must use fear, force, and intimidation to defeat the English, put Robert the Bruce on Scotland’s throne, and restore the honor of the Douglas name. Nothing and no one will get in his way. Not even the lass who captured his heart in childhood and still holds it in her delicate hands. Joanna Dicson has loved James Douglas for as long as she can remember. That she is “only” the daughter of the marshal of Douglas Castle has never concerned her. Yet even as James’s ruthless reputation grows, and despite the warnings of others to guard her heart—and her virtue—against him, Joanna never dreams he will turn on her. He loves her and would never hurt her. But when James returns to Douglas to force the English garrison from his castle, Joanna learns that their love is nothing against his ambition. His marriage—like everything else—will be a means of bettering his clan. Heartbroken and humiliated, Joanna is left alone with a secret that may destroy them both. (This is a novella of approximately 45,000 words.)

Monica McCarty - The ​Arrow
As ​King Robert the Bruce of Scotland plots to retake his English occupied castles, he needs the stealth and skill of his elite soldiers, the Highland Guard. Fearless and indomitable, no men are more loyal to their king, or cherished by the women they love. The talents of legendary marksman Gregor “Arrow” MacGregor are crucial now, as Bruce moves to reclaim his Scottish holdings. Gregor is considered the most handsome man in Scotland, and his fame as an archer is rivaled only by his reputation with the lasses as a heartbreaker. But when his infamous face is exposed during a covert mission, Gregor is forced to lay low. He returns home only to find a new battle waiting: a daring game of seduction involving his now very grown up and very desirable ward, Cate of Lochmaben. A born fighter, Cate was clinging to life when Gregor rescued her after a vicious English raid on her village left her mother dead. But five years later, the once scrappy orphan Gregor took under his protection has become a woman. Brave, strong, and skilled in warfare, Cate is determined to lay claim to the warrior who refuses to be trapped. The heat in his eyes tells her she has his attention . . . and his desire. But will Gregor allow his heart to surrender before danger finds them, and the truth of Cate’s identity is revealed?

Monica McCarty - The ​Hunter
The ​war for Scotland’s freedom continues as King Robert the Bruce battles on. At his command is an elite army of trained warriors, soldiers dedicated to their king, their country—and to the remarkable women they love. Prized for his unbeatable tracking skills, Ewen “Hunter” Lamont accepts a dangerous assignment: locate a missing undercover courier. But this is no ordinary target. Ewen has met his prey before as “Sister Genna,” a fiery, forbidden woman forever etched in his memory after one stolen, sinful kiss. Now that he knows her real identity, he’s more determined than ever to keep her safe. But without the protection of the veil between them, fighting the allure of the beautiful lass may be the toughest battle this extraordinary warrior has ever faced. After her ill-fated attempt three years ago to rescue her twin sister, Janet of Mar has found salvation acting as a royal messenger—until she surrenders to a darkly handsome warrior whose rough, sensual kisses stir feelings the woman in her can’t deny. But when betrayal leads to danger, and a crucial communiqué is put in jeopardy, Janet has no choice but to put her faith in the hunter who can find anything—perhaps even her heart.

Monica McCarty - The ​Ranger
Chosen ​to help Robert the Bruce in his quest to free Scotland from English rule and claim his crown, the legendary team of warriors known as the Highland Guard battles on. Embedded deep behind enemy lines, Arthur “Ranger” Campbell is prized for his razor-sharp senses and his ability to blend into the shadows. But when Arthur infiltrates the clan of the chieftain who murdered his father, his heart is locked on revenge. Inside he faces unexpected resistance from the sweetest of obstacles—a honey-haired siren who is his enemy’s daughter. Intrigued by this ruggedly handsome newcomer to her father’s forces, the vivacious, enchanting Anna MacDougall is a woman whose skill at uncovering deception rivals Arthur’s own. Though yearning for a quiet life with a good man to love, Anna is drawn to this mysterious knight whose eyes devour her but whose words push her away. As danger, treachery, and the threat of looming war draw them closer into each other’s arms, a warrior made of steel must make a choice from the heart: love or revenge.

Kollekciók