Ajax-loader

Allen Ginsberg könyvei a rukkolán


Allen Ginsberg - A ​leples bitang
Az ​1926-ban született amerikai költő grandiózus "szerelmes verse", az Üvöltés 1955-56-ban keletkezett, a legjobbkor, a leginkább időben: programnyilatkozata, politikai és társadalmi manifesztuma lehetett a Mammon, a Moloch hatalmára fülsiketítő nemmel felelő "leples bitangoknak": az amerikai beat-nemzedéknek. Azóta közel harminc év telt el: újabb lázadások söpörtek végig a világon és haltak el, a régi beatnikek elhallgattak, eltűntek (vagy a Halál vagy a "sárga ház" ölelte őket örökre keblére) - Ginsberg azonban maradt. Mert költészete nem egyetlen divat-konjunktúra terméke - sokkal inkább egy alapjaiban rendíthetetlen magatartásé és világnézeté: a minden jobb sorsra érdemes és elnyomott kisebbség fájdalmát már-már perverzül személyesen átélő költő nem maradt megénekelni való "anyag" híján az elmúlt három évtizedben. S ez a lényegében érzékeny és sérülékeny alkat - némi rezignáltság ellenére - megőrizte korai, kihívó, rosszabb pillanataiban taszító exhibicionizmusát is. Legjobb verseiben viszont ez az exhibicionizmus nem egyszerűen polgárpukkasztó elem, hanem a feltárulkozás döbbenetes hatású segédeszköze. Az idő múlásával sokal költője lett, ha nem is mindenkié. De még azok a versértők is, akik nem tudják egészében befogadni költői világát, még ők sem tagadják meg tőle a kivételes tehetség iránti tiszteletet. Mert az ma már nyilvánvaló, hogy a csúcsformájában üvöltő-lihegő-éneklő Ginsberg joggal tekintheti magát a nagyapjának vallott Whitman méltó utódának, az első patrónusaként fellépő William Carlos Williamst pedig egyenrangú társának. S talán még William Blake sem sértődne meg, ha tudná, hogy Ginsberg az ő profétikus látomásaiban véli felfedezni költészetének gyökereit.

Allen Ginsberg - The ​Letters of Allen Ginsberg
Allen ​Ginsberg (1926–1997) was one of twentieth-century literature’s most prolific letter-writers. This definitive volume showcases his correspondence with some of the most original and interesting artists of his time, including Jack Kerouac, William S. Burroughs, Gregory Corso, Neal Cassady, Lionel Trilling, Charles Olson, Lawrence Ferlinghetti, Philip Whalen, Peter Orlovsky, Philip Glass, Arthur Miller, Ken Kesey, and hundreds of others. Through his letter writing, Ginsberg coordinated the efforts of his literary circle and kept everyone informed about what everyone else was doing. He also preached the gospel of the Beat movement by addressing political and social issues in countless letters to publishers, editors, and the news media, devising an entirely new way to educate readers and disseminate information. Drawing from numerous sources, this collection is both a riveting life in letters and an intimate guide to understanding an entire creative generation.

Allen Ginsberg - Indian ​Journals
Indian ​Journals took half a decade ti transcribe and edit; when jt was originally published in 1970 it catalyzed a large movement of young Western pilgrims to explore India and Eastern thought. This new edition contains an updated and expanded section of newly discovered photographs taken by Ginsberg during his time spent in India.

Allen Ginsberg - Selected ​Poems, 1947-1995
Chosen ​by Ginsberg himself from nearly fifty years of experimental, groundbreaking verse, this selection, in his words, ‘summarizes what I deem most honest, most penetrant of my writing’, and includes lesser known and later works which go beyond his iconic Beat Generation image. Presented chronologically, and ranging from early works such as ‘Paterson’ (1949) to selections from White Shroud (1980–85) and Cosmopolitan Greetings (1986–92), and including the classic poems Howl (1955–56) and Kaddish (1959–60) as well as songs, recent uncollected poems and notes by the author, this volume brings together the most intensely personal verse of a great American poet – incandescent explorations that expand the consciousness with their breadth of vision and depth of humanity.

Allen Ginsberg - Collected ​Poems
This ​is the only volume to bring together all of Allen Ginsberg's published verse in its entirety, celebrating half a century of brilliant work from one of America's greatest poets. Presented chronologically, it sets Ginsberg's verse against the story of his extraordinary life: from his most famous landmark works "Howl" and "Kaddish" to the poems of "White Shroud" and "Cosmopolitan Greetings", and on to his later writings such as the caustically funny "Death and Fame", the provocative "New Democracy Wish List" and the elegiac "Things I'll Not Do (Nostalgia)".Ginsberg, as chief figure among the Beats, fomented a social and political revolution, yet his groundbreaking verse also changed the course of American poetry with its freewheeling spontaneity, rawness, honesty and energy. Also containing illustrations by Ginsberg's artist friends, illuminating notes to the poems, original prefaces and photographs, this is the essential record of one of the most influential voices in twentieth century poetry.

Allen Ginsberg - Journals
In ​the 1950s and early 1960s, Allen Ginsberg and his fellow Beats led an insurrection that profoundly altered the American literary and cultural landscapes. Collected here are journal entries culed from eighteen notebooks that Ginsberg kept during this extraordinary period - thoughts, poems, dreams, reflections, and diary notes that intimately illuminate Ginsberg's actual travels and his mental journeys. They reveal a remarkable and fascinating life: conversations with William Carlos Williams; drug experiences; a chance meeting with Dylan Thomas; stays in Mexico, San Francisco, and New York; first impressions of "Naked Lunch"; bits and peices of "America, Kaddish" and other poems; political "ravings"; and, of course, times with William S. Burroughs, Jack Kerouac, Gergory Corso, Herbert Huncke, Peter Orlovsky, and many, many others. What emerges is a truly unique personal account that will touch the mind and the soul.

Allen Ginsberg - Television ​Was a Baby Crawling Toward That Deathchamber
Profane ​and prophetic verses about sex, death, revolution and America by the great icon of Beat poetry.

Allen Ginsberg - Kaddis ​/ Üvöltés - Kaddish / Howl
''...nagy ​változások idején megőrizhette fejlődése kontinuitását. Először tizenhét éves korában tett esküt, térden állva, New York felé menet egy kompon: megfogadta, hogy az elnyomott munkásoknak szenteli életét. Harminc évvel később tanítójával együtt arra esküdött meg, hogy minden érző lényt védelmezni fog.'' Eörsi István

Allen Ginsberg - Május ​királya
Kötetben ​meg nem jelent Ginsberg-fordításaimat tartja kezében az olvasó. Közülük: jó néhány nem nyert - részben nem is nyerhetett - bebocsáttatást az Európa Könyvkiadónál 1984-ben megjelent Ginsberg-könyvbe, _A leples bitang_ba. Más verseket azóta fordítottam le. Noha kétségkívül előszeretettel bajlódtam olyan költeményekkel, melyek fittyet hánynak az általam is gyűlölt politikai és szexuális tabuknak, mégsem csupán tiltott árut kínálok az érdeklődőknek. Szívemnek kedves versek magyarítására törekedtem, ajándékul szánva ezt a könyvet a költő hatvanadik születésnapjára. Az ajándékkal, mint annyi mással, megkéstem, e munkának most már az ünnep-sugallta jóindulat támasza nélkül kell helytállnia magáért. _Budapest, 1986. február 15. Eörsi István_ Eltelt újabb négy év, és most végre megjelenhet ez a könyv. A közbeeső időben csak egyetlen Ginsberg-verset fordítottam le: az _Üvöltés_t. Erre a munkára egyrészt az ösztönzött, hogy Orbán Ottó közismert, szép fordítása nem tartalmazza - elkészülte idején nem is tartalmazhatta - a teljes szöveget. Másrészt az azóta kiterebélyesedett - és Ginsberg által különös gonddal művelt - Ginsberg-filológia a költemény sok részletét más megvilágításba helyezte. Harmadrészt vonzott egy olyan új magyar változat gondolata, mely az asszociációk és képzetek brutalitására és definíciószerű megfogalmazására helyezi a hangsúlyt.

Allen Ginsberg - The ​Book of Martyrdom and Artifice
The ​earliest journals and poems of legendary beat generation avatar and poet extraordinaire Allen Ginsberg - including rare photographs and over 50 previously unpublished poems. Allen Ginsberg (1926-1997) kept a journal his entire life, beginning at the age of eleven. In these first journals the most important and formative years of the poet's storied life are captured, his inner thoughts detailed in what the San Francisco Chronicle calls a "vivid first-person account... Ginsberg's unmistakable voice coming into its own for the first time."

Allen Ginsberg - Collected ​poems 1947-1980
Here, ​for the first time, is a volume that gathers the published verse of Allen Ginsberg in its entirety, a half century of brilliant work from one of America's great poets. The chief figure among the Beats, Ginsberg changed the course of American poetry, liberating it from closed academic forms with the creation of open, vocal, spontaneous, and energetic postmodern verse in the tradition of Walt Whitman, Guillaume Apollinaire, Hart Crane, Ezra Pound, and William Carlos Williams. Ginsberg's classics Howl, Reality Sandwiches, Kaddish, Planet News, and The Fall of America led American (and international) poetry toward uncensored vernacular, explicit candor, the ecstatic, the rhapsodic, and the sincere—all leavened by an attractive and pervasive streak of common sense. Ginsberg's raw tones and attitudes of spiritual liberation also helped catalyze a psychological revolution that has become a permanent part of our cultural heritage, profoundly influencing not only poetry and popular song and speech, but also our view of the world. The uninterrupted energy of Ginsberg's remarkable career is clearly revealed in this collection. Seen in order of composition, the poems reflect on one another; they are not only works but also a work. Included here are all the poems from the earlier volume Collected Poems 1947-1980, and from Ginsberg's subsequent and final three books of new poetry: White Shroud, Cosmopolitan Greetings, and Death & Fame. Enriching this book are illustrations by Ginsberg's artist friends; unusual and illuminating notes to the poems, inimitably prepared by the poet himself; extensive indexes; as well as prefaces and various other materials that accompanied the original publications.

William S. Burroughs - Allen Ginsberg - The ​Yage Letters
An ​early epistolary novel by William Burroughs, whose 1951 account of himself as as junkie, published under the pseudonym William Lee, ended Yage may be the final fix. In letters to Allen Ginsberg, an unknown young poet in New York, his journey to the Amazon jungle is recorded, detailing picaresque incidents of a search for a telepathic-hallucinogenic-mind-expanding drug called yage (Ayahuasca, or Banisteripsis Caape), used by Amazon indian doctors for finding lost objects, mostly bodies and souls. Author and recipient of these letters met again in New York, Christmas 1953, and edited the writings to form this single book. The correspondence contains the first seeds of the later Burroughsian fantasy in Naked Lunch. Seven years later Ginsberg in Peru writes his old guru an account of his own visions and terrors with the same drug, appealing for further counsel. Burroughs' mysterious reply is sent. The volume concludes with two epilogues: a short note from Ginsberg on his return from the Orient years later reassuring Self that he is still here on earth, and a final poetic cut-up by Burroughs, I am dying, Meester?

Allen Ginsberg - Nagyáruház ​Kaliforniában
Az ​újabb amerikai költészet egyik legnagyobb hatású egyéniségével ismerkedhet meg a könyv lapjain az olvasó. Az 1926-ban született Allen Ginsberg a beatmozgalom programversével, az Üvöltés-sel vált ismertté: a "nemzedéke legjobbjaival" "az őrület romjaiban" azonosuló költő végtelen hosszúságú sorokban, a ráolvasások, az imák, a szónoklatok szózuhatagainak dallamára, szokatlan aritmiás ritmusra hörögte-kántálta - rikoltotta világgá elégedetlenségét Amerikával, s ebben a gáttalan vallomásban mindazok a maguk életérzését ismerték fel immár megfogalmazva, akik nem találták helyüket a sokat magasztalt amerikai életforma keretei közt, a nyárspolgári konszolidációk benzingőzös levegőjében, és akik még az önpusztítást is vállalva, ki akarták szakítani magukat ebből a társadalomból. A vers születése óta több mint tíz esztendő telt el. A nyugtalan, örök-nonkonformista, különcködő Ginsberg máig nem került le az újságok címlapjairól: botrányok kavarognak körülötte, s ő maga is szívesen szolgál szenzációkkal. Bárhogy is vélekedjünk ellentmondásos világáról, a magát előszeretettel reklámozó emberről - a költőt, a jelentős költőt zavartalanul tisztelhetjük benne.

Allen Ginsberg - Howl ​and Other Poems
The ​epigraph for Howl is from Walt Whitman: "Unscrew the locks from the doors!/Unscrew the doors themselves from their jambs!" Announcing his intentions with this ringing motto, Allen Ginsberg published a volume of poetry which broke so many social taboos that copies were impounded as obscene, and the publisher, poet Lawrence Ferlinghetti, was arrested. The court case that followed found for Ginsberg and his publisher, and the publicity made both the poet and the book famous. Ginsberg went on from this beginning to become a cultural icon of sixties radicalism. This works seminal place in the culture is indicated in Czeslaw Milosz's poetic tribute to Ginsberg: "Your blasphemous howl still resounds in a neon desert where the human tribe wanders, sentenced to unreality".

Allen Ginsberg - Peter Orlovsky - Straight ​Hearts' Delight
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Allen Ginsberg - Halál ​Van Gogh fülére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók