Ajax-loader

Szabó Judit könyvei a rukkolán


Szabó Judit - Hogyan írjunk ötös fogalmazást?
Ha a magyartanárod szereti az újító kedvű diákot, akkor ez a könyv Neked szól! Ha a magyartanárodról úgy gondolod, hogy nem szereti az újító kedvű diákot, akkor ez a könyv Neked szól, mert lehet, hogy már éppen egy ilyen diákra vár régóta! Ez a kis könyv sok olyan fontos tudnivalót tartalmaz, amelyre sokáig szükséged lehet. Újból és újból előveheted és átolvashatod az egyes fejezeteket. Lehet, hogy találsz olyan ötletet, tanácsot, amin most átugrottál, de később jó hasznát veszed. Ügyes légy, szívből kívánom!

Szabó Judit - Szent ​terek - A tértisztítás művészete
"A ​könyv a tértisztítás ősi tudományát mutatja be. Ez a már-már feledésbe merült eljárás midng fontos szerepet töltött be a spirituális hagyományokban... A könyv segítségével az Olvasó megtanulhatja érzékelni a különböző terekben lévő energiákat, és feltölteni otthonát pozitív, éltető erőkkel."

Balogh Éva - Pál Jánosné - Szabó Judit - Fogalmazzunk ​középiskolás fokon!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Judit - Ébredés
A ​regény a szellemi ébredés útját mutatja be egy olyan ember történetén keresztül, aki mindenben a hétköznapi életet éli. Főhőse Lívia, aki munkája során hirtelen kapcsolatba kerül a láthatatlan világgal. Különleges képességei nyílnak meg, ami komoly nehézséget okoz addigi világnézetében. Az égi világ vezetésével meg kell tanulnia másként gondolkodni és megfelelően értelmezni új tapasztalatait. Fejlődése során további adottságok bontakoznak ki benne, látókkal, médiumokkal találkozik, s megtanulja, hogyan üzen a szellemi világ. Ahhoz azonban, hogy használni is tudja új tehetségeit, sok belső vívódáson kell keresztülmennie, melynek során lénye átalakul, s valóban felébredtté válik.

Szabó Judit - A ​fénytest
A ​korszakváltást már jó ideje érzékeljük a világban és környezetünkben. Ez azonban nemcsak "kívül" játszódik le, hanem "belül" is. A Föld és lakói rezgésének emelkedése kihat az emberi tudatra, és átalakítja fizikai testünket is. Olyan mélyreható változásokat élhetünk meg, amelyek sejtjeinkig, a DNS szerkezetéig hatolnak. A könyv összefoglalja azokat a testi, lelki és tudati változásokat, amelyek már évek óta zajlanak bennünk és a világban, majd bemutatja azokat a fizikai tüneteket, amelyek a fénytest kialakulása során felléphetnek. Mindez nagy segítséget nyújthat azoknak, akik szeretnék tisztábban látni, hogy mi történik bennük és körülöttük a globális átalakulása e csodálatos időszakában.

Szabó Judit - 2012 ​- A felemelkedés útja
E ​könyvben emelkedett égi mesterek új, könnyen érthető szempontból mutatják be a 2012-ig tartó nagy spirituális átalakulás kozmikus okát, folyamatát és lehetséges kimenetelét. Részletesen leírják azt a szétválasztási folyamatot, amely már javában zajlik, és a Föld új állapotát, amely a felemelkedett lelkekre vár. Világos magyarázatokat adnak a párhuzamos dimenziókra, az idő és a tudat kapcsolatára, és a finomanyagi test kialakulására. A fejlődni vágyókat konkrét gyakorlati tanácsokkal látják el a hétköznapokban felmerülő lelki-szellemi próbák kiállásához. Lélekhez szóló tanításaik, szeretetteljes, tiszta szellemiségű üzeneteik reális képet adnak a felemelkedés globális folyamatáról és bátorságot, reményt sugároznak minden felfelé törekvő lélekbe.

Szabó Judit - A ​belső érzékelés kézikönyve
Különleges ​és hiányt pótló művet tart kezében az Olvasó. A belső érzékelés kézikönyve átfogóan és részletesen mutatja be a belső érzékelés széles spektrumát. A bevezető részben megismerkedhetünk a finom érzékelés archetípusaival és a szellemi hierarchiával. A második rész a szellemi vezetővel való kapcsolatot írja le elméleti és gyakorlati szempontból. Megtudhatjuk, hogy milyen szellemi törvényei vannak a belső vezetővel való kapcsolatfelvételnek, és hogyan kaphatunk választ személyes kérdéseinkre. Az elméleti részt gyakorlatok követik, amelyek e kapcsolat kiépítését és fejlesztését szolgálják. A harmadik rész azokat a mediális képességeket mutatja be, amellyel minden ember rendelkezik. Mélyebben megismerkedhetünk többek között a tisztánlátással, a tisztánhallással és -érzéssel, a pszichometriával és a telepátiával. A szerző kitér a mediális képességek felismerésére és helyes, biztonságos kezelésére is. Ezt a részt olyan gyakorlatok zárják, amelyek nemcsak belső fejlődésünket segítik, hanem finom érzékelésünk személyes megtapasztalását is. Felépítése és közérthető stílusa miatt egyaránt ajánljuk kezdőknek és haladóknak ezt a nagyszerű könyvet.

Szabó Judit - Az ​ezotéria kézikönyve
Keresőknek ​és úton járóknak egyaránt segítséget nyújt ez a könyv, hiszen összefoglalóan mutatja be az ezotéria céljait és alapvető tanításait. A szerző közérthetőn írja le a legfontosabb szellemi törvényeket: az analógia törvényét, a szellemi hierarchiát, az éberséget, a rezonancia törvényét, a szinkronitást és a polaritás törvényét. A könyv részletezi a tanítvány klasszikus és mai útját, a kereséstől a beavatásig, valamint a keleti és nyugati szellemi út különbségeit. Gyakorlati tanácsokat nyújt a fejlődés során felmerülő nehézségek megoldásához és a tiszta tanítások felismeréséhez.

Szabó Judit - Fordulópont
Korunk ​talán egyik legutolsó tabutémáját, a nők változó korát mutatja be a szerző egy egészen új, meglepő, és egyben bátorító nézőpontból. A mai modem élet ellenére még mindig sok tévhit, előítélet és tisztázatlan kérdés kapcsolódik e fontos életszakaszhoz. A könyv első része ezért a változó kor szellemi hátteréről, valódi okairól és az itt megoldandó spirituális feladatokról szól, hasznos gyakorlati tanácsokkal kiegészítve. A második rész a változó kor lélektani oldalát mutatja be, felhívva a figyelmet azokra a sorsdöntő lépésekre, amelyeket a nőnek ezekben az években kell megtennie, hogy élete második felét egészségesen és kiegyensúlyozottan élhesse. A szerző bemutatja az anyaság és a termékenység átalakulását, valamint a női kreativitás kibontakoztatásának lehetőségeit is. A kötet harmadik része a változó kor testi tüneteiről szól, amihez egyedülállóan gazdag alternatív gyógymód gyűjteményt csatolt az írónő, hogy ezek segítségével minden érett asszony szabadabban és bölcsebben dönthessen egészsége megőrzéséről. A könyvet az érett kor megbecsülése, és a női lét tisztelete hatja át, amely segít feldolgozni és elfogadni életünk egyik legnagyobb változását.

Szabó Judit - Lélekből ​újjászületve
Ebben ​a kis kötetben lírai hangvételű spirituális tanításokat nyújtok át az Olvasónak. A könyv első része a lélek megszabadulását mutatja be a magasabb szférák nézőpontjából. A rövid történetek bepillantást nyújtanak az Egységbe való megérkezésbe, a lélekcsalád és a lélektárs megtalálásának pillanataiba. A második rész mai világunknak szóló üzeneteket közvetít elmélyült, szellemi megfogalmazásban. A harmadik rész pedig a most hazatérő, felemelkedő lelkeknek mutat utat letisztult tanítások formájában. Kívánom, hogy a könyvet olvasva minden lélek megérintődjön, emlékezzen igazi önmagára, kibontsa szárnyait, s visszaemelkedjen az örökkévalóságba. /Szabó Judit/

Szabó Judit - Spirituális ​mesék
A ​könyv első része a gyógyító mesék birodalmába viszi el az olvasót. Abba a világba, amelyet korunk embere szinte teljesen elfelejtett, de ami nélkül mégsem lehet teljes az élete. Ezek a gyógyító mesék lelkünk egy-egy fájdalmára, sérülésére, vagy veszteségére nyújtanak megoldási kulcsot úgy, hogy szinte észrevétlenül indítják be a belső gyógyulási folyamatot. A kötet második része válogatást ad a spirituális és misztikus irodalom gyöngyszemeiből, egyszerre szólítva meg bennünk a Szépséget és a Tudást. A könyv célja, hogy megérintse és életre keltse lényünk egy feledésbe merült részét, amely kiapadhatatlan forrásként táplálja lelkünk Édenkertjét.

Szabó Judit - Anya ​- nyelv - tudor
A ​nyelvi játékok sok helyzetben kínálnak hasznos és élvezetes időtöltést kicsiknek és nagyoknak egyaránt, az iskolai órákon, egy hosszabb utazáson vagy éppen a szünidőben. Egy-egy társasági összejövetelnek is jó programja lehet a különböző feladatok együttes vagy csapatonkénti megoldása, számos feladvány ugyanis éppen csapatjátékra hív. Bőven található azonban egyedül megoldható feladat is. Az Anya - nyelv - tudor című kiadvány nemcsak nyelvi, hanem irodalmi játékokat is tartalmaz, kitágítva az ismeretszerzés körét. Híres írókhoz, költőkhöz kapcsolódó szórakoztató feladatok várják az olvasót. Többféle feladattípus is helyet kapott a könyvben. Különböző idegen vagy tájnyelvi szavak jelentésének felfedésétől, közmondások párosításán át egészen a mesék dramatizálásáig, szoborképben való megjelenítéséig. Szinte bármely korosztálynak ajánljuk a könyvet, mivel sok feladat a játékosokra bízza a nehézségi fok megállapítását. Garantáltan jó kedvre derít mindenkit, közben pedig hasznos ismeretekkel is gazdagít.

Szabó Judit - Égi ​jelenlét
E ​könyv olyan spirituális művészi alkotásokat mutat be, amelyeknek erőteljes szellemi, lelki kisugárzásuk van, s így képesek közvetíteni egy magasabb világ láthatatlan jelenlétét és segítségét. A könyv segít abban, hogy ezek a művészi képek mindennapjaink részévé válhassanak. Ezért a képeket a perforáció mentén ki lehet venni belőle, és olyan helyre lehet tenni, ahol minden nap látjuk. Amikor erőre van szükségünk, de elménk már nem tud befogadni új ismerteket, e képek szavak nélkül is képesek felemelni lelkünket oda, ahol mindig béke és öröm van.

Szabó Judit - Az ​ezoterikus út buktatói
A ​könyv áttekintést nyújt a kortárs ezotéria jelenségeiről. A bevezetőben megismerhetjük az ezotéria igazi fogalmát, világnézetét és célját. A továbbiakban a szerző részletesen kitér azokra a tévutakra, buktatókra, amelyek az eredeti tanítások félreértelmezéséből, a személyiség éretlenségéből és a materialista korszellemből adódnak, amelyekkel minden útkereső találkozik. Az egyes fejezetek bemutatják az ezoterikus úton leggyakrabban előforduló kritikus helyzeteket, és a szellemi tanítások alapján útmutatót adnak azok helyes megoldására. A szerző felhívja a figyelmet az ezotéria veszélyeire is, és segítséget ad ezek elkerüléséhez, valamint a helyes út és tanító egyéni megtalálásához. A könyv abban igyekszik segíteni az Olvasót, hogy tudatosan választva a fejlődési lehetőségek közül, megtalálja az önmagához vezető utat.

Szabó Judit - Az ​anyagból a fénybe
"A ​spirituális korszakváltást egyre jobban érzékeljük a világban, az átalakulásra utaló jelek már jó ideje megjelentek. A szellemi üzenetekből tudjuk, hogy az ember most csodálatos lehetőséget kap egy páratlan szellemi felemelkedésre. A könyv e folyamat részleteit mutatja be, azt, hogy a fény hogyan alakítja át a durvaanyagot finomanyaggá, és hogyan emeli fel az anyagba zárt lelket."

Szabó Judit - A ​halál és az átváltozás archetípusai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Judit - Az ​ősi fény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szabó Judit - A ​szférák
„A ​szférák” csak első pillantásra szól csupán a két inkarnáció között életről. Valójában az ember szellemi fejlődésének nagyon is valóságos állomásait mutatja be részletesen, a földi fogalmak alapján. A szférák az ember gondolatainak, érzelmeinek és tetteinek kivetülései a finomanyagi világban, így azt, hogy az ember hová jut halál utáni létben, már itt a Földön tudhatjuk, sőt életünkkel jelentősen befolyásolhatjuk is. Ebben segít ez a könyv, a földi életet és sorsot alakító nagy törvények és a halál utáni lét számtalan helyszíneinek színes bemutatásával. Így az Olvasó megtudhatja, mitől függ, hogy a lélek hová kerül a két inkarnáció között, mennyi időt tölt el az egyes szférákban, és mi határozza meg következő testet öltését. A leírást hiteles beszámolók teszik olvasmányossá és hozzák közel a mindennapjainkhoz. Ez a hiányt pótló mű nagy segítségére lehet mindazoknak, akik már a földi életükben szebbé és jobbá kívánják tenni jelen és jövendő életüket.

Szabó Judit - Az ​Egység hívása
Különleges ​és nagy lehetőségeket rejlő világban élünk, amelyet a szerző jelentős korszakváltásként mutat be az emberiség életében. A könyv rávilágít azokra a spirituális törvényekre, amelyek az ember és a Föld jelenlegi sorsát formálják. A lehetséges jövőt a szerző a logika és a médiumi üzenetek oldaláról is bemutatja, és hangsúlyozza, hogy a mai, lebontó folyamatok visszavezetnek az Egységbe. (A könyv a szerző Fénytest című művének átdolgozott és kibővített változata.)

Szabó Judit - A ​tűz szárnyain
A ​kötetben szereplő cikkek témája rendkívül széleskörű , de ami összeköti őket, az az elmélyült spirituális szemlélet, amellyel a szerző a leghétköznapibb témákat is megközelíti. Ily módon olvashatunk spirituális beavatásokról, Földünk jelenlegi szellemi transzformációjáról. Így bontakozik ki az Olvasó előtt egy gazdag, színes spirituális olvasókönyv, amelyet bármikor felüthet, ha szellemi elmélyülésre vágyik.

Szabó Judit - Megérkezés ​a Fénybe
A ​világot átalakító óriási erők ma már oly szembetűnően mutatkoznak meg, hogy azok is észreveszik, akik eddig még nem érzékelték és nem hitték jelenlétüket. Egyre nyilvánvalóbb, hogy világunk alapvetően megváltozik, s az is, hogy a felszínen megmutatkozó események mögött valami hatalmas átalakulás folyik. Mind több ember kíváncsi arra, hogy milyen folyamat részesei vagyunk, és vajon tudunk-e valamit tenni, hogy az átalakulás pozitív irányba terelődjön? A könyv éppen e célból mutatja be részletesen a globális spirituális átalakulást több szempontból. Az Olvasó így megtudhatja, mit jelent az, hogy a Föld az ötödik dimenzió felé tart, mi az egyes dimenziók pontos jelentése, milyen szerepet játszik a Kegyelem ebben a felemelkedésben, mit jelent az, hogy megszűnik a karma, konkrétan hogyan zajlik le bennünk a kollektív beavatás és mi a női energiák szerepe ebben a hatalmas spirituális átalakulásban. A könyv végén pedig egy nagyon aktuális témát találunk: a kapuk bezárulását, amely már a folyamat lényegi szakaszának befejeződésére utal. Sokoldalú megközelítésével a könyv rávilágít jelen helyzetünk spirituális okára és céljára, s utat mutat a belső átalakuláshoz.

Szabó Judit - Hazatérés
A ​könyv célja, hogy felvilágosítást és segítséget nyújtson azoknak, akik még nem tudtak megbarátkozni a halál utáni lét gondolatával... Az egyes fejezetek végén található gyakorlati tanácsok és ajánlott meditációs kérdések abban segítenek, hogy felkészülten, lelki békével, emberi méltóságunk birtokában léphessünk át az átváltozás kapuján, ha eljön az időnk.

Szabó Judit - Az ​ezotéria árnyékoldala
A ​könyv áttekintést ad a kortárs ezotéria jelenségeirol. A bevezetésben megismerjük az ezotéria igazi fogalmát, világnézetét és legfontosabb ágazatait. A továbbiakban a szerzo részletesen elemzi azokat a poláris gondolkodási formákat, hiedelmeket, amelyek áthatják a jelenlegi ezotériát. Az egyes fejezetek bemutatják az eredeti felfogás és célok eltorzulását, és az ebbol adódó visszaéléseket. A könyv oszintén tárja fel azokat az ego játszmákat és illúziókat, amelyek a valódi átélés és megismerés hiányában jönnek létre. A szerzo felhívja a figyelmet az ezotéria veszélyeire is, és gyakorlati útmutatót ad a megfelelo út, tanító és tanácsadó kiválasztásához, amelyre a kezdo és haladó ezoterikusoknak egyaránt szükségük lehet. Korábbi könyveihez hasonlóan az író ezzel a művével is abban igyekszik segíteni az Olvasót, hogy tudatosan választva a lehetőségek közül, megtalálja az önmagához vezető utat.

Szabó Judit - Spirituális ​fejlődés a hétköznapokban
Ezzel ​a gyakorlati kézikönyvvel a spirituális szemléletű életmód gyakorlati megvalósítását szeretném elősegíteni. Sok éves tapasztalataim szerint a spirituális keresők elméleti felkészültsége rendkívül jó, de az elmélet hétköznapi átültetésében még támogatásra van szükségük. Ebben szeretnék most segítséget nyújtani azzal, hogy hétről-hétre megadom a javasolt gyakorlatokat, amiket mindenki időbeosztásának megfelelően végezhet el. Ezek a gyakorlatok nagyon egyszerűek, mégis sokat javíthatnak hétköznapjaink szellemi-lelki minőségén. Kétségtelen, hogy rendszeresen és figyelmesen kell végezni őket, de nem létezik szellemi út kitartás, önfegyelem és koncentráció nélkül. Pontosan ezek a tulajdonságok fognak érezhető változást hozni az életünkben, ezért, ha a gyakorlatokat beépítjük az életünkbe, néhány hét után könnyedén megszokjuk az új életmódot. Az így elért eredmények pedig hosszú távon javítják életminőségünket, és egyre közelebb visznek a belső békéhez.

Szabó Judit - Az ​inkarnáció szellemi törvényei
Az ​ember földi testet öltése számos szellemi tanítás témája, de arra, hogy pontosan hogyan is történik ez, csak nagyon szűkszavú utalások vannak. E hiányzó részleteket igyekszik összefoglalni és bemutatni ez a könyv a szellemi törvények tükrében. Megtudhatjuk, miért került földi testbe az ember, mi a célja az inkarnációnak, kik és hogyan írják az élettervet, milyen képességeket hozunk magunkkal, és mitől függ az egészségünk. A szerző részletesen leírja a testet öltés folyamatát egészen a megszületésig, rávilágít a sors és szabad akarat összefüggéseire és a karma kérdésére. A könyv második felében bemutatja a szenvedés és a földi megpróbáltatások valódi, szellemi célját, a kegyelem karmaoldó hatását, és azokat a helyzeteket, ahol a szenvedés oka nem a karma. Végül pedig útmutatót nyújt az értékes inkarnáció megéléséhez, a nehézségek csökkentéséhez és a szamszárából való megszabaduláshoz. A könyv világos, érthető stílusa és a mindennapokból vett példái közel hozzák ezt az izgalmas témát minden érdeklődő számára.

Szabó Judit - Sophia ​- A női bölcsesség
A ​nőiség évezredes világába nyerhetünk bepillantást e könyv révén. A szerző mítoszok segítségével vezet a női lélek mélyére, ahol találkozhatunk a Nagy Ősanyával és felfedezhetjük ősi hiedelmeinket a női energiákról és a nő helyéről a világban. A kötet második része az Istennő hétköznapi arcait mutatja be, színes és átfogó képet adva a nőiség szinte kimeríthetetlen megjelenési formáiról. Megismerhetünk itt számos görög istennőt, a kelták háromarcú Istennőjét, a Holdistennőket, a kereszténység női szentháromságát és a női lélek négyes felosztását a modern pszichológiában. A harmadik rész a tudat fejlődését irányító Nagy Istennőt mutatja be a finom érzékelések birodalmában.A szerző nem csupán gazdag ismeretekkel megalapozott elméleteket ír le, hanem gyakorlati tanácsokat is ad arra, hogy most, a harmadik évezred hajnalán hogyan találhatunk vissza a tiszta, eredeti női minőségekhez mind önmagunkban, mind a világban.

Szabó Judit - Szent ​István király
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók