Ajax-loader

Horváth Dezső könyvei a rukkolán


Horváth Dezső - Klinikai ​föltámadás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Kati - Horváth Dezső - Kemény György - Nálatok ​esznek-e állatok?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Horváth Dezső - Botrány ​a mennyekben
A ​jó humorú szegedi író tárcakötete vitriolba mártott vitairatot és gondűzően nevettető, hajdan volt szocialista valóságunkat megidéző nosztalgiázást ígér ismét - sok-sok nyelvművelődési adalékkal szolgálva az olvasónak.

Horváth Dezső - Mivé ​lettél, csángómagyar?
Horváth ​Dezső a csángók múltjával, történetével sokkal előbb megismerkedett, mintsem járt volna azon a tájon. Ez a könyve egy utazás története, a tanultak és a hallomások szembesítése a valósággal. Él egy népcsoport a Kárpátok koszorúján kívül, nyelvük ősi fordulatokat hordoz, leginkább a Halotti beszéd korának megfelelő állapotban van, sem anyanyelvi iskolájuk, sem templomuk nincs, ahol a pap gyónásukat magyar nyelven segítené. A hatalom semmiféle eszközzel nem segíti, nem is akarja segíteni nyelvük megőrzését. Ma már szinte csak román tolmács útján érintkeznek a hozzájuk látogató magyarokkal. Az 1989-es fordulat után jó néhányan jöhettek Magyarországra tanulni, végzés után szinte valamennyien haza is mentek, de diplomájukat nem honosíthatják, és így nem is hasznosíthatják. A csángókról szóló hiteles híradást - minden fiatalnak és felnőttnek érdemes ajánlani.

Horváth Dezső - A ​muraközi ló
A ​kötet írásai epigrammatikus tömörséggel szólnak a madárinfluenzáról, az árvízről, a közlekedési viszonyainkról, az utcai telefonokról, vagy éppen a jó újságíróról. A szerző a régi jó „békebeli” szocialista időkből való anekdotákat is felelevenítve, népi ízű, amolyan mórás humorral reflektál környezete jelenségeire. Ugyanakkor egy komoly múlttal rendelkező, hagyományaiban élő, de hagyományaihoz olykor magyaros nemtörődömséggel hűtlen vidéki város atmoszféráját is remekül éreztetni tudja.

Horváth Dezső - A ​Higgs-bozon
A ​részecskefizika általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év alatt sokszorosan igazolt elmélete, a Standard Modell valamennyi alkatrészét sikerült megfigyelni és tanulmányozni a Higgs-bozon kivételével. A CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC), a világ legnagyobb részecskegyorsítója is elsősorban a Higgs-részecske kimutatására épült. 2012 közepére az LHC két óriási mérőberendezése, a sok ezer fizikus részvételével épült CMS és ATLAS megfigyelt egy – a Higgs-bozon elméletileg megjósolt tulajdonságaival rendelkező – új részecskét. A könyv áttekinti a Standard Modell elméletét és a Higgs-részecske feltételezett tulajdonságait, majd összefoglalja az LHC Higgs-keresési eredményeit és a hozzájuk vezető utat. Függelékben ismerteti a könyvben előforduló fizikusok életrajzát és bizonyos fizikai fogalmak részletesebb leírását. A 2013-as fizikai Nobel-díjat Peter Higgs és Francois Englert kapták megosztva a Higgs-mechanizmus és a Higgs-bozon elméletéért.

Horváth Dezső - A ​tizedik ember
Hogy ​a "tanyai is ember" evidenciáját ki kell mondani, nem fölösleges hangsúlyozni. Mert hogy még mindig nem fölösleges, arra bizonyosság ez a könyv, mely voltaképpen első sorától az utolsóig - vitairat. Tele érvekkel és ellenérvekkel, hangos meditációkkal, tárgyilagos problémaelemzésekkel, a sarkalatosan eltérő vélemények szembesítésével és ütköztetésével. Anélkül azonban, hogy ítélőszéket ülne. Az író csak kérdez, rokonszenves kíváncsisággal, önmagával is vitatkozik. Szinte semmiféle prekoncepció nem vezérli. A nem tudásból indul ki. Megismerni és megismertetni szeretné a tanyát és a tanyai embert.. Mert a kérdés nem olyan egyszerű, hogy szeressük-e vagy temessük-e a tanyát. Az olvasó gyorsan megérti, hogy ilyesféle eldöntendő kérdésekkel nem lehet, nem szabad a problémát megközelíteni. Hiszen a tanya csak forma, sajátos településformáció, a lényeg, a tartalom a benne élő ember, a tanyai ember. Őt nem lehet idő előtt, élve eltemetni! Helytelen adminisztratív intézkedésekkel, helytelen agrár-, település- és iskolapolitikával embertelen bürokráciával.

Horváth Dezső - A ​magyar gasztronómiai és borászati irodalom bibliográfiája
Ez ​a több évig készült bibliográfia a szerző antikvárius és gyűjtő barátainak köszönhető, mert olyan sokszor „noszogatták” az összeállítására, hogy végül elkészítette. Az összeállításnál az antikváriusi és gyűjtői szempontokat vettem figyelembe, ismerve azok keresési igényeit és szokásait.

Kollekciók