Ajax-loader

Tamás Gábor könyvei a rukkolán


Tamás Gábor - A ​biztosításügy története Magyarországon
A ​biztosítás bizalmat kelt. Kitartásra, küzdelemre bátorít. A jövő esélyeitől való rettegést megszünteti. A gazdálkodónak biztosítékot nyújt... minimumára csökkenti a természeti erők kártékony hatását fennakadás nélküli munkálkodást... a veszteség pótlását és újbóli gazdálkodásnak megkezdését teszi lehetségessé... A biztosítás folytonosan ösztönöz kisebb megtakarításokra... ily módon a termelés fokozásához járul, szorgalomra, megfeszített erővel való munkásságra, felesleges kiadások elkerülésére buzdít... Az egyes emberben annak tudatát ébreszti, hogy egyedül az ő erős akaratától, áldozatkészségétől és önmegtartóztatásától függ, vajon hozzátartozói és ő maga megmenekülhetnek-e a vagyoni csapásoktól. A személyes felelősség érzését erősíti s függetleníti a biztosítottat mások alamizsnájától, a segélyezésnek szükségétől. A szakma múltja maga a szakma, vallja előszavában a szerző, aki maga is gyakorlati művelője a biztosítási ágazatnak. Egyetlen szakma sem lehet sikeres saját történetének ismerete, a múlt tapasztalatainak tudatformáló ereje nélkül. Több, mint két évszázada 1807-ben alapították meg Magyarországon az első biztosítótársaságot, a Révkomáromi Császári és Királyi Szabadalmas Hajózásbátorságosítót. A biztosítás eszméjének megjelenését ugyanakkor tetten érhetjük már a római kori temetkezési egyletekben, a középkori céhek és bányászok társládáiban, vagy a szepesi városok XVIII. századi tűzkártérítő társaságaiban. A kötet, amelyet kezében tart a Tisztelt Olvasó, az intézmény meghonosításának első, küzdelmes évtizedeivel foglalkozik. Lapjain a hőskor szellemisége elevenedik meg, a fenti, 120 évvel ezelőtti lexikonkivágáshoz hasonló aktualitással.

Daragó Sándor - Preisler József - Tamás Gábor - A ​kutyakiképzés alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gerse László - Tamás Gábor - Híres ​magyar cégek / Famous hungarian companies
Amikor ​a magyar vállalkozások hazai és nemzetközi esélyeiről szót ejtünk, nem hagyhatunk ki egy rendkívül fontos tényezőt, a produktumokban testet öltő kulturális-szellemi kincset, a hagyományokat és az azokat a korszerű követelményekhez igazítani képes innovációt. A könyvünkben szereplő vállalkozások mindegyike rendkívül szerencsés ebben a megközelítésben: sikerük az úgynevezett „emberi tényező" nélkül elképzelhetetlen lett volna. Bárhova lapozunk a könyvben, a bemutatott vállalkozások mindegyike mögött szilárd bázisként megjelenő szellemi tőke előtt meg kell emelnünk a kalapunkat.

Kollekciók